Novoroční turnaj v bowlingu hráčů nevidomých a slabozrakýchII. ročník – Memoriál Ludmily Chalupové 2024

Rok s rokem se sešel, čas nám uběhl jako voda a my se opět společně setkali u příležitosti vzpomínky na jednu báječnou dámu, na kterou nelze nikdy zapomenout – na Lídu Chalupovou. Bohužel, již pár let není mezi námi. Nejčastěji si ji určitě pamatujete jako upřímnou, vlídnou a energickou vedoucí odbočky SONS Česká Lípa, někteří pak především jako prima kamarádku s velkou dávkou humoru a nadšení. Vážná nemoc ji připravila o možnost být tu s námi osobně, ale věříme, že na nás odněkud shora bedlivě dohlíží. Zanechala nám velký odkaz – pomáhat lidem s poškozeným či úplně ztraceným zrakem. Její přání se pokusíme, seč nám síly budou stačit, naplnit a zrealizovat.

Kolektiv oblastní odbočky SONS Česká Lípa, za široké podpory našeho spolku Společenství duševních sportů, z.s. Praha, uspořádal dne 17.1.2024 v prostorách herny komplexu hotelu „Olympia“ v České Lípě společensko-sportovní akci, jenž byla věnována právě vzpomínce na Ludmilu Chalupovou. Všichni, co přijeli z daleka i blízka, si přišli nejen zahrát, pobavit se, ale i společně zavzpomínat na jednu úžasnou sympatickou paní, která se do poslední chvíle snažila kolem sebe rozdávat radost a energii.

Druhý ročník Novoročního poháru 2024 v bowlingu hráčů nevidomých a slabozrakých – memoriál Ludmily Chalupové byl velmi pěkně zorganizován. Hráči podali skvělé výkony a vzpomínky mezi účastníky probíhali po celou dobu trvání akce. Určitě všem přítomným patří náš velký a neobyčejný dík za účast i to, že ve velmi nepříznivém počasí vážili cestu do herny v České Lípě. Sešlo se skoro 40 účastníků, 22 z nich si vyzkoušeli radost i napětí z bowlingové hry.

A jak vše proběhlo? Po úvodním proslovu organizátorů, prezentaci všech účastníků a především po potvrzení přihlášených do hry, rozhodčí sestavili 4 vidící kapitány družstev a vylosovali z řad nevidomých po dvou hráčích do každého týmu. Následně si kapitáni postupně vybrali z volných hráčů členy pro svůj tým. Jako první měla výběr kapitánka a obhájkyně loňského prvenství Marie Černá. Následovali kapitáni Zuzana Lehká, Marcela Vaňková a Josef Smeták. Po výběru hráčů došlo téměř okamžitě ke známé dětské hře: „Škatulata, hejbejte se!“ Aby to někteří hráči měli co nejblíže k drahám, museli se ke stolkům v rámci herny přemístit. Hra bezprostředně začala. Každý z hráčů znal své pořadí v týmu. Kapitáni korigovali nástup hráčů na dráhu, kontrolovali správnost náhozů a stav průběžného skóre.

První série hodů naznačily, že hráči se dobře připravili. Někteří v průběhu roku pravidelně trénovali. Hrálo se na dvě úplné série. Nejlepší družstvo – „Zlaté z Olympie“ se podařilo poskládat Josefu Smetákovi, který svým výkonem absolutně nejlepšího hráče turnaje 185 bodů přispěl k vítězství svého týmu s celkovým bodovým skórem 825 bodů! Vítězný tým hrál ve složení: kpt. Josef Smeták, Roman Vaněk, Petr Brožek, Jaroslava Hudečková, Věra Mirková a Jiřina Smetáková. Stříbrné místo obsadil tým nehrající kapitánky Marie Černé s celkovým ziskem 668 bodů! Bohužel, se svým částečně novým družstvem ve složení: kpt. Marie Černá, Veronika Plachá, Ondřej Kožár, Martin Straka, Růžena Valešová, Irenka Honzíková a Mirka Doležalová loňské prvenství neobhájila. Bronzovou příčku vybojoval srdnatě hrající tým, taktéž nehrající kapitánky, Marcely Vaňkové. Na celkovém zisku 540 bodů se podíleli: Petr Haluška, František Duchoň, Vilém Červenka, Jaroslav Slanina a Anna Vnuková. Na čtvrtém místě skončil tým nehrající kapitánky Zuzany Lehké. Celkový zisk 517 bodů mají na svědomí hráči: Jaroslav Jíra, Zuzana Duchoňová, Tomáš Resl, Helena Škramlíková a Pavel Souček.

Absolutní vítězkou turnaje se s celkovým náhozem 219 bodů stala Růža Valešová! Kapitán Josef Smeták získal 185 bodů a náleží mu stříbrná příčka v absolutním pořadí turnaje. Bronz ukořistil Martin Straka se 174 body, který loni obsadil zlatou příčku. Vítězný tým a absolutní vítěz turnaje budou navždy zapsány na stacionární pohár Novoročního turnaje v bowlingu – Memoriálu Ludmily Chalupové, který je po celý rok vystaven v prostorách odbočky SONS Česká Lípa.

Rekapitulace výsledků:

Týmy:

1. místo – Josef Smeták 825 bodů
2. místo – Marie Černá 668 bodů
3. místo – Marcela Vaňková 540 bodů
4. místo – Zuzana Lehká

Absolutní vítěz:

1. místo – Růža Valešová 219 bodů
2. místo – Josef Smeták 185 bodů
3. místo – Martin Straka 174 bodů

Nejlepší nevidomá žena: Veronika Plachá 98 bodů.
Nejlepší nevidomý muž: Roman Vaněk 164 bodů.

Hra nám podobně jako celá vzpomínková akce uběhly velmi rychle. Vítězové se radovali z pohárů a medailí, ale ani ostatní neodešli s prázdnou. Originální diplomy, pamětní listy a drobný dárek obdržel každý z aktivních účastníků soutěže. Na velkém neputovním poháru budou vítězové již na věky uvedeni!

Děkujeme všem, kteří se soutěže – vzpomínkové akce zúčastnili. Moc se za všechny těšíme na její další pokračování v příštím roce. To budeme opět o rok starší, naše výsledky třeba i lepší a pevně věříme, že naše paměť bude stále dokonalá, protože krásné vzpomínky nás posouvají dále kupředu. Škoda jen, že se akce nezúčastnil nikdo z redaktorů regionálních médii či SONSu (ačkoliv byli předem zváni), který by akci popsal a zveřejnil především jako poděkování organizátorům a přítomným za jejich účast a nadšení pro dobrou věc.

Závěrem musíme dodat, že společensko-sportovní dopoledne bylo báječné, atmosféra kamarádská, ve sportovním duchu, s mimořádným nadšením každého účastníka. Vyhráli však všichni, co přijali pozvání, přišli si zahrát, zavzpomínat na jednu báječnou ženu, povzbudit hráče a užít si prima společné chvíle.

Tabulka výsledků – II. ročník – Memoriál Ludmily Chalupové 2024
II. ročník Novoročního turnaje v bowlingu – Memoriál Ludmily Chalupové 2024

Za spolek Společenství duševních sportů, z.s.
Jaroslav Slanina

Mistrovství ČR 2023 ohlédnutí a výsledky

Po roce jsme se opět všichni sešli, abychom společně ve spolupráci s hráči Deskových a karetních her, spolkem Společenství duševních sportů, z.s. v přívětivých prostorách Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé na Dědině uspořádali tradiční turnaj Mistrovství ČR 2023 v královské dámě pro nevidomé a slabozraké hráče z celé ČR.

Loňská „post-covidová“ soutěž, která proběhla taktéž na Dědině, byla svým průběhem velmi zajímavá. Nutno dodat, že ke konci až mimořádně dramatická. Letos, při neúčasti některých favoritů, byl turnaj dokonale vyrovnaný. Nebyla nouze o pozoruhodné výsledky či o velmi napjaté momenty v koncovkách jednotlivých partií. Za dámovou desku se nám usadili noví hráči. Překvapivě do víru mistrovství se vrátili i velmi dobří hráči, kteří přesvědčili, že dámu, ač po delší soutěžní pauze, stále dobře umějí. Ale, nepředbíhejme! Zrekapitulujme si pro pořádek všechny kvalifikace a připomeňme si jmenovitě všechny, jenž postoupili do velkého pražského finále.

Letošní divoké karty od rozhodčích a organizátorů soutěže se týkaly pouze prvních třech nejlépe umístěných hráčů z loňského mistrovství v obou kategoriích zvlášť. Na bezstarostné tréninkové vlně, v rámci letošních místních kvalifikací, mohli klidně a bez stresu proplout v kategorii nevidících: Zuzana Duchoňová, Jožko Budzák a František Duchoň. V kategorii slabozrací a vidící hráči měli jistotu velkého finále: Radek Baštář, Helena Škramlíková a Irena Honzíková. Ostatní, pokud chtěli do Prahy, měli nastaven vysoký osobní cíl – úspěšně sehrát místní kvalifikaci. Přihlásila se spousta hráčů. Některé kvalifikační turnaje jsme museli rozdělit do vícero skupin, abychom stihli místní kvalifikace včas dohrát.

Jako první proběhla kvalifikace v TyfloCentru Plzeň (dne 5.9.2023). Zájem o soutěž byl velký. Organizátorům nezbývalo nic jiného než přihlášené účastníky rozdělit do dvou samostatných tabulek. Skupinu „A“ nakonec téměř suverénním výkonem ovládla Jana Škribová, následována druhou v pořadí Lenkou Potůčkovou a se shodně dělenými třetími pozicemi v tabulce Jiřinou Hodkovou a Jaromírem Tichým. Skupinu „B“ zvládl nejlépe odehrát Jiří Holzinger. Druhé místo obsadila Hana Dostálová. Třetí příčku si rovným dílem rozdělili Pavel Klich a Irena Brichzínová. Ve finále jsme se tedy měli sejít s Jiřím H., Lenkou P., Hanou D., Janou Š. a nominovaným Radkem B. Podrobnější informace o průběhu a výsledku této kvalifikace najdete v naší předchozí reportáži o průběhu a výsledcích místních kvalifikací MČR 2023 v královské dámě.

Účast z Plzně však měla nakonec jiné složení než bychom dle předpokladů očekávali. Radek Baštář již dlouho před konáním pražského finále avizoval svou neúčast z důvodu naplánované dovolené v Egyptě. Na poslední chvíli se z důvodů nemoci omluvila i Jana Škribová. Hana Dostálová přenechala své místo dalšímu hráči v pořadí v tabulce „B“. Kapitánka Lenka tedy s sebou do Prahy přivezla nepočetný tým ve složení: Jiří Holzinger, Irena Brichzínová a nehrající asistentka Jiřina Hodková. Je to pro dámu jako sport, celou soutěž i pro ostatní hráče poněkud smutné. Organizátoři byli též mírně zklamaní. Prapor Tyfla však nesla Lenka vznešeně, statečně, s velkou dávkou osobního humoru, přičemž finálové zbraně určitě předem nesložila! Její životní optimismus by ji to určitě nedovolil a my samozřejmě také ne! Taková plzeňská „Johanka z Arku“!

Druhá místní kvalifikace proběhla z nápadu resp. podnětu několikanásobné mistryně Heleny Škramlíkové, v sympatické snaze do soutěže zapojit i další nové tváře. Plán realizace jsme však museli po prvním neúspěšném termínu pozměnit, neboť kvůli pracovním povinnostem se hráčky nemohly za Helenkou na Dědinu – Ciolkovského dostavit. Soutěž jsme tedy odehráli v náhradním termínu v prostorách Klubovny SDS na Smíchově ve složení: Helena Škramlíková, Marie Černá, Eliška Dvořáková a Jana Richterová. To jsme však ještě vůbec netušili jaké drama o postup v místní kvalifikaci vznikne. Helena, ač již legendární dámový profík, postupně prohrála všechny partie a aktérky tak měly rovnocenné vyhlídky na postup do finále z pouhého jediného místa! Marie Č. zvládla všechny partie na jedničku. Postup si právem vybojovala a do kvalifikace postoupila. Překvapením místní kvalifikace byla Eliška D., která hrála statečně až do konce. Je jen velká škoda, že nemohla postoupit také. Její styl za deskou připomínal herní uragán! Přišla, táhla, zaskákala a zvítězila! Jana Richterová hrála s osobní rozvahou, někdy skoro až zakřiknutě. Vítězství nad „mistrovou“ ji na chvíli dokonale pozvedlo sebevědomí, které v zápětí ostatní hráčky zase jemně zašlapaly do země. Rivalita byla velká. Z této party nakonec do finále postoupila již jmenovaná Marie Č. a Helena Š. s divokou kartou v kapse. A to se vyplatí!

Česká Lípa zprvu přistoupila ke kvalifikaci jednoznačně živelně. Plány byly rozhodně veliké. Kromě povinné tréninkové účasti Zuzany a Fandy Duchoně, o další postupová místa mělo zabojovat 6 zapsaných hráčů z toho jen tři nejlepší měli šanci postoupit. Kvalifikaci vyhrála Zuzana Lehká, druhá skončila Jarka Hudečková, třetí byl Tomáš Resl. Výborně hrající Martin Straka se stal dokonale připraveným náhradníkem pro případ, že by někdo svou účast ve finále na poslední chvíli z nějakého důvodu vzdal či odřekl.

Poslední plánovaná místní kvalifikace proběhla ve středisku na Dědině. I zde byl o soutěž mezi hráči velký zájem. Došlo tedy také na rozdělení účastníků do dvou samostatných skupin.

4 člennou skupinu „A“ ovládl Jožko Budzák, byť měl jistotu finále v divoké kartě. Nekompromisně vyhrál všechny 3 partie. Helenka Škramlíková vydolovala z napínavých bojů celkem 4 body. Podlehla pouze v partii s Jožkou. Lukáš Uher svoji účast ve finále doslova vydřel na poslední chvíli, kdy o přímý postup ze skupiny „A“ porazil srdnatě hrající Petru Dienerovou. Petra mohla na desce několikrát udeřit a soupeře převálcovat jako nový asfaltový úsek D1, ale bohužel, jednoduchou kombinaci do výhry, ležící na desce, do konce partie nenašla. Jak se říká ve fotbale či v hokeji: „Nedáš – dostaneš!“ Lukáš se pevnou obranou Petry nakonec prosmýkl jako poslíček Woltu na skútru v pražské dopravní špičce a nakonec došel jako první do dámy. Získal tak zaslouženou účast ve finále!

Nestandardní pětičlennou skupinu „B“ jsme doplnili o „Dummyho“. Škoda jen, že se do skupiny nezapojil ještě alespoň jeden hráč navíc. Dummyho bychom nechali klidně doma! Lenka Čermáková nasadila, lidově řečeno, velký tenisový drajv. Sebevědomě smetla všechny soupeře z desky, čímž vyhrála tabulku „B“. Nová tvář za deskou, ze které jsme jako organizátoři a trenéři deskovek měli velkou radost – Nikol Marie Štefanová se dámu naučila velmi rychle a své znalosti zúročila v podobě druhého postupového místa. Vojta Jirák podal velmi solidní osobní výkon. Uspěl alespoň do role náhradníka. Irena Honzíková s divokou kartou v kapse nemusela nic řešit. Pepa Drlička podal statečný výkon a svými postřehy ze života i vtipnými komentáři obohatil atmosféru místní kvalifikace. Dummy po celou dobu soutěže nějak neměl slov. S ním je fakt „prd“ pokec.

Z kvalifikací bylo patrné, že ve finále v Praze ve dnech 14. a 15. října bude hrát minimálně 16 hráčů. Což se nakonec také podařilo.

Nastalo dlouho očekávané sobotní ráno. Organizátoři dorazili na místo již v 7:40 hod, aby velké „herní doupě“ (jídelnu střediska) důstojně připravili na finále a hodili jej do maximální pohody. Na stolech se během okamžiku ocitly bílé ubrusy s logem spolku SDS, na nich dominovaly herní soupravy dámy 10×10 a nezbytné soutěžní hodiny, v koutku slávy a cti (nebo spíše na dvou velkých stolech) se leskly poháry, medaile, diplomy a věcné ceny pro nejlepší hráče i týmy mistrovství. Zrak jen přecházel a každý, kdo vstoupil do jídelny, okamžitě žhavil „foťák“ či telefon.

Někteří hráči byli v místě konání již od pátku. Ostatní přijeli z České Lípy a Plzně včas. Následovalo rychlé ubytování a bleskový návrat do příjemného prostředí jídelny střediska ke slavnostnímu zahájení očekávaného turnaje 2023 v královské dámě. Technická porada proběhla za ochutnávky obložených chlebíčků, čajů a kávy. Jediný, kdo nestihl lákavé dobroty ochutnat, byl rozhodčí, protože neustále mluvil… a mluvil, naštěstí hráči pečlivě poslouchali, tudíž nebylo mnoho dotazů z obvyklé nepozornosti. Úderem 10:30 hod byly telefony i chytré hodinky vypnuty a bylo rozlosováno první kolo. Náš cíl byl sehrát alespoň sedm kol z devíti už v sobotu, abychom měli v neděli více času na dohrávku včetně případné baráže a následně na oslavu nejlepších účastníků finále. Záměr organizátorů, se díky hráčům, jejich nasazení i disciplíně povedl na jedničku!

V prvním finálovém kole MČR 2023 v královské dámě Helenka Škramlíková oplatila Marii Černé porážku z místní kvalifikace ze Smíchova a získala své první dva body do tabulky. Jeden by řekl: Zub za zub, oko za oko. Já, jako rozhodčí tou dobou o berlích bych ještě dodal: „Hůlku za hůlku“!. Irena Honzíková celkem snadno porazila natěšenou Jarku Hudečkovou. Jožko překvapivě prohrál s Lenkou Potůčkovou. Lenka Čermáková si neporadila s pevnou husitskou obrannou Zuzky Duchoňové. Fanda Duchoň neuspěl proti ležérně rozjetému Tomáši Reslovi. Irenka Brichzínová neuspěla s velmi silně motivovanou Zuzanou Lehkou. Martin Straka našel bleskový recept proti Jiřímu Holzingerovi a Lukáš Uher v dlouhé napínavé koncovce Dědinského derby po více jak ¾ hodině doslova udolal statečně bránícího se Vojtu Jiráka.

Ve druhém kole se hráči za deskou sešli dle svých výsledků z prvního kola. Helenka opět nezaváhala a poradila si s Lenkou Potůčkovou. Zuzana Duchoňová porazila Irenku Honzíkovou. Tomáš Resl překvapil Martina Straku a opět vyhrál. Zuzana Lehká neměla větší problém s Lukášem Uhrem. Marie Černá se obrnila trpělivostí a porazila dobře hrajícího Jožko Budzáka. Jaroslava Hudečková vyzrála na Lenku Čermákovou. Fanda Duchoň si spravil náladu a tentokráte svou partii s Jirkou Honzingerem dotáhl do vítězného konce. Vojta Jirák se neprosadil a v partii padl s Irenou Brichzínovou.

Hrálo se ve svižném tempu. Před plánovaným obědem jsme stihli odehrát třetí kolo. Na první desce na sebe narazily mistryně Helena a Zuzana Duchoňová. Ze vzájemného porovnávání sil vyšla vítězně Helenka. Nutno dodat, že Zuzka nedala svou kůži lacino. Zuzana Lehká si hravě poradila s Tomášem Reslem a připsala si na své konto další dva body. Lukáš, ač statečně bojoval, Irenku Honzíkovou nepřekonal. Jarka Hudečková si poradila s Marií. Martin Straka překvapivě porazil Lenku Potůčkovou. Fanda vlétl do třetí partie jako rozjetý vlak TGV a získal dva body s Irenkou Brichzínovou. Lenka Čermáková doplnila své konto o dva body díky vítězství nad Vojtou v Dědinském derby. Jožko si poradil s velmi dobře hrajícím Jiřím Holzingerem.

Následoval oběd a s ním i krátká pauza na vyvenčení trpělivého psího doprovodu. Po výtečném obědě jsme se chvíli přemlouvali ke startu do 4. kola. Nikomu se nechtělo přemýšlet, ale vidina pestrého večerního kulturního programu byla nakonec tou správnou motivací.

Od 4. kola to vezmeme rychle, a to pouze v úrovni různých překvapení. Takové nastalo v momentu, kdy Helena nečekaně prohrála se Zuzanou Lehkou. V pátém kole se jako možné překvapení jevil i úspěch Ireny Honzíkové, která Helenku z Dědiny pomstila a Zuzanou Lehkou po urputném boji nakonec porazila. Skoro jak v hokeji slavné NHL! „Kamarád dostal v bitce u mantinelu do tlamy, tedy pomstím svého spoluhráče z týmu“! Helenka si poradila s Jožkou a vrátila se tak do čela finálové tabulky. V šestém kole Helenka poděkovala Irence Honzíkové tak hezky za loajálnost, že ji dokonale porazila a vzhledem k tomu, že Jarka Hudečková současně udolala Zuzanu Lehkou, Helenka se pevně usadila na průběžné první příčce finále. Na detektivku od Agáthy Christie bylo dokonale zaděláno. Poslední sobotní kolo již nepřineslo žádné překvapení. Možná za zmínku stojí sympatický a soustředěný výkon Fandy, který bitvu dovedl k výhře nad Vojtou Jirákem. Fanda, ačkoliv dáma prý není jeho silná disciplína ani ten správný půllitr piva a některé partie málem odmítal hrát, nakonec našel recept jak porážet soupeře! A to se počítá! A jak to sečetl počítač? Po prvním hracím dnu se hned pět hráčů seřadilo v tabulce se stejným bodovým ziskem… v neděli se tedy máme na co těšit!

Po vyčerpávajících 7mi kolech nutně následovala delší pauza před večeří. Hráči si odpočinuli a načerpali alespoň nějaké drobné síly do večerního společného programu. Tentokráte jsme jej zahájili kvizem z oblasti zahraniční i české filmové a televizní tvorby. Celkem 6 krátkých výběrů hudby z notoricky známých filmů všem hráčům pěkně zamotaly hlavu. Krátké pasáže ze známých filmů jako příkladně Rocky, Zlaté oko, Krotitelé duchů, Duch, Titanic, Tenkrát na západě a jiné dokonale prostřídaly ústřední melodie z Nemocnice na kraji města, Slunce, seno……, Babovřesky, Princové jsou na draka a došlo i na Králíky z klobouku, při kterém všichni projevili velkou dávku skoro dětského nadšení, což se projevilo srdečným potleskem! Určitě to byla zajímavá soutěž, ve které všichni projevili velkou dávku znalostí ze světa kinematografie. Základem bylo vždy uhodnout z jakého filmu či pořadu ukázka zazněla a k tomu připojit nějakou významnou osobnost, spojenou s filmem, příkladně umělce, režiséra, herce, skladatele hudby, spisovatele, dabéra apod. Jednotlivé ukázky byly jen pár sekund až cca 1 minutu dlouhé. Maximálně šlo získat 6 x 7 x 2 bodů tedy celkem 84! Klub SDS zastoupený Tomášem, Maruškou a Zuzkou Lehkou se k této metě přiblížili nejvíce – jako tým získali celkem úctyhodných 67 bodů! Gratulujeme! O druhé místo se strhla velká bitva. Stříbrnou příčku nakonec získal tým Dědina s 55 body, třetí byl tým z Plzně 54 bodů a čtyrlístek soutěžících doplnilo družstvo z České Lípy se ziskem 45 bodů. Ovšem i to je velký úspěch s ohledem na obtížnost předloženého kvizu.

Druhá část večerní zábavy byla dlouho a s nadšením už od oběda očekávaná. Tombola slibovala drobné ceny. Prakticky skoro všechny losy vyhrávaly. Při prodeji se strhla velká bitva! Předbíhání při výběru a nákupu se netolerovalo! Nakonec byli všichni „gambleři“ uspokojeni. Rozhodčí mohl s pomocí asistentek Marie a Jiřiny poprvé roztočit osudí s 90ti čísly. Okamžité ztichnutí sálu napovědělo, že napětí právě začalo! Drobné ceny se rychle rozdaly. Některé losy měly bodovou hodnotu, která se držiteli losu sčítala. Hlavní výhrou byl výběr z karibských rumů. Sekty za druhé a třetí místo také určitě přišly vítězům vhod. Společný večer byl opravdu plný zážitků, čas pokročil a v neděli nás čekalo rozuzlení celé mistrovské detektivky. Někteří přítomní si ještě chtěli chvíli poklábosit. Hráči, jenž ten den cestovali z větší dálky, se odebrali do svých pokojů spokojeně spát.

Nedělní snídaně, vůně kávy a čerstvého pečiva do jídelny přilákala všechny hráče i s doprovodem. Někdo ještě u stolů lehce pospával, ale na ranní proslov rozhodčího už byli všichni dokonale fit. Jó, kafe je kafe! Rozhodčí seznámil všechny účastníky s průběžnou tabulkou, pochválil hráče za vynikající a především vyrovnané výkony. S určitým výhledem, s drobnými obavami o včasné dokončení soutěže, oznámil možnost hraní baráže. Turnaj se tak určitě nepatrně časově protáhne. S nejvyšší pravděpodobností a dle předpokladů organizátorů bude bitva o titul v obou kategoriích napínavá až do konce!

V osmém kole se na pořadí prakticky nic nezměnilo. Helenka udržela osobně nastavené tempo i výkon. Body na svém kontu ještě rozšířila. Jožko i Zuzana D. ve svých partiích ztratili a přišli tak o důležité body ve své kategorii. Naopak Fanda Duchoň pokračoval ve skvělém výkonu ze soboty. Srdnatě a nenápadně se dotahoval na absolutní špičku turnaje!

Deváté kolo nerozhodlo. Ba naopak, dvoudenní mistrovskou detektivku ještě více zamotalo. Chudák Hercule Poirot, natož rozhodčí…. Jedinou hráčkou s přesvědčivým bodovým ziskem se stala nová „mistrová“ v kategorii slabozrakých a vidících hráčů Helenka Škramlíková. Masakr nastal o další místa. Stříbrnou příčku si nárokovaly hned tři adeptky: Jarka Hudečková, Irena Honzíková a Zuzana Lehká. V kategorii nevidících hráčů se rozpoutal tradiční boj o první příčku mezi Zuzanou Duchoňovou a Jožko Budzákem a o třetí místo mezi Lenkou Čermákovou a Fandou Duchoněm. Mistrovský titul za nevidící hráče „o prsa norské běžkyně“ obhájila Zuzana D., Jožko získal stříbro. V bitvě o bronz uspěl Fanda D. a na Lenku Čermákovou tak překvapivě zbylo až 4. místo. Ovšem i to je velký úspěch.

V mini turnaji o druhé, třetí a potažmo 4, místo mezi třemi hráčkami si nejlépe vedla Irena Honzíková, ačkoliv ji ze závěrečného boje vyřadila náhlá zdravotní indispozice. Jarka Hudečková se prosadila, získané body ji stačili k zisku bronzu. Zuzana Lehká hrála závěr statečně. Její 4. místo je velmi pěkný úspěch. Určitě největší obdiv si získala v závěru soutěže při dohrávce partie s Irenkou H., kterou postihl náhlý zdravotní kolaps. Do té doby jejich partie, vyrovnaná pozičně i materiálově, nakonec skončila navrženou a přijatou smírnou remízou. O pořadí za 1. místem v kategorii slabozrací a vidící hráči tak bylo definitivně rozhodnuto. Mistrem pro rok 2023 v královské dámě se stala Helena Škramlíková, stříbro získala Irena Honzíková a bronz překvapivě vybojovala Jarka Hudečková. V kategorii hráčů nevidomých opět dominovala Zuzana Duchoňová – je opět mistrová! Jožko Budzák obsadil 2. místo. Bronzovým se stal Fanda Duchoň. Všem hráčům, tímto, srdečně gratulujeme k dosaženému úspěchu!

Co dodat závěrem? Turnaj to byl nadmíru napínavý až do konce. Samozřejmě nám zbyl čas na slavnostní předání cen, pohárů i diplomů za účasti vedení střediska – paní ředitelky Bc. Naďy Modráčkové a na závěrečný přípitek s dortem. Po dvou dnech tedy skončilo další úspěšné mistrovství České republiky v královské dámě. Již teď se těšíme na příští rok, kdy nás čeká MČR 2024 v brazilské dámě, tedy v další oblíbené variantě hry s napínavými koncovkami a určitě i skvělými výkony účastníků.

Poděkování patří všem zúčastněným, všem co se podíleli na realizaci a zdárném průběhu soutěže, doprovodu a především asistentkám, které po celou dobu soutěže obsluhovaly účastníky a pomáhali jim v orientaci po budově. Zvláštní poděkování patří i vedení střediska na Dědině v čele s paní ředitelkou a personálem kuchyně i sborovny.

A protože opakování je matka moudrosti, tak ještě znovu přehledně výsledky.

Závěrem rekapitulace výsledků MČR 2023 v královské dámě:

kategorie slabozrací a vidící hráči:

 1. místo – Helena Škramlíková (klub Deskovek Dědina)
 2. místo – Irena Honzíková (klub Deskovek Dědina)
 3. místo – Jaroslava Hudečková (SONS Česká Lípa)

kategorie nevidící hráči:

 1. místo – Zuzana Duchoňová (SONS Česká Lípa)
 2. místo – Jožko Budzák (klub Deskovek Dědina)
 3. místo – František Duchoň (SONS Česká Lípa)

kategorie družstva dle pořadí v základní části:

 1. místo – Klub deskových a karetních her Dědina
 2. místo – SONS Česká Lípa
 3. místo – Klub SDS Praha
 4. místo – TyfloCentrum Plzeň

Všechny tabulky najdete v odkazech pod článkem. Galerii fotek připravujeme a najdete ji v záložce „GALERIE“ na našich stránkách SDSZS.CZ

Děkujeme Vám za pozornost, kterou jste věnovali této reportáži. Budeme se na Vás těšit zase někdy příště. Do té doby přejeme všem hodně zdraví, pohody, úspěchů a nadále udržení si sportovního i soutěžního ducha.

Dámě zdar! Panům i ostatním taktéž!

Za organizátory soutěže, trenéry i nadšené rozhodčí
Ivana a Jaroslav Slaninovi

Golden Cup Prague 2023 – Slovní poker

Dlouho organizátory připravovaný, všemi hráči netrpělivě očekávaný, turnaj v sázkové karetní hře Slovní Poker – „Golden Cup Prague 2023“ uspořádal spolek Společenství duševních sportů, z.s. ve spolupráci s Pobytovým rehabilitačním a rekvalifikačním střediskem pro nevidomé Dědina o.p.s., ve dnech 20.- 21. května 2023. Veškeré přípravy odpovídaly důležitosti i jedinečnosti této soutěže, kterou jsme v ČR a možná i ve světě, uspořádali jako první právě my!

Zájemci o účast v soutěži pravidelně trénovali nejen v různých odbočkách SONS, TyfloCenter, ale i v naší Klubovně SDS na Smíchově. Unikátní sázková hra si hned od prvního zveřejnění našla mezi hráči mnoho nadšenců. Všichni se důstojně vypořádali s její náročností i rozsáhlejšími pravidly. Každý si postupně našel svou, zaručenou herní strategii, se kterou nakonec odhodlaně vstoupil do dvoudenního napínavého turnaje na Dědině.

Hru Slovní Poker jsme, jako její tvůrci, prezentovali již dříve. V době Covidu-19, kdy se hráči, z důvodů vládních hygienických nařízení, nemohli scházet v klubech, měli možnost se zapojit do naší internetové sázkové soutěže: „Poker on-line“. Partie, byť vedené na dálku, byly vždy velmi napínavé. Hráči se sešli v jeden okamžik u několika virtuálních stolů současně. Zvítězit během více jak hodinové partie však mohl jen jeden – samozřejmě ten nejlepší. Přesně tak, jak to i v tradičním karetním pokeru bývá. Někteří od nás získali k účasti do turnaje tzv.“divokou kartu. Ve Slovním Pokeru nehledáme obvyklé pokerové kombinace několika barev, es, králů či jiných hodnot, ale hráči skládají různá česká slova! Čeština je úžasný a rozmanitý jazyk, v kterémkoliv pádu, čase, osobě i slangu. Každá souhláska na kartě má své bodové zastoupení, a aby náhody nebylo příliš málo, samohlásky na kostkách mají totéž. Konto kteréhokoliv hráče, vždy připravené ve formě reliéfních žetonů v hodnotě 100 bodů na začátku každé dlouhé hry, sehrálo v každé partii důležitou roli. Jakou tedy zvolit taktiku či strategii? Jak nepřijít o žetony? Ten, kdo se domníval, že při pasivním přístupu se svým 100 bodovým kontem vydrží ve hře až do 10. partie, se poněkud mýlil. Při povinných sázkách by jeho herní účet doslova „vyschl“ už před 8. partií dané hry. Neměl by totiž kapitál na základní vklad 20 bodů. Jedině zdravý risk a dobré znalosti české mluvnice vedou k zaslouženému úspěchu! Každý hráč měl tak snahu alespoň jednou či dvakrát v rozjeté karetní hře zabodovat. Pak se vítězné „žetonky“ na hromádku jen hrnuly, cinkaly a konta vítězů tučněly!

V sobotu organizátoři, ve spolupráci s některými hráči z Dědiny, od brzkého rána připravovali hrací prostor. Poklidná prostorná jídelna střediska se během chvíle proměnila v to pravé „Pokerové doupě“! Na stolech byly prostřeny ubrusy, na nich pak byly umístěny profesionální pokerové podložky s herními sety Slovního Pokeru. Žetony cinkaly, netrpělivě čekajíce na hráče. Stoly s odměnami pro účastníky se prohýbaly pod váhou věcných cen, zlaté cihly i cihličky (čokoládové) zaujaly důstojné místo hned vedle diplomů a pohárů pro vítěze v následujících kategoriích: „Absolutní vítěz GCP 2023“, „Nejlepší junior 2023“, „Vítěz finále B 2023“ a „Nejlepší tříčlenné družstvo 2023 GCP“. Co skrýval malý nenápadný trezor uprostřed výstavky však zůstalo všem účastníkům do poslední chvíle dokonale utajeno.

Úderem 10:30 hod. se skoro všichni sešli. Tedy až na jednou zbloudilou hráčskou duši, jenž uvízla v síti pražských dopravních objížděk – Jarku S. Začala tedy technická porada bez ní, vysvětlování detailů organizace turnaje i samotné soutěže. Jako organizátoři jsme se snažili všem vyjít maximálně vstříc. Velmi nás potěšila návštěva paní Borškové – redaktorky dokumentárních pořadů, jenž má již delší dobu zájem nejen o našich Deskovkách, organizátorech her pro nevidomé, ale i o jejích nejlepších hráčích natočit dokumentární díl do TV cyklu o zdravotně hendikepovaných osobách. Snad se to časem podaří a budeme v televizi! Za všechny hráče bych si to moc přál.

Slovní poker je celkem náročná hra. Klade mimořádné nároky na paměť každého z účastníků. Této skutečnosti jsme si byli velmi dobře vědomi. Zvolili jsme celkem zajímavý, nutno dodat i spravedlivý systém hry. V dopolední „rozcvičce“ jsme z celé hry vylosovali pouze pořadí 5ti partií, abychom se dozvěděli výši základních sázek v každé z nich. Hráči s velkým napětím očekávali vylosování zasedacího systému u jednotlivých stolů. Kdo s kým v partě u stolu byla asi nejnapínavější část úvodu turnaje. Při losování vládlo ticho jako ve chrámu. Žádný telefon ani chytré hodinky se neodvážily pípnout. Bohužel, zbloudilá Jarka S. svého syna nepřivedla, tím pádem z její podivné bludné cesty Prahou paradoxně zvonil telefon jen rozhodčímu, kterého vyloučit ze hry v tu chvíli nešlo – byl přeci jen kapitán pokerového letadla! A tak roli za opožděnou „zbloudilku“ u 4. stolu dočasně sehrál Dummy. Ten samý ochotný hráč (ňouma) po celý zbytek turnaje doplnil následně i chybějícího Martina Straku. Snad bude brzo fit. Tedy myšleno ten Martin… nikoliv Dummy.

V první hře došlo k bankrotům hned u několika hráčů. Nebyla to však pro ně žádná katastrofa, neboť druhá hra po výtečném obědě se opět sestávala jen z 5ti losovaných partií a znovu vylosovaného zasedacího pořádku. Druhá hra byla o poznání svižnější. Hráči, navzdory odkrveným mozkům po dobrém obědě, naskočili opět do rozjetého turnajového vlaku! Krupiéři si museli připadat jak ve stíhačkách, protože jeden moderátor obsluhoval vždy dva stoly hráčů současně. Jiřina z Plzně, která se dobrovolně vzdala účasti ve prospěch pomoci organizátorům se tak stala „hlavní dozorčí – asistentkou rozhodčího“. Dbala na správnost verdiktů u jednotlivých stolů, míchání karet i skladbě roztodivných výrazů. Na tomto místě ji moc a moc děkujeme za neskonalou pomoc po oba náročné hrací dny.

Po druhém kole čekala na hráče velká výzva. Třetí hra se totiž sestávala již z plného počtu 10ti partií. Navíc hráči byli ke stolům nasazeni dle svých předchozích zdárných či méně povedených výsledků v součtu – od nejlepšího po toho nejméně úspěšného. Systém tak dovolil ještě zabojovat o nedělní finále i hráčům – bankrotářům s vyrovnanými výsledky, kterým se v předchozích dvou hrách vůbec nedařilo nebo naopak těm, kterým se dařilo výsledkově významně dobře. Osmička nejlepších pak postoupila do nedělního finále „A“, ostatní si zahráli finále „B“. Tento dokonalý herní systém zachránil příkladně ambiciózní Zuzku Jandovou, která první dvě hry úplně prokaučovala. Patrně by v nich prohrála i s netrénovanými hráči Kambodži. Dáma v klobouku prostě neměla v úvodu soutěže ten správný grif. Radek Baštář po úvodních dvou, ne zcela přesvědčivých výkonech nakonec taktéž, díky 3. hře, postoupil do finále „A“, podobně jako Zuzana Kielarová, která určitě s prvními dvěma hrami a svým výkonem asi také nebyla úplně spokojená. Naopak maximální spokojenost si mohla komfortně užívat Zuzana Duchoňová, která hrami proletěla dokonale jako neřízená střela (patrně právem, neboť hrála za tým „Neřízené střely“!), dále pak Matěj Potůček, který své soupeře taktéž nechal v sítích bankrotů a Radek Halas s Jožkou Budzákem, kterým k postupu stačil stabilní, velmi dobrý výkon ve všech hrách.

S nejlepší pozicí do finále „B“ vstupoval František Duchoň, následován Monikou Brožkovou a Jiřím Holzingrem. K této trojici lze připojit ještě Irenku Honzíkovou, která měla původně také velké ambice na čelní umístění, neboť na Deskovkách vždy pravidelně trénovala jak divá, ale v první hře úplně „vybouchla“, ve druhé zachránila vše, co se ještě dalo a teprve až třetí hru bodově velmi dobře ustála. Jenže, na nedělní finále „A“ to bohužel o pár set bodíků nestačilo. Škoda. Asi moc přetrénováno… finálové éro ji ulítlo!

Jak nám čas při hře rychle běžel, ani jsme si nevšimli, že je čas příchodu kapely v rámci večerního kulturního programu. Do sálu vstoupili pánové s hudebními nástroji. Do konce třetí partie jednomu stolu chyběly pouhé tři hry, které jsme tak byli nuceni odsunout na pozdější večerní dobu. Zatím, co pánové ladili své nástroje, blesková večeře nás dokonale ladila na country setkání se skupinou Staré sedlo, jenž se po dlouhé době zázračně sešla v původní sestavě jejích zakladatelů. Svižné country písničky opět vyzvaly k tanci i zpěvu. Pohodové setkání jsme zakončili notoricky známými skladbami. Celý sál zpíval. Děkujeme kapele za báječné zpestření večera. Budeme se těšit zase opět někdy brzy na shledanou.

Večerní dohrávka 3. hry Slovního pokeru objasnila zbývající finalisty. Na párty hru ani výherní Bingo už, bohužel, nedošlo. Únava některých hráčů byla příliš vysoká. Není divu. Krupiéři už taky mleli z posledních duševních sil. Turnaj je opravdu nejen pro hráče, ale i organizátory velmi náročný. Jóó, „Slovní Poker“ není „Quardo“….

Ti nejzdatnější přeci jen zůstali ještě o chvilku déle vzhůru, aby při večerním společném sezení pogratulovali Zuzaně Duchoňové k jejím narozeninám a současně si zavzpomínali na Lídu Chalupovou, jejíž úmrtí před časem všechny zaskočilo. Vzpomínka to byla krásná. Jsme moc rádi, že její odkaz mezi námi stále žije a dál žít bude!

Neděli jsme zahájili bohatou snídaní s kávou i čajem. Kuchařky se o nás pečlivě staraly po oba hrací dny. Následovala drobná, prozřetelná změna schématu programu od organizátorů, kdy první dopolední finálovou hru jsme stanovili na deset partií a druhou po obědě pak na 5 partií, což umožňovalo získat dostatečný časový prostor k propočtu výsledků, slavnostnímu vyhlášení, předání cen účastníkům i vítězům a především na závěrečnou oslavu s dorty i neodmyslitelným nealko/alko šampáněm! Soutěžící s tímto postupem jednohlasně souhlasili. Děkujeme jim. Časový harmonogram soutěže nám tak dokonale klapnul!

Osmičku nejlepších ve finále „A“ jsme rozlosovali ke dvěma stolům po čtyřech. U stolu (A) se sešli Radek Baštář, Lenka Potůčková, Matěj potůček a Zuzana Kielarová. Matěj Potůček zaskočil všechny své soupeře neotřelou herní taktikou. Karty měnil po pěti jak prázdné zásobníky v kulometu, občas zmátl i sám sebe, ale přesto mu to vyneslo jasné vítězství v první finálové hře! Stůl (B) v první hře ovládla Zuzana Jandová – dáma v nepřehlédnutelném klobouku a v rafinovaném „outfitu“, která se do finále prokousala na poslední chvíli. Tomu se říká chytit se příležitosti pověstným drápkem. Dokonce tématicky lakovaným!

Ve finále „B“ v první hře excelovali Radek Hájek, Jiří Holzinger, Helena Škramlíková a Irena Honzíková. Bylo se tedy na co těšit. Hráči ve snaze co nejlépe uspět, vytvářeli roztodivná slovíčka, nejeden „češtin“ by se nad vzniklými novo-výrazy pozastavil. Slyšeli jste někdy výraz „obečet“? Ne? Tak, my taky ne! Určitě však během zápolení nechyběla legrace. Písmeno „X“ se v partiích skoro vyvažovalo zlatem a slova typu: sexy, sex, taxy či jiná erotická spojení nabízely lehké vítězství v partiích. Ne vždy tomu bylo tak. Příkladně „Gynda“ prostě u rozhodčích neprošla, ačkoliv některé přítomné dámy za tento prakticky všední slangový výraz silně lobovaly! Ovšem málem počůrat se smíchy se některým hráčům skoro povedlo. Uprostřed napínavé partie prohlásit: „Nesmějte se nebo se počůrám!“, funguje v rozjařeném kolektivu úplně přesně pravým opakem…. Obzvláště, pokud krupiér umocní žádost hráčky dobře míněným nezištným výrokem: „Nesmějte se prosím, ať se nepočůrá!“. Pokud se ve finále na celých 5 minut takto odbourá smíchy jeden celý stůl hráčů včetně rozhodčího, pak nezbývá nic jiného než vyhlásit krátkou technickou pauzu a nasadit okamžitý úprk na toaletu! Z „češtinského hlediska“ nutno dodat, že všichni se ke stolu nakonec vrátili dokonale „vysmátí“ a především „vyčůraní“…. Smích u stolů ovšem ani omylem nepolevil. Cukání koutků u leckterého hráče nabouralo předstíranou snahu o profesionální „pokerface“. Prostě, finále jsme dohráli dokonale „vysmátí“ jako to pověstné české „lečo“!

Nedělní oběd nás pozvolna posunul do závěrečné hry celého turnaje. Hra byla stanovena na 5 vylosovaných partií. Zasedací pořádek se odvinul od předchozích finálových výsledků jednotlivých hráčů, aby hra byla, pokud možno do posledního momentu, co nejnapínavější, tedy od nejsilnějších až po ty, kterým se prostě vůbec nedařilo. O pořadí a vítězích nerozhodovala jen nevyzpytatelná náhoda či štěstí, ale i opravdové umění, jazykové znalosti hráčů a především pestrá slovní zásoba.

Finále „B“ svými výkony nakonec ovládli:

 1. místo – Helena Škramlíková (505 bodů v žetonech)
 2. místo – Irena Honzíková (457 b.)
 3. místo – Radek Hájek (327 b.)

Finále „A“ dopadlo následovně:

 1. místo
  – Matěj Potůček kategorie junior (718 bodů v žetonech)
  – Radek Baštář vítěz kat. nevidomí a slabozrací (360 b.)
 2. místo – Zuzana Jandová (224 b.)
 3. místo – Zuzana Duchoňová (184 b.)

Souběžně se hrála i kategorie tříčlenná družstva, do které se započítávaly výsledky všem hráčům z obou hracích dnů. A jak si družstva po oba dny vedla?

Nejlepší 3. členné družstvo GCP 2023

 1. místo – TyfloMachři (celkově 2.868 bodů) SONS Plzeň
  (Matěj Potůček, Radek Baštář, Jiří Holzinger)
 2. místo – Neřízené střely (celkově 1.835 bodů) SONS Česká Lípa
  (Zuzana Duchoňová, Zuzana Jandová + klobouk, Tomáš Resl)
 3. místo – Dědinka (celkově 1.765 bodů) středisko Dědina
  (Jozef Budzák, Irena Honzíková, Helena Škramlíková)
 4. místo – Sabatoni (celkově 1.141 bodů) SONS Česká Lípa, Dědina
  ( František Duchoň, Radek Hájek, Lukáš Uher)
 5. místo – Ovčí tým (celkově 1.060 bodů) TyfloCentrum Plzeň
  (Radek Halas, Monika Brožková, David Krchov)
 6. místo – Brněnsko-plzeňské střely (celkově 1.047 bodů)
  (Zuzana Kielarová, Lenka Potůčková, Eliška Pavlíčková)

Tak, trojice TyfloMachři si domů odvezli pohár a cenu za nejlepší tým GCP 2023. Radek byl vítězem v kategorii nevidomí a slabozrací hráči, Matěj dokonale ovládl juniorskou kategorii. Doufáme, že poháry i ceny dovezli do Plzně v pořádku. Velký cca 75 cm vysoký pohár ponese jméno vítězů turnaje GCP 2023. Gratulujeme! Výsledky byly vyhlášeny za účasti paní ředitelky Bc. Naďy Modráčkové, která byla početnou účastí hráčů na akci celkem mile překvapena. Dokonce projevila zájem o pravidla Slovního Pokeru a hru si letmo vyzkoušela. Fotografickou a video dokumentaci z celé soutěže brzo najdete v rubrice „Galerie“ na stránkách spolku: SDSZS.CZ

Pracujeme na tom.

Výsledky jsou vyhlášeny, ceny jsou rozdány, trezor odkryl svá zlatá tajemství. Kdo se nezúčastnil naší akce, může jen litovat a dát si do budoucna srdnaté osobní předsevzetí, že příště se určitě zúčastní také. A my budeme jako organizátoři za takové rozhodnutí moc rádi. Ovšem stane se tak nejdříve na GCP roku 2025! V roce 2024 totiž proběhne 2. MČR v karetní hře Syllabatim. Moc se těšíme. Výsledné kompletní tabulky z GCP 2023 jsou k dispozici níže na odkazech v příloze tohoto článku.

1. den kvalifikace Slovní poker 2023 celková tabulka
Finále A výsledná tabulka Slovní poker 2023
Finále B výsledná tabulka Slovní poker 2023
Celková tabulka kompletní výsledky týmy Slovní Poker 2023

Těšíme se zase někdy příště!
Za organizátory soutěže
Jaroslav a Ivana Slaninovi

Mistrovství ČR 2023 v brazilské dámě ohlednutí za průběhem a výsledky turnaje

Podobně jako loni na podzim jsme dokázali obnovit turnaje mistrovství ČR v mezinárodní dámě – královské variantě, jejichž pořádání bylo přerušeno dlouhou virovou Covid-19 pauzou, tak i letos se nám s úspěchem podařilo navázat na tradiční seriál mistrovství v brazilské dámě hráčů nevidomých a zrakově znevýhodněných v pořadí již 3.ročníkem.

Samozřejmě ti, co znají akce mistrovství ČR v deskových hrách, pořádané naším spolkem Společenstvím duševních sportů, z.s. Praha ve spolupráci s Pobytovým rehabilitačním a rekvalifikačním střediskem pro nevidomé Dědina o.p.s., se na tuto významnou soutěž dlouho těšili. Hráči prakticky veškerý svůj volný čas využívali k usilovnému tréninku – zdokonalování vlastní herní strategie. Dáma, respektive její mírně exotické varianty u nás, které dlouhodobě mezi zájemci propagujeme, si mezi nevidomými a slabozrakými hráči získávají stále větší popularitu. Proto vůbec není divu, že sítem kvalifikačních turnajů, odehraných v oblastních odbočkách SONSu či středisek TyfloCentra prošli, lidově řečeno nejen známí matadoři deskových her, ale i herní „dámoví“ nováčci, nadšenci „deskovek“. Máme z toho nejen jako organizátoři akcí upřímnou radost. Konkurence hráčů ve velkém počtu zvyšuje kvalitu. Úroveň celé mistrovské soutěže je tedy mnohem vyšší!

Na podzim loňského roku jsme se, díky zmíněné královské dámě, opět nastartovali do módu vysokých turnajových otáček. Při letošním víkendovém finále ve dnech 25. a 26. března tomu ani tentokráte nebylo jinak. Z maximálních otáček jsme neslevili, ba naopak ještě mírně přidali! Přípravy společensko-sportovní akce byly úměrné počtu aktuálních účastníků, tedy jednoznačně velké… Vyjma dvou omluvenek, přijeli do Prahy všichni kvalifikovaní, přihlášení a především natěšení hráči, někteří z nich i v doprovodu svých neméně natěšených čtyřnohých asistentů.

Trojice kvalifikačních turnajů, ze kterých vzešlo celkem 20 postupujících a náhradníků, probíhaly v různých termínech na různých místech ČR. My, za zvědavé organizátory soutěže, jsme netrpělivě očekávali výsledky. Divoké karty pro finále MČR 2023 od nás získaly pouze dvě hráčky: Zuzana Duchoňová z klubu Deskovek z České Lípy a Helena Škramlíková z klubu Deskových her při středisku Dědina. Obě tyto hráčky obhajovaly své poslední mistrovské tituly! Ostatní hráči museli o pražské finále v místních kvalifikačních partiích pořádně zabojovat. O tom, jak jednotlivé kvalifikace dopadly, jsme Vás informovali již dříve na našich stránkách v samostatném článku. Na tomto místě pouze ve zkratce tedy uvedeme, že Klub Deskových her Dědina reprezentovali: Helena Škramlíková, Irena Honzíková, Jozef Budzák, Lenka Čermáková, Petra Dienerová, Jaroslav Jíra a Vojta Jirák. Klub Deskovek z České Lípy v pražském finále srdnatě reprezentovali: Zuzana a Fanda Duchoňovi, Marie Černá, Zuzana Jandová, Martin a Jaroslava Strakovi, Tomáš Resl jako nováček seriálu mistrovství. Za klub Deskovek z Plzně přijeli neohrožení a odhodlaní: Radek Baštář, Jana Škribová, Radek Halas, Jiří Holzinger. Lenka Potůčková a Jiřina Hodková tvořily sympatický doprovod celé optimisticky laděné výpravy a fungovaly jako asistentky hráčů společně s Marii Černou z České Lípy, které nám po celou dobu v průběhu akce s organizací turnaje významně a neskonale pomáhaly, za což jim tímto od nás i od všech účastníků soutěže patří velký neobyčejný dík. Holky děkujeme!!!

Asi netřeba připomínat, že dáma je také sport podobně jako šachy. V sobotu ráno kolem 7:30 hod jsme, od těžkých beden s herním materiálem celkem rozcvičení, vstoupili do hrací místnosti, abychom ji jako organizátoři akce co nejlépe připravili. Během chvíle se seběhli další dobrovolníci z řad hráčů – klientů střediska, aby s přípravami pomohli. Ranní rituál – káva z místního „záchranného“ automatu na horké nápoje všechny dostatečně naladila a ospalý výraz některých klientů se změnil v rozjařený úsměv. Nejvíce frčela Irská s vůní whisky! Ubrusy, herní soupravy, šachové hodiny, ceny, poháry, medaile a další potřebné nezbytnosti byly v mžiku vybaleny z krabic a prezentovány na těch správných místech prostoru jídelny.

Prázdnou chladničku jsme zaplnili právě dovezeným čerstvými obloženými chlebíčky a slavnostními dorty. Chyběli už jen hráči z Plzně a z České Lípy. Teda ty jsme do ledničky šoupnout nechtěli. Následně, s dokončením příprav, všichni do střediska šťastně dorazili. Ubytování proběhlo celkem svižně. Uvítání účastníků jsme spojili s technickou poradou a poděkovali přítomným kuchařkám, které nám hodlaly obětovat svůj volný víkendový čas přípravou výtečných obědů, večeří i snídaně.

V sále napětí vrcholilo. Technická porada prosvištěla jídelnou jak Schumacher cílovou F1 rovinkou. Telefony a chytré hodinky rázem zmlkly. Po prezentaci hráčů se s dalším napětím čekalo na rozlosování k jednotlivým deskám. Hned v úvodním kole bylo na drama, lidově řečeno, celkem dobře „zaděláno“. V 1. kole se u desek sešli: Helena Škramlíková s Irenkou Honzíkovou, Zuzana Duchoňová s Lenčou Čermákovou, Jožko Budzák s Vojtou Jirákem, Radek Baštář s Janou Škribovou, Tomáš Resl se Zuzkou Jandovou, Jirka Holzinger s Radkem Halasem, Martin Straka s Maruškou Černou, Fanda Duchoň s Jardou Jírou a Petra Dienerová s Jarkou Strakovou. Abychom zachovali zažité principy zápisu, tak prvně jmenovaní ve dvojici hráli úvodní partii s bílými figurami.

V úvodu turnaje tedy na sebe narazilo hned několik aktuálních medailistů z předchozích let. A jak se hráči vyrovnali s tíhou počáteční trémy? Vstup do turnaje se na 1.desce lépe podařil Irence. Úřadující mistryni Helenku ve svižném tempu překvapivě porazila. Druhá deska za remízu Zuzce D. a Lence Č. rozdala spravedlivě po bodu. Lenka tentokráte vzala turnaj celkem vážně. Po celou dobu svými výkony soupeře i trenéry doslova udivovala. Na třetí desce si v klubovém klání Jožko B. celkem pohodlně poradil s Vojtou J., přičemž tak získal první dva body do tabulky. V plzeňském klubovém klání Radek B. nedal srdnatě hrající Janě Š. šanci. Nováčci v brazilské dámě z Klubu Deskovek z České Lípy si toho v rámci klubové bitvy vzájemně také moc nedarovali. Zuzka J. přehrála Tomáše R. Plzeňské derby na desce č. 6 ovládl Jirka H. nad Radkem H., přičemž Radek spotřeboval skoro veškerý soutěžní čas. V dalším klubovém měření sil na sedmé desce Martin S. neuspěl proti v pohodě hrající Marušce Č. Na osmé desce se velmi solidně, na plný plyn, rozjel Fanda Duchoň, který Jardu J. alias Schumachera smetl z desky v „závěrečné rovince“ a připsal si hned první dva body do tabulky! Jardovi – Schumachrovi by v tu chvíli nepomohl ani letecký benzín v nádrži svého monopostu! U desky č.9 srdnatě bojovala skromná Petra D., avšak Jarka S. v dámském souboji nakonec posbírala první 2 body.

Ačkoliv jsme předem věděli, že náš turnaj bude ve skutečnosti o hodinu kratší, díky změně zimního času, tak jsme si pro první hrací den odhodlaně naplánovali 7 kol z celkových devíti. Očekávaný sobotní večerní program měl být pestrý, hráči hráli v pohodě, únava však přeci jen občas dala o sobě vědět. Lákavou irskou kávu z automatu vystřídala silnější, rozpustná, z našeho „bytelného herního baru“! Každá ušetřená minutka se nám v neděli náramně hodila! Po prvním dnu soutěže a sedmi odehraných kolech bylo celkové pořadí, zejména pak v kategorii nevidících, nadmíru vyrovnané.

Radek B. se 13ti body nenechával nikoho na pochybách, že i v brazilské dámě se mu celkem daří a kráčel prakticky jako filmový Terminátor, téměř bez bodové ztráty, k celkovému prvenství. Jediný bodík za skvělou remízu mu doslova před nosem sebrala z desky filmová „Sarah O’Connorová“ – Zuzana Jandová, která se tak předběžně ocitla na stříbrné příčce společně s Irenkou Honzíkovou – obě po 11ti bodech. Na pomyslné bedně by se v první hrací den objevila i Helenka Škramlíková s 8mi body, avšak ztráta 6ti bodů ze 3 odehraných partií se v turnaji už jen těžko dohání. Mezi nevidomými to mimořádně vřelo. Zuzana Duchoňová a Lenka Čermáková shodně posbíraly 8 bodů. Tyto dvě dámy turnajem procházely jako neohrožené Johanky z Arku. Na záda jim však dýchali: Jožko Budzák a soustředěně hrající Petra Dienerová – oba se 7mi body. Bez šancí na celkový úspěch nebyli v tu chvíli ani Jana Škribová, Fanda Duchoň a Jarda Jíra alias Schumacher – všichni shodně se 6ti body. Určitě jsme se měli v neděli na co těšit. Klapot hodin a šramot na herních deskách utichl. Nastal čas na krátký relax a dobrou večeři. Rozhodčí svou oteklou zafixovanou rukou dopsal poslední výsledky, ale průběžné pořadí na přání hráčů raději neprozradil.

Rychlá večeře nás jemně posunula do očekávaného společenského dění. Skupina Staré Sedlo dorazila do střediska načas. Tak, aby se hudební nástroje rozumně aklimatizovaly a nabraly pokojovou teplotu, uctili jsme členy skupiny malým občerstvením a nápoji. Nejunavenější účastníci turnaje kolektiv sice opustili, ale ti co zůstali s námi, se náramně bavili. Country písničky v podání skupiny se rozléhaly jídelnou a příjemnou zábavou, na počest oslavy narozenin Irenky Honzíkové, vyzvaly i k tanci. Ovšem nekrásnější kulturní zážitek vytvořila Petra Dienerová, kterou jsme poprosili a přemluvili k zazpívání pár country písniček, které všichni známe. Úžasný hlas Petry okamžitě ovládl atmosféru sálu a každá skladba se sešla u přítomných s velkým potleskem. Petra určitě zanechala báječný dojem. Od kapely získala i neobyčejné poděkování a pochvalu za krásný výkon. K tomuto hodnocení se určitě všichni připojujeme.

Čas se nezadržitelně posunul, dozněla poslední z písniček. Bylo na čase poděkovat, s kapelou se velkým potleskem rozloučit a popřát šťastnou cestu domů jejím členům, kteří za námi přijeli z končin Prahy i Středočeského kraje. Program však ještě neskončil. Poslední částí byla plánovaná párty hra pro neomezený počet členů jednotlivých týmů. „Zázraky přírody“ určitě dokonale vyždímaly poslední zbytky rozumu všech účastníků. Otázky typu: „Který stát je největším producentem kakaa na světě?“ nebo „Víte jak se brání sklípkani?“ a dalších 18 podobných pozdě v noci rozhodly o tom, že vítězným družstvem „malé noční párty“ se stali hráči z České Lípy s nejvyšším počtem správných odpovědí. Jako odměnu získali párty balíček plný dobrot. Večer se překlopil v noc. Bylo načase jít spát. Nedělní snídaně bude přeci o hodinu dřív!

V nějaké velmi známé písničce se zpívá něco ve smyslu být líný (ospalý) jako nedělní ráno…. nebo podobně, tak to jsme právě prožívali snad všichni v místnosti. Jenže, „Disciplína musí být“, jak kdysi prohlásil Švejk. Chrastění talířků a lžiček vneslo hodně záře do tváří stále ještě spících hráčů. Snídaně nás dokonale naladila, když každý by ještě dvě hodinky spánku určitě s nadšením přijal. Rozhodčí taky! A co na to počítač? Ten po zapnutí fungoval na 100%! Časový náskok, který jsme si včera vybudovali, jsme nechtěli jen tak nechat utéct. Osmé kolo jsme zahájili dle dohodnutého „jízdního řádu“. V nedělní jemně ospalé úvodní partii se zadařilo Radkovi B., Zuzce D., Zuzce J., Heleně Š, Petra D si s Jirkou H. rozdělila body za remízu, uspěl i Jožko B., na výborné výkony z předchozího dne navázala také Jana Š. Jarda J. přes noc vyladil svůj monopost k dalšímu vítězství v partii a Tomáš R. váhavě dokončil svou partii dvoubodovým úspěchem. Netřeba snad ani konstatovat, že dosažené výsledky opět zamávaly s pořadím zejména v kategorii nevidících. Deváté kolo mělo tedy rozhodnout. Stalo se tak ovšem jen z poloviny přání. Radek Baštář jednoznačně rozhodl o svém letošním titulu, neboť získal body i z poslední partie proti Helence Škramlíková. Rivalky z České Lípy Zuzana Duchoňová se Zuzkou Jandovou se do sebe pěkně zakously, chtěli hrát do posledního šutru, ale únava byla mocnější než vůle, tudíž si po nekompromisním brouzdání osamocených dam po desce, nakonec vzájemně darovaly bod za remízu. Jarda Jíra poslední kolo sice téměř mistrovsky několikrát obkroužil trať desky ve vysokém tempu, ale na Irenku Honzíkovou to nestačilo! V tu chvíli by Irenka závod vyhrála i na šlapací tříkolce! Našla zkratku do dámy. Stačilo šlápnout do pedálů! Irence poslední dva body za výhru celkem významně pomohly k velmi dobrému, celkovému výsledku. Jožko Budzák získal s Petrou Dienerovou dva body, což bylo pro něho také rozhodujícím ziskem. Vojta Jirák ani v poslední partii nezískal body a podlehl Marii Černé. Lenča Čermáková statečně hrála a poslední partii proti Radku Halasovi vyhrála za dva body, které se ji náramně hodily. Tomáš Resl ukončil své účinkování v soutěži galantní remízou v klubové partii s Jarkou Strakovou. Jana Škribová si za dva body poradila s Martinem Strakou a Jiří Holzinger, po zdařilé kombinaci, nakonec uspěl proti Fandovi Duchoňovi, který bojoval jak lev. Poslední body byly rozdány a bylo nutné vystavit účet. Časová rezerva se opravdu hodila. Hráči slabozrací a vidící se zodpovědně seřadili na prvních třech místech s odstupem několika bodů. Zato mezi nevidomými se muselo rozhodnout až v dodatečné baráži a to nejen o titul, ale díky shodě pomocných kritérií netradičně i o bronzovou medaili.

Na první desce o titul si červené vylosovala Zuzka D., Jožko B. měl drobnou výhodu v 1.tahu. Na druhé desce nastoupily Lenka Č. s bílými proti Janě Š. a to proto, že po skončení turnaje měly obě shodný počet bodů z partií (10), tak i pomocné skóre 85 bodů.

Jožko v zajímavé partii, plné pozičních zvratů, statečně bojoval, ale podobně jako v královské dámě, mu titul o kousek toho pověstného štěstíčka unikl. Zuzce stačila k zisku titulu i remíza, ale nakonec potvrdila svou pozici dvěma vítěznými body. Nervy drásající boj probíhal na druhé desce mezi Lenčou z Dědiny a Janou Škribovou z Plzně. Hráči, kteří partii viděli, střídavé dostávali různé úrovně pomyslného infarktu. Dámy bojovaly jak v Oktagonu do poslední chvíle. Jedna ztráta figur na straně jedné stíhala další, větší na straně druhé, ofenzíva a úder střídal úder. Po dvou třetinách hry se váhy štěstí přiklonily na stranu Lenči, která získala na desce mírnou materiální i poziční převahu, kterou postupně strategicky zvyšovala a vygradovala v časové tísni do téměř bleskové koncovky. Posledních cca 11 tahů protagonistky odehrály v bleskovém tempu během necelých 3 minut. Jana v beznadějné pozici, kdy měla na desce pouze 2 kameny proti 7mi soupeřky a s vypršením svého herního času, definitivně rezignovala. Lence na hodinách zbylo pouhých 16 vteřin! Uf, další infarkt! Bylo tedy dokonáno. Účastníci baráže si vyslechli od přítomných velký potlesk na projev uznání jejich umu a velkého herního ducha. Jako organizátoři i jako rozhodčí se k uznání připojujeme a gratulujeme!

Suma sumárum, jak je to s konečným účtem?

Kategorie nevidomí:

 1. místo Mistr ČR 2023 – Zuzana Duchoňová (Česká Lípa)
 2. místo Vicemistr ČR 2023 – Jožko Budzák (Dědina)
 3. místo – Lenča Čermáková (Dědina)

Kategorie slabozrací a vidící:

 1. místo Mistr ČR 2023 – Radek Baštář (Plzeň)
 2. místo Vicemistr ČR 2023 – Zuzana Jandová (Česká Lípa)
 3. místo – Irenka Honzíková (Dědina)

Gratulujeme vítězům i všem, kteří přijeli a ve sportovním duchu fair play se zúčastnili soutěže. Ještě dlužíme výsledky družstev, tak tedy tady jsou:

 1. místo – Tým ze SONSu z České Lípy získal 25 tabulkových bodů za umístění
 2. místo – Tým Dědina získal 23 tabulk. bodů
 3. místo – Tým TyfloCentrum Plzeň získal 18 bodů

Následovalo vyhlášení konečného pořadí v obou kategoriích. Tradičně nikdo neodešel s prázdnou. Diplomy a drobné ceny potěšili snad všechny přítomné. Vítězové s nadšením a za potlesku převzali medaile, poháry, diplomy i věcné ceny. Následovala malá oslava s dortem, přípitkem, s gratulací vítězům a přáním, brzo se ve zdraví opět sejít! Možná to bude už v květnu na GCP – Golden Cup Prague v sázkové hře Slovní Poker. Tak, neváhejte a přihlaste se do soutěže na náš e-mail: sdszs@seznam.cz

Závěrem děkujeme všem zúčastněným za jejich bojovnost, vytrvalost, znalosti a především za úžasné nadšení, které projevili po celou dobu konání soutěže. Patří jim všem, podobně jako personálu i vedení střediska, obrovský díky a naše uznání.

Dámě zdar! A na dalším mistrovství v Brazilské dámě v roce 2024 nazdar!

Za organizátory soutěže, trenéry i nadšené rozhodčí
Ivana a Jaroslav Slaninovi

Kvalifikace na Mistrovství ČR 2023 v brazilské dámě SONS Česká Lípa, TyfloCentrum Plzeň a středisko Dědina – ohlédnutí za průběhem a výsledky

Před námi je již 3. ročník Mistrovství ČR v brazilské dámě. Spousty hráčů se těší na pražské březnové finále, které proběhne ve středisku pro nevidomé na Dědině. Jenže, aby se ti nejlepší hráči mohli zúčastnit finále, museli postoupit z místních kvalifikací, které se v různých termínech odehrály v Plzni, v České Lípě a ve středisku na Dědině. Jen dvě „vyvolené“ hráčky si mohly užívat přímé postupové pohody. Zuzana Duchoňová z klubu Deskovek při SONSu v České Lípě v kategorii nevidomých hráčů a Helena Škramlíková z klubu Deskovek na Dědině v kategorii slabozrací a vidící hráči. Obě totiž obhajují své poslední posty – tituly „Mistryně ČR v brazilské dámě“!

Ale vezmeme to poněkud detailně a od začátku. Kritéria pro místní kvalifikace nejsou nikterak přísná, ale postoupit mohou jen ti lepší. Hrajeme především pro zábavu. Zisk titulu mistr ČR je už jen taková sladká jahůdka na šlehačkovém dortu! Nemá smysl se stresovat svým výkonem či do kvalifikací vstupovat s nevraživostí až případnou neutuchající posedlostí po úspěchu. Jako pořadatelé preferujeme přátelskou, kamarádskou atmosféru. Pro nás je prakticky vítězem a zaslouží si náš obdiv každý, kdo z nevidomých dokáže usednout za hrací desku, zorientovat se na ni i v pravidlech hry a odehrát partii až do konce, bez ohledu na její zdárný či méně úspěšný výsledek!

V lednu jsme do pobočky TyfloCentra v Plzni přivezli dokumentaci a ceny pro vítěze místní kvalifikace, kterou si hráči pobočky následně v průběhu února sami odehráli. Sedm statečných se utkalo v partiích každý s každým. Určitě není velkým překvapením, že místní plzeňskou kvalifikaci svými výkony ovládl neohrožený Radek Baštář. Plný počet bodů (14 b.) mu zajistil pohodový postup do finále a další vítězný „pohárek“ v pořadí do své rozrůstající se sbírky! Velkým překvapením pro všechny bylo v kvalifikaci 2. místo Jany Škribové. Naděje z Plzně tak ovládla stříbrnou příčku s 9 body a též se může těšit na velké finále do Prahy. Mezi další šťastné postupující se zařadili: Jiří Holzinger, Radek Halas a jako náhradníci Lenka Potůčková s Jiřinou Hodkovou. Budeme se těšit na jejich účast.

Začátkem února (přesněji 1.2.) jsme odehráli převážnou část místní kvalifikace ve středisku pro nevidomé na Dědině. Pro větší zájem jsme hráče nakonec rozdělili do dvou vyrovnaných skupin. Probíhaly velmi dramatické partie, ve kterých se dařilo nejen favoritům, ale i těm méně zkušeným. Cenou trofej za vítězství si nakonec odnesl Jožko Budzák. Plný počet 10 bodů nikoho nenechal na pochybách, že Jožko bude ve finále opět favoritem v kategorii nevidomých hráčů. Z postupu se těší: Lenka Čermáková, Irenka Honzíková, Jaroslav Jíra. Díky dobrým výsledkům je ještě doplní duo: Petra Dienerová a Vojta Jirák. Jako náhradník bude určitě připraven Radek Hájek. Helenka Škramlíková se místní kvalifikace pro nemoc nezúčastnila. Nicméně ji ušlý trénink nemusí moc mrzet, neboť účast v pražském finále má, jako obhájkyně posledního titulu „mistryně ČR“, plně zaručenou! Otázkou je, zda do finále stačí své znalosti brazilské dámy osvěžit a osobní formu si dokonale naladit. V její kategorii to bude velmi napínavé.

Poslední kvalifikace se odehrála v oblastní odbočce SONSu v České Lípě. Samozřejmě i zde se všichni přihlášení moc těšili na souboje za deskami. Vzorně připravená hrací místnost v 1. patře střediska nás uvítala do hry. Velká účast hráčů nikoho nenechala na pochybách, že i zde mají o brazilskou dámu zájem. Vždyť hra je to celkem dynamická, díky pravidlům i zajímavě pestrá a určitě, na rozdíl od jiných variant dámy, není nudná. Po technickém úvodu, zopakování postupových pravidel a rozdělení hráčů do dvou skupin, jsme zahájili první partie. Kvalitu hráčů za ta léta známe, avšak skoro pokaždé není o nějaký ten moment překvapení nouze. Určitě takovým momentem se stalo první místo Jaroslavy Hudečkové, která s plným počtem bodů (10 b.) nečekaně ovládla místní kvalifikaci! Nečekaně? Určitě ne! Doma se velmi dobře připravovala, neboť dámě věnovala dostatek volného času k tréninku. Toto osobní odhodlání Jarce přineslo očekávané ovoce. Pohár pro vítěze českolipské kvalifikace je tedy v dobrých rukou. O další pražská místa se však strhl velký boj. Hned tři hráči docílili shodného počtu bodů. Úspěšnou finalistku Jarku ještě doplní: Vladimír Brodecký, Zuzana Jandová, Marie Černá a Tomáš Resl. Všichni získali svorně a nerozlučně 8 bodů! Gratulujeme! Do nominace na finále se ještě vešli: František Duchoň a Martin Straka. Jaroslava Straková se zúčastní jako doprovod nebo možná i jako náhradník. Bohužel, její celkový výsledek na zdárný postup úplně nestačil. Kde se stala chyba, Jarko? Zuzka Duchoňová to naštěstí, jak sama suverénně prohlásila, měla celou dobu „na háku“! Její obhajoba posledního zisku titulu mistryně ČR ji do pražského finále automaticky posunula bez příznačných turnajových obav, herního vypětí, nervů, s kávičkou v ruce, tedy jen v případě, že jí ho Irenka nestačila rozlít!

Všechny kvalifikace se odehrály v duchu fair-play. Všichni hráči i zaměstnanci poboček si zaslouží velký obdiv a především díky za účast i organizaci. Těm hráčům, kteří se nekvalifikovali, to určitě vyjde v příštím turnaji nebo se s nimi setkáme při dalších karetních či deskových hrách. Škoda jen, že se k nám ostatní z oslovených poboček nepřidaly. Informace jsme e-mailem poskytli všem, a celkem v dostatečném časovém předstihu.

Závěrem dodáváme, že se na všechny už moc těšíme v sobotu a v neděli 25. a 26. března ve středisku na Dědině. A to bude ten správný zážitek! V sobotu začínáme uvítáním a úvodním proslovem v 10:00 hod.!

Sláva vítězům, čest poraženým. Ať žije dáma a nadšení ze hry!

Seznam postupujících hráčů do finále MČR v brazilské dámě 2023

Za SDS, z. s. a pořadatele soutěže
Jaroslav Slanina

Novoroční turnaj v bowlingu hráčů nevidomých a slabozrakých –
Memoriál Ludmily Chalupové 2023

Předlouhá doba Covidu 19 v letech 2020 – 2021 nás připravila o mnoho kamarádů, přátel a známých. Skoro v každé rodině, co známe, si zákeřný vir vybral svou oběť, ať již přímo nebo díky následkům z prodělané virové nemoci, anebo v té chaotické době díky včasné nedostupnosti odborné lékařské péče v souvislosti s dlouhodobým ambulantním léčením vážné nemocného pacienta.

Takovou obětí se stala i naše kamarádka, báječná žena, vedoucí střediska Oblastní odbočky SONS v České Lípě – Ludmila Chalupová. Po dlouhém urputném boji nakonec zákeřné nemoci podlehla ve věku nedožitých 61 let.

Všichni na ni vzpomínáme s velkou úctou a pokorou. Dokázala velké věci, příkladně skvěle organizovat, byla vlídná, vtipná, ráda pomohla kdykoliv bylo potřeba a svou pomoc i dobrou radu nikdy nikomu neodmítla. Oplývala spoustou nápadů, které dokázala, na rozdíl od jiných, i zrealizovat. Jako vedoucí odbočky byla velmi aktivní, spravedlivá, občas možná i mírně přísnější, avšak vždy shovívavá s pochopením pro druhé. Překážky, které ji osud servíroval, hravě překonávala a nikdy nedávala najevo své zklamání či zármutek. O radost se vždy se všemi podělila. Prostě byla to naše kamarádka Lída Chalupová! Vždy plná optimismu a nekonečného charisma.

Na tuto dámu nemůžeme zapomenout. Nápad ve smyslu uspořádat „Novoroční turnaj v bowlingu pro nevidomé, slabozraké, ale i vidící hráče“ jsme považovali za čest a příležitost, jak si tuto jedinečnou báječnou dámu připomenout.

Dne 19.1.2023 od 10 hodin jsme zahájili „Novoroční turnaj v bowlingu pro nevidomé a slabozraké hráče – 1. ročník Memoriálu Ludmily Chalupové“. Již od 9:30 se do areálu bowlingového centra hotelu Olympia v České Lípě scházeli první hosté, přihlášení hráči. Nebylo pochyb o tom, že zavzpomínat si na Lídu a zahrát si přitom přijde opravdu hodně lidí. Více jak 35 hostů a organizátorů se podílelo na průběhu velmi zajímavé společensko sportovní akce. 21 účastníků se na třech drahách aktivně zapojilo do hry, zbývající poseděli, debatovali a vstřebávali atmosféru vzpomínkové akce.

Po úvodním slovu organizátorů akce, věnované vzpomínce na kamarádku, jsme vybrali za kapitánky družstev: Zuzanu Duchoňovou, Lenku Potůčkovou a Marii Černou. Všichni přítomní s výběrem kapitánek souhlasili. Slavnostní zahájení proběhlo úspěšně. Pochopitelný smutek v očích některých přítomných při čtené vzpomínce na Lídu, po chvíli vystřídalo napětí i nadšení zároveň. Následně si kapitánky postupně vybíraly hráče do „svého“ týmu. Výběr byl velmi vtipně komentován rozhodčím Jardou i hostem soutěže Petrem Maškem z audio časopisu pro nevidomé ZORA, který z celé akce pořizoval „živý“ záznam. Jako první volila své hráče hrající kapitánka družstva „A“ Zuzana. Do svého týmu zvolila: Růžu, Romana, Frantu, Věru Veroniku a Irenu P. Tým „B“ poskládala nehrající kapitánka Lenka z TyfloCentra Plzeň následovně: Radek, Jiří, Jiřina, Jaroslav J., Tomáš, Jarka H. a Vladimír. Hrající kapitánka týmu „C“ Marie vybrala do party: Martina, Jardu Ch., Irenu H., Jarku S., Mirku a Jaroslava S. Všechny kapitánky měly při výběru volnou ruku, bylo pouze na nich, koho si postupně vybraly.

Družstvu „Zuzky“ se dařilo velmi dobře. Roman Vaněk přispěl nejvyšším skórem 154 bodů do celkově druhého týmového místa (786 bodů). V družstvu „Lenky“ se nejlépe dařilo Radkovi se 188 body. Avšak stačilo to na celkově třetí týmové místo se ziskem v součtu 770 bodů. Vítězné, po celou dobu i nejveselejší, družstvo se podařilo poskládat Marii. 1159 bodů zajistilo slávu a prvenství v prvním ročníku Novoročního turnaje v bowlingu – Memoriálu Ludmily Chalupové. Martin se ziskem 191 bod se stal i celkovým vítězem za jednotlivce. Kapitánka Marie byla nejlepší z hráček, se skórem 185 bodů! Gratulujeme! Podrobné výsledky najdete v tabulkách v příloze tohoto článku v PDF, v excel. formátu. A tak pouze zjednodušeně nejdříve pořadí žen:

 1. místo – Marie černá 185 bodů
 2. místo – Irena Papírniková 152 bodů
 3. místo – Jiřina Hodková 138 bodů

Muži si pořadí srovnali takto:

 1. místo – Martin Straka 191 bodů
 2. místo – Radek Baštář 188 bodů
 3. místo – Jaroslav Chalupa 174 bodů

Hry uběhly velmi rychle, stejně tak i celá vzpomínková akce. Vítězové se radovali z pohárů, ale ani ostatní neodešli s prázdnou. Originální diplomy, pamětní listy s výherním losem obdržel každý z aktivních účastníků soutěže. Na velkém neputovním poháru budou vítězové již na věky uvedeni!

Děkujeme všem, kteří se soutěže – vzpomínkové akce zúčastnili. Moc se za všechny těšíme na její další pokračování v příštím roce někdy v průběhu ledna. To budeme zase o rok starší, naše výsledky třeba i lepší a pevně věříme, že naše paměť bude stále dokonalá, protože krásné vzpomínky nás posouvají dále kupředu.

Závěrem musíme dodat, že společensko-sportovní dopoledne bylo báječné, atmosféra kamarádská, ve sportovním duchu, s mimořádným nadšením každého hráče. Vyhráli však všichni, co přijali pozvání, přišli si zahrát, zavzpomínat na jednu báječnou ženu, povzbudit hráče a užít si prima společné chvíle.

Pořadí – Výsledná tabulka v PDF
Lída Chalupová bowling memoriál 2023 úvodní proslov v PDF
Památku kolegyně uctili lidé s nemocným zrakem v České Lípě bowlingem

Za spolek Společenství duševních sportů, z.s.
Jaroslav Slanina

Mistrovství ČR 2022 v královské dámě ohlednutí za průběhem a výsledky turnaje

Po dlouhém „Covidovém“ půstu, kdy nebylo možné pořádat pravidelné každoroční mistrovství ČR nevidomých a slabozrakých hráčů v oblíbených variantách dámy, příkladně v Brazilské či Královské, jsme se až nyní nakonec dočkali. Dalo by se s úspěchem konstatovat, že letošní mistrovství ČR v Královské dámě 2022, pořádané Společenstvím duševních sportů, z.s. v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku pro nevidomé na Dědině, by lépe nezrežíroval ani slavný Miloš Forman. Při dvoudenní víkendové akci v našem společném příběhu nechybělo napětí, drama, akce, legrace, láska ke čtyřnohým asistentům, kteří si ji za svou skoro celoživotní pomoc nevidomým páníčkům určitě zaslouží, významný úspěch, možná i mírné zklamání a především závěrečné, skoro až detektivní, rozuzlení s velkou oslavou! Ale, pojďme si o tom všem přečíst od začátku, ať si tento mimořádný děj dokonale vychutnáme!

Trojici kvalifikačních turnajů, ze kterých vzešlo celkem 17 postupujících, jsme dne 14.9. 2022 zakončili v Praze na Dědině. Řečeno detektivní terminologií – pro pořádání letošního mistrovství jsme se de facto vrátili zpět na „místo činu“! Každý turnaj vyžaduje od nadšených organizátorů určitou dávku přípravy a spousty volného času. Po třech letech čekání jsme ve velkém předstihu a ve spolupráci s vedením střediska na Dědině připravili podrobný scénář dlouho očekávané sportovní akce, který měl pokud možno dokonale klapnout. Ostatní aranžmá v podobě hráčských výkonů, radosti, soustředění, slávy, úspěchu či možná i mírného smutku bylo již dílem samotných aktérů soutěže s nesmazatelným zápisem do herní historie mistrovské dámy. A proč zrovna sportovní? No, protože mezinárodní dáma a její varianty jsou ve světě uznávaným sportem, obdobně jako šachy. Bohužel, u nás tomu tak ještě není. Ale budeme o tento statut – uznání dámy, hrané na desce 10×10 polí, jako sport nadále usilovat. Všichni účastníci turnaje po oba dva dny, dle výše uvedeného, tedy hodlali spontánně „aktivně sportovat“ a my je při tom správně podpořili!

Akce pro nás jako organizátory začala přípravami již dlouho před zahájením, ale prakticky reálně již v pátek dopoledne. Do střediska na Dědinu jsme dovezli první část z vybavení a z občerstvení turnaje. Druhý den, v deštivou sobotu, umocněnou navíc ještě vlezlou zimou, brzy ráno v 7:30 hod, rozhodčí i organizátoři – Jarda s manželkou Ivou, došli se zbývajícími proprietami na místo dění. Příprava hlavní hrací místnosti proběhla celkem rychle, a to i díky vydatné pomoci dobrovolníků z řad hráčů. „Předzávodní atmosféra“, skoro až horečka, byla všude kolem znát. Do místnosti se postupně scházeli velmi dobře naladění a odpočatí klienti Dědiny, coby natěšení hráči. Organizátory, tedy nás, samozřejmě okamžitě zahrnuli různými dotazy. Výstavka s poháry, medailemi a cenami pro vítěze ve třech kategoriích nejednoho účastníka mimořádně zaujala. Všemu vévodily dvě největší trofeje jednotlivců. Velké, zlaté „Mistrovské poháry“ byly od začátku hlavním středem pozornosti na „stolu slávy“. Nejveselejší ze všech pomocníků, nevidomý Jarda Jíra alias Schumacher, snad nejvíce těšící se závodník, přidal pár veselých historek ze svého cestování, příkladně jak se pohodlně usadil do odpojeného vagónu a divil se, že vlak nějak dlouho nejede. Jeho životní humor i nadhled by nám mohl být příkladem. A tak se smíchem jsme nakonec dokončili veškeré turnajové přípravy.

Kolem 10:00 hodiny se začali sjíždět ostatní hráči, příkladně z České Lípy, následně i z Plzně. Času na ubytování a přivítání bylo dostatek. Hráči si stačili po dlouhé cestě lehce odpočinout a své čtyřnohé asistenty vyvenčit. No upřímně, psům se do deště moc nechtělo… to bylo jemného přemlouvání, občas padl i drobný úplatek! Kdyby mě chtěl někdo vyhnat ven, tak bych pamlskem taky neodmítnul. Jenže, kdo by mi v tu chvíli nabídl alespoň velký řízek, že? V 10:30 jsme se v hlavním hracím sále sešli k rychlé před-turnajové schůzce, při které byly podrobně řečeny veškeré organizační technické podrobnosti soutěže. Telefony a chytré hodinky byly rázně dočasně „umrtveny“. Od té doby si už ani nepíply! „Lekly se!“ Protože, rozhodčí měl pro výstrahu vedle počítače připravené pomyslné kladívko a reálný zvoneček. Kladívko proto, aby případně definitivně umlčel neposlušné hodinky a zvoneček proto, aby umlčel hlučnou společnost, neboť chtěl být při projevu či hlášení dobře slyšet a nemusel tak pokyny znovu pracně opakovat. Drobné občerstvení v podobě obložených chlebíčků, sladkého pečiva, kávy, čaje a nápojů přišlo vhod snad všem. V 11:00 hodin, za účasti paní ředitelky Bc. Nadi Modráčkové, jsme společně, ve slavnostním duchu, zahájili již 3. ročník turnaje Mistrovství ČR 2022 v Královské dámě. Paní ředitelce, současně i personálu kuchyně střediska na Dědině, jsme za spolek a všechny zúčastněné hráče poděkovali za spolupráci, báječnou podporu při přípravě turnaje a především za poskytnutí herních a ubytovacích prostor s možností stravování v místě. Mohli jsme se tedy všichni nerušeně soustředit pouze na napínavé „mistrovské“ výkony!

Po oficiálním přivítání, provedené povinné prezentaci hráčů, ze kterého vyplynulo, že tři hráčky (Jarka Straková, Jarka Hudečková, Zuzana Jandová z České Lípy), bohužel, z důvodů nemoci nepřijely a pracně vybojovanou účast tak vzdaly, jsme zahájili důležité losování pro první kolo soutěže. Stoly s herními soupravami a hodinami byly připraveny na bílých ubrusech. Vše dokonale ladilo. Napětí v sále by se rázem dalo krájet. Ticho bylo skoro až strašidelné, občas přerušené funěním pejsků nebo zvukem jejich rolniček. Kdo s kým? Na které desce? S jakými figurami? Hráči upřeně zírali na rozhodčího za počítačem. A je to tady! Hned na úvod na sebe u první desky narazili „titáni“ královské dámy Radek Baštář z Plzně a Helenka Škramlíková z Dědiny. Na druhé desce se sešly „matadorky“ snad všech známých variant dámy Irena Honzíková z Dědiny a Zuzana Duchoňová z České Lípy. Natěšená „zasloužilá mistryně“ Lenka Čermáková se chystala porovnat síly se stále zlepšujícím se Jardou Jírou alias Schumachrem, oba jsou z Dědiny. Lenka Potůčková z Plzně s bílými figurami hodlala vyzkoušet Fandu Duchoně z České Lípy, Lukáš Uher (klub Dědina) zahájil klubovou partii proti nováčkovi soutěže Jožko Budzákovi. Nová hráčka mezi přítomnými velmistry – Marie Černá z České Lípy zasedla k bílým figurám proti dalšímu nováčkovi soutěže Jiřímu Holzingerovi z Plzně. Radek Halas, též z Plzně nastoupil s bílými proti Vojtovi Jirákovi z Dědiny. Úvodní kolo se vzápětí rozehrálo. První výsledky napověděly, jak to s herní kondicí všech účastníků je a na co se můžeme v dalším průběhu turnaje těšit.

V našem plánu nebo-li chcete-li „ve scénáři“ pro sobotní den bylo krédo sehrát nejlépe šest kol partií, abychom v neděli zbývající partie pohodově, bez zbytečného časového stresu, dohráli a jali se akci „důsledně oslavovat“… samozřejmě jak jinak než vítěze především! Každý hráč měl na přemýšlení celkem komfortní čas. Všichni hráči hráli zodpovědně, skoro nedělali žádné chyby. Dokonale se na své partie soustředili. Po necelé hodince hry jsme se dozvěděli první zajímavé výsledky. Vojta si připsal do tabulky za vítězství první dva body, podobně jako Marie. Jožko si nakonec také připsal dva body za výhru přesto, že Lukáš se statečné bránil a chvílemi měl v průběhu partie i trochu navrch. Lenka Čermáková si patrně hned z kraje neuvědomila, že už není v tréninkovém módu a jako dobrotivý „Mikuláš“ rozdávala soupeři rady o skákání přes své kameny bystrému „koledníkovi“ Jardovi Jírovi – Schumacherovi, který tak zaslouženě, avšak zcela nečekaně, svou první partii, s přesnou dopomocí soupeřky, dokonale vyhrál. Lenka Potůčková předvedla v Plzni získané znalosti a Fandu nakonec v partii udolala. Taktéž si připsala první dva body ke svému skóre. Irenka vstoupila do turnaje celkem sebevědomě. Zuzku v závěru bitvy dokonale přehrála. Asi nejsledovanější partií se stal duel Radek versus Helenka. Možná byla škoda, že tito vynikající hráči na sebe narazili hned v prvním kole. Díky výhře Radka, musela Helenka v turnaji následně změnit svou původní „údernou taktiku“, a to v akční mód – „dostihovou jízdu“ za mistrovským titulem! Radek měl tak před Helenkou od začátku v boji o případný titul nepatrný bodový náskok. Šlo o to si jej udržet až do konce. O dalších kolech nebudeme na tomto místě podrobněji informovat, neboť z výsledné tabulky turnaje mistrovství 2022 se přehledně dozvíte vše podstatné. Pro dokreslení napínavé situace však musíme dodat, že rozjetý Radek Baštář své vítězné tempo neudržel a ještě v sobotu, v pátém kole, nečekaně odevzdal své body kolegyni Lence Potůčkové. Překvapení tak bylo na světě! Helenka spanilou jízdou, kdy už neztratila ani bod, srovnala krok s Radkem, který udržela až do konce prvního hracího dne. Večer bylo možné všeobecně konstatovat, že díky svým vyrovnaným výkonům, po kterékoli medaili z mistrovství, sahalo společně hned 10 hráčů najednou! Po šestém kole bylo průběžné pořadí ve společné tabulce v kategorii vidící a slabozrací následující: Radek, Irenka a Helena po 10ti bodech, Lenka Potůčková 8 a Maruška 6 bodů. V kategorii nevidící hráči: Zuzka 8 bodů, Jožko a Jarda po 6ti bodech! Prostě a jednoduše – vyrovnaný peleton závodníků.

V sobotní podvečer jsme si museli od sportu nevyhnutelně odpočinout. Čtyřnozí asistenti se už těšili na delší procházku. Následná večeře nás naladila na večerní společenský program: populární TV „AZ – kvíz“. S přítomných hráčů, které ještě nepřemohla turnajová únava, se nám podařilo sestavit tři kompletní týmy. Moderování společenské hry se ujal rozhodčí Jarda Slanina. Ani zde nebyla nouze o drama či vtipné momenty. V prvním napínavém kole Dědina versus Plzeň se lépe dařilo hráčům z Plzně. Pyramidu sice nepropojili, neboť Dědina v čele s kapitánkou Helenou se urputně bránila, ale jako první získali Plzeňáci 10 správných odpovědí. Ve druhém kole Plzeň versus Česká Lípa hráči z Plzně Pyramidu již propojili a stačilo jim k tomu jen 7 správných odpovědí! V posledním třetím kole Česká Lípa zabrala. S Dědinou sice získala 8 správných odpovědí, ale tým Dědiny v čele se svou kapitánkou mistrovsky propojil 3 strany Pyramidy dřív, čímž Dědina poslední večerní kvízový souboj vyhrála. Pořadí tedy bylo následující: 1. místo obsadil tým z Plzně získal dvě výhry, na 2. místě skončila Dědina s jednou výhrou a 3. místo náleželo statečně bojující České Lípě. Otázky padaly zajímavé. Nejeden hráč se blýsknul originálními širokými znalostmi. Všem tuto zábavnou, současně i naučnou hru zároveň, vřele doporučujeme.

Večer se hravě přehoupl do 22 hodiny. Únava z náročného dne nás dokonale pohltila. Bylo nutné se rozloučit, popřát si dobrou noc a především nabrat síly do nedělního pokračování dramaticky probíhajícího mistrovského dějství.

V neděli ráno, před osmou hodinou, jídelna střediska a současně hrací místnost v jednom přivítala první „čerstvé“ odpočaté hráče. Snídaně, přichystaná obětavými kuchařkami, naladila všechny hráče k úspěšnému dokončení soutěže. V devět hodin bylo rozlosováno sedmé kolo. V úvodním souboji druhého dne se dařilo všem favoritům. Helenka si vítězstvím nad další dámovou rivalkou Irenkou udržela naději na případný zisk mistrovského titulu. Ovšem ani jistý Radek nezaváhal. V kategorii nevidomí hráči všichni favorité také bodovali naplno. O konečném pořadí tedy rozhodovaly další partie v pořadí. I v osmém kole si vidící a nevidící hráči drželi své dosažené pozice. Nikdo skórem neklopýtnul. Pořadí se moc nezměnilo. Dramaticky, jako v napínavé detektivce, mělo rozhodnout tedy až poslední deváté kolo. … Jenže, co by to bylo za velkofilm, kdybychom před závěrem nevložili reklamu! Ano, brzký báječný oběd nám vystavil „komerční technickou přestávku“! A komu by se pak po tak dobrém jídle chtělo přemýšlet, že? Káva rozproudila krev a jídlem odkrvené mozečky startujících po krátkém oddychu opět naskočily na původní maximální výkon. Jen rozhodčí měl malou výhodu, výsledky za něj zpracovával počítač. Deváté kolo vneslo do závěru soutěže snad největší napětí. Slavnostní dorty a sekt se již ochotně chladily, ale o mistrech v obou kategoriích stále nebylo rozhodnuto. V součtu po devátém kole oba rivalové Radek i Helenka nasbírali shodně 16 bodů. V kategorii nevidících hráčů Zuzka z České Lípy v posledním kole nestačila na Marušku. Jožko po dramatickém závěru partie s Jardou, který jinak po celý turnaj hrál s maximálním nasazením a dvě partie mu utekly doslova pod rukama, neboť jako rozjetý Schumacher nevybral poslední zatáčku, získal nakonec potřebné dva body, čímž se Jožko svým dosaženým skórem dotáhl na překvapenou a do té doby prakticky suverénní Zuzku. V obou případech se tedy o mistrovi v Královské dámě pro rok 2022 rozhodovalo v baráži – resp. v dodatkové partii.

Všichni čtyři aktéři závěrečného dramatu si před tím dopřáli krátký odpočinek. Po vylosování barvy figur přistoupili k deskám a rozehráli poslední partie celého turnaje. Oba souboje, po dramatických herních kombinacích, vyzněly nakonec pro oba obhájce titulů z předešlých let. Zuzka po dlouhém a velmi dobře strategicky vedeném souboji nakonec nad Jožkou vyhrála. Radek podal soustředěný výkon i v poslední partii a dobře bránící se Helenku, s prakticky dokonalým výpočtem do posledního tahu, nakonec porazil. To byla asi nelepší tečka za celým turnajem mistrovství. Vítězům – mistrům pro rok 2022 gratulujeme! Závěrem však musíme poděkovat všem zúčastněným za jejich bojovnost, vytrvalost, znalosti a především za nadšení, které projevili po celou dobu konání soutěže. Patří jim všem, podobně jako personálu i vedení střediska, obrovský díky a naše uznání.

Následovalo vyhlášení konečné pořadí v obou kategoriích. Nikdo neodešel s prázdnou. Diplomy a drobné ceny potěšili snad všechny přítomné. Vítězové hrdě převzali medaile, poháry, diplomy i věcné ceny.

Závěrem malá rekapitulace:

Mistrem ČR 2022 v Královské dámě v kategorii vidící a slabozrací hráči se stal Radek Baštář z Plzně, druhé místo a titul vicemistr ČR obhájila Helena Škramlíková, bronzovou medaili získala Irena Honzíková, obě hráčky z Dědiny.

V kategorii nevidomí hráči titul Mistr ČR 2022 získala a současně i obhájila naše „známá stará dámová mistrová“ Zuzana Duchoňová z České Lípy, zbrusu novým Vicemistrem se stal Jožko Budzák z klubu Dědina a třetí místo zaslouženě získal Fanda Duchoň z České Lípy, který tak společný rodinný úspěch dokonale rozšířil!

Všem tedy touto cestou k dosaženým úspěchům gratulujeme. Abychom nezapomněli, ještě výsledky družstev, do kterých se započítaly body z celkové tabulky vždy pouze u třech nejlépe postavených hráčů týmu v pořadí:

1. místo – ocenění „Nejlepší tým turnaje“, pohár pro nejlepší družstvo a věcnou cenu vyhrála Dědina, s počtem 26 bodů,
2. místo – získal tým Plzně se ziskem 21 bodů,
3. místo – obsadil tým z České Lípy se ziskem 16 bodů.

Poděkování a gratulace patří všem, kteří se turnaje zúčastnili i těm, kteří nám s organizací velkou měrou pomáhali. Všichni hráči hráli velmi dobře, drobné herní úlety či nedostatky určitě do příště, při pilném tréninku, napraví. Jsme moc rádi, že vše dobře dopadlo. Pokud my jako organizátoři jsme sami vytvořili nějaké malé nedostatky, budiž nám to odpuštěno. Taky se do příště polepšíme! Již od teď se těšíme na jarní Mistrovství ČR 2023 v brazilské dámě a především na dlouho slibovanou sázkovou soutěž „Golden Cup Prague“ tour ve Slovním Pokeru. V obou případech však tomu budou předcházet obvyklé, neméně napínavé, místní kvalifikace. Možná se na konci tohoto článku ptáte proč je tak dlouhý a obsáhlý, ale mějte prosím na paměti, že ne každý účastník má možnost se seznámit se zveřejněnými fotografiemi či videem, které z akcí na našich stránkách publikujeme. Navíc, na podrobně popsané báječné zážitky si rádi vzpomeneme i po několika letech! A tom naše snaha, práce i nadšení jsou. Díky všem!

Fotogalerie – MČR v Královské dámě – 2022
Přehledná výsledná tabulka MČR 2022 Královská dáma v PDF
Soutěž „Nejlepší tým“ MČR v Královské dámě – pořadí v PDF
Výsledky MČR 2022 – Královská Dáma

Dámě zdar! A na dalším mistrovství v Brazilské dámě v roce 2023 nazdar!

Za organizátory soutěže, trenéry i nadšené rozhodčí
Ivana a Jaroslav Slaninovi

1. trénink hráčů bowlingu v České Lípě

Velice zajímavou sportovní akci se podařilo uspořádat zaměstnancům a členům oblastní odbočky SONS v České Lípě. Jak se říká „sportem ku zdraví!“ I „Deskovky“ si občas musí protáhnout tělo, ačkoliv mezinárodní dáma je ve světě (nikoliv doposud u nás) uznávaná sportovní disciplína podobně jako šachy. Ovšem ani u nich si hráči moc nezaběhají. Tak jsme pozvání a současně i sportovní výzvu za spolek Společenství duševních sportů, z.s., dne 29.9. s nadšením přijali.

Příjezdem ve 13:15 hod do České Lípy ve složení: Iva, Irenka a já (trenér) jsme zahájili společné sportovní odpoledne. Před hotelovým komplexem Olympia se postupně skoro všichni přihlášení sešli. A že nás rozhodně nebylo málo! Prostředí u bowlingových drah bylo příjemné, obsluha ochotná, nápoje povzbudily do hry snad každého z příchozích hráčů.

Pro nevidomé kategorie B1, tedy pro hráče s nejtěžším zrakovým postižením,  jsme připravili celkem užitečnou vychytávku – improvizované „naváděcí madlo“, které cestu autobusem s námi z Prahy přečkalo bez úhony. Lidově řečeno „zábradlí“ slouží nevidomým k orientaci v prostoru. Je umístěno před začátkem, souběžně s okrajem bowlingové dráhy. Má za úkol hráče navigovat při provádění hodu tím správným směrem.

Z prvních hodů i výsledků bylo patrné, že hráči se s místní dráhou teprve seznamují a dráhy naopak s nimi. Rozhodně nebyly na pořadu dne „úlety“ podobné těm z veselých filmů, kdy příkladně blondýnka odhodila kouli z velké výšky, následně se divila proč se koule nekutálí, jen se zabořila do palubek, nebo že zapomněla prsty v kouli a doplachtila s ní až na konec do vítězného striku! Nebylo tomu tak. Všichni hráči, rozděleni do dvou družstev na dvou drahách, hráli zodpovědně, s celkem obstojnou technikou jednotlivých hodů i dorážek. Díry v palubkách se nekonaly, žádná z hráček neproletěla skrze bowlingový smeták!

Za velkého vzájemného povzbuzování 1. kolo vyhrálo družstvo ve složení: Fanda, Zuzka, Mirka, Irenka a Jarda s celkovým výkonem 329 bodů!. Tým na vedlejší dráze ve složení: Jarka S., Martin, Jarka H., Ilona a Marie statečně vzdoroval a dotáhl svůj celkový výsledek k 284 bodům. Druhé kolo náš tým již z časových důvodů ani nezačal. Rychlejší, dohrávající konkurence se ve druhém kole výrazně zlepšila. S celkovým výsledkem 332 bodů by nás, oproti prvnímu kolu, „trhla“ o tři bodíky! Jenže, my bychom se taky určitě zlepšili… o kolik, to poznáme až někdy příště.

Závěrem musíme dodat, že odpoledne bylo báječné, atmosféra kamarádská, ve sportovním duchu a s mimořádným nadšením každého hráče. Velice rychle nám to uteklo. Z výsledků ještě dodáváme, že na třetím místě skončila Maruška s náhozem 66 bodů, druhá Mirka 76 bodů a vítězem malé trofeje z 1. tréninku se stala Ilonka s 91 body. Vyhráli však všichni, co přijali pozvání, dostáli svým slibům, přišli si zahrát a užít si prima společné odpoledne. Těšíme se na další – říjnový trénink, současně na další velký kopec zábavy!

Za spolek Společenství duševních sportů, z.s.
Jarda a Iva

Kvalifikace na Mistrovství ČR 2022 v královské dámě Dědina – ohlédnutí za průběhem a výsledky

Trojici kvalifikačních turnajů jsme dne 14.9. 2022 od 15:00 zakončili v Praze, v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku pro nevidomé na Dědině. Klub Deskových her na Dědině má nejpočetnější zastoupení hráčů v celé soutěži. Přímo postupující do finále na Mistrovství ČR v královské dámě 2022 jsou: Helena Škramlíková, Irenka Honzíková, Lukáš Uher, Jaroslav Jíra, Lenka Čermáková a Tomáš Sladký. I přes toto početné a velmi silné zastoupení se do kvalifikace přihlásili ještě další zájemci.

Z původně avizované šestice se nakonec osmělili jen nejodvážnější: Radek Hájek, Filip Stránský, Vojta Jirák a Jožko Budzák. Ve středu se tak dle podmínek kvalifikace hrálo o dvě postupová místa do finále, tzv. kruhovým turnajovým systémem – hráči odehráli partie mezi sebou každý s každým.

A jak nakonec vzájemné porovnání sil dopadlo? V 1. kole si velmi dobře vedl Radek, který Filipa přehrál a zapsal si do tabulky první dva body. Jožkovi partie proti Vojtovi také vyšla a i on si připsal první dva body ke svému skóre. Ve druhém kole Jožko potvrdil svůj dobrý výkon a po vítězství nad Filipem přidal další body. Partie mezi Radkem a Vojtou byla snad nejnapínavější z celého odpoledne. Radek udolal Vojtu doslova na poslední chvíli, kdy na hodinách, po zisku vítězné dámy, mu zbylo pouhých 11 vteřin! Třetí kolo probíhalo s velkým napětím. Jožko do třetice vyhrál nad Radkem a stal se jasným vítězem místní kvalifikace. Vojta Jirák zvítězil nad Filipem a připsal si první body, které se nakonec projevily jako rozhodující pro jeho účast na MČR 2022. Ve finále se tak sejdeme s Jožkou .Dvojici doplní právě jmenovaný Vojta, protože Radek se finálové účasti předem vzdal z důvodů své účasti na jiné akci.

Všem zúčastněným děkujeme za zájem, sportovní nadšení, postupujícím samozřejmě patří naše gratulace. Těšíme se na setkání při pražském říjnovém finále na Dědině, které určitě bude báječné a především napínavé. Královské dámě zdar!

Za SDS, z. s. a pořadatele soutěže
Jaroslav Slanina

Kvalifikace na Mistrovství ČR 2022 v královské dámě Plzeň – ohlédnutí za průběhem a výsledky

Podobně jako v České Lípě, tak v úterý 13.9.2022 od 14:00 hod v oblastní odbočce TyfloCentrum Plzeň proběhl kvalifikační turnaj na Mistrovství ČR 2022 v mezinárodní dámě – královské variantě. Z Plzně přímo do finále postupují Radek Baštář, který bude v Praze obhajovat titul a Jana Škribová třetí místo z posledního mistrovství ČR. Do kvalifikačních bojů o postup do finále tak nastoupili: Lenka Potůčková, Jiří Holzinger, Radek Halas a čtveřici doplnil junior Matěj Potůček, který si atmosféru kvalifikace chtěl vyzkoušet. S omluvenkami jsme se nemuseli potýkat, neboť všichni hráči do soutěže nastoupili „naplno“ a velmi dobře připraveni! Určitě na tomto místě patří velký dík Radkovi Baštářovi, který „své hráčské svěřence“ Jirku a Radka během velmi krátké doby královskou dámu, její pravidla i základní strategii nováčkům dobře vyložil a naučil.

Náš příchod byl zahájen velmi milým přivítáním. Bohaté sladké občerstvení s kávou a čajem nás sympaticky naladilo k zahájení kvalifikace. Přeci jen na soutěž jsme měli méně času než jinde, proto jsme kvalifikaci zahájili co nejdříve. Po krátkém zopakování pravidel a propozic, zodpovězení technických dotazů, jsme odstartovali 1. kolo z plánovaných tří. Při účasti 4 hráčů byly tedy v sázce dvě postupová místa.

V prvním kole se nejlépe dařilo Lence a Matějovi. Ve druhém pak Radek získal 2 body za výhru nad Jirkou a Matěj si v rodinném klání poradil s Lenkou. Třetí kolo znovu nejlépe zvládl Matěj, který porazil Radka. Lenka s Jirkou herně neklopýtla, tudíž i jí náležely 2 body za výhru. „Suma-sumárum“ pohár a diplom za první místo s plným počtem bodů putoval do rukou juniora Matěje, druhé místo vybojovala Lenka, třetí skončil Radek a čtvrtý Jirka. Dle podmínek soutěže do finále v Praze Matěj díky svému věku bohužel nezasáhne a Lenka se svého postupu vzdala ve prospěch dalšího hráče v pořadí z tabulky místní kvalifikace. Ovšem její účast v Praze jako doprovod je též zaručena.

Postupující Jirka a Radek jsou celkem dobře připraveni. Osvojili si práci se soutěžními hodinami, ke hře přistupují vždy zodpovědně a disciplinovaně. Myslíme si, že autorita Radka, jakožto trenéra velmi dobře funguje. Navíc hráči si nemohli přát lepšího kouče než je současný mistr ČR v královské dámě!

Všem zúčastněným patří velké poděkování a postupujícím naše gratulace. Báječné odpoledne v kolektivu milých lidí nám opět uběhlo jako voda. Těšíme se setkání při pražském říjnovém finále na Dědině. Královské dámě zdar!

Za SDS, z. s. a pořadatele soutěže
Jaroslav Slanina