Archiv internetové soutěže – Syllabatim

Úloha  053

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 23.6. – 29.6.2020

Karty hráče – vyslovovaná písmena:

G = 8,  S = 2,  LÝ = 9,  A = 2,  U = 3,  Š = 6,
OV = 9,  ÍK = 9,  X = 14,  N = 2,  I = 2,  Ů = 6

Zadání:

Pro úplně poslední bonusovou úlohu jsme za dozoru „Sarkastického hráče“ vylosovali následujících 12 karet s písmeny (dvojhláskami) a přiřadili jim bodové hodnoty dle pravidel Syllabatimu. Náhoda je opravdu vrtkavá až zlomyslná, a tak z vylosovaných karet jste asi překvapeni podobně jako jsme byli my při losování. Vaším úkolem je pokusit se z co nejvíce písmen (karet) složit pokud možno dvě co nejdelší nebo co nejlépe bodově ohodnocená slova. Pro každé slovo máte vždy k dispozici plnou sadu 12 vylosovaných karet a žádnou kartu nemusíte odkládat (resp. zavírat)! V této úloze nebyl vylosován žolík.

Jaká slova platí? Pokud si stále ještě nejste jistí, která slova lze použít a sestavit,  odpověď najdete v pravidlech Syllabatimu: odkaz v PDF na stránkách v záložce „Internetová soutěž“ – Pravidla internetové soutěže – „Sjednocená pravidla soutěže v Syllabatimu“, která platí pro internetovou soutěž.

Počítání skóre: Po složení slova, pokud se domníváte, že je už dostatečně dlouhé a bodově významné, proveďte součet hodnot použitých karet ve slově. Získáte tak jeho celkové bodové hodnocení. Hodnota ostatních karet, které jste ve slově nepoužili a odložili je stranou, se do dosaženého skóre za slovo nepočítá ani neodečítá. Pokud se vám však podařilo složit slovo ze všech vylosovaných karet, získáváte krom součtu bodů na kartách ještě 20 bodů navíc jako odměnu za využití všech karet.

Odpovědi a bodování úlohy:

Hráč, který pošle ve své odpovědi dvě (podotýkáme jen dvě), co možná nejdelší slova s co nejvyšším bodovým hodnocením a jeho součet hodnot bodů na kartách s obou slov bude tvořit ze všech došlých odpovědí nejvyšší skóre, získává do tabulky: za 1. místo 15 bodů. Proto ve své odpovědi napište sestavená slova a současně uveďte karty, které jste k tomu využili.

Hráč, jehož součet bodů na kartách bude druhý nejvyšší, získá za 2. místo 12 bodů. Hráč na 3. místě s třetím skórem pak získává 10 bodů, hráč na 4. místě 8 bodů, na 5. místě 6 bodů, na 6. = 5 bodů, na 7. = 4 b., na 8. = 3 b., na 9. = 2 b. a na posledním 10. místě získá jen 1 bod. Ostatní hráči na dalších pořadích již body, bohužel, neobdrží.

Bude-li součet bodů za vytvořená slova shodný u více hráčů, o jejich pořadí v bonusové úloze rozhodne to slovo, které hráč sestavil z většího počtu karet (nikoliv písmen).

Řešení úlohy 053


Úloha  052

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 23.6. – 29.6.2020

Karty hráče:

První indicie:  D, R, A  + dolíznutá karta  V
bez nápovědy:   _  _  _

Druhá indicie:  J, B, D + dolíznutá karta  O
bez nápovědy:   _  _  _

Třetí  indicie:  I, Ť, Ř +  dolíznutá karta  T
bez nápovědy:  _  _  _

Čtvrtá indicie:  S, R, N, K, Ý, M, Ó, T, U +  dolíznutá karta  H
bez nápovědy: _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Zadání:

V tomto dalším přísloví série Syllabatimu máte k dispozici celkem čtyři indicie o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U žádné z nich jsme vám nenapověděli pozici správného písmenka ve slově. Je to tedy kompletně na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všechny čtyři indicie z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 052


Úloha  051

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 23.6. – 29.6.2020

Karty hráče:

První indicie:  M, Y, L, O, U  + dolíznutá karta  I
bez nápovědy:   _  _  _  _  _

Druhá indicie:  L, S, D, S, I + dolíznutá karta  E
nápověda: hledáte dvě slova, ve druhém slově je na první pozici písmeno S: _  _  _ , S _

Třetí  indicie:  B, E, T, A, N +  dolíznutá karta  Ý
bez nápovědy:  _  _  _  _  _

Čtvrtá indicie:  Š, A, U, L, U, M, O, N, T, S +  dolíznutá karta  Z
nápověda: hledáte dvě slova, ve druhém slově je na třetí pozici písmeno U: _  _  _  _  _  _  _ , _  _  U

Zadání:

V tomto dalším přísloví série Syllabatimu máte k dispozici celkem šest indicií o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U dvou z nich jsme vám napověděli pozici správného písmenka ve slově. Zbytek je na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všech šest indicií z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: : 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 051


Úloha  050

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 23.6. – 29.6.2020

Karty hráče:

První indicie:  R, O, P, Í, K  + dolíznutá karta  U
bez nápovědy:   _  _  _  _  _

Druhá indicie:  S, A, L, K, Í, Z  + dolíznutá karta  N
bez nápovědy:  _  _  _  _  _  _

Třetí  indicie:  S, O, P, Í, K +  dolíznutá karta  R
bez nápovědy:  _  _  _  _  _

Čtvrtá indicie:  R, A, T, Í, Z  +  dolíznutá karta  ÁT
bez nápovědy:  _  _  _  _  _   

Zadání:

V tomto dalším přísloví série Syllabatimu máte k dispozici celkem čtyři indicie o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U žádné z nich jsme vám nenapověděli pozici správného písmenka ve slově. Je to tedy kompletně na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všechny čtyři indicie z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 050


Úloha  049

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 23.6. – 29.6.2020

Karty hráče:

První indicie:  N, E, L, A  + dolíznutá karta  S
bez nápovědy:   _  _  _  _

Druhá indicie:  S, P, Í, T, I, V, O  + dolíznutá karta  Í
bez nápovědy:  _  _  _  _  _  _  _

Třetí  indicie:  E, ST, N, J, D +  dolíznutá karta  Á
bez nápovědy:  _  _  _  _  _

Čtvrtá indicie:  P, A, Ř, V, E, Z, E  +  dolíznutá karta  D
nápověda: hledáte dvě slova:  _  _  _  _  _ , _  _ 

Zadání:

V tomto dalším přísloví série Syllabatimu máte k dispozici celkem pět indicií o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U žádné z nich jsme vám nenapověděli pozici správného písmenka ve slově. Je to tedy kompletně na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všech pět indicií z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: 8 bodů + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 049


Úloha  048

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 16.6. – 22.6.2020

Karty hráče – vyslovovaná písmena:

KV = 9,  Ě = 4,  K = 2,  K = 2,  T = 2,  T = 2,
M = 3,  Ý = 6,  S = 2,  Y = 3,  N = 2,  I = 2

Zadání:

Pro bonusovou úlohu jsme za dozoru „Sarkastického hráče“ vylosovali následujících 12 karet s písmeny (dvojhláskami) a přiřadili jim bodové hodnoty dle pravidel Syllabatimu. Vaším úkolem je pokusit se z co nejvíce písmen (karet) složit pokud možno dvě co nejdelší nebo co nejlépe bodově ohodnocená slova. Pro každé slovo máte vždy k dispozici plnou sadu 12 vylosovaných karet a žádnou kartu nemusíte odkládat (resp. zavírat)! V této úloze nebyl vylosován žolík.

Jaká slova platí? Pokud si stále ještě nejste jistí, která slova lze použít a sestavit,  odpověď najdete v pravidlech Syllabatimu: odkaz v PDF na stránkách v záložce „Internetová soutěž“ – Pravidla internetové soutěže – „Sjednocená pravidla soutěže v Syllabatimu“, která platí pro internetovou soutěž.

Počítání skóre: Po složení slova, pokud se domníváte, že je už dostatečně dlouhé a bodově významné, proveďte součet hodnot použitých karet ve slově. Získáte tak jeho celkové bodové hodnocení. Hodnota ostatních karet, které jste ve slově nepoužili a odložili je stranou, se do dosaženého skóre za slovo nepočítá ani neodečítá. Pokud se vám však podařilo složit slovo ze všech vylosovaných karet, získáváte krom součtu bodů na kartách ještě 20 bodů navíc jako odměnu za využití všech karet.

Odpovědi a bodování úlohy:

Hráč, který pošle ve své odpovědi dvě (podotýkáme jen dvě), co možná nejdelší slova s co nejvyšším bodovým hodnocením a jeho součet hodnot bodů na kartách s obou slov bude tvořit ze všech došlých odpovědí nejvyšší skóre, získává do tabulky: za 1. místo 15 bodů. Proto ve své odpovědi napište sestavená slova a současně uveďte karty, které jste k tomu využili.

Hráč, jehož součet bodů na kartách bude druhý nejvyšší, získá za 2. místo 12 bodů. Hráč na 3. místě s třetím skórem pak získává 10 bodů, hráč na 4. místě 8 bodů, na 5. místě 6 bodů, na 6. = 5 bodů, na 7. = 4 b., na 8. = 3 b., na 9. = 2 b. a na posledním 10. místě získá jen 1 bod. Ostatní hráči na dalších pořadích již body, bohužel, neobdrží.

Bude-li součet bodů za vytvořená slova shodný u více hráčů, o jejich pořadí v bonusové úloze rozhodne to slovo, které hráč sestavil z většího počtu karet (nikoliv písmen).

Řešení úlohy 048


Úloha  047

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 16.6. – 22.6.2020

Karty hráče:

První indicie:  S, E, T, L, M + dolíznutá karta  Í
bez nápovědy:   _  _  _  _  _

Druhá indicie:  D, E, Ř, Í, U + dolíznutá karta  V
bez nápovědy:  _  _  _  _  _

Třetí  indicie:  Ď, U, L, I, K +  dolíznutá karta  D
bez nápovědy:  _  _  _  _  _

Čtvrtá indicie:  V, E, P, Ř‚ S, E, D, Ř, E  +  dolíznutá karta  D
nápověda: hledáte dvě slova, ve druhém slově na čtvrté pozici je písmeno Ř:
_  _  _  _ , _  _  _ Ř _

Zadání:

V tomto dalším přísloví série Syllabatimu máte k dispozici celkem pět indicií o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U jedné z nich jsme vám napověděli pozici správného písmenka ve slově. Jinak vše ostatní je na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všech pět indicií z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 047


Úloha  046

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 16.6. – 22.6.2020

Karty hráče:

První indicie:  J, A, ST, O, I, Č + dolíznutá karta  T
bez nápovědy:   _  _  _  _  _  _

Druhá indicie: E, T, A, N, R, J, O, T, K, L, U + dolíznutá karta  O
bez nápovědy:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Třetí  indicie:  Ž, Í, M, N, O +  dolíznutá karta  Á
bez nápovědy:  _  _  _  _  _

Čtvrtá indicie:  L, A, T, E, M  +  dolíznutá karta  K
bez nápovědy:  _  _  _  _  _

Zadání:

V tomto dalším přísloví série Syllabatimu máte k dispozici celkem čtyři indicie o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U žádné z nich jsme vám nenapověděli pozici správného písmenka ve slově. Vše je tedy opět na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všechny čtyři indicie z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: : 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 046


Úloha  045

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 16.6. – 22.6.2020

Karty hráče:

První indicie:  J, A, R, D, U + dolíznutá karta  H
bez nápovědy:   _  _  _  _  _

Druhá indicie:  S, Y, L, L, A, B, O, S, S, M, O, R, T  + dolíznutá karta  N
bez nápovědy:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Třetí  indicie:  L, Á, B, Y +  dolíznutá karta  B
bez nápovědy:  _  _  _  _

Čtvrtá indicie:  N, Í, T, Z, E, V  +  dolíznutá karta  A
bez nápovědy:  _  _  _  _  _  _

Zadání:

V tomto dalším přísloví série Syllabatimu máte k dispozici celkem čtyři indicie o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U žádné z nich jsme vám nenapověděli pozici správného písmenka ve slově. Vše je tedy opět na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všechny čtyři indicie z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 045


Úloha  044

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 16.6. – 22.6.2020

Karty hráče:

První indicie:  A, V, K, T, A, J + dolíznutá karta  K
bez nápovědy:   _  _  _ , _  _  _

Druhá indicie:  D, U, H, A, V, O  + dolíznutá karta  Z
bez nápovědy:  _  _  _  _  _  _

Třetí  indicie:  V, I, L, T, A +  dolíznutá karta  O
bez nápovědy:  _  _  _  _

Čtvrtá indicie:  P, Z, Y, K, Á, L  +  dolíznutá karta  T
bez nápovědy:  _  _  _  _  _  _

Zadání:

V tomto prvním přísloví další série Syllabatimu máte k dispozici celkem pět indicií o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U žádné z nich jsme vám nenapověděli pozici správného písmenka ve slově. Je to tedy na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všech pět indicií z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: 8 bodů + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 044


Úloha  043

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 9.6. – 15.6.2020

Karty hráče:

É = 2,  I = 2,  Š = 6,  P = 3,  I = 2,  žolík „SOU“ = 0,
Z = 3,  G = 8,  S = 2,  R = 3,  Í = 3,  S = 2

Zadání:

Pro bonusovou úlohu jsme za dozoru „Sarkastického hráče“ vylosovali následujících 12 karet s písmeny (dvojhláskami) a přiřadili jim bodové hodnoty dle pravidel Syllabatimu. Vaším úkolem je pokusit se z co nejvíce písmen (karet) složit pokud možno dvě co nejdelší nebo co nejlépe bodově ohodnocená slova. Pro každé slovo máte vždy k dispozici plnou sadu vylosovaných karet a žádnou kartu nemusíte odkládat (resp. zavírat)! V této úloze byl vylosován žolík s názvem „SOU“, takový nahrazuje ve slově jakékoliv písmeno české abecedy následovně:

Žolík SOU může nahradit ve slově jakoukoliv jednu souhlásku (1 písmeno z české abecedy) včetně diakritiky a může se nacházet na kterékoliv pozici ve slově.

Není povinnost žolíka využít ani v jednom slově nebo naopak můžete jej klidně použít v obou vytvořených slovech. Právě v této úloze byl žolík SOU vylosován.

Pozor: Žolík nemá bodové ohodnocení, tudíž ani zastoupenému písmenu ve slově nebude přiznán obvyklý bodový zisk. Žolík pouze umožňuje nahradit ve slově scházející písmeno, a tím jej buď rozšířit nebo umožnit jeho složení, pokud vám písmenko pro zdárné složení slova v kartách chybí.

Jaká slova platí? Pokud si stále ještě nejste jistí, která slova lze použít a sestavit,  odpověď najdete v pravidlech Syllabatimu: odkaz v PDF na stránkách v záložce „Internetová soutěž“ – Pravidla internetové soutěže – „Sjednocená pravidla soutěže v Syllabatimu“, která platí pro internetovou soutěž.

Počítání skóre: Po složení slova, pokud se domníváte, že je už dostatečně dlouhé a bodově významné, proveďte součet hodnot použitých karet ve slově. Získáte tak jeho celkové bodové hodnocení. Hodnota ostatních karet, které jste ve slově nepoužili a odložili je stranou, se do dosaženého skóre za slovo nepočítá ani neodečítá. Pokud se vám však podařilo složit slovo ze všech vylosovaných karet, získáváte krom součtu bodů na kartách ještě 20 bodů navíc jako odměnu za využití všech karet.

Odpovědi a bodování úlohy:

Hráč, který pošle ve své odpovědi dvě (podotýkáme jen dvě), co možná nejdelší slova s co nejvyšším bodovým hodnocením a jeho součet hodnot bodů na kartách s obou slov bude tvořit ze všech došlých odpovědí nejvyšší skóre, získává do tabulky: za 1. místo 15 bodů. Proto ve své odpovědi napište sestavená slova a současně uveďte karty, které jste k tomu využili a nezapomeňte označit písmeno nahrazené žolíkem nebo k němu připsat nulový bodový zisk, aby bylo patrno, že je tvořeno žolíkem bez bodové hodnoty.

Hráč, jehož součet bodů na kartách bude druhý nejvyšší, získá za 2. místo 12 bodů. Hráč na 3. místě s třetím skórem pak získává 10 bodů, hráč na 4. místě 8 bodů, na 5. místě 6 bodů, na 6. = 5 bodů, na 7. = 4 b., na 8. = 3 b., na 9. = 2 b. a na posledním 10. místě získá jen 1 bod. Ostatní hráči na dalších pořadích již body, bohužel, neobdrží.

Bude-li součet bodů za vytvořená slova shodný u více hráčů, o jejich pořadí v bonusové úloze rozhodne to slovo, které hráč sestavil z většího počtu karet (nikoliv písmen).

Řešení úlohy 043


Úloha  042

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 9.6. – 15.6.2020

Karty hráče:

První indicie:  M, K, K, S, O, D  + dolíznutá karta  Á
nápověda hledáme dvě slova:   _  _  _ , _  _  _

Druhá indicie:  L, A, V, E, N, S  + dolíznutá karta  Č
nápověda hledáme dvě slova, ve druhém slově je na třetí pozici písmeno A:
_  _ , _  _  A _

Třetí  indicie:  V, ÍK, A, S, N, Í, T +  dolíznutá karta  L
bez nápovědy:  _  _  _  _  _  _  _

Čtvrtá indicie:  H, Ů, V, M, I, PR  +  dolíznutá karta  Š
bez nápovědy:  _  _  _  _  _  _

Zadání:

V posledním přísloví této série Syllabatimu máte k dispozici celkem šest indicií o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U jedné z nich jsme vám napověděli pozici správného písmenka ve slově. Ostatní je na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všech šest indicií z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 042


Úloha  041

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 9.6. – 15.6.2020

Karty hráče:

První indicie:  O, K, A, K, A, T  + dolíznutá karta  J
nápověda: hledáte dvě slova:   _  _  _ , _  _  _

Druhá indicie:  Ř, I, T, Í, P, I, PR, A  + dolíznutá karta  V
bez nápovědy:  _  _  _  _  _  _  _  _

Třetí  indicie:  K, V, O, Z +  dolíznutá karta  Y
bez nápovědy:  _  _  _  _

Čtvrtá indicie:  D, Ž, Í, P, L, O  +  dolíznutá karta  O
bez nápovědy:  _  _  _  _  _  _

Zadání:

V tomto přísloví další série Syllabatimu máte k dispozici celkem čtyři indicie o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U žádné z nich jsme vám nenapověděli pozici správného písmenka ve slově. Vše je tedy na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všechny čtyři indicie z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: : 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 041


Úloha  040

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 9.6. – 15.6.2020

Karty hráče:

První indicie:  E, Ě, V, D, T  + dolíznutá karta  Ě
bez nápovědy:   _  _  _  _  _

Druhá indicie:  N, S, Z  + dolíznutá karta  Á
bez nápovědy:  _  _  _

Třetí  indicie:  E, S, E, Ě, D +  dolíznutá karta  T
bez nápovědy:  _  _  _  _  _

Čtvrtá indicie:  Z, L, O, N, E  +  dolíznutá karta  U
bez nápovědy:  _  _  _  _  _

Zadání:

V tomto přísloví další série Syllabatimu máte k dispozici celkem čtyři indicie o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U žádné z nich jsme vám nenapověděli pozici správného písmenka ve slově. Vše je tedy na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všechny čtyři indicie z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 040


Úloha  039

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 9.6. – 15.6.2020

Karty hráče:

První indicie:  Z, Z, E, R, V, A, A, K, R, N  + dolíznutá karta  K
nápověda: hledáte tři slova, v prvním slově je písmeno A na třetím místě a ve třetím slově je písmeno R na druhé pozici:   _  _  A  _ , _  _ , _  R  _  _

Druhá indicie:  M, I, N, S, Ě, Z  + dolíznutá karta  T
bez nápovědy:  _  _  _  _  _  _

Třetí  indicie:  O, K, Č, I, ST, R, A, +  dolíznutá karta  L
bez nápovědy:  _  _  _  _  _  _  _

Čtvrtá indicie:  K, Ř, Á, Z, E  +  dolíznutá karta  Z
bez nápovědy:  _  _  _  _  _

Zadání:

V tomto přísloví další série Syllabatimu máte k dispozici celkem sedm indicií o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U dvou z nich jsme vám napověděli pozici správného písmenka ve slově. Ostatní je už na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všech sedm indicií z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: 8 bodů + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 039


Úloha  038

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 2.6. – 8.6.2020

Karty hráče:

N = 2,  A = 2,  K = 2,  I = 2,  B = 5,  EM = 7,
A = 2,  T = 2,  ÁT = 8,  L = 2,  PR = 7,  V = 2

Zadání:

Pro bonusovou úlohu jsme za dozoru „Sarkastického hráče“ vylosovali následujících 12 karet s písmeny (dvojhláskami) a přiřadili jim bodové hodnoty dle pravidel Syllabatimu. Vaším úkolem je pokusit se z co nejvíce písmen (karet) složit pokud možno dvě co nejdelší nebo co nejlépe bodově ohodnocená slova. Pro každé slovo máte vždy k dispozici plnou sadu vylosovaných karet a žádnou kartu nemusíte odkládat (resp. zavírat)! V této úloze nebyl žádný žolík vylosován.

 Jaká slova platí? Pokud si stále ještě nejste jistí, která slova lze použít a sestavit,  odpověď najdete v pravidlech Syllabatimu: odkaz v PDF na stránkách v záložce „Internetová soutěž“ – Pravidla internetové soutěže – „Sjednocená pravidla soutěže v Syllabatimu“, která platí pro internetovou soutěž.

 Počítání skóre: Po složení slova, pokud se domníváte, že je už dostatečně dlouhé a bodově významné, proveďte součet hodnot použitých karet ve slově. Získáte tak jeho celkové bodové hodnocení. Hodnota ostatních karet, které jste ve slově nepoužili a odložili je stranou, se do dosaženého skóre za slovo nepočítá ani neodečítá. Pokud se vám však podařilo složit slovo ze všech vylosovaných karet, získáváte krom součtu bodů na kartách ještě 20 bodů navíc jako odměnu za využití všech karet.

Odpovědi a bodování úlohy:

Hráč, který pošle ve své odpovědi dvě (podotýkáme jen dvě), co možná nejdelší slova s co nejvyšším bodovým hodnocením a jeho součet hodnot bodů na kartách s obou slov bude tvořit ze všech došlých odpovědí nejvyšší skóre, získává do tabulky: za 1. místo 15 bodů. Proto ve své odpovědi napište sestavená slova a současně uveďte karty, které jste k tomu využili.

Hráč, jehož součet bodů na kartách bude druhý nejvyšší, získá za 2. místo 12 bodů. Hráč na 3. místě s třetím skórem pak získává 10 bodů, hráč na 4. místě 8 bodů, na 5. místě 6 bodů, na 6. = 5 bodů, na 7. = 4 b., na 8. = 3 b., na 9. = 2 b. a na posledním 10. místě získá jen 1 bod. Ostatní hráči na dalších pořadích již body, bohužel, neobdrží.

Bude-li součet bodů za vytvořená slova shodný u více hráčů, o jejich pořadí v bonusové úloze rozhodne to slovo, které hráč sestavil z většího počtu karet (nikoliv písmen).

Řešení úlohy 038


Úloha  037

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 2.6. – 8.6.2020

Karty hráče:

První indicie:  M, O, I, Š, L, N, A  + dolíznutá karta  P
bez nápovědy:  _  _  _  _  _  _  _

Druhá indicie:  S, V, L, D, E  + dolíznutá karta  E
bez nápovědy:  _  _  _  _  _

Třetí  indicie:  S, B, O, E, Č  +  dolíznutá karta  A
bez nápovědy:  _  _  _  _  _

Čtvrtá indicie:  T, Á, ST  +  dolíznutá karta  HR
bez nápovědy:  _  _  _

Zadání:

V tomto přísloví další série Syllabatimu máte k dispozici celkem čtyři indicie o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U žádné z nich jsme vám nenapověděli pozici správného písmenka ve slově. Je to tedy opět na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všechny čtyři indicie z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 037


Úloha  036

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 2.6. – 8.6.2020

Karty hráče:

První indicie:  T, N, E, K, O, S  + dolíznutá karta  D
nápověda: tentokráte hledáme dvě slova: _  _  _ , _  _  _

Druhá indicie:  B, Y, R, A, V  + dolíznutá karta  O
bez nápovědy:  _  _  _  _  _

Třetí  indicie:  M, A, Z, K, Á  +  dolíznutá karta  Z
bez nápovědy:  _  _  _  _  _

Čtvrtá indicie:  T, E, L  +  dolíznutá karta  S
bez nápovědy:  _  _  _

Zadání:

V tomto přísloví další série Syllabatimu máte k dispozici celkem pět indicií o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U žádné z nich jsme vám nenapověděli pozici správného písmenka ve slově. Je to tedy vše na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všech pět indicií z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: : 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 036


Úloha  035

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 2.6. – 8.6.2020

Karty hráče:

První indicie:  T, E, Z, Á, Y, K,   + dolíznutá karta  V
bez nápovědy:  _  _  _  _  _  _

Druhá indicie:  Í, B, Ý  + dolíznutá karta  T
bez nápovědy:  _  _  _

Třetí  indicie:  D, Ý, N, V, Á  +  dolíznutá karta A
bez nápovědy:  _  _  _  _  _

Čtvrtá indicie:  I, I, C, K, B  +  dolíznutá karta  A
bez nápovědy:  _  _  _  _  _

Zadání:

V tomto přísloví další série Syllabatimu máte k dispozici celkem čtyři indicie o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U žádné z nich jsme vám nenapověděli pozici správného písmenka ve slově. Je to opět jen a jen na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všech čtyři indicie z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 035


Úloha  034

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 2.6. – 8.6.2020

Karty hráče:

První indicie:  C, E, T, O  + dolíznutá karta  OV
bez nápovědy:  _  _  _  _

Druhá indicie:  Z, D, A, J, E  + dolíznutá karta  N
bez nápovědy:  _  _  _  _  _

Třetí  indicie:  T, U, E, K, S, O, D, O +  dolíznutá karta K
nápověda: hledáme dvě slova
v prvním slově na pátém místě je písmeno E:  _  _  _  _  E  _ , _  _

Čtvrtá indicie:  I, Ř, V, Y, T, N, E  +  dolíznutá karta  D
bez nápovědy:  _  _  _  _  _  _  _

Zadání:

V tomto přísloví další série Syllabatimu máte k dispozici celkem pět indicií o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U jedné z nich jsme vám napověděli pozici správného písmenka ve slově. Dále je všechno opět jen na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všech pět indicií z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: 8 body + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 034


Úloha  033

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 26.5. – 1.6.2020

Karty hráče:

É = 5,  T = 2,  D = 3,  Ň = 9,  EM = 7,  E = 2,
I = 2,  Ů = 6,  Í = 3,  X = 14,  A = 2,  T = 2

Zadání:

Pro bonusovou úlohu jsme za dozoru „Sarkastického hráče“ vylosovali následujících 12 karet s písmeny (dvojhláskami) a přiřadili jim bodové hodnoty dle pravidel Syllabatimu. Vaším úkolem je pokusit se z co nejvíce písmen (karet) složit pokud možno dvě co nejdelší nebo co nejlépe bodově ohodnocená slova. Pro každé slovo máte vždy k dispozici plnou sadu vylosovaných karet a žádnou kartu nemusíte odkládat (resp. zavírat)! V této úloze nebyl žádný žolík vylosován.

 

Jaká slova platí? Pokud si stále ještě nejste jistí, která slova lze použít a sestavit,  odpověď najdete v pravidlech Syllabatimu: odkaz v PDF na stránkách v záložce „Internetová soutěž“ – Pravidla internetové soutěže – „Sjednocená pravidla soutěže v Syllabatimu“, která platí pro internetovou soutěž.

 

Počítání skóre: Po složení slova, pokud se domníváte, že je už dostatečně dlouhé a bodově významné, proveďte součet hodnot použitých karet ve slově. Získáte tak jeho celkové bodové hodnocení. Hodnota ostatních karet, které jste ve slově nepoužili a odložili je stranou, se do dosaženého skóre za slovo nepočítá ani neodečítá. Pokud se vám však podařilo složit slovo ze všech vylosovaných karet, získáváte krom součtu bodů na kartách ještě 20 bodů navíc jako odměnu za využití všech karet.

Odpovědi a bodování úlohy:

Hráč, který pošle ve své odpovědi dvě (podotýkáme jen dvě), co možná nejdelší slova s co největším bodovým hodnocením a jeho součet hodnot bodů na kartách s obou slov bude tvořit ze všech došlých odpovědí nejvyšší skóre, získává do tabulky: za 1. místo 15 bodů. Proto ve své odpovědi napište sestavená slova a současně uveďte karty, které jste k tomu využili.

Hráč, jehož součet bodů na kartách bude druhý nejvyšší, získá za 2. místo 12 bodů. Hráč na 3. místě s třetím skórem pak získává 10 bodů, hráč na 4. místě 8 bodů, na 5. místě 6 bodů, na 6. = 5 bodů, na 7. = 4 b., na 8. = 3 b., na 9. = 2 b. a na posledním 10. místě získá jen 1 bod. Ostatní hráči na dalších pořadích již body, bohužel, neobdrží.

Bude-li součet bodů za vytvořená slova shodný u více hráčů, o jejich pořadí v bonusové úloze rozhodne to slovo, které hráč sestavil z většího počtu karet (nikoliv písmen).

Řešení úlohy 033


Úloha  032

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 26.5. – 1.6.2020

Karty hráče:

První indicie:  L, E, D, O, S  + dolíznutá karta  V
bez nápovědy:  _  _  _  _  _ 

 Druhá indicie:  S, R, Ě, M  + dolíznutá karta  T
bez nápovědy:  _  _  _  _  

 Třetí  indicie:  B, R, D, Ž, E  +  dolíznutá karta  E
nápověda: na pátém místě ve slově je písmeno R:  _  _  _  _  R

Čtvrtá indicie:  R, O, O, O, Z, D, D, T, I, V  +  dolíznutá karta  P
nápověda: na pátém místě ve slově je písmeno O:
_  _  _  _  O  _  _  _  _  _

Pátá indicie:  P, A, T, N, S, M, O +  dolíznutá karta  Ý
bez nápovědy:   _  _  _  _  _  _  _

Zadání:

V tomto přísloví série Syllabatimu máte k dispozici celkem pět indicií o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U dvou z nich jsme vám napověděli pozici správného písmenka ve slově. Dále je všechno jen na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všech pět indicií z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 032


Úloha  031

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 26.5. – 1.6.2020

Karty hráče:

První indicie:  A, P, R, Í, V  + dolíznutá karta  N
bez nápovědy:  _  _  _  _  _ 

 Druhá indicie:  D, O, R, A, Z, I, T  + dolíznutá karta  P
bez nápovědy:  _  _  _  _  _  _  _  

 Třetí  indicie:  E, S, T, O, N, K +  dolíznutá karta  D
nápověda: hledáme dvě slova, ve druhém slově na druhém místě je písmeno E
_  _  _ , _  E  _

Čtvrtá indicie:  N, L, M, E, Á  +  dolíznutá karta  J
bez nápovědy:   _  _  _  _  _

Zadání:

V tomto přísloví série Syllabatimu máte k dispozici celkem pět indicií o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U jedné z nich jsme vám napověděli pozici správného písmenka ve slově. Dále je všechno znovu na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všech pět indicií z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: : 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 031


Úloha  030

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 26.5. – 1.6.2020

Karty hráče:

První indicie:  Ů, E, Ý, L  + dolíznutá karta  V
bez nápovědy:  _  _  _  _   

 Druhá indicie:  P, C, Á, H, T, O, U, N +  dolíznutá karta  L
bez nápovědy:  _  _  _  _  _  _  _  _  

 Třetí indicie:  B, E, O, PR, V, T, I +  dolíznutá karta  J
bez nápovědy:  _  _  _  _  _  _  _

Čtvrtá indicie:  E, P, R  +  dolíznutá karta  S
bez nápovědy:  _  _  _

Zadání:

V dalším přísloví této série Syllabatimu máte k dispozici celkem čtyři indicie o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U žádné z nich jsme vám nenapověděli pozici správného písmenka ve slově. Je opět všechno jen na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všechny čtyři indicie z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 030


Úloha  029

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 26.5. – 1.6.2020

Karty hráče:

První indicie:  O, Z, I, T, L  + dolíznutá karta  V
bez nápovědy:  _  _  _  _  _   

 Druhá indicie:  J, P, Ř, E, E +  dolíznutá karta  O
bez nápovědy:  _  _  _  _  _

 Třetí indicie:  D, E, U, U, K, O, M, M, L  +  dolíznutá karta  PR
nápověda: hledáme dvě slova, v prvním slově na sedmém místě je písmeno U
_  _  _  _  _  _  U ,  _  _

Čtvrtá indicie:  P, T, A, R,  +  dolíznutá karta  K
bez nápovědy:  _  _  _  _

Zadání:

V prvním přísloví této série Syllabatimu máte k dispozici celkem pět indicií o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U jedné z nich jsme vám napověděli pozici správného písmenka ve slově. Ostatní je na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všech pět indicií z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: 8 body + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 029


Úloha  028

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 19.5. – 25.5.2020

Karty hráče:

OV = 9,  M = 3,  LÝ = 9,  V = 2,  OK = 7,  É = 5,
L = 2,  Á = 3,  Ý = 6,  Ž = 6,  N = 2,  X = 10

Zadání:

Pro bonusovou úlohu jsme za dozoru „Sarkastického hráče“ vylosovali následujících 12 karet s písmeny (dvojhláskami) a přiřadili jim bodové hodnoty dle pravidel Syllabatimu. Vaším úkolem je pokusit se z co nejvíce písmen (karet) složit pokud možno dvě co nejdelší a co nejlépe bodově ohodnocená slova. Pro každé slovo máte vždy k dispozici plnou sadu vylosovaných karet a žádnou kartu nemusíte odkládat (resp. s ní zavírat)! Pokud je vylosován žolík s názvem: „SAM“ nebo „SOU“, takový nahrazuje ve slově jakékoliv písmeno české abecedy následovně:

Žolík SAM může nahradit ve slově jakoukoliv jednu samohlásku včetně diakritiky a může se nacházet na kterékoliv pozici ve slově.

Žolík SOU může nahradit ve slově jakoukoliv jednu souhlásku včetně diakritiky a může se nacházet na kterékoliv pozici ve slově.

Není povinnost žolíka využít. V této otázce nebyl žádný žolík vylosován.

Pozor: Žolíky nemají bodová ohodnocení, tudíž ani zastoupenému písmenu ve slově nebude přiznán bodový zisk. Žolík pouze umožňuje nahradit ve slově scházející písmeno a tím jej buď rozšířit nebo umožnit jeho složení, pokud vám důležité písmenko pro zdárné složení slova v kartách chybí.

 Jaká slova platí? Pokud si stále ještě nejste jistí, která slova lze použít a sestavit, odpověď najdete v pravidlech Syllabatimu: odkaz v PDF na stránkách v záložce „Internetová soutěž“ – Pravidla internetové soutěže – „Sjednocená pravidla soutěže v Syllabatimu“, která platí pro internetovou soutěž.

 Počítání skóre: Po složení slova, pokud se domníváte, že je už dostatečně dlouhé a bodově významné, proveďte součet hodnot použitých karet ve slově. Získáte tak jeho celkové bodové hodnocení. Hodnota ostatních karet, které jste ve slově nepoužili a odložili je stranou, se do dosaženého skóre za slovo nepočítá ani se od něj neodečítá. Pokud se vám však podařilo složit slovo ze všech vylosovaných karet, získáváte krom součtu bodů na kartách ještě 20 bodů navíc jako odměnu za využití všech karet.

Obtížnost a bodování úlohy:

Hráč, který pošle ve své odpovědi DVĚ (podotýkáme jen DVĚ), co možná nejdelší slova s co největším bodovým hodnocením a jeho součet hodnot bodů na kartách z obou slov bude tvořit ze všech došlých odpovědí nejvyšší skóre, získává do tabulky: za 1. místo 15 bodů. Proto ve své odpovědi napište sestavená slova a současně uveďte karty, které jste k tomu využili.

Hráč, jehož součet bodů na kartách bude druhý nejvyšší, získá za 2. místo 12 bodů. Hráč na 3. místě s třetím skórem pak získává 10 bodů, hráč na 4. místě 8 bodů, na 5. místě 6 bodů, na 6. = 5 bodů, na 7. = 4 b., na 8. = 3 b., na 9. = 2 b. a na posledním 10. místě získá hráč jen 1 bod. Ostatní hráči na dalších pořadích již body, bohužel, neobdrží.

Bude-li součet bodů za vytvořená slova shodný u více hráčů, o jejich pořadí v bonusové úloze rozhodne to slovo, které hráč sestavil z většího počtu karet (nikoliv písmen).

Příklad:

Hráč „A“ složil slovo: KONI  (K=2, žolík SAM=0, N=2, I=2) celkem tedy 4 karty = součet 6 bodů,

Hráč „B“ sestavil slovo: ONI  (O=2, N=2, I=2)  celkem 3 karty = součet 6 bodů.

Tak v tomto porovnání výsledku by vyhrál hráč „A“, protože složil slovo ze 4 karet. Žolík, zastupující písmeno „O“, se počítá též jako jedna karta, jež zastupuje písmeno.

Řešení úlohy 028


Úloha  027

ravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 19.5. – 25.5.2020

Karty hráče:

První indicie:  S, P, I  + dolíznutá karta  MN
(pozn.: pomlčka zastává místo jedné karty):
bez nápovědy:  _  _  _

Druhá indicie:   E, K, O, S, I, N, J, U, D+  dolíznutá karta  P
bez nápovědy:  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Třetí indicie:   R, O, Š, T, U, K  +  dolíznutá karta  Y
bez nápovědy: _  _  _  _  _  _

Čtvrtá indicie:  Ú, P, É, Y, Z, O, R +  dolíznutá karta  T
nápověda: písmeno O je na třetím místě ve slově:  _  _  O  _  _  _  _

Zadání:

V posledním přísloví této série Syllabatimu máte k dispozici celkem čtyři indicie o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U jedné z nich jsme vám napověděli pozici správného písmenka ve slově. Ostatní je na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všechny čtyři indicie z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 027


Úloha  026

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 19.5. – 25.5.2020

Karty hráče:

První indicie:  K, PL, T, M, A, A, N + dolíznutá karta  E
bez nápovědy:  _  _  _  _  _  _  _

Druhá indicie:   J, N, ST, I +  dolíznutá karta  Á
bez nápovědy:  _  _  _  _

Třetí indicie:   Ú, A, T, S  +  dolíznutá karta  P
bez nápovědy: _  _  _  _

Čtvrtá indicie:  A, K, L, M, Ů  +  dolíznutá karta  S
bez nápovědy:  _  _  _  _  _

Zadání:

V prvním přísloví této série Syllabatimu máte k dispozici celkem čtyři indicie o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U žádné z nich jsme vám nenapověděli pozici správného písmenka ve slově. Je to vše na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všechny čtyři indicie z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: : 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 026


Úloha  025

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 19.5. – 25.5.2020

Karty hráče:

První indicie:   K, Í, A, T, P, S  +  dolíznutá karta  Z
bez nápovědyi:  _  _  _  _  _  _

Druhá indicie:   U, Ý, A, Š, L  +  dolíznutá karta  T
bez nápovědy:  _  _  _  _  _

Třetí indicie:   A, Á, K, T, Z  +  dolíznutá karta  Z
bez nápovědy: _  _  _  _  _

Čtvrtá indicie:  V, V, A, U, K, E   +  dolíznutá karta  VL
nápověda: hledáte dvě slova, v prvním slově je na druhém místě písmeno E,
(pozn.: pomlčka zastává místo jedné karty):  _ E , _  _  _  _

Zadání:

V prvním přísloví této série Syllabatimu máte k dispozici celkem pět indicií o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U jedné z nich jsme vám napověděli pozici správného písmenka ve slově. Je to vše na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všech pět indicií z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 025


Úloha  024

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 19.5. – 25.5.2020

Karty hráče:

První indicie:   N, N, S, N, T, E, Í, U, O  +  dolíznutá karta  N
nápověda: tentokráte hledáte dvě slova, ve druhém slově je písmeno T na třetí pozici:  _  _  _  _ , _  _  T  _  _

Druhá indicie:   V, I, B, A, T  +  dolíznutá karta  L
bez nápovědy:  _  _  _  _  _

Třetí indicie:   O, O, H, A, P, D +  dolíznutá karta  D
bez nápovědy: _  _  _  _  _  _

Čtvrtá indicie:  A, Á, L, C, K   +  dolíznutá karta  T
bez nápovědy:  _  _  _  _  _

Zadání:

V prvním přísloví této série Syllabatimu máte k dispozici celkem pět indicií o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U jedné z nich jsme vám napověděli pozici správného písmenka ve slově. Zbytek je na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všech pět indicií z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: 8 body + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 024


Úloha  023

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 12.5. – 18.5.2020

Karty hráče:

První indicie:   Ř, Č, E  +  dolíznutá karta  Ž
bez nápovědy:  _  _  _

Druhá indicie:   R, P, E, Š, K, Y  +  dolíznutá karta  S
bez nápovědy:  _  _  _  _  _  _

Třetí indicie:   T, H, C, Á, Y  +  dolíznutá karta  I
bez nápovědy: _  _  _  _  _

Čtvrtá indicie:  O, J, A, C, E, K, T,   +  dolíznutá karta  P
nápověda: písmeno O je na šestém místě ve slově  _  _  _  _  _  O  _

Zadání:

V posledním přísloví této série Syllabatimu máte k dispozici celkem čtyři indicie o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U jedné  z nich jsme vám napověděli pozici správného písmenka ve slově. Celé je to na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všechny čtyři indicie z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 023


Úloha  022

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 12.5. – 18.5.2020

Karty hráče:

První indicie:   O, D, U, A, F, K  +  dolíznutá karta  T
nápověda: písmeno T je posledním šestém místě ve slově  _  _  _  _  _  T 

Druhá indicie:   S, M, T, R  +  dolíznutá karta  E
bez nápovědy:  _  _  _  _

Třetí indicie:   E, É, N, D, R, A, R, Á  +  dolíznutá karta  I
bez nápovědy: _  _  _  _  _  _  _  _

Čtvrtá indicie:  O, J, A, E  +  dolíznutá karta  K
nápověda: písmeno O je na čtvrtém místě ve slově  _  _  _  _

Zadání:

V přísloví této série Syllabatimu máte k dispozici celkem čtyři indicie o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U jedné z nich jsme vám napověděli alespoň pozici jednoho správného písmenka ve slově. Zbytek je už na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všechny čtyři indicie z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: : 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 022


Úloha  021

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 12.5. – 18.5.2020

Karty hráče:

První indicie:   L, H, C, É, V  +  dolíznutá karta  B
bez nápovědy:  _  _  _  _  _ 

Druhá indicie:   Z, A, V, R, T, I  +  dolíznutá karta  B
bez nápovědy:  _  _  _  _  _  _

Třetí indicie:   A, Ň, O, B, R  +  dolíznutá karta  Z
bez nápovědy: _  _  _  _  _

Čtvrtá indicie:  H, E, Z, Á, S  +  dolíznutá karta  T
bez nápovědy:    _  _  _  _  _

Zadání:

V přísloví této série Syllabatimu máte k dispozici celkem čtyři indicie o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U žádné z nich jsme vám nenapověděli  pozici správného písmenka ve slově. Je to celé na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všechny čtyři indicie z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 021


Úloha  020

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 12.5. – 18.5.2020

Karty hráče:

První indicie:   M, E, PR, A, N  +  dolíznutá karta  R
nápověda: (pozn.: pomlčka zastává místo jedné karty)  _  _  _  _  _

Druhá indicie:   S, P, T, Á  +  dolíznutá karta  O
bez nápovědy:  _  _  _  _

Třetí indicie:   J, T, E, Í, N  +  dolíznutá karta  V
bez nápovědy: _  _  _  _  _

Čtvrtá indicie:  N, I, S, B, Á, O, Z  +  dolíznutá karta  T
nápověda: písmeno O je na čtvrtém místě ve slově  _  _  _  O  _  _  _

Zadání:

V prvním přísloví této série Syllabatimu máte k dispozici celkem čtyři indicie o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. U jedné z nich jsme vám napověděli alespoň pozici jednoho správného písmenka ve slově. Zbytek je už na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všechny čtyři indicie z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 020


Úloha  019

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 5.5. – 11.5.2020

Karty hráče:

První indicie:   T, O, A, D, A, P  +  dolíznutá karta  L
nápověda: písmeno P je na třetím místě ve slově:  _  _  P  _  _  _

Druhá indicie:   Í, Z, A, R  +  dolíznutá karta  D
bez nápovědy:  _  _  _  _

Třetí indicie:   N, J, Ý, O, I, D  +  dolíznutá karta  N
nápověda: tentokráte hledáte dvě slova, ve druhém slově je písmeno I na druhé pozici: _  _   ­   _ I _  _

Čtvrtá indicie:  D, E, N, P, A, V,  +  dolíznutá karta  U
bez nápovědy  _  _  _  _  _  _

Zadání:

Ve čtvrtém přísloví nové série Syllabatimu máte k dispozici celkem pět indicií o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. V některých z nich jsme vám napověděli alespoň pozici jednoho správného písmenka ve slově. Zbytek je už na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všech pět indicií z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 019


Úloha  018

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 5.5. – 11.5.2020

Karty hráče:

První indicie:   D, Á, R  +  dolíznutá karta  Ž
bez nápovědy:  _  _  _

Druhá indicie:   U, Ž, B, A, L, T  +  dolíznutá karta  S
bez nápovědy:  _  _  _  _  _  _

Třetí indicie:   N, H, D, O, N, Ě, Ý  +  dolíznutá karta  E
tentokrát bez nápovědy ve slově:  _  _  _  _  _  _  _

Čtvrtá indicie:  C, T, L, I, Š, E, H, K  +  dolíznutá karta  C
bez nápovědy  _  _  _  _  _  _  _  _

Zadání:

Ve třetím přísloví nové série Syllabatimu máte k dispozici celkem čtyři indicie o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. V žádné z nich jsme vám neuvedli pozici správného písmenka ve slově. Je to tentokráte vše na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všechny čtyři indicie z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: : 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 018


Úloha  017

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 5.5. – 11.5.2020

Karty hráče:

První indicie:   P, S, A, N, EM, K, I  +  dolíznutá karta  U
nápověda: písmeno N je na šestém místě ve slově:  _  _  _  _  _  N  _

Druhá indicie:   E, V, T, I, A, Ě, N  +  dolíznutá karta  D
nápověda: písmeno V je na třetím místě ve slově:  _  _  V  _  _  _  _

Třetí indicie:   T, K, O  +  dolíznutá karta  O
tentokrát bez nápovědy ve slově:  _  _  _

Čtvrtá indicie:  D, A, S, Ř, A  +  dolíznutá karta  VL
bez nápovědy (pozn.: pomlčka zastává místo jedné karty):  _  _  _  _  _

Zadání:

Ve druhém přísloví máte k dispozici celkem čtyři indicie o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku. V některé z nich jsme vám napověděli alespoň pozici jednoho správného písmenka ve slově. Zbytek je opět na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všechny čtyři indicie z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: 8 bodů  + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 017


Úloha  016

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 5.5. – 11.5.2020

Karty hráče:

První indicie:   K, R, Z, A, Y  +  dolíznutá karta  J
nápověda: písmeno A je na druhém místě ve slově:  _  A  _  _  _ 

Druhá indicie:   E, V, T, S, L, P, Á  +  dolíznutá karta  R
nápověda: písmeno V je na sedmém místě ve slově:  _  _  _  _  _  _  V

Třetí indicie:   U, M, A, P, P  +  dolíznutá karta  T
nápověda: písmeno P je na čtvrtém místě ve slově:  _  _  _  P  _

Čtvrtá indicie:  V, T, O, P, A, A,  +  dolíznutá karta  R
nápověda: písmeno O je na prvním místě ve slově:  O  _  _  _  _  _

Zadání:

V novém pokračování karetní hry Syllabatim máte v této hádance k dispozici celkem čtyři indicie o různém počtu písmen (karet) a doplňovačku, ve které jsme vám pro začátek napověděli alespoň pozici jednoho správného písmenka ve slově. Zbytek je už na vás. Tato slova vám napoví známé české přísloví nebo starou lidovou moudrost. Ovšem slova z vyluštěných indicií se nemusí přímo v přísloví vyskytovat. Mohou být jen zástupnými slovními symboly, vyjádřením či opisem jiného správného slova s podobnými vlastnostmi či charakterem nebo má se správným slovem  v hledaném přísloví nějakou věcnou spojitost, jenž musíte odhalit, aby vám tajenka dávala smysl. Za správnou odpověď budeme považovat takovou, ve které uvedete všechny čtyři indicie z doplňovačky a napíšete správné znění celého přísloví nebo lidové moudrosti, na které jste ve spojitosti s poskytnutými indiciemi přišli.

Obtížnost úlohy: 8 body + 4 body bonus (za správné přísloví či lidové moudro)

Řešení úlohy 016


Úloha  015

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 21.4. – 27.4.2020

Karty hráče:

Bonusová otázka k úlohám 011 až 014 – Syllabatim.

Zadání:

Najděte v karetních úlohách Syllabatimu, které jste řešili pod čísly 012, 013 a 014 správné kombinace slov nebo slova, která Vám pomohou získat 50 bodů navíc, pokud odhalíte to, co je spojuje. Může to být název určitého oboru, činnosti, akce, jméno nebo věc. Může to být něco, co je velmi známé. Napište do odpovědi tedy všechna slova o kterých si myslíte, že mají svým významem něco společného a uveďte, co by to mělo být, co jste ve spojitosti odhalili. Neváhejte svou odpověď svými slovy více popsat. Nápověda od nás: V úloze č. 012 je správná odpověď tvořena indicií z jednoho slova, v úloze č. 013 je správná odpověď tvořena indicií z jednoho slova, úloha č. 014 je správná odpověď tvořena indicií z jednoho slova.

Obtížnost: úlohy: 50 bod

Karetní hry - Bonusová otázka
Karetní hry – Bonusová otázka

Řešení úlohy 015


Úloha  014

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 21.4. – 27.4.2020

Karty hráče:

N, O, M, K, Í
+ dolíznutá karta A

Zadání:

Ve druhém kole dostal hráč 5 karet. Z dobíracího balíčku si dolízl kartu s písmenem „A“. Dokázali by jste kolo zavřít? Utvořte tedy slovo nebo kombinaci slov a poslední šestou kartou kolo zavřete! Pokud se Vám podaří vytvořit několik variant s různými slovy, získáte v součtu tolik bodů, kolik variant se Vám podařilo dle pravidel zkombinovat a kolo tak zavřít.

Obtížnost: úlohy: 1 bod

Karetní hry - diagram 014
Karetní hry – diagram 014

Řešení úlohy 014


Úloha  013

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 21.4. – 27.4.2020

Karty hráče:

C, K, R, D, A, V, Z, O, N, Á
+ dolíznutá karta Í

Zadání:

V sedmém kole dostal hráč 10 karet. Z dobíracího balíčku si dolízl kartu s písmenem „Í“. Dokázali by jste kolo zavřít? Utvořte tedy slovo nebo kombinaci slov a poslední jedenáctou kartou kolo zavřete! Pokud se Vám podaří vytvořit několik variant s různými slovy, získáte v součtu tolik bodů, kolik variant se Vám podařilo dle pravidel zkombinovat a kolo tak zavřít.

Obtížnost: úlohy: 1 body

Karetní hry - diagram 013
Karetní hry – diagram 013

Řešení úlohy 013


Úloha  012

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 21.4. – 27.4.2020

Karty hráče:

V, A, O, P, R, I
+ dolíznutá karta OV

Zadání:

Ve třetím kole dostal hráč 6 karet. Z dobíracího balíčku si dolízl kartu s dvojhláskou „OV“. Dokázali by jste kolo zavřít? Utvořte tedy slovo nebo kombinaci slov a poslední sedmou kartou kolo zavřete! Pokud se Vám podaří vytvořit několik variant s různými slovy, získáte v součtu tolik bodů, kolik variant se Vám podařilo dle pravidel zkombinovat a kolo tak zavřít.

Obtížnost: úlohy: 2 body

Karetní hry - diagram 012
Karetní hry – diagram 012

Řešení úlohy 012


Úloha  011

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 14.4. – 20.4.2020

Karty hráče:

Bonusová otázka k úlohám 008 až 010 – Syllabatim.

Zadání:

Najděte v karetních úlohách Syllabatimu, které jste řešili pod čísly 008, 009 a 010 správné kombinace slov nebo slova, která Vám pomohou získat 40 bodů navíc, pokud odhalíte to, co je spojuje. Může to být název určitého oboru, činnosti, akce, jméno nebo věc. Může to být něco, co je velmi známé. Napište do odpovědi tedy všechna slova o kterých si myslíte, že mají svým významem něco společného a uveďte, co by to mělo být, co jste ve spojitosti odhalili. Neváhejte svou odpověď svými slovy více popsat. Nápověda od nás: V úloze č. 008 je správná odpověď tvořena indicií z jednoho slova, v úloze č. 009 je správná odpověď tvořena indicií z jednoho slova, úloha č. 010 je správná odpověď tvořena indicií ze dvou slov.

Obtížnost: úlohy: 40 bod

Karetní hry - Bonusová otázka
Karetní hry – Bonusová otázka

Řešení úlohy 011


Úloha  010

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 14.4. – 20.4.2020

Karty hráče:

T, E, Ý, N, S, ST, R, M, O, Ž
+ dolíznutá karta Y

Zadání:

V sedmém kole dostal hráč 10 karet. Z dobíracího balíčku si dolízl kartu s písmenem Y. Dokázali by jste kolo zavřít? Utvořte tedy slovo nebo kombinaci slov a poslední jedenáctou kartou kolo zavřete! Pokud se Vám podaří vytvořit několik variant s různými slovy, získáte v součtu tolik bodů, kolik variant se Vám podařilo dle pravidel zkombinovat a kolo tak zavřít.

Obtížnost: úlohy: 2 bod

Karetní hry - diagram 010
Karetní hry – diagram 010

Řešení úlohy 010


Úloha  009

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 14.4. – 20.4.2020

Karty hráče:

L, H, S, EM, A
+ dolíznutá karta U

Zadání:

Ve druhém kole dostal hráč 5 karet. Z dobíracího balíčku si dolízl kartu s písmenem U. Dokázali by jste kolo zavřít? Utvořte tedy slovo nebo kombinaci slov a poslední šestou kartou kolo zavřete! Pokud se Vám podaří vytvořit několik variant s různými slovy, získáte v součtu tolik bodů, kolik variant se Vám podařilo dle pravidel zkombinovat a kolo tak zavřít.

Obtížnost: úlohy: 4 body

Karetní hry - diagram 009
Karetní hry – diagram 009

Řešení úlohy 009


Úloha  008

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 14.4. – 20.4.2020

Karty hráče:

K, A, H, L, Y, I, B
+ dolíznutá karta O

Zadání:

Ve čtvrtém kole dostal hráč 7 karet. Z dobíracího balíčku si dolízl kartu s písmenem O. Dokázali by jste kolo zavřít? Utvořte tedy slovo nebo kombinaci slov a poslední osmou kartou kolo zavřete! Pokud se Vám podaří vytvořit několik variant s různými slovy, získáte v součtu tolik bodů, kolik variant se Vám podařilo dle pravidel zkombinovat a kolo tak zavřít.

Obtížnost: úlohy: 3 body

Karetní hry - diagram 008
Karetní hry – diagram 008

Řešení úlohy 008


Úloha  007

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 7.4. – 13.4.2020

Karty hráče:

Bonusová otázka k úlohám 004 až 006 – Syllabatim.

Zadání:

Najděte v karetních úlohách Syllabatimu, které jste řešili pod čísly 004, 005 a 006 správné kombinace slov nebo slova, která Vám pomohou získat 50 bodů navíc, pokud odhalíte to, co je spojuje. Může to být název určitého oboru, činnosti, akce nebo věci. Může to být něco, co je velmi známé. Napište do odpovědi tedy všechna slova o kterých si myslíte, že mají svým významem něco společného a uveďte, co by to mělo být, co jste ve spojitosti odhalili. Neváhejte svou odpověď svými slovy více popsat. Nápověda od nás: V úloze č. 004 je správná odpověď tvořena ze dvou slov, v úloze č. 005 je správná odpověď tvořena z jednoho slova, úloha č. 006 je správná odpověď tvořena též jen z jednoho slova.

Obtížnost: úlohy: 50 bod

Karetní hry - Bonusová otázka
Karetní hry – Bonusová otázka

  Řešení úlohy 007


Úloha  006

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 7.4. – 13.4.2020

Karty hráče:

K, Z, E, M, Á
+ dolíznutá karta A

Zadání:

Ve druhém kole dostal hráč 5 karet. Z dobíracího balíčku si dolízl kartu s písmenem A. Dokázali by jste kolo zavřít? Utvořte tedy slovo nebo kombinaci slov a poslední šestou kartou kolo zavřete! Pokud se Vám podaří vytvořit několik variant s různými slovy, získáte v součtu tolik bodů, kolik variant se Vám podařilo dle pravidel zkombinovat a kolo tak zavřít.

Obtížnost: úlohy: 2 bod

Karetní hry - diagram 006
Karetní hry – diagram 006

Řešení úlohy 006


Úloha  005

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 7.4. – 13.4.2020

Karty hráče:

K, A, I, Č, A, B, B
+ dolíznutá karta R

Zadání:

Ve čtvrtém kole dostal hráč 7 karet. Z dobíracího balíčku si dolízl kartu s písmenem R. Dokázali by jste kolo zavřít? Utvořte tedy slovo nebo kombinaci slov a poslední osmou kartou kolo zavřete! Pokud se Vám podaří vytvořit několik variant s různými slovy, získáte v součtu tolik bodů, kolik variant se Vám podařilo dle pravidel zkombinovat a kolo tak zavřít.

Obtížnost: úlohy: 4 bod

Karetní hry - diagram 005
Karetní hry – diagram 005

Řešení úlohy 005


Úloha  004

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 7.4. – 13.4.2020

Karty hráče:

N, L, C, Ý, P, A, M, R, I,
+ dolíznutá karta dvouhláska PR

Zadání:

V šestém kole dostal hráč 9 karet. Z dobíracího balíčku si dolízl kartu s dvojhláskou PR. Dokázali by jste kolo zavřít? Utvořte tedy slovo nebo kombinaci slov a poslední desátou kartou kolo zavřete! Pokud se Vám podaří vytvořit několik variant s různými slovy, získáte v součtu tolik bodů, kolik variant se Vám podařilo dle pravidel zkombinovat a kolo tak zavřít.

Obtížnost: úlohy: 4 bod

Karetní hry - diagram 004
Karetní hry – diagram 004

Řešení úlohy 004


Úloha  003

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 1.4. – 6.4.2020

Karty hráče:

S, L, O, K, P
+ dolíznutá karta Ů

Zadání:

V druhém kole dostal hráč 5 karet. Z dobíracího balíčku si dolízl písmeno Ů. Dokázali by jste kolo zavřít? Utvořte tedy slovo nebo kombinaci slov a poslední šestou kartou kolo zavřete! Pokud se Vám podaří vytvořit několik variant s různými slovy, získáte v součtu tolik bodů, kolik variant se Vám podařilo dle pravidel zkombinovat a kolo tak zavřít.

Obtížnost: úlohy: 1 bod

Karetní hry - diagram 003
Karetní hry – diagram 003

Řešení úlohy 003


Úloha  002

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 1.4. – 6.4.2020

Karty hráče:

Ž, K, B, PR, E, S, O, Y
+ dolíznutá karta X

Zadání:

V pátém kole dostal hráč 8 karet. Z dobíracího balíčku si dolízl písmeno X. Dokázali by jste kolo zavřít? Utvořte tedy slovo nebo kombinaci slov a poslední devátou kartou kolo zavřete! Pokud se Vám podaří vytvořit několik variant s různými slovy, získáte v součtu tolik bodů, kolik variant se Vám podařilo dle pravidel zkombinovat a kolo tak zavřít.

Obtížnost: úlohy: 3 body

Karetní hry - diagram 002
Karetní hry – diagram 002

Řešení úlohy 002


Úloha  001

Pravidla hry:  Syllabatim

Platnost úlohy: 1.4. – 6.4.2020

Karty hráče:

S, Y, L, A, B, A, K
+ dolíznutá karta O

Zadání:

Ve čtvrtém kole dostal hráč 7 karet. Z dobíracího balíčku si dolízl písmeno O. Dokázali by jste kolo zavřít? Utvořte tedy slovo nebo kombinaci slov a poslední osmou kartou kolo zavřete! Pokud se Vám podaří vytvořit několik variant s různými slovy, získáte v součtu tolik bodů, kolik variant se Vám podařilo dle pravidel zkombinovat a kolo tak zavřít.

Obtížnost: úlohy: 2 body

Karetní hry - diagram 001
Karetní hry – diagram 001

Řešení úlohy 001