Kvalifikace na Mistrovství ČR 2023 v brazilské dámě SONS Česká Lípa, TyfloCentrum Plzeň a středisko Dědina – ohlédnutí za průběhem a výsledky

Před námi je již 3. ročník Mistrovství ČR v brazilské dámě. Spousty hráčů se těší na pražské březnové finále, které proběhne ve středisku pro nevidomé na Dědině. Jenže, aby se ti nejlepší hráči mohli zúčastnit finále, museli postoupit z místních kvalifikací, které se v různých termínech odehrály v Plzni, v České Lípě a ve středisku na Dědině. Jen dvě „vyvolené“ hráčky si mohly užívat přímé postupové pohody. Zuzana Duchoňová z klubu Deskovek při SONSu v České Lípě v kategorii nevidomých hráčů a Helena Škramlíková z klubu Deskovek na Dědině v kategorii slabozrací a vidící hráči. Obě totiž obhajují své poslední posty – tituly „Mistryně ČR v brazilské dámě“!

Ale vezmeme to poněkud detailně a od začátku. Kritéria pro místní kvalifikace nejsou nikterak přísná, ale postoupit mohou jen ti lepší. Hrajeme především pro zábavu. Zisk titulu mistr ČR je už jen taková sladká jahůdka na šlehačkovém dortu! Nemá smysl se stresovat svým výkonem či do kvalifikací vstupovat s nevraživostí až případnou neutuchající posedlostí po úspěchu. Jako pořadatelé preferujeme přátelskou, kamarádskou atmosféru. Pro nás je prakticky vítězem a zaslouží si náš obdiv každý, kdo z nevidomých dokáže usednout za hrací desku, zorientovat se na ni i v pravidlech hry a odehrát partii až do konce, bez ohledu na její zdárný či méně úspěšný výsledek!

V lednu jsme do pobočky TyfloCentra v Plzni přivezli dokumentaci a ceny pro vítěze místní kvalifikace, kterou si hráči pobočky následně v průběhu února sami odehráli. Sedm statečných se utkalo v partiích každý s každým. Určitě není velkým překvapením, že místní plzeňskou kvalifikaci svými výkony ovládl neohrožený Radek Baštář. Plný počet bodů (14 b.) mu zajistil pohodový postup do finále a další vítězný „pohárek“ v pořadí do své rozrůstající se sbírky! Velkým překvapením pro všechny bylo v kvalifikaci 2. místo Jany Škribové. Naděje z Plzně tak ovládla stříbrnou příčku s 9 body a též se může těšit na velké finále do Prahy. Mezi další šťastné postupující se zařadili: Jiří Holzinger, Radek Halas a jako náhradníci Lenka Potůčková s Jiřinou Hodkovou. Budeme se těšit na jejich účast.

Začátkem února (přesněji 1.2.) jsme odehráli převážnou část místní kvalifikace ve středisku pro nevidomé na Dědině. Pro větší zájem jsme hráče nakonec rozdělili do dvou vyrovnaných skupin. Probíhaly velmi dramatické partie, ve kterých se dařilo nejen favoritům, ale i těm méně zkušeným. Cenou trofej za vítězství si nakonec odnesl Jožko Budzák. Plný počet 10 bodů nikoho nenechal na pochybách, že Jožko bude ve finále opět favoritem v kategorii nevidomých hráčů. Z postupu se těší: Lenka Čermáková, Irenka Honzíková, Jaroslav Jíra. Díky dobrým výsledkům je ještě doplní duo: Petra Dienerová a Vojta Jirák. Jako náhradník bude určitě připraven Radek Hájek. Helenka Škramlíková se místní kvalifikace pro nemoc nezúčastnila. Nicméně ji ušlý trénink nemusí moc mrzet, neboť účast v pražském finále má, jako obhájkyně posledního titulu „mistryně ČR“, plně zaručenou! Otázkou je, zda do finále stačí své znalosti brazilské dámy osvěžit a osobní formu si dokonale naladit. V její kategorii to bude velmi napínavé.

Poslední kvalifikace se odehrála v oblastní odbočce SONSu v České Lípě. Samozřejmě i zde se všichni přihlášení moc těšili na souboje za deskami. Vzorně připravená hrací místnost v 1. patře střediska nás uvítala do hry. Velká účast hráčů nikoho nenechala na pochybách, že i zde mají o brazilskou dámu zájem. Vždyť hra je to celkem dynamická, díky pravidlům i zajímavě pestrá a určitě, na rozdíl od jiných variant dámy, není nudná. Po technickém úvodu, zopakování postupových pravidel a rozdělení hráčů do dvou skupin, jsme zahájili první partie. Kvalitu hráčů za ta léta známe, avšak skoro pokaždé není o nějaký ten moment překvapení nouze. Určitě takovým momentem se stalo první místo Jaroslavy Hudečkové, která s plným počtem bodů (10 b.) nečekaně ovládla místní kvalifikaci! Nečekaně? Určitě ne! Doma se velmi dobře připravovala, neboť dámě věnovala dostatek volného času k tréninku. Toto osobní odhodlání Jarce přineslo očekávané ovoce. Pohár pro vítěze českolipské kvalifikace je tedy v dobrých rukou. O další pražská místa se však strhl velký boj. Hned tři hráči docílili shodného počtu bodů. Úspěšnou finalistku Jarku ještě doplní: Vladimír Brodecký, Zuzana Jandová, Marie Černá a Tomáš Resl. Všichni získali svorně a nerozlučně 8 bodů! Gratulujeme! Do nominace na finále se ještě vešli: František Duchoň a Martin Straka. Jaroslava Straková se zúčastní jako doprovod nebo možná i jako náhradník. Bohužel, její celkový výsledek na zdárný postup úplně nestačil. Kde se stala chyba, Jarko? Zuzka Duchoňová to naštěstí, jak sama suverénně prohlásila, měla celou dobu „na háku“! Její obhajoba posledního zisku titulu mistryně ČR ji do pražského finále automaticky posunula bez příznačných turnajových obav, herního vypětí, nervů, s kávičkou v ruce, tedy jen v případě, že jí ho Irenka nestačila rozlít!

Všechny kvalifikace se odehrály v duchu fair-play. Všichni hráči i zaměstnanci poboček si zaslouží velký obdiv a především díky za účast i organizaci. Těm hráčům, kteří se nekvalifikovali, to určitě vyjde v příštím turnaji nebo se s nimi setkáme při dalších karetních či deskových hrách. Škoda jen, že se k nám ostatní z oslovených poboček nepřidaly. Informace jsme e-mailem poskytli všem, a celkem v dostatečném časovém předstihu.

Závěrem dodáváme, že se na všechny už moc těšíme v sobotu a v neděli 25. a 26. března ve středisku na Dědině. A to bude ten správný zážitek! V sobotu začínáme uvítáním a úvodním proslovem v 10:00 hod.!

Sláva vítězům, čest poraženým. Ať žije dáma a nadšení ze hry!

Seznam postupujících hráčů do finále MČR v brazilské dámě 2023

Za SDS, z. s. a pořadatele soutěže
Jaroslav Slanina

Novoroční turnaj v bowlingu hráčů nevidomých a slabozrakých –
Memoriál Ludmily Chalupové 2023

Předlouhá doba Covidu 19 v letech 2020 – 2021 nás připravila o mnoho kamarádů, přátel a známých. Skoro v každé rodině, co známe, si zákeřný vir vybral svou oběť, ať již přímo nebo díky následkům z prodělané virové nemoci, anebo v té chaotické době díky včasné nedostupnosti odborné lékařské péče v souvislosti s dlouhodobým ambulantním léčením vážné nemocného pacienta.

Takovou obětí se stala i naše kamarádka, báječná žena, vedoucí střediska Oblastní odbočky SONS v České Lípě – Ludmila Chalupová. Po dlouhém urputném boji nakonec zákeřné nemoci podlehla ve věku nedožitých 61 let.

Všichni na ni vzpomínáme s velkou úctou a pokorou. Dokázala velké věci, příkladně skvěle organizovat, byla vlídná, vtipná, ráda pomohla kdykoliv bylo potřeba a svou pomoc i dobrou radu nikdy nikomu neodmítla. Oplývala spoustou nápadů, které dokázala, na rozdíl od jiných, i zrealizovat. Jako vedoucí odbočky byla velmi aktivní, spravedlivá, občas možná i mírně přísnější, avšak vždy shovívavá s pochopením pro druhé. Překážky, které ji osud servíroval, hravě překonávala a nikdy nedávala najevo své zklamání či zármutek. O radost se vždy se všemi podělila. Prostě byla to naše kamarádka Lída Chalupová! Vždy plná optimismu a nekonečného charisma.

Na tuto dámu nemůžeme zapomenout. Nápad ve smyslu uspořádat „Novoroční turnaj v bowlingu pro nevidomé, slabozraké, ale i vidící hráče“ jsme považovali za čest a příležitost, jak si tuto jedinečnou báječnou dámu připomenout.

Dne 19.1.2023 od 10 hodin jsme zahájili „Novoroční turnaj v bowlingu pro nevidomé a slabozraké hráče – 1. ročník Memoriálu Ludmily Chalupové“. Již od 9:30 se do areálu bowlingového centra hotelu Olympia v České Lípě scházeli první hosté, přihlášení hráči. Nebylo pochyb o tom, že zavzpomínat si na Lídu a zahrát si přitom přijde opravdu hodně lidí. Více jak 35 hostů a organizátorů se podílelo na průběhu velmi zajímavé společensko sportovní akce. 21 účastníků se na třech drahách aktivně zapojilo do hry, zbývající poseděli, debatovali a vstřebávali atmosféru vzpomínkové akce.

Po úvodním slovu organizátorů akce, věnované vzpomínce na kamarádku, jsme vybrali za kapitánky družstev: Zuzanu Duchoňovou, Lenku Potůčkovou a Marii Černou. Všichni přítomní s výběrem kapitánek souhlasili. Slavnostní zahájení proběhlo úspěšně. Pochopitelný smutek v očích některých přítomných při čtené vzpomínce na Lídu, po chvíli vystřídalo napětí i nadšení zároveň. Následně si kapitánky postupně vybíraly hráče do „svého“ týmu. Výběr byl velmi vtipně komentován rozhodčím Jardou i hostem soutěže Petrem Maškem z audio časopisu pro nevidomé ZORA, který z celé akce pořizoval „živý“ záznam. Jako první volila své hráče hrající kapitánka družstva „A“ Zuzana. Do svého týmu zvolila: Růžu, Romana, Frantu, Věru Veroniku a Irenu P. Tým „B“ poskládala nehrající kapitánka Lenka z TyfloCentra Plzeň následovně: Radek, Jiří, Jiřina, Jaroslav J., Tomáš, Jarka H. a Vladimír. Hrající kapitánka týmu „C“ Marie vybrala do party: Martina, Jardu Ch., Irenu H., Jarku S., Mirku a Jaroslava S. Všechny kapitánky měly při výběru volnou ruku, bylo pouze na nich, koho si postupně vybraly.

Družstvu „Zuzky“ se dařilo velmi dobře. Roman Vaněk přispěl nejvyšším skórem 154 bodů do celkově druhého týmového místa (786 bodů). V družstvu „Lenky“ se nejlépe dařilo Radkovi se 188 body. Avšak stačilo to na celkově třetí týmové místo se ziskem v součtu 770 bodů. Vítězné, po celou dobu i nejveselejší, družstvo se podařilo poskládat Marii. 1159 bodů zajistilo slávu a prvenství v prvním ročníku Novoročního turnaje v bowlingu – Memoriálu Ludmily Chalupové. Martin se ziskem 191 bod se stal i celkovým vítězem za jednotlivce. Kapitánka Marie byla nejlepší z hráček, se skórem 185 bodů! Gratulujeme! Podrobné výsledky najdete v tabulkách v příloze tohoto článku v PDF, v excel. formátu. A tak pouze zjednodušeně nejdříve pořadí žen:

 1. místo – Marie černá 185 bodů
 2. místo – Irena Papírniková 152 bodů
 3. místo – Jiřina Hodková 138 bodů

Muži si pořadí srovnali takto:

 1. místo – Martin Straka 191 bodů
 2. místo – Radek Baštář 188 bodů
 3. místo – Jaroslav Chalupa 174 bodů

Hry uběhly velmi rychle, stejně tak i celá vzpomínková akce. Vítězové se radovali z pohárů, ale ani ostatní neodešli s prázdnou. Originální diplomy, pamětní listy s výherním losem obdržel každý z aktivních účastníků soutěže. Na velkém neputovním poháru budou vítězové již na věky uvedeni!

Děkujeme všem, kteří se soutěže – vzpomínkové akce zúčastnili. Moc se za všechny těšíme na její další pokračování v příštím roce někdy v průběhu ledna. To budeme zase o rok starší, naše výsledky třeba i lepší a pevně věříme, že naše paměť bude stále dokonalá, protože krásné vzpomínky nás posouvají dále kupředu.

Závěrem musíme dodat, že společensko-sportovní dopoledne bylo báječné, atmosféra kamarádská, ve sportovním duchu, s mimořádným nadšením každého hráče. Vyhráli však všichni, co přijali pozvání, přišli si zahrát, zavzpomínat na jednu báječnou ženu, povzbudit hráče a užít si prima společné chvíle.

Pořadí – Výsledná tabulka v PDF
Lída Chalupová bowling memoriál 2023 úvodní proslov v PDF
Památku kolegyně uctili lidé s nemocným zrakem v České Lípě bowlingem

Za spolek Společenství duševních sportů, z.s.
Jaroslav Slanina

Mistrovství ČR 2022 v královské dámě ohlednutí za průběhem a výsledky turnaje

Po dlouhém „Covidovém“ půstu, kdy nebylo možné pořádat pravidelné každoroční mistrovství ČR nevidomých a slabozrakých hráčů v oblíbených variantách dámy, příkladně v Brazilské či Královské, jsme se až nyní nakonec dočkali. Dalo by se s úspěchem konstatovat, že letošní mistrovství ČR v Královské dámě 2022, pořádané Společenstvím duševních sportů, z.s. v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku pro nevidomé na Dědině, by lépe nezrežíroval ani slavný Miloš Forman. Při dvoudenní víkendové akci v našem společném příběhu nechybělo napětí, drama, akce, legrace, láska ke čtyřnohým asistentům, kteří si ji za svou skoro celoživotní pomoc nevidomým páníčkům určitě zaslouží, významný úspěch, možná i mírné zklamání a především závěrečné, skoro až detektivní, rozuzlení s velkou oslavou! Ale, pojďme si o tom všem přečíst od začátku, ať si tento mimořádný děj dokonale vychutnáme!

Trojici kvalifikačních turnajů, ze kterých vzešlo celkem 17 postupujících, jsme dne 14.9. 2022 zakončili v Praze na Dědině. Řečeno detektivní terminologií – pro pořádání letošního mistrovství jsme se de facto vrátili zpět na „místo činu“! Každý turnaj vyžaduje od nadšených organizátorů určitou dávku přípravy a spousty volného času. Po třech letech čekání jsme ve velkém předstihu a ve spolupráci s vedením střediska na Dědině připravili podrobný scénář dlouho očekávané sportovní akce, který měl pokud možno dokonale klapnout. Ostatní aranžmá v podobě hráčských výkonů, radosti, soustředění, slávy, úspěchu či možná i mírného smutku bylo již dílem samotných aktérů soutěže s nesmazatelným zápisem do herní historie mistrovské dámy. A proč zrovna sportovní? No, protože mezinárodní dáma a její varianty jsou ve světě uznávaným sportem, obdobně jako šachy. Bohužel, u nás tomu tak ještě není. Ale budeme o tento statut – uznání dámy, hrané na desce 10×10 polí, jako sport nadále usilovat. Všichni účastníci turnaje po oba dva dny, dle výše uvedeného, tedy hodlali spontánně „aktivně sportovat“ a my je při tom správně podpořili!

Akce pro nás jako organizátory začala přípravami již dlouho před zahájením, ale prakticky reálně již v pátek dopoledne. Do střediska na Dědinu jsme dovezli první část z vybavení a z občerstvení turnaje. Druhý den, v deštivou sobotu, umocněnou navíc ještě vlezlou zimou, brzy ráno v 7:30 hod, rozhodčí i organizátoři – Jarda s manželkou Ivou, došli se zbývajícími proprietami na místo dění. Příprava hlavní hrací místnosti proběhla celkem rychle, a to i díky vydatné pomoci dobrovolníků z řad hráčů. „Předzávodní atmosféra“, skoro až horečka, byla všude kolem znát. Do místnosti se postupně scházeli velmi dobře naladění a odpočatí klienti Dědiny, coby natěšení hráči. Organizátory, tedy nás, samozřejmě okamžitě zahrnuli různými dotazy. Výstavka s poháry, medailemi a cenami pro vítěze ve třech kategoriích nejednoho účastníka mimořádně zaujala. Všemu vévodily dvě největší trofeje jednotlivců. Velké, zlaté „Mistrovské poháry“ byly od začátku hlavním středem pozornosti na „stolu slávy“. Nejveselejší ze všech pomocníků, nevidomý Jarda Jíra alias Schumacher, snad nejvíce těšící se závodník, přidal pár veselých historek ze svého cestování, příkladně jak se pohodlně usadil do odpojeného vagónu a divil se, že vlak nějak dlouho nejede. Jeho životní humor i nadhled by nám mohl být příkladem. A tak se smíchem jsme nakonec dokončili veškeré turnajové přípravy.

Kolem 10:00 hodiny se začali sjíždět ostatní hráči, příkladně z České Lípy, následně i z Plzně. Času na ubytování a přivítání bylo dostatek. Hráči si stačili po dlouhé cestě lehce odpočinout a své čtyřnohé asistenty vyvenčit. No upřímně, psům se do deště moc nechtělo… to bylo jemného přemlouvání, občas padl i drobný úplatek! Kdyby mě chtěl někdo vyhnat ven, tak bych pamlskem taky neodmítnul. Jenže, kdo by mi v tu chvíli nabídl alespoň velký řízek, že? V 10:30 jsme se v hlavním hracím sále sešli k rychlé před-turnajové schůzce, při které byly podrobně řečeny veškeré organizační technické podrobnosti soutěže. Telefony a chytré hodinky byly rázně dočasně „umrtveny“. Od té doby si už ani nepíply! „Lekly se!“ Protože, rozhodčí měl pro výstrahu vedle počítače připravené pomyslné kladívko a reálný zvoneček. Kladívko proto, aby případně definitivně umlčel neposlušné hodinky a zvoneček proto, aby umlčel hlučnou společnost, neboť chtěl být při projevu či hlášení dobře slyšet a nemusel tak pokyny znovu pracně opakovat. Drobné občerstvení v podobě obložených chlebíčků, sladkého pečiva, kávy, čaje a nápojů přišlo vhod snad všem. V 11:00 hodin, za účasti paní ředitelky Bc. Nadi Modráčkové, jsme společně, ve slavnostním duchu, zahájili již 3. ročník turnaje Mistrovství ČR 2022 v Královské dámě. Paní ředitelce, současně i personálu kuchyně střediska na Dědině, jsme za spolek a všechny zúčastněné hráče poděkovali za spolupráci, báječnou podporu při přípravě turnaje a především za poskytnutí herních a ubytovacích prostor s možností stravování v místě. Mohli jsme se tedy všichni nerušeně soustředit pouze na napínavé „mistrovské“ výkony!

Po oficiálním přivítání, provedené povinné prezentaci hráčů, ze kterého vyplynulo, že tři hráčky (Jarka Straková, Jarka Hudečková, Zuzana Jandová z České Lípy), bohužel, z důvodů nemoci nepřijely a pracně vybojovanou účast tak vzdaly, jsme zahájili důležité losování pro první kolo soutěže. Stoly s herními soupravami a hodinami byly připraveny na bílých ubrusech. Vše dokonale ladilo. Napětí v sále by se rázem dalo krájet. Ticho bylo skoro až strašidelné, občas přerušené funěním pejsků nebo zvukem jejich rolniček. Kdo s kým? Na které desce? S jakými figurami? Hráči upřeně zírali na rozhodčího za počítačem. A je to tady! Hned na úvod na sebe u první desky narazili „titáni“ královské dámy Radek Baštář z Plzně a Helenka Škramlíková z Dědiny. Na druhé desce se sešly „matadorky“ snad všech známých variant dámy Irena Honzíková z Dědiny a Zuzana Duchoňová z České Lípy. Natěšená „zasloužilá mistryně“ Lenka Čermáková se chystala porovnat síly se stále zlepšujícím se Jardou Jírou alias Schumachrem, oba jsou z Dědiny. Lenka Potůčková z Plzně s bílými figurami hodlala vyzkoušet Fandu Duchoně z České Lípy, Lukáš Uher (klub Dědina) zahájil klubovou partii proti nováčkovi soutěže Jožko Budzákovi. Nová hráčka mezi přítomnými velmistry – Marie Černá z České Lípy zasedla k bílým figurám proti dalšímu nováčkovi soutěže Jiřímu Holzingerovi z Plzně. Radek Halas, též z Plzně nastoupil s bílými proti Vojtovi Jirákovi z Dědiny. Úvodní kolo se vzápětí rozehrálo. První výsledky napověděly, jak to s herní kondicí všech účastníků je a na co se můžeme v dalším průběhu turnaje těšit.

V našem plánu nebo-li chcete-li „ve scénáři“ pro sobotní den bylo krédo sehrát nejlépe šest kol partií, abychom v neděli zbývající partie pohodově, bez zbytečného časového stresu, dohráli a jali se akci „důsledně oslavovat“… samozřejmě jak jinak než vítěze především! Každý hráč měl na přemýšlení celkem komfortní čas. Všichni hráči hráli zodpovědně, skoro nedělali žádné chyby. Dokonale se na své partie soustředili. Po necelé hodince hry jsme se dozvěděli první zajímavé výsledky. Vojta si připsal do tabulky za vítězství první dva body, podobně jako Marie. Jožko si nakonec také připsal dva body za výhru přesto, že Lukáš se statečné bránil a chvílemi měl v průběhu partie i trochu navrch. Lenka Čermáková si patrně hned z kraje neuvědomila, že už není v tréninkovém módu a jako dobrotivý „Mikuláš“ rozdávala soupeři rady o skákání přes své kameny bystrému „koledníkovi“ Jardovi Jírovi – Schumacherovi, který tak zaslouženě, avšak zcela nečekaně, svou první partii, s přesnou dopomocí soupeřky, dokonale vyhrál. Lenka Potůčková předvedla v Plzni získané znalosti a Fandu nakonec v partii udolala. Taktéž si připsala první dva body ke svému skóre. Irenka vstoupila do turnaje celkem sebevědomě. Zuzku v závěru bitvy dokonale přehrála. Asi nejsledovanější partií se stal duel Radek versus Helenka. Možná byla škoda, že tito vynikající hráči na sebe narazili hned v prvním kole. Díky výhře Radka, musela Helenka v turnaji následně změnit svou původní „údernou taktiku“, a to v akční mód – „dostihovou jízdu“ za mistrovským titulem! Radek měl tak před Helenkou od začátku v boji o případný titul nepatrný bodový náskok. Šlo o to si jej udržet až do konce. O dalších kolech nebudeme na tomto místě podrobněji informovat, neboť z výsledné tabulky turnaje mistrovství 2022 se přehledně dozvíte vše podstatné. Pro dokreslení napínavé situace však musíme dodat, že rozjetý Radek Baštář své vítězné tempo neudržel a ještě v sobotu, v pátém kole, nečekaně odevzdal své body kolegyni Lence Potůčkové. Překvapení tak bylo na světě! Helenka spanilou jízdou, kdy už neztratila ani bod, srovnala krok s Radkem, který udržela až do konce prvního hracího dne. Večer bylo možné všeobecně konstatovat, že díky svým vyrovnaným výkonům, po kterékoli medaili z mistrovství, sahalo společně hned 10 hráčů najednou! Po šestém kole bylo průběžné pořadí ve společné tabulce v kategorii vidící a slabozrací následující: Radek, Irenka a Helena po 10ti bodech, Lenka Potůčková 8 a Maruška 6 bodů. V kategorii nevidící hráči: Zuzka 8 bodů, Jožko a Jarda po 6ti bodech! Prostě a jednoduše – vyrovnaný peleton závodníků.

V sobotní podvečer jsme si museli od sportu nevyhnutelně odpočinout. Čtyřnozí asistenti se už těšili na delší procházku. Následná večeře nás naladila na večerní společenský program: populární TV „AZ – kvíz“. S přítomných hráčů, které ještě nepřemohla turnajová únava, se nám podařilo sestavit tři kompletní týmy. Moderování společenské hry se ujal rozhodčí Jarda Slanina. Ani zde nebyla nouze o drama či vtipné momenty. V prvním napínavém kole Dědina versus Plzeň se lépe dařilo hráčům z Plzně. Pyramidu sice nepropojili, neboť Dědina v čele s kapitánkou Helenou se urputně bránila, ale jako první získali Plzeňáci 10 správných odpovědí. Ve druhém kole Plzeň versus Česká Lípa hráči z Plzně Pyramidu již propojili a stačilo jim k tomu jen 7 správných odpovědí! V posledním třetím kole Česká Lípa zabrala. S Dědinou sice získala 8 správných odpovědí, ale tým Dědiny v čele se svou kapitánkou mistrovsky propojil 3 strany Pyramidy dřív, čímž Dědina poslední večerní kvízový souboj vyhrála. Pořadí tedy bylo následující: 1. místo obsadil tým z Plzně získal dvě výhry, na 2. místě skončila Dědina s jednou výhrou a 3. místo náleželo statečně bojující České Lípě. Otázky padaly zajímavé. Nejeden hráč se blýsknul originálními širokými znalostmi. Všem tuto zábavnou, současně i naučnou hru zároveň, vřele doporučujeme.

Večer se hravě přehoupl do 22 hodiny. Únava z náročného dne nás dokonale pohltila. Bylo nutné se rozloučit, popřát si dobrou noc a především nabrat síly do nedělního pokračování dramaticky probíhajícího mistrovského dějství.

V neděli ráno, před osmou hodinou, jídelna střediska a současně hrací místnost v jednom přivítala první „čerstvé“ odpočaté hráče. Snídaně, přichystaná obětavými kuchařkami, naladila všechny hráče k úspěšnému dokončení soutěže. V devět hodin bylo rozlosováno sedmé kolo. V úvodním souboji druhého dne se dařilo všem favoritům. Helenka si vítězstvím nad další dámovou rivalkou Irenkou udržela naději na případný zisk mistrovského titulu. Ovšem ani jistý Radek nezaváhal. V kategorii nevidomí hráči všichni favorité také bodovali naplno. O konečném pořadí tedy rozhodovaly další partie v pořadí. I v osmém kole si vidící a nevidící hráči drželi své dosažené pozice. Nikdo skórem neklopýtnul. Pořadí se moc nezměnilo. Dramaticky, jako v napínavé detektivce, mělo rozhodnout tedy až poslední deváté kolo. … Jenže, co by to bylo za velkofilm, kdybychom před závěrem nevložili reklamu! Ano, brzký báječný oběd nám vystavil „komerční technickou přestávku“! A komu by se pak po tak dobrém jídle chtělo přemýšlet, že? Káva rozproudila krev a jídlem odkrvené mozečky startujících po krátkém oddychu opět naskočily na původní maximální výkon. Jen rozhodčí měl malou výhodu, výsledky za něj zpracovával počítač. Deváté kolo vneslo do závěru soutěže snad největší napětí. Slavnostní dorty a sekt se již ochotně chladily, ale o mistrech v obou kategoriích stále nebylo rozhodnuto. V součtu po devátém kole oba rivalové Radek i Helenka nasbírali shodně 16 bodů. V kategorii nevidících hráčů Zuzka z České Lípy v posledním kole nestačila na Marušku. Jožko po dramatickém závěru partie s Jardou, který jinak po celý turnaj hrál s maximálním nasazením a dvě partie mu utekly doslova pod rukama, neboť jako rozjetý Schumacher nevybral poslední zatáčku, získal nakonec potřebné dva body, čímž se Jožko svým dosaženým skórem dotáhl na překvapenou a do té doby prakticky suverénní Zuzku. V obou případech se tedy o mistrovi v Královské dámě pro rok 2022 rozhodovalo v baráži – resp. v dodatkové partii.

Všichni čtyři aktéři závěrečného dramatu si před tím dopřáli krátký odpočinek. Po vylosování barvy figur přistoupili k deskám a rozehráli poslední partie celého turnaje. Oba souboje, po dramatických herních kombinacích, vyzněly nakonec pro oba obhájce titulů z předešlých let. Zuzka po dlouhém a velmi dobře strategicky vedeném souboji nakonec nad Jožkou vyhrála. Radek podal soustředěný výkon i v poslední partii a dobře bránící se Helenku, s prakticky dokonalým výpočtem do posledního tahu, nakonec porazil. To byla asi nelepší tečka za celým turnajem mistrovství. Vítězům – mistrům pro rok 2022 gratulujeme! Závěrem však musíme poděkovat všem zúčastněným za jejich bojovnost, vytrvalost, znalosti a především za nadšení, které projevili po celou dobu konání soutěže. Patří jim všem, podobně jako personálu i vedení střediska, obrovský díky a naše uznání.

Následovalo vyhlášení konečné pořadí v obou kategoriích. Nikdo neodešel s prázdnou. Diplomy a drobné ceny potěšili snad všechny přítomné. Vítězové hrdě převzali medaile, poháry, diplomy i věcné ceny.

Závěrem malá rekapitulace:

Mistrem ČR 2022 v Královské dámě v kategorii vidící a slabozrací hráči se stal Radek Baštář z Plzně, druhé místo a titul vicemistr ČR obhájila Helena Škramlíková, bronzovou medaili získala Irena Honzíková, obě hráčky z Dědiny.

V kategorii nevidomí hráči titul Mistr ČR 2022 získala a současně i obhájila naše „známá stará dámová mistrová“ Zuzana Duchoňová z České Lípy, zbrusu novým Vicemistrem se stal Jožko Budzák z klubu Dědina a třetí místo zaslouženě získal Fanda Duchoň z České Lípy, který tak společný rodinný úspěch dokonale rozšířil!

Všem tedy touto cestou k dosaženým úspěchům gratulujeme. Abychom nezapomněli, ještě výsledky družstev, do kterých se započítaly body z celkové tabulky vždy pouze u třech nejlépe postavených hráčů týmu v pořadí:

1. místo – ocenění „Nejlepší tým turnaje“, pohár pro nejlepší družstvo a věcnou cenu vyhrála Dědina, s počtem 26 bodů,
2. místo – získal tým Plzně se ziskem 21 bodů,
3. místo – obsadil tým z České Lípy se ziskem 16 bodů.

Poděkování a gratulace patří všem, kteří se turnaje zúčastnili i těm, kteří nám s organizací velkou měrou pomáhali. Všichni hráči hráli velmi dobře, drobné herní úlety či nedostatky určitě do příště, při pilném tréninku, napraví. Jsme moc rádi, že vše dobře dopadlo. Pokud my jako organizátoři jsme sami vytvořili nějaké malé nedostatky, budiž nám to odpuštěno. Taky se do příště polepšíme! Již od teď se těšíme na jarní Mistrovství ČR 2023 v brazilské dámě a především na dlouho slibovanou sázkovou soutěž „Golden Cup Prague“ tour ve Slovním Pokeru. V obou případech však tomu budou předcházet obvyklé, neméně napínavé, místní kvalifikace. Možná se na konci tohoto článku ptáte proč je tak dlouhý a obsáhlý, ale mějte prosím na paměti, že ne každý účastník má možnost se seznámit se zveřejněnými fotografiemi či videem, které z akcí na našich stránkách publikujeme. Navíc, na podrobně popsané báječné zážitky si rádi vzpomeneme i po několika letech! A tom naše snaha, práce i nadšení jsou. Díky všem!

Fotogalerie – MČR v Královské dámě – 2022
Přehledná výsledná tabulka MČR 2022 Královská dáma v PDF
Soutěž „Nejlepší tým“ MČR v Královské dámě – pořadí v PDF
Výsledky MČR 2022 – Královská Dáma

Dámě zdar! A na dalším mistrovství v Brazilské dámě v roce 2023 nazdar!

Za organizátory soutěže, trenéry i nadšené rozhodčí
Ivana a Jaroslav Slaninovi

1. trénink hráčů bowlingu v České Lípě

Velice zajímavou sportovní akci se podařilo uspořádat zaměstnancům a členům oblastní odbočky SONS v České Lípě. Jak se říká „sportem ku zdraví!“ I „Deskovky“ si občas musí protáhnout tělo, ačkoliv mezinárodní dáma je ve světě (nikoliv doposud u nás) uznávaná sportovní disciplína podobně jako šachy. Ovšem ani u nich si hráči moc nezaběhají. Tak jsme pozvání a současně i sportovní výzvu za spolek Společenství duševních sportů, z.s., dne 29.9. s nadšením přijali.

Příjezdem ve 13:15 hod do České Lípy ve složení: Iva, Irenka a já (trenér) jsme zahájili společné sportovní odpoledne. Před hotelovým komplexem Olympia se postupně skoro všichni přihlášení sešli. A že nás rozhodně nebylo málo! Prostředí u bowlingových drah bylo příjemné, obsluha ochotná, nápoje povzbudily do hry snad každého z příchozích hráčů.

Pro nevidomé kategorie B1, tedy pro hráče s nejtěžším zrakovým postižením,  jsme připravili celkem užitečnou vychytávku – improvizované „naváděcí madlo“, které cestu autobusem s námi z Prahy přečkalo bez úhony. Lidově řečeno „zábradlí“ slouží nevidomým k orientaci v prostoru. Je umístěno před začátkem, souběžně s okrajem bowlingové dráhy. Má za úkol hráče navigovat při provádění hodu tím správným směrem.

Z prvních hodů i výsledků bylo patrné, že hráči se s místní dráhou teprve seznamují a dráhy naopak s nimi. Rozhodně nebyly na pořadu dne „úlety“ podobné těm z veselých filmů, kdy příkladně blondýnka odhodila kouli z velké výšky, následně se divila proč se koule nekutálí, jen se zabořila do palubek, nebo že zapomněla prsty v kouli a doplachtila s ní až na konec do vítězného striku! Nebylo tomu tak. Všichni hráči, rozděleni do dvou družstev na dvou drahách, hráli zodpovědně, s celkem obstojnou technikou jednotlivých hodů i dorážek. Díry v palubkách se nekonaly, žádná z hráček neproletěla skrze bowlingový smeták!

Za velkého vzájemného povzbuzování 1. kolo vyhrálo družstvo ve složení: Fanda, Zuzka, Mirka, Irenka a Jarda s celkovým výkonem 329 bodů!. Tým na vedlejší dráze ve složení: Jarka S., Martin, Jarka H., Ilona a Marie statečně vzdoroval a dotáhl svůj celkový výsledek k 284 bodům. Druhé kolo náš tým již z časových důvodů ani nezačal. Rychlejší, dohrávající konkurence se ve druhém kole výrazně zlepšila. S celkovým výsledkem 332 bodů by nás, oproti prvnímu kolu, „trhla“ o tři bodíky! Jenže, my bychom se taky určitě zlepšili… o kolik, to poznáme až někdy příště.

Závěrem musíme dodat, že odpoledne bylo báječné, atmosféra kamarádská, ve sportovním duchu a s mimořádným nadšením každého hráče. Velice rychle nám to uteklo. Z výsledků ještě dodáváme, že na třetím místě skončila Maruška s náhozem 66 bodů, druhá Mirka 76 bodů a vítězem malé trofeje z 1. tréninku se stala Ilonka s 91 body. Vyhráli však všichni, co přijali pozvání, dostáli svým slibům, přišli si zahrát a užít si prima společné odpoledne. Těšíme se na další – říjnový trénink, současně na další velký kopec zábavy!

Za spolek Společenství duševních sportů, z.s.
Jarda a Iva

Kvalifikace na Mistrovství ČR 2022 v královské dámě Dědina – ohlédnutí za průběhem a výsledky

Trojici kvalifikačních turnajů jsme dne 14.9. 2022 od 15:00 zakončili v Praze, v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku pro nevidomé na Dědině. Klub Deskových her na Dědině má nejpočetnější zastoupení hráčů v celé soutěži. Přímo postupující do finále na Mistrovství ČR v královské dámě 2022 jsou: Helena Škramlíková, Irenka Honzíková, Lukáš Uher, Jaroslav Jíra, Lenka Čermáková a Tomáš Sladký. I přes toto početné a velmi silné zastoupení se do kvalifikace přihlásili ještě další zájemci.

Z původně avizované šestice se nakonec osmělili jen nejodvážnější: Radek Hájek, Filip Stránský, Vojta Jirák a Jožko Budzák. Ve středu se tak dle podmínek kvalifikace hrálo o dvě postupová místa do finále, tzv. kruhovým turnajovým systémem – hráči odehráli partie mezi sebou každý s každým.

A jak nakonec vzájemné porovnání sil dopadlo? V 1. kole si velmi dobře vedl Radek, který Filipa přehrál a zapsal si do tabulky první dva body. Jožkovi partie proti Vojtovi také vyšla a i on si připsal první dva body ke svému skóre. Ve druhém kole Jožko potvrdil svůj dobrý výkon a po vítězství nad Filipem přidal další body. Partie mezi Radkem a Vojtou byla snad nejnapínavější z celého odpoledne. Radek udolal Vojtu doslova na poslední chvíli, kdy na hodinách, po zisku vítězné dámy, mu zbylo pouhých 11 vteřin! Třetí kolo probíhalo s velkým napětím. Jožko do třetice vyhrál nad Radkem a stal se jasným vítězem místní kvalifikace. Vojta Jirák zvítězil nad Filipem a připsal si první body, které se nakonec projevily jako rozhodující pro jeho účast na MČR 2022. Ve finále se tak sejdeme s Jožkou .Dvojici doplní právě jmenovaný Vojta, protože Radek se finálové účasti předem vzdal z důvodů své účasti na jiné akci.

Všem zúčastněným děkujeme za zájem, sportovní nadšení, postupujícím samozřejmě patří naše gratulace. Těšíme se na setkání při pražském říjnovém finále na Dědině, které určitě bude báječné a především napínavé. Královské dámě zdar!

Za SDS, z. s. a pořadatele soutěže
Jaroslav Slanina

Kvalifikace na Mistrovství ČR 2022 v královské dámě Plzeň – ohlédnutí za průběhem a výsledky

Podobně jako v České Lípě, tak v úterý 13.9.2022 od 14:00 hod v oblastní odbočce TyfloCentrum Plzeň proběhl kvalifikační turnaj na Mistrovství ČR 2022 v mezinárodní dámě – královské variantě. Z Plzně přímo do finále postupují Radek Baštář, který bude v Praze obhajovat titul a Jana Škribová třetí místo z posledního mistrovství ČR. Do kvalifikačních bojů o postup do finále tak nastoupili: Lenka Potůčková, Jiří Holzinger, Radek Halas a čtveřici doplnil junior Matěj Potůček, který si atmosféru kvalifikace chtěl vyzkoušet. S omluvenkami jsme se nemuseli potýkat, neboť všichni hráči do soutěže nastoupili „naplno“ a velmi dobře připraveni! Určitě na tomto místě patří velký dík Radkovi Baštářovi, který „své hráčské svěřence“ Jirku a Radka během velmi krátké doby královskou dámu, její pravidla i základní strategii nováčkům dobře vyložil a naučil.

Náš příchod byl zahájen velmi milým přivítáním. Bohaté sladké občerstvení s kávou a čajem nás sympaticky naladilo k zahájení kvalifikace. Přeci jen na soutěž jsme měli méně času než jinde, proto jsme kvalifikaci zahájili co nejdříve. Po krátkém zopakování pravidel a propozic, zodpovězení technických dotazů, jsme odstartovali 1. kolo z plánovaných tří. Při účasti 4 hráčů byly tedy v sázce dvě postupová místa.

V prvním kole se nejlépe dařilo Lence a Matějovi. Ve druhém pak Radek získal 2 body za výhru nad Jirkou a Matěj si v rodinném klání poradil s Lenkou. Třetí kolo znovu nejlépe zvládl Matěj, který porazil Radka. Lenka s Jirkou herně neklopýtla, tudíž i jí náležely 2 body za výhru. „Suma-sumárum“ pohár a diplom za první místo s plným počtem bodů putoval do rukou juniora Matěje, druhé místo vybojovala Lenka, třetí skončil Radek a čtvrtý Jirka. Dle podmínek soutěže do finále v Praze Matěj díky svému věku bohužel nezasáhne a Lenka se svého postupu vzdala ve prospěch dalšího hráče v pořadí z tabulky místní kvalifikace. Ovšem její účast v Praze jako doprovod je též zaručena.

Postupující Jirka a Radek jsou celkem dobře připraveni. Osvojili si práci se soutěžními hodinami, ke hře přistupují vždy zodpovědně a disciplinovaně. Myslíme si, že autorita Radka, jakožto trenéra velmi dobře funguje. Navíc hráči si nemohli přát lepšího kouče než je současný mistr ČR v královské dámě!

Všem zúčastněným patří velké poděkování a postupujícím naše gratulace. Báječné odpoledne v kolektivu milých lidí nám opět uběhlo jako voda. Těšíme se setkání při pražském říjnovém finále na Dědině. Královské dámě zdar!

Za SDS, z. s. a pořadatele soutěže
Jaroslav Slanina

Kvalifikace na Mistrovství ČR 2022 v královské dámě
Česká Lípa – ohlédnutí za průběhem a výsledky

V pátek 9.9.2022 v oblastní odbočce SONS Česká Lípa proběhl kvalifikační turnaj na Mistrovství ČR 2022 v mezinárodní dámě – královské variantě. Původně mělo hrát 8 přihlášených hráčů, ale velmi smutná rodinná událost – úmrtí člena rodiny ráno v den konání kvalifikace, zasáhla současně hned dva účastníky této soutěže.

Dovolujeme si touto cestou manželům Smetákovým vyjádřit upřímnou soustrast nad ztrátou jejich drahé milované maminky.
Další omluvenka nám přišla z řad vedení pobočky, kdy pro náhlou nemoc do bojů o kvalifikační místo nemohla nastoupit Jana Řehořková. Tímto ji přejeme brzké uzdravení a těšíme se na nějakou další příležitost k setkání s touto bezesporu milou vedoucí oblastní odbočky SONS Česká Lípa a nadšenou hráčkou deskových her.

Na základě výše zmíněného a podmínek kvalifikace je zřejmé, že počet účastníků místní kvalifikace klesl na 5, což zaručovalo účastníkům zisk pouze 2 míst pro pražského finále, které se bude konat v říjnu ve středisku na Dědině.

Ale nepředbíhejme událostem. Aby toho nebylo zrovna málo, z nevýznamných důvodů určitého administrativního bloku, který nám byl sdělen velmi krátce před turnajem a abychom zajistili zdárný průběh kvalifikace, současně vyšli vstříc všem zainteresovaným v jejich nevšedním problému, jsme kvalifikaci rozdělili na dva hrací prostory. V odbočce SONSu probíhala hlavní část turnaje, ve vedlejší budově Městské knihovny Česká Lípa – pobočce Špičák probíhala zbývající část soutěže. V tomto okamžiku a touto cestou ještě jednou děkujeme paní ředitelce PhDr. Daně Kroulíkové za pohotovou pomoc a spolupráci při zajištění hracího prostoru, ve kterém jsme mohli zbývající část kvalifikačního turnaje odehrát. Pevně věříme, že budeme moci tuto bezprostřední pomoc Městské knihovně v České Lípě vynahradit nějakou společnou akcí, příkladně uspořádáním dne „Deskovek“ pro děti a rodiče v knihovně Špičák nebo v jiné pobočce v České Lípě, na kterou rádi přijedeme, budeme moderovat a kde představíme spoustu zajímavých her.

A jak to nakonec vše dopadlo? Kvalifikaci odehrálo 5 účastníků. Lichý počet hráčů zajistil každému z nich jisté 2 body za „prostoj“ s tzv. „Dummym“ – což je výraz používaný rozhodčími v turnaji k doplnění páru u hrací desky a k zápisu ve výsledkové tabulce. Dummy = hňup, s ním opravdu každý povinně vyhraje! Po třech odehraných kolech se 6ti získanými body suverénně vedla Maruška Černá. Ve 4. kole ke svému skóre přidala ještě povinné dva body za Dummyho. Překvapení tak bylo na světě! Dalo by se říci, že hlavně ve třetím kole se rozhodovalo o šťastných postupujících. Zuzana Jandová právě v něm po urputném boji porazila Jarku Strakovou. Fanda Duchoň nestačil na rozjetou Marušku, a tím pádem se jeho naděje na postup do Prahy významně ztenčily. Maruška do 5. kola vstupovala s plným počtem bodů, Zuzana bezpracně zinkasovala 2 body od Dummyho a Fanda přehrál Martina Straku. Marie v závěru poněkud „ubrala plyn“ a Jarka toho dokonale využila! Její výhra nad Maruškou v posledním kole zadělala na velmi zajímavou postupovou kovbojku! Ani rozhodčí nevěřil svým očím při pohledu na výslednou tabulku. Tři hráčky získaly po 8mi bodech! Všechny první! O případné baráži jsme však neuvažovali. Ve světle všech okolností, které se v ten den překotně a nečekaně událi, jsme jako organizátoři soutěže z lidského hlediska usoudili, že postup si zaslouží všechny osmibodové hráčky, které se postaraly o divoký průběh celého turnaje s napětím do poslední chvíle. Určitě nejen jim, ale všem zúčastněným patří velké poděkování a naše gratulace.

Za Českou Lípu se tedy v Praze společně sejdeme s Jarkou Strakovou, Marií Černou, Zuzanou Jandovou a s přímo postupujícími hráčkami: Zuzanou Duchoňovou a Jarkou Hudečkovou. Tato pětice neohrožených žen bude reprezentovat svůj klub Deskovek a odbočku SONS Česká Lípa v pražském říjnovém finále na Dědině. Myslíme si, že se máme všichni na co těšit!

Za SDS, z. s. a pořadatele soutěže
Jaroslav Slanina

Ligan/Ligas 2019/2020 – průběh slavnostního vyhlášení

Vítěze 3. ročníku knihovních Deskovek v Městské knihovně na Smíchově jsme vyhlásili dne 20. ledna 2022, a to po více jak třech letech trvání předlouhé covidové pandemie, různých vládních omezení a hygienických opatření s tím souvisejících. Nakonec se nám to podařilo. Mistr knihovních Deskovek si převzal nejcennější trofej.

Podobný osud měl i 3. ročník ligy deskových a karetních her nevidomých a slabozrakých hráčů LIGAN/LIGAS. Do soutěže se nám přihlásilo celkem 47 hráčů z různých míst ČR. Pro připomenutí uvádíme, že první turnaj soutěže jsme odehráli 25.9.2019 v Othellu. Poslední dva společně hrané turnaje jsme dohráli 31.1.2022! Soutěž tedy trvala neuvěřitelných 29 měsíců, což je také 860 dnů nebo statisticky přesněji 20.640 hodin či jinak ještě vyjádřeno: milión dvě stě třicet osm tisíc čtyři sta minut! Ano, tak dlouho jsme si počkali na konec 3. ročníku a s tím i na vítěze legendárních putovních pohárů spolku SDS v LIGAN/LIGAS 2019-2020…2021!

Tak dlouhý ročník deskovek jsme tehdy ani ve snu nepředpokládali. Náš údiv lze přirovnat k notoricky známé replice Karla Gotta ze Zlatého slavíka: „Tak, to jsme opravdu nečekali!“ Proto si samotná soutěž i její účastníci od nás ve svém samotném závěru zasloužili zvláštní zřetel. Vyhlášení výsledků jsme jako organizátoři za spolek Společenství duševních sportů, z. s. pojali významně společensky a co možná nejslavnostněji. Díky stále platným covidovým opatřením jsme sice nemohli pozvat k nám do Klubovny SDS v Praze na Smíchově úplně všechny účastníky soutěže, ale pouze jen ty nejlepší ze všech, tedy nejlépe umístěné hráče nejen ligy, ale i z našich covidových internetových soutěží příkladně: Brazilská dáma – diagramy, Syllabatim 1. a 2. část, Věštec roku 2021, dále pak nejlépe umístěné hráče z posledních ligových turnajů: 5. „Prší 48“, 6. „Ukradené slepice“ a 7. „Pirátské kostky“. Samozřejmě vítězové celé ligy LIGAN/LIGAS nesměli chybět.

Slavnostní den „závěrečného zúčtování“ jsme důkladně připravili na sobotu 7. února 2022 od 14:00 hod. Od pravého poledne se začali do Klubovny sjíždět první oslavenci, kteří to měli z domova do Prahy celkem daleko. Následoval příchod dalších a dalších … V plánovaném čase ve 14:00 jsme byli, až na country kapelu, kompletní. Každý z účastníků odboček SONS měl s kamarády rezervovaný stůl a mohli se před zahájením programu občerstvit čajem, kávou, nealko nápoji apod. Všichni se rádi seznámili s nabídkou hodnotných cen, medailí, pohárů a unikátních diplomů, které byly prezentovány na stolech za rozhodčím. Všichni se už moc těšili. Tradiční zvoneček odstartoval úvodní proslov rozhodčího a především poděkování všem příchozím za statečnost, důvěru a nadšení, se kterými hráli celý předlouhý ročník soutěže. V tom se otevřely dveře a do sálu vstoupili poslední očekávaní hráči – skupina Staré Sedlo. Během úvodního proslovu stačili naladit své promrzlé nástroje a ujali se první písničky. Hned od začátku bylo jasné, že pánům to náramně ladí i zpívá a v sále se poté ozval první bouřlivý potlesk! Mimochodem tleskáni si všichni přítomní užili od první chvíle celkem dost. Jelikož jsme nemohli všechny účastníky pozvat osobně, na výraz velké úcty k nim, k jejich výkonům a především jako poděkování za účast, jsme vyhlašovali v každé soutěži i v kategorii všechny hráče jmenovitě. Leckdy se seznam jmenovaných mohl zdát někomu dlouhý, ale od nás si to prostě a jednoduše všichni účastníci v úctě a jako poděkování od nás zasloužili.

Internetovou hru „Věštecký koutek v Lesnické“ svými, téměř 100% přesnými předpověďmi pro rok 2021, ovládl hráč s přezdívkou „Jarvec“. Druhé místo a prakticky nejlepší věštkyní roku 2021 se stala jasnovidka „Pája“. Třetí příčku získal „Franta“. Bohužel, covid byl po celou dobu svého trvání velmi zákeřný. Není snad nikdo z našeho okolí, kdo by mohl říct, že jej citelně nezasáhl v kruhu rodinném, mezi přáteli či mezi známými. Za Páju, která nás navždy opustila cca 3 týdny před vyhlášením výsledků, převzala udělenou cenu pro „2. nejlepšího věštce“ její sestra Libuška. Bohužel, mezi účastníky našich soutěží to nebyl ojedinělý případ krutého covidového účtu.

Pěkné country písničky nás posunuly k dalšímu vyhlašování výsledků. Internetová soutěž v Syllabatimu v roce 2020 si našla své příznivce. První část lockdownové hry v sestavování slov ze zadaných písmen dokonale ovládlo seskupení Dadlin tedy (Daddy + Linda). S drtivým skóre 3932 bodů jasně vévodili tehdejší tabulce. Druhé místo získala dvojice Lovosmečka – Stáňa a Vláďa Krajíčkovi, mimořádní „Syllabatinoví experti“ a velcí propagátoři této naší karetní hry. Irenka Tandem Team – (Irenka Honzíková s maminkou Pájou) vybojovaly bronzovou příčku. Ve druhé části internetového Syllabatimu, v hledání českých přísloví a moudra, se opět dařilo nejlépe dvojici Dadlin. Další triumf v podobě poháru, zlaté trofeje, diplomu a věcné ceny putoval tedy k jejich rukám. Stříbrnou příčku velmi pěkným výkonem obsadila Helenka, třetí místo a bronz putoval hráčce Janě Luskové alias Juaně do Vyškova.

Moderátora slavnostního vyhlašování, rozhodčího Jardu, následně na chvíli opět vystřídala kapela, která svižnými skladbami naladila všechny účastníky na další pokračování vyhlašování série výsledků. V době covidového lockdownu jsme na našich stránkách připravili i další on-line či „off-line“ hry. Mezi takové patřila i Brazilská dáma, kterou si hráči mohli s námi zahrát jako simultánku nebo si mohli lámat hlavičky nad pestrými úlohami respektive koncovkami z různých partií. Nejlepším řešitelem diagramů dámy se stal Daddy. Druhé místo obsadil Ráďa a na třetí příčku statečným výkonem dosáhla Helenka. Pohár, trofeje i diplomy určitě udělali radost všem jmenovaným a staly se tak připomínkou předlouhé covidové pauzy.

Po dalším báječném hudebním vstupu jsme přistoupili k vyhlášení výsledků 5., 6. a 7. turnaje ligy Ligan/Ligas. Pátý turnaj v oblíbené karetní hře „Prší 48“ vyhrál překvapivě Jarda Jíra. Pohár, zlatou medaili s diplomem i drobnou cenou převzal s nadšením a za velkých ovací přítomného publika. Stříbrnou medaili vybojovala statečná Jarka Hudečková. Třetí příčku získala Jana Řehořková. Stříbro i bronz jsme tak oběma nepřítomným hráčkám poslali do České Lípy. Šestý turnaj „Ukradené slepice“ se stal jasnou záležitostí Marušky Černé z České Lípy. Její fenomenální výsledek „2 vítězství“ již nebyl v turnaji překonán. Druhé místo si vysoutěžil Jarda Jíra z Dědiny a o bronz se rovným dílem podělily dvě hráčky Monika Růžičková z Příbrami a Zuzana Duchoňová z České Lípy. V posledním sedmém turnaji se nejlépe dařilo Ireně Honzíkové z Dědiny. Druhou příčku získala Jarka Straková z České Lípy a bronzem byla dekorována Lenka Čermáková též z klubu na Dědině. Všem aktérkám na stupních vítězů gratulujeme!

Před hlavní částí „vyhlašovacího odpoledne“ jsme si s kapelou společně zanotovali známé skladby. Lenka Čermáková se ujala sóla a zapívala nám několik písniček. Velký aplaus obecenstva umocnil báječný a nevšední kulturní zážitek, který vznikl spontánně na místě, bez jakékoliv studiové přípravy. Následovalo drobné občerstvení a mezi přítomnými jemně vzrůstalo napětí před vyhlášením mistrů ligy LIGAN/LIGAS. Do naší soutěže pro zrakově hendikepované se přihlásilo celkem 47 hráčů z celé ČR, kteří během sedmi turnajů, pořádaných spolkem Společenství duševních sportů, z.s. na různých místech mohli získat body a ocitnout se tak na stupni nejvyšším. Všechny hráče jsme s poděkováním za účast postupně od posledního k prvním jmenovitě vyhlásili. Čím výše jsme žebříčkem postupovali, tím více houstlo napětí. Za každým jménem bylo určitě znát nadšení a potlesk obecenstva. V lize LIGAN 2019/2020, tedy v kategorii nevidomí třetí příčku a 2. vicemistrem her se stal Jaroslav Jíra z klubu Dědina. Dlouhý potlesk jej doprovodil k rozhodčímu pro bronzovou medaili, unikátní diplom i zajímavou cenu. Stříbrnou medaili a titul Vicemistr ligy získal František Duchoň z České Lípy. Velký potlesk zazněl sálem jako projev uznání za jeho výkony, které však jen o vlásek nestačily na novou Mistryni ligy LIGAN 2019-2020, kterou se stala zlatá Zuzana Duchoňová. Potlesk již nebral konce. Moc gratulujeme všem. V kategorii LIGAS 2019-2020 tedy hráčů slabozrakých a vidících bronzovou medaili získala Jaroslava Hudečková. Medaile, diplom pro 2. vicemistryni ligy s věcnou cenou putují do České Lípy. Ze stříbra a titulu vicemistryně se zaradovala Irena Honzíková, které vítězství a titul unikly jen o jeden jediný bod. Následovala poněkud smutnější chvíle, kdy pohár za 2. místo byl předán In memoriam Lídě Chalupové z České Lípy, která nás po prohraném životním boji opustila v úvodu roku 2021. Velká čest její památce. V našich srdcích bude stále zapsána jako žena, která dokázala pro nevidomé vytvořit nejlepší podmínky, pohodu, zábavu, novou náplň i najít směr jejich života se ztraceným zrakem. Vždy dokázala pomoct. Všechny její rady jsme si vzali k srdci a rádi poneseme její vzácný odkaz „pomáhat druhým“ dál. Srdečný, dlouhý potlesk provázel předání stříbrného poháru do rukou Zuzany Duchoňové. Loni nás opustila též jedna velmi hodná paní, odmala se potýkala se zrakovým hendikepem, která stála společně s námi u zrodu Společenství duševních sportů, z. s.  a byla hlavní sponzorkou činnosti spolku i Klubovny SDS, maminka rozhodčího – Marie Slaninová. Sice z důvodů nemoci nikdy nebyla přítomna osobně, ale její zájem i podpora pro naší práci byla neocenitelná. Děkujeme a zůstáváš v našich srdcích, milá maminko.

Od smutnější chvíle jsme se přesunuli k vyhlášení nové mistryně ligy. Helenka z klubu na Dědině již po druhé za celou dobu trvání soutěže získala putovní pohár do držení a s ním i titul Mistryně ligy LIGAS 2019-2020. Opět všem z celého srdce gratulujeme! Všechny ceny, trofeje, diplomy i medaile byly rozdány. Ligu jsme tak definitivně, opět ve velkém stylu, slavnostně uzavřeli. Další písničky skupiny Staré Sedlo nás posunuly k závěrečnému přípitku a k servírování neodmyslitelného slavnostního dortu. Rozhodčí měli tak čas připravit vše potřebné k přípitku „šampaňským“ ve verzi alko i nealko a především k přípravě báječné sladké tečky oslavy. Prskavka, resp. římská svíce velikosti vesmírné rakety Elona Muska vévodila čokoládovém dortu. Vtipné poznámky typu: „Neodletí nám ten dort?“ nebo „Kde jsou nejbližší hasiči?“ či „Má někdo u sebe hasící přístroj?“ naladily ještě více veselou atmosféru v sále. Po vtipném dotazu rozhodčího směrem k asistence Ivě: „Hustone, máme problém, nemám sirky!“ asistentka Iva dodala, „Tady Houston, máš přeci na stole zapalovač!“ … Start se povedl napoprvé! Ohňostroj ozářil klubovnu. Dort zůstal celý, odložili jsme raketu a začalo jeho porcování. Další skvělé country písničky nás provázely zbývající části krásného slavnostního odpoledne i večera.

Hráči si na rozhodčí taky připravili jedno velké překvapení. Z rukou Helenky, a po jejím proslovu, převzali Iva s Jardou pamětní desku s vyjádřením poděkování všech hráčů a oceněním doslovně: „Za mimořádný trenérský výkon, nejen v době covidové“. Děkujeme všem hráčům a moc si toho vážíme. Potěšilo nás to.

Současně děkujeme touto cestou kapele Staré Sedlo i všem zúčastněným za přízeň, nadšení a osobní účast. Přejme si vzájemně, nejen pro tento rok, hodně zdraví, štěstí i pohody. Deskovky v podání manželů Slaninových mají nyní delší pauzu. Po prázdninách Vás možná překvapí něčím novým. Nápadů mají vždycky dost. Budeme se těšit na zájem hráčů a především na jejich početnou účast v nových soutěžích!

Ivana a Jaroslav Slaninovi

6. a 7. turnaj ligy LIGAN/LIGAS 2019/2020 – ohlédnutí za průběhem a výsledky

Velmi dlouhou covidovou sezónu celonárodní ligy Deskovek LIGAN/LIGAS, určené pro nevidomé a slabozraké hráče, kterou pořádalo Společenství duševních sportů z. s. ve spolupráci s odbočkami a středisky pro nevidomé, jsme dne 31. ledna 2022 zdárně dokončili. Dva souběžně hrané turnaje, tedy přesněji 6. turnaj v oblíbených „Ukradených slepicích“ a 7. turnaj v „Pirátských kostkách“, proběhly na všech odbočkách SONSu, TyfloCentra i střediska na Dědině.

Obě soutěže se hrály vždy na dvě kola. Hráči se snažili dosáhnout pokud možno co nejlepší osobní skóre. Navzdory časovému omezení, jsme dokázali hry dohrát v plném rozsahu. Žádný z hráčů tedy nebyl ochuzen o svou možnost do celkové tabulky ligy deskových a karetních her ještě na poslední chvíli zasáhnout. Účastníci v čele průběžné výsledkové listiny byli před oběma turnaji seřazeni za sebou s minimálními bodovými odstupy. Záleželo tedy doslova na každém bodíku, získaném v jednotlivých partiích. A jak to vše nakonec dopadlo?

Turnaj „Ukradené slepice“ dokonale ovládla Marie Černá z OO SONS Česká Lípa, s absolutním ziskem bodů ze hry (dvě vítězství), která nebyla již žádným jiným hráčem překonána. Velká gratulace Marušce! Celkově druhé místo překvapivě obsadil Jarda Jíra z klubu Deskovek na Dědině. O bronzovou příčku se podělily hned dvě hráčky se stejným dosaženým skórem Zuzana Duchoňová z OO SONS Česká Lípa a Monika Růžičková z OO SONS Příbram. Jmenovaným hráčkám též gratulujeme za dosažené výkony. Hra „Ukradené slepice“ již delší dobu vévodí popularitě deskových her nejen mezi hráči se zrakovým hendikepem, ale i mezi hráči vidícími, především díky velmi zdařilému reliéfnímu zpracování. Společné partie vždy přinášejí spoustu zábavy a báječné soutěživosti. Průběh hry, prakticky každý tah, je moderátory soutěže Jardou a Ivou vtipně komentován, leckdy dochází doslova „k odbourání hráčů u stolu smíchy“. Hra je svižná a „děsně návyková“!

Hra „Pirátské kostky“ podporuje kombinační schopnosti hráčů, zábavné riskování a především vede ke správným rozhodnutím „k risku či k opatrnosti“ v daný okamžik. S nástrahami i bonusy této oblíbené hry se nejlépe vypořádaly, přičemž nejlepšího skóre dosáhly: absolutní vítězka turnaje Irenka Honzíková z klubu Deskovek na Dědině, stříbrnou pozici v kostkách pro sebe ukořistila Jarka Straková z OO Česká Lípa a bronzový stupínek obsadila Lenka Čermáková z klubu Deskovek na Dědině. Opět všem jmenovaným gratulujeme k dosaženému výsledku. Soutěž na všech střediscích probíhala svižně. Opět nechyběly vtipné komentáře a především nadšení všech zúčastněných. Jedna hláška za všechny, která způsobila bouři smíchu a krátkou „komerční přestávku“… Partie byla v plném proudu dění, na tahu byla Jarka Hudečková z České Lípy, napětí bylo tak velké, že by překonalo i kapacitu Temelína, neboť Jarka sahala po vítězství v celé partii, ale pirátská loď za 500 bodů se zdála být v tu chvíli nedobytnou. Potřebné šavle hráčce v hodech jako „napotovru“ nepadaly. Hlas moderátora Jardy: „Jarko, budeš házet dál?“ Jarka: „Jasně!“ Jarda: „Tak, teď jsi v mínus 100 bodech!“ Jarka odhodlaně: „Házím dál!“ Padlo dvě stě bodů – mince a diamant. Jarda: „Tak, teď jsi v plus 100 bodech!“ Hráči s obrovským napětím čekali na možná již závěrečný hod celé rozehrané partie, který by ji rázem ukončil. Jarda: „A co teď? Ještě házíš nebo si necháš tu stovku?“ Jarka s napětím, zabraná do hry ve snaze za každou cenu vyhrát, vší silou zašejkrovala s kelímkem s několika kostkami. Kostky záhy vydaly své rozhodnutí – mezi nimi padla třetí lebka, která znamenala pro natěšenou hráčku stop a nula bodů v jejím tahu. Jarda konstatoval: „Tak, a teď jsi v pr…i! Bouřlivý smích všech hráčů u stolu i samotné nešťastné protagonistky nebral konce … následovala nevyhnutelná krátká „komerční přestávka“!

Kdo si na tuto scénku z České Lípy pamatuje, určitě mi dá za pravdu, že byla popsána naprosto pravdivě. I po delší době si na ni každý od stolu rád a s úsměvem vzpomene.

A na závěr malá rekapitulace:

Ukradené slepice celkově

 1. místo – Marie Černá
 2. místo – Jaroslav Jíra
 3. místo – Monika Růžičková
 4. místo – Zuzana Duchoňová

Pirátské kostky

 1. místo – Irena Honzíková
 2. místo – Jaroslava Straková
 3. místo – Lenka Čermáková

Závěrečnými turnaji jsme tedy uzavřeli předlouhou ligu deskovek LIGAN/LIGAS, kterou jsme díky Covidu – 19 hráli prakticky 3 léta. První turnaj 3. ročníku byl odehrán 25.9.2019 ve hře Othello. Poslední turnaj z celkově sedmi byl dohrán 31.1.2022!

Všem hráčům touto cestou děkujeme nejen za účast, ale současně i za neobyčejnou trpělivost a odhodlání v soutěži s námi vytrvat až do jejího zdárného konce. V dalším článku se dozvíte, jak proběhlo Slavnostní vyhlášení výsledků celé soutěže LIGAN/LIGAS v Klubovně SDS na Smíchově, kteří hráči se stali nejlepšími a kdo získal putovní pohár i zlatou medaili pro Mistra ligy LIGAN a LIGAS 2019 /2020!

Za moderátory soutěže
Jarda a Ivana Slaninovi

Tak jsme se konečně dočkali!

Nakonec jsme to vše zvládli! V prosinci odložené vyhlášení výsledků ligy knihovních Deskovek ročníku 2019/2020-2021, mimořádně dlouhé sezóny soutěže v karetních a deskových hrách, jsme uskutečnili v knihovně na Smíchově dne 20.1.2022!

Pandemické přestávky Covidu-19 nás donutili čekat na absolutního vítěze Deskovek od startu prvního turnaje až po konec 11. turnaje neuvěřitelných 792 dnů, což představuje 19.008 hodin. Kdo má rád podrobnější statistiku, tak to trvalo 1,140.480 minut nebo úctyhodných 68,428.800 vteřin!

Při všech turnajích dohromady jsme hráli 27,5 hodiny, výsledky jednotlivých turnajů jsme průměrně vyhlašovali 20 minut, tedy celkem 220 minut. Na závěr akcí jsme se vydrželi společně fotit báječných 33 minut. Turnaje jsme odehráli následovně: 1. turnaj ve stolním hokeji, 2. česká dáma, 3. Monopoly, 4. Osadníci z Katanu, 5. Dostihy a sázky, 6. Repello, 7. Othello, 8. Carcassonne s pátým rozšířením, 9. Karty Mrtvého muže, 10. Ticket to Ride (USA) a nakonec „Prší 48“ – s unikátními šestibarevnými kartami vytvořenými spolkem Společenství duševních sportů, z.s.

Vyhlášení bylo pojato opravdu slavnostně. Na nejlepší hráče čekaly zajímavé ceny v podobě stolních i karetních her, diplomy, medaile, poháry a především dobrá zábava. Tentokráte nás country skupina Staré Sedlo při akci nedoprovodila osobně, ale prostřednictvím videa, které členové profesionálně natočili před více jak 20ti lety! A to byl opravdu velký zážitek! Jak ten čas letí…

Ceremoniál jsme zahájili svižnou písničkou: „Do rána toulám“, vzápětí předali ocenění v kategorii ženy/dívky: 1. místo S.A., 2. místo Janar a 3. místo Helenka. Následovaly další písničky, pak vyhlášení kategorie „Genius Loci“ (Duch místa), což je cena za zvláštní nebo neobvyklé činy hráčů během turnajů: 1. S.A., 2. dělené místo: Daddy, Knedlík, Lišák, 3. dělené místo: Helenka, Maple, Otazník, Růža a Terminátor. Po dalších písničkách Starého Sedla následovala kategorie: „dvoučlenné týmy“, ve které: 1. místo získali Heyráci (S.A. + Lišák), 2. místo Husiti (Daddy + Terminátor) a 3. příčku obsadili Nerozhodní (Janar + Zikmund). Finále bylo vyhlášením mužské kategorie. Absolutním vítězem – „mistrem Deskovek“ předlouhé herní sezóny 2019/2020…2021 se stal hráč Maple. Na 2. místě skončil Daddy, bronzovou medaili získal Zikmund.

Závěrem lze říci, že „Konec dobrý – všechno dobré“. Poslední akce se zúčastnili všichni skalní hráči Deskovek, kteří pravidelně docházeli na čtvrteční společné herní odpoledne a účastnili se prakticky všech zajímavých turnajů. O to více se jim do očí vnesl mírný smutek z informace, že Deskovky, pod vedením dobrovolníků Iva a Jardy, mají ve druhém pololetí školního roku 2021-2022 pauzu. Ale netřeba smutnit dlouho. V září se Deskovky možná opět rozeběhnou! Mimořádné víkendové akce proběhnou i v Klubovně SDS na adrese: Lesnická 9, Praha 5 – Smíchov, cca 100 m od Městské knihovny na Smíchově. Informace se dozvíte na internetových stránkách spolku: SDSZS.CZ

Statistika sice nuda je, ale má však i bláznivé údaje. Posuďte sami:

Co vše se mohlo stát během trvání předlouhého 3. ročníku Deskovek 2019 – 2020… 21 při čekání na absolutního vítěze ?

Česká stavební firma Palis Plzeň vytvořila v roce 2007 rekord ve stavbě domu. Stalo se tak na výstavě FOR ARCH Plzeň 2007. Jednalo se o dřevostavbu bez základního vnitřního vybavení. Stavělo se na předem připravenou základní desku bez použití stavební mechanizace. Stavba domu trvala celkem 20 hodin 40 minut.

Kdyby firmě vydrželo nasazené tempo, tak po dobu trvání 3. ročníku Deskovek by podobným způsobem postavila cca 920 domů!

Nejvyšší dosažená rychlost jízdy na kole 296 km/h byla vytvořena na rovině, na Solných pláních, 45 letou jezdkyní Denise Mueller – Korenekovou.

Zcela hypoteticky, pokud by takto vydatně šlapala do pedálů celou dobu konání 3. ročníku Deskovek (19.008 hodin), tak by ujela neuvěřitelných 5,626.368 km!

Při střední vzdálenosti Země – Měsíc a po pomyslné dálnici, vedoucí mezi těmito vesmírnými tělesy, by cestu ze Země na Měsíc a zpět dokázala absolvovat celkem 7x a ještě k tomu by si zatrénovala jízdu cca 2x kolem rovníku!

Pokud by na trasu Země – Měsíc rezignovala a vydala se jen kolem rovníku, po dobu trvání 3. ročníku by objela zeměkouli cca 140 x !

A jedna veselá statistika na závěr.

Český rekord v pojídání párků vytvořil Jaroslav Němec zv. „Maxijedlík“. Pro svůj rekord si vybral „Sváteční minipárečky“ z obchodu řezníka a uzenáře ve Sloupnicích.

Maxijedlík dne 9. června 2021 před obchodem v Lanškrouně během 5ti minut spořádal 47 nožiček!

A nyní otázka: Kdyby mu toto tempo, čistě hypoteticky, vydrželo nonstop celých 19.008 hodin, kolik by spořádal nožiček párků během trvání 3. ročníku Deskovek?

Odpověď: 10,720.512 nožiček párků!

Závěrečný dotaz zní: „Co jsme stihli my za celou dobu trvání 3. ročníku Deskovek?“

Odpověď je jednoduchá: „Dohráli jsme je! A to je přeci báječné!“

Děkujeme všem zúčastněným hráčům a především knihovníkům MK Praha 5 – Smíchov, kteří nám pomáhali s organizací a přípravami veškerých akcí, které jsme pro Vás společnými silami připravili.

 

Ivana + Jaroslav Slaninovi