Aktuálně

Pozvánka na 8. turnaj 2019-2020 Deskovky MK Smíchov

Osmý turnaj 3. ročníku ligy Deskovek MK Praha 5 – Smíchov, 2019/20.

Turnaj v deskové hře Carcassonne+5. rozšíření Starosta a opatství.

Datum a čas konání: čtvrtek 23.9.2021 od 16:00 – 18:45 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Městská knihovna Praha 5 – pobočka Smíchov, Nám. 14 října 83/15, Praha 5, 150 00, dětské oddělení.

Pořádá: MK Praha 5 – Smíchov, pobočka Nám.14 října a Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.)

Propozice turnaje: Turnaj ve hře „Carcassonne s 5. rozšířením“ je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 8mi let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje losovaným způsobem u stolků s 5 hráči při celkové účasti 15 hráčů nebo se 4 hráči při celkové účasti 12 hráčů, na čas 70 minut na jednu partii u stolu. Ve druhém kole jsou k sobě přiřazeni hráči s obdobným bodovým ziskem z kola předchozího, případně novým losem. Vítěz u stolu, který má na konci po vyhodnocení hry nejvíce bodů u stolu, získává za partii 8 bodů, druhý v pořadí 6 bodů, třetí 4 body a čtvrtý 2 body, pátý hráč je bez bodu. Hrát se budou celkem 2 kola.

O celkovém pořadí hráčů v turnaji, při shodě součtu bodů za pořadí u stolů, rozhoduje součet dosaženého skóre ve hrách ze všech kol. V případě současné rovnosti obou kritérií se přihlíží k zisku „nejlepší výsledek v kole“. Dále pak rozhodne los.

Startovné: Účast v turnaji je zdarma. Kapacita turnaje max. 15 míst.

Přihlášky: Své přihlášky adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo oznamte na telefonní číslo 604 616 601 –Jaroslav Slanina. Přihlásit se můžete i osobně v Městské knihovně, pobočka Nám. 14 října 83/15, Praha 5, dětské odd.

Uzávěrka přihlášek: Oznámení o své účasti v turnaji prosím oznamte nejpozději do 20.9.2021 na shora uvedené kontakty. Nepřihlášení hráči se mohou zúčastnit a být přizváni ke hře do vyčerpání kapacity (15 míst). Zrakově hendikepovaní hráči mají povoleného jednoho asistenta.

LIGA: Každý, kdo odehraje první turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Deskovek pro rok 2019 -2020. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít. Průběžná tabulka ligy je vedena pod přezdívkami, které si hráči zvolili před prvním turnajem. Průběžné pořadí ligy bude na našich stránkách zveřejněno. Podrobný program Deskovek MK Praha 5 – Smíchov najdete i na stránkách Městské knihovny Praha – pobočka Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. Října nebo na SDSZS.CZ. Turnaj probíhá za dodržení platných hygienických norem, vydaných MZČR a MK Praha. Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a za instruktory Deskovek se těší

Jaroslav a Ivana Slaninovi

V Praze dne 11.9.2021


Obnovená činnost Deskovek

Vážení přátelé, milí hráči,

Deskovky jsou od září 2021 zpět mezi námi.

Prosíme, sledujte na našich stránkách rubriku „Program akcí“ v jednotlivých střediscích a klubech v nové sezóně 2021-2022, ať o žádné plánované soutěže a turnaje nepřijdete. Důležité informace či pozvánky najdete v rubrice „Aktuálně“.

Všechny akce setkání hráčů, pořádané spolkem SDS, z. s., se konají při aktuálně platných hygienických nařízeních MZČR a vyhlášek místně příslušné hygienické stanice Hl.m.Prahy.

Pevně věříme, že opatření proti šíření covidu nás nijak významně neomezí a zážitky z her účastníkům nepokazí. Těšíme se na Vaši účast. Hrajte s námi!