Novoroční turnaj v bowlingu hráčů nevidomých a slabozrakých II. ročník – Memoriál Ludmily Chalupové 2024

Rok s rokem se sešel, čas nám uběhl jako voda a my se opět společně setkali u příležitosti vzpomínky na jednu báječnou dámu, na kterou nelze nikdy zapomenout – na Lídu Chalupovou. Bohužel, již pár let není mezi námi. Nejčastěji si ji určitě pamatujete jako upřímnou, vlídnou a energickou vedoucí odbočky SONS Česká Lípa, někteří pak především jako prima kamarádku s velkou dávkou humoru a nadšení. Vážná nemoc ji připravila o možnost být tu s námi osobně, ale věříme, že na nás odněkud shora bedlivě dohlíží. Zanechala nám velký odkaz – pomáhat lidem s poškozeným či úplně ztraceným zrakem. Její přání se pokusíme, seč nám síly budou stačit, naplnit a zrealizovat.

Kolektiv oblastní odbočky SONS Česká Lípa, za široké podpory našeho spolku Společenství duševních sportů, z.s. Praha, uspořádal dne 17.1.2024 v prostorách herny komplexu hotelu „Olympia“ v České Lípě společensko-sportovní akci, jenž byla věnována právě vzpomínce na Ludmilu Chalupovou. Všichni, co přijeli z daleka i blízka, si přišli nejen zahrát, pobavit se, ale i společně zavzpomínat na jednu úžasnou sympatickou paní, která se do poslední chvíle snažila kolem sebe rozdávat radost a energii.

Druhý ročník Novoročního poháru 2024 v bowlingu hráčů nevidomých a slabozrakých – memoriál Ludmily Chalupové byl velmi pěkně zorganizován. Hráči podali skvělé výkony a vzpomínky mezi účastníky probíhali po celou dobu trvání akce. Určitě všem přítomným patří náš velký a neobyčejný dík za účast i to, že ve velmi nepříznivém počasí vážili cestu do herny v České Lípě. Sešlo se skoro 40 účastníků, 22 z nich si vyzkoušeli radost i napětí z bowlingové hry.

A jak vše proběhlo? Po úvodním proslovu organizátorů, prezentaci všech účastníků a především po potvrzení přihlášených do hry, rozhodčí sestavili 4 vidící kapitány družstev a vylosovali z řad nevidomých po dvou hráčích do každého týmu. Následně si kapitáni postupně vybrali z volných hráčů členy pro svůj tým. Jako první měla výběr kapitánka a obhájkyně loňského prvenství Marie Černá. Následovali kapitáni Zuzana Lehká, Marcela Vaňková a Josef Smeták. Po výběru hráčů došlo téměř okamžitě ke známé dětské hře: „Škatulata, hejbejte se!“ Aby to někteří hráči měli co nejblíže k drahám, museli se ke stolkům v rámci herny přemístit. Hra bezprostředně začala. Každý z hráčů znal své pořadí v týmu. Kapitáni korigovali nástup hráčů na dráhu, kontrolovali správnost náhozů a stav průběžného skóre.

První série hodů naznačily, že hráči se dobře připravili. Někteří v průběhu roku pravidelně trénovali. Hrálo se na dvě úplné série. Nejlepší družstvo – „Zlaté z Olympie“ se podařilo poskládat Josefu Smetákovi, který svým výkonem absolutně nejlepšího hráče turnaje 185 bodů přispěl k vítězství svého týmu s celkovým bodovým skórem 825 bodů! Vítězný tým hrál ve složení: kpt. Josef Smeták, Roman Vaněk, Petr Brožek, Jaroslava Hudečková, Věra Mirková a Jiřina Smetáková. Stříbrné místo obsadil tým nehrající kapitánky Marie Černé s celkovým ziskem 668 bodů! Bohužel, se svým částečně novým družstvem ve složení: kpt. Marie Černá, Veronika Plachá, Ondřej Kožár, Martin Straka, Růžena Valešová, Irenka Honzíková a Mirka Doležalová loňské prvenství neobhájila. Bronzovou příčku vybojoval srdnatě hrající tým, taktéž nehrající kapitánky, Marcely Vaňkové. Na celkovém zisku 540 bodů se podíleli: Petr Haluška, František Duchoň, Vilém Červenka, Jaroslav Slanina a Anna Vnuková. Na čtvrtém místě skončil tým nehrající kapitánky Zuzany Lehké. Celkový zisk 517 bodů mají na svědomí hráči: Jaroslav Jíra, Zuzana Duchoňová, Tomáš Resl, Helena Škramlíková a Pavel Souček.

Absolutní vítězkou turnaje se s celkovým náhozem 219 bodů stala Růža Valešová! Kapitán Josef Smeták získal 185 bodů a náleží mu stříbrná příčka v absolutním pořadí turnaje. Bronz ukořistil Martin Straka se 174 body, který loni obsadil zlatou příčku. Vítězný tým a absolutní vítěz turnaje budou navždy zapsány na stacionární pohár Novoročního turnaje v bowlingu – Memoriálu Ludmily Chalupové, který je po celý rok vystaven v prostorách odbočky SONS Česká Lípa.

Rekapitulace výsledků:

Týmy:

1. místo – Josef Smeták 825 bodů
2. místo – Marie Černá 668 bodů
3. místo – Marcela Vaňková 540 bodů
4. místo – Zuzana Lehká

Absolutní vítěz:

1. místo – Růža Valešová 219 bodů
2. místo – Josef Smeták 185 bodů
3. místo – Martin Straka 174 bodů

Nejlepší nevidomá žena: Veronika Plachá 98 bodů.
Nejlepší nevidomý muž: Roman Vaněk 164 bodů.

Hra nám podobně jako celá vzpomínková akce uběhly velmi rychle. Vítězové se radovali z pohárů a medailí, ale ani ostatní neodešli s prázdnou. Originální diplomy, pamětní listy a drobný dárek obdržel každý z aktivních účastníků soutěže. Na velkém neputovním poháru budou vítězové již na věky uvedeni!

Děkujeme všem, kteří se soutěže – vzpomínkové akce zúčastnili. Moc se za všechny těšíme na její další pokračování v příštím roce. To budeme opět o rok starší, naše výsledky třeba i lepší a pevně věříme, že naše paměť bude stále dokonalá, protože krásné vzpomínky nás posouvají dále kupředu. Škoda jen, že se akce nezúčastnil nikdo z redaktorů regionálních médii či SONSu (ačkoliv byli předem zváni), který by akci popsal a zveřejnil především jako poděkování organizátorům a přítomným za jejich účast a nadšení pro dobrou věc.

Závěrem musíme dodat, že společensko-sportovní dopoledne bylo báječné, atmosféra kamarádská, ve sportovním duchu, s mimořádným nadšením každého účastníka. Vyhráli však všichni, co přijali pozvání, přišli si zahrát, zavzpomínat na jednu báječnou ženu, povzbudit hráče a užít si prima společné chvíle.

Tabulka výsledků – II. ročník – Memoriál Ludmily Chalupové 2024
II. ročník Novoročního turnaje v bowlingu – Memoriál Ludmily Chalupové 2024

Za spolek Společenství duševních sportů, z.s.
Jaroslav Slanina