Pravidla internetové soutěže

1.1.    Internetová soutěž je dlouhodobá a skládá se z jednotlivých úloh, vzestupně číslovaných, postupně zveřejněných a to samostatně v kategorii Deskové hry a samostatně v kategorii Karetní hry.

1.2.    Na webových stránkách spolku SDSZS.CZ (dále jen Spolek) v příslušných záložkách internetové soutěže (uvedených v čl. 1.1.) budou uváděny různé úlohy ze známých deskových a karetních her s možností přihlášení se do soutěže prostřednictvím formulářů připojených ke každé úloze či soutěžnímu zadaní.

1.3.    Jednotlivé úlohy či otázky budou na stránkách Spolku uveřejněny vždy po dobu v řádech několika dní. Po uplynutí platnosti vybrané úlohy či otázky na ni již nebude možné odpovídat a zadání se přesune z aktivní složky do záložky Archiv soutěže i s uvedeným správným řešením.

1.4.    Každá úloha je označena následujícími informacemi:

 • kategorie,
 • pořadové číslo úlohy
 • pravidla hry, které pro ni platí
 • datum zveřejnění a délka trvání
 • rekapitulace výchozí pozice figur, kamenů, karet apod.
 • zadání úkolu
 • obtížnost úlohy s bodovým ohodnocením
 • diagram – obrázek pozice

Minimální povinné informace, které by hráč měl sdělit v případě, že se bude chtít zapojit do soutěže:

 • jméno a příjmení hráče
 • přezdívka hráče (pod přezdívkou budou jeho výsledky uváděny v tabulce soutěže po celou dobu jejího trvání)
 • e-mailový kontakt na hráče
 • prostor pro odpověď na otázku či pro zápis řešení úlohy

Úlohy v obou kategoriích mají různé obtížnosti a s tím i spojené bodové ohodnocení té které úlohy nebo soutěžního zadání. Některé úlohy mají i víc správných řešení či odpovědí. Pokud soutěžící najde správné řešení, získává do průběžné výsledkové tabulky tolik bodů, kolik je za úlohu vypsáno. Pokud najde více správných řešení v jedné úloze, jeho bodový zisk se znásobí tolikrát, kolik správných řešení našel a ve své odpovědi uvedl.

1.5.    Nesprávná nebo neúplná řešení nebudou do soutěže zařazeny.

1.6.    Hráč vyplněním povinných polí pod diagramy jednotlivých úloh dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které poskytl spolku – pořadateli soutěže. Údaje jsou nezbytné pro zařazení hráče – účastníka do soutěže. Kolonka pro odpověď slouží pouze k uvedení odpovědi na zadání či úlohu. Pro korespondenci, sdělení či jiné informace, nesouvisející se zadáním úloh či otázek soutěže, použijte kontaktní formulář uvedený na stránkách SDSZS.CZ v rubrice kontakty.

1.7.    V přehledové tabulce průběžných výsledků soutěže bude hráč po celou dobu trvání soutěže označen pouze přezdívkou, kterou si při prvním přihlášení zvolí a v odpovědi uvede. Nedoporučuje se účastníkům svou přezdívku v průběhu trvání soutěže měnit. 

   1.8.    Spolek SDS z. s. potvrzuje, že s osobními údaji přihlášených soutěžících bude nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Informace o přihlášených hráčích nebude poskytovat třetím stranám. Sdělené osobní údaje hráčů – účastníků internetové soutěže budou sloužit pouze pro zpracování výsledků soutěže a pouze po dobu jejího trvání. Po ukončení soutěže či na písemnou žádost hráče budou osobní informace o hráči neprodleně ze systému soutěže vymazány.

1.9.    První část internetové soutěže startuje 1.4.2020 a končí 1.6.2021.

2.0.    Ke dni 15.6.2021 budou 3 nejlepší účastníci uvedeni pod svou přezdívkou na stránkách SDSZS.CZ v záložce Aktuálně. Ke stejnému datu jim bude o tomtéž odeslána emailová zpráva.

2.1.    O termínu slavnostního vyhlášení výsledků soutěže, k případnému osobnímu předání a převzetí věcných cen budou hráči prostřednictvím webových stránek SDSZS.CZ a emailového sdělení předem informováni.

Pravidla internetové soutěže ve formátu PDF zde.          

Sjednocená pravidla internetové soutěže v Syllabatimu