Sjednocená pravidla soutěže v Syllabatimu

Jaká slova jsou povolena a jaká ne?

Desatero Syllabatimu:

Bod. A1) – Slova musí být složena minimálně ze dvou karet.

Bod. A2) – Obecně jsou povolena všechna slova, které lze najít v běžném českém slovníku a jejich různé spisovné mluvnické tvary, tedy v jakýchkoliv pádech, časech, číslech, rodech a stupňování, jsou povoleny tvary přechodníků, příčestí i rozkazovacích způsobů.

Bod. A3) – Nejsou dovolena vlastní, dějepisná ani jména a názvy převzatá z bájí a mýtů, zeměpisná jména, zkratky, citoslovce, samostatné předpony nebo přípony, slova se spojovací čárkou nebo apostrofem.

Bod. A4) – Písmeno CH je tvořeno složením dvou karet, tedy z písmene „C“ a „H“.

Bod. A5) – Dále nelze používat zkratky chemických prvků ani jejich vzorce, zkratky pro určení fyzikálních měr a různých veličin. Lze však u nich vyjádřit jejich význam v plném slovním znění.

Bod. A6) – Nelze používat názvy písmen české abecedy ani abeced jiných jazyků.

Bod. A7) – Nelze používat ani názvy států, ale lze užít označení pro státní příslušnost jeho obyvatele.

Bod. A8) – Lze použít cizí slova, pokud však pro ně existuje zdomácnělý český výraz nebo se ve spisovné podobě v češtině běžně používají.

Bod. A9) – Lze použít solmizační slabiky.

Bod. A10) – Slangové výrazy a označení, případně hovorové výrazy, lze použít pouze v případě, že jsou obecně známé a jsou velmi často užívané. Nespisovně uvedená slova, různá nářečí a zastaralé výrazy z češtiny, však nebudou akceptovány. Nebudou akceptována ani velmi sprostá a dehonestující slova.

Pozor: Pokud během hry dojde při vyhodnocování ke sporům, zda slovo existuje či nikoliv, měl by při rozhodování pomoct aktuální výkladový slovník pravidel českého jazyka, slovník spisovného jazyka českého, případně křížovkářský slovník upřednostňující pravidla českého pravopisu. Může taky platit souhlas většiny hráčů u stolu s uznáním sporného slova, tedy pokud se hraje přímá partie.

V internetové soutěži bude platit varianta, že pokud bude sporné slovo uvedeno v odpovědích u více hráčů, bude vyhodnoceno jako správné. Ovšem rozhodčí a organizátor soutěže si vyhrazuje právo nejednoznačné slovní kombinace neuznat. V takovém případě slovní kombinace nebudou uznány všem hráčům, kteří je ve svých odpovědích do soutěže poslali. Pokud hráč použije neobvyklé slovo nebo si není jist, zda mu bude uznáno, měl by uvést ve své odpovědi, v krátké poznámce jeho význam či popis a případně zdroj, odkud poznatek o výrazu čerpal či kde ověřil jeho správnost.

Příklady k vybraným bodům:

Viz bod A1)
Třeba spousta „OK“, tvořená kartami z písmenek O a K. Jedna karta s dvojhláskou „OK“ nelze pro vytvoření slova použít.

Viz bod A3:
nelze příkladně použít jména typu: Jiří, Cicero, Herkules, Zeus, Londýn, SDS, krá, nej-, atd…, lze však použít názvy světadílů: EVROPA, ASIE, AFRIKA, atd.

Viz bod A5:
nelze použít NACL, ale lze použít slovo sůl,
nelze použít kg, ale lze použít slovo kilogram,
nelze použít km, ale kilometr,
nelze použít ha, ale hektar,… apod.

Viz bod A7:
nelze použít název státu Norsko, ale jeho občan je „NOR“, žena pak „NORKA“. U občana MADAGASKARU bychom si asi vylámali jazyk, že?

Viz bod A8:
lze použít slovo metro, depo, vestibul, kemp, mobil,
nelze použít airport, ale lze použít letiště
nelze použít runway, ale slovo ranvej čeština už zná … atd.

Viz bod A9:
Tak si zazpíváme: „do, re, mi, fa, sol, la, si, do“.

Viz bod A10:
„chčije a chčije“, „prd“, „srát“, čůrat“, tak, to je ještě v toleranci. Ovšem „KU..A“, Č..ÁK“, to je už za hranou přijatelné vulgarity. I když všem těmto výrazům bychom se měli maximálně vyhýbat nebo je používat opravdu jen výjimečně.

Doslov:

Asi přes veškerá výše uvedená vysvětlení bude patrně dál docházet k dotazům typu: Mohu toto slovo použít? Čeština je velmi pestrý, bohatý a především tvárný jazyk. To, co nám v české slovní zásobě chybí, zejména pak označení pro moderní technické věci a vyjádření něčeho světového, třeba typu franšízing (franchising) nebo tým (team), jsme převzali z jiných jazyků a přizpůsobili si je ku radosti své. Stále je však v našem rodném jazyce mnoho, o co se můžeme opřít. Nekomolme proto cizí slova a rozviňme český jazyk v celé jeho květnatosti. Děkujeme všem, kteří se tvořením slov baví a píšou nám své odpovědi.

Sjednocená pravidla internetové soutěže v Syllabatimu ve formátu PDF zde.