Novoroční turnaj v bowlingu hráčů nevidomých a slabozrakých –
Memoriál Ludmily Chalupové 2023

Předlouhá doba Covidu 19 v letech 2020 – 2021 nás připravila o mnoho kamarádů, přátel a známých. Skoro v každé rodině, co známe, si zákeřný vir vybral svou oběť, ať již přímo nebo díky následkům z prodělané virové nemoci, anebo v té chaotické době díky včasné nedostupnosti odborné lékařské péče v souvislosti s dlouhodobým ambulantním léčením vážné nemocného pacienta.

Takovou obětí se stala i naše kamarádka, báječná žena, vedoucí střediska Oblastní odbočky SONS v České Lípě – Ludmila Chalupová. Po dlouhém urputném boji nakonec zákeřné nemoci podlehla ve věku nedožitých 61 let.

Všichni na ni vzpomínáme s velkou úctou a pokorou. Dokázala velké věci, příkladně skvěle organizovat, byla vlídná, vtipná, ráda pomohla kdykoliv bylo potřeba a svou pomoc i dobrou radu nikdy nikomu neodmítla. Oplývala spoustou nápadů, které dokázala, na rozdíl od jiných, i zrealizovat. Jako vedoucí odbočky byla velmi aktivní, spravedlivá, občas možná i mírně přísnější, avšak vždy shovívavá s pochopením pro druhé. Překážky, které ji osud servíroval, hravě překonávala a nikdy nedávala najevo své zklamání či zármutek. O radost se vždy se všemi podělila. Prostě byla to naše kamarádka Lída Chalupová! Vždy plná optimismu a nekonečného charisma.

Na tuto dámu nemůžeme zapomenout. Nápad ve smyslu uspořádat „Novoroční turnaj v bowlingu pro nevidomé, slabozraké, ale i vidící hráče“ jsme považovali za čest a příležitost, jak si tuto jedinečnou báječnou dámu připomenout.

Dne 19.1.2023 od 10 hodin jsme zahájili „Novoroční turnaj v bowlingu pro nevidomé a slabozraké hráče – 1. ročník Memoriálu Ludmily Chalupové“. Již od 9:30 se do areálu bowlingového centra hotelu Olympia v České Lípě scházeli první hosté, přihlášení hráči. Nebylo pochyb o tom, že zavzpomínat si na Lídu a zahrát si přitom přijde opravdu hodně lidí. Více jak 35 hostů a organizátorů se podílelo na průběhu velmi zajímavé společensko sportovní akce. 21 účastníků se na třech drahách aktivně zapojilo do hry, zbývající poseděli, debatovali a vstřebávali atmosféru vzpomínkové akce.

Po úvodním slovu organizátorů akce, věnované vzpomínce na kamarádku, jsme vybrali za kapitánky družstev: Zuzanu Duchoňovou, Lenku Potůčkovou a Marii Černou. Všichni přítomní s výběrem kapitánek souhlasili. Slavnostní zahájení proběhlo úspěšně. Pochopitelný smutek v očích některých přítomných při čtené vzpomínce na Lídu, po chvíli vystřídalo napětí i nadšení zároveň. Následně si kapitánky postupně vybíraly hráče do „svého“ týmu. Výběr byl velmi vtipně komentován rozhodčím Jardou i hostem soutěže Petrem Maškem z audio časopisu pro nevidomé ZORA, který z celé akce pořizoval „živý“ záznam. Jako první volila své hráče hrající kapitánka družstva „A“ Zuzana. Do svého týmu zvolila: Růžu, Romana, Frantu, Věru Veroniku a Irenu P. Tým „B“ poskládala nehrající kapitánka Lenka z TyfloCentra Plzeň následovně: Radek, Jiří, Jiřina, Jaroslav J., Tomáš, Jarka H. a Vladimír. Hrající kapitánka týmu „C“ Marie vybrala do party: Martina, Jardu Ch., Irenu H., Jarku S., Mirku a Jaroslava S. Všechny kapitánky měly při výběru volnou ruku, bylo pouze na nich, koho si postupně vybraly.

Družstvu „Zuzky“ se dařilo velmi dobře. Roman Vaněk přispěl nejvyšším skórem 154 bodů do celkově druhého týmového místa (786 bodů). V družstvu „Lenky“ se nejlépe dařilo Radkovi se 188 body. Avšak stačilo to na celkově třetí týmové místo se ziskem v součtu 770 bodů. Vítězné, po celou dobu i nejveselejší, družstvo se podařilo poskládat Marii. 1159 bodů zajistilo slávu a prvenství v prvním ročníku Novoročního turnaje v bowlingu – Memoriálu Ludmily Chalupové. Martin se ziskem 191 bod se stal i celkovým vítězem za jednotlivce. Kapitánka Marie byla nejlepší z hráček, se skórem 185 bodů! Gratulujeme! Podrobné výsledky najdete v tabulkách v příloze tohoto článku v PDF, v excel. formátu. A tak pouze zjednodušeně nejdříve pořadí žen:

  1. místo – Marie černá 185 bodů
  2. místo – Irena Papírniková 152 bodů
  3. místo – Jiřina Hodková 138 bodů

Muži si pořadí srovnali takto:

  1. místo – Martin Straka 191 bodů
  2. místo – Radek Baštář 188 bodů
  3. místo – Jaroslav Chalupa 174 bodů

Hry uběhly velmi rychle, stejně tak i celá vzpomínková akce. Vítězové se radovali z pohárů, ale ani ostatní neodešli s prázdnou. Originální diplomy, pamětní listy s výherním losem obdržel každý z aktivních účastníků soutěže. Na velkém neputovním poháru budou vítězové již na věky uvedeni!

Děkujeme všem, kteří se soutěže – vzpomínkové akce zúčastnili. Moc se za všechny těšíme na její další pokračování v příštím roce někdy v průběhu ledna. To budeme zase o rok starší, naše výsledky třeba i lepší a pevně věříme, že naše paměť bude stále dokonalá, protože krásné vzpomínky nás posouvají dále kupředu.

Závěrem musíme dodat, že společensko-sportovní dopoledne bylo báječné, atmosféra kamarádská, ve sportovním duchu, s mimořádným nadšením každého hráče. Vyhráli však všichni, co přijali pozvání, přišli si zahrát, zavzpomínat na jednu báječnou ženu, povzbudit hráče a užít si prima společné chvíle.

Pořadí – Výsledná tabulka v PDF
Lída Chalupová bowling memoriál 2023 úvodní proslov v PDF
Památku kolegyně uctili lidé s nemocným zrakem v České Lípě bowlingem

Za spolek Společenství duševních sportů, z.s.
Jaroslav Slanina