Internetová soutěž 2020 – Karetní a deskové hry Ohlédnutí za výsledky z druhé série otázek

Jak ten čas rychle ubíhá. Od 7.4 – 13.4.2020 měli všichni možnost soutěžit a hledat různá řešení v brazilské dámě a kvizech oblíbeného Syllabatimu. Na druhou sérii otázek nám od přihlášených hráčů přišlo celkem 550 odpovědí! Rekordmany v kategorii karetních her se tentokráte stal Daddy s počtem 137 odpovědí, následován hráčkou Irenkou Tandem (110 odpovědí). V kategorii deskových her nám nejvíce odpovědí (celkem 16) opět poslal výkonný Daddy, těsně před nezahálející Helenkou, která nám jich poslala celkem 14. Všechny odpovědi jsme přečetli, dámové kombinace překontrolovali. Ty správné vyhodnotili a body uvedli v přehledných tabulkách v obou kategoriích her zvlášť. Najdete je v záložce Tabulky výsledků internetové soutěže, správná řešení pak v nabídce Archiv úloh.

Jak dosažené výsledky jednotlivých účastníků otřásly pořadím v průběžných tabulkách? V deskových hrách si první místo pojistil Daddy s celkovým počtem 52 body před Helenkou s 32 body. V karetních hrách i nadále dominuje Lovosmečka s úctyhodným skórem 632 bodů, kterou statečně pronásleduje Daddy s celkovým počtem 531 bodů. Druhá série karetních kvizů byla okořeněna speciální bonusovou otázkou za 50 bodů. Kdo z účastníků vyřešil správně aktuální úlohy, tak na tuto otázku našel hravě správnou odpověď: Malý princ, Babička a Zámek – literární díla.

K dámovým úlohám musíme však podotknout jednu velmi důležitou poznámku. Všechny úlohy jsou postavené vždy z pohledu bílého – vítěze partie (úlohy). Většinou se jedná o situaci před určitou vynucenou kombinací, kdy bílý v pozici úlohy zahraje nějaký úvodní zajímavý tah, jenž je součástí nějaké následné kombinace, která vede především do jeho výhry nebo do tak rozhodující materiálové převahy či pozice na desce, kterou za bílého již nelze prohrát a za červeného ani zremizovat. Pamatujte: „Prostě všechny úlohy vedou do výhry bílého!“ Tahy, počínaje vždy bílým, mají svou logiku a jsou následovány řetězovou reakcí několika následných vynucených tahů od červeného, kdy červený již nemá možnost výběru a nebo se do poslední chvíle snaží odehrát co nejlepší tahy s ohledem na pravidla hry. Proto luštitel musí uvažovat i nejlepší tahy za červeného! Zdárné řešení úloh je patrné po odehrání dvou maximálně 5ti tahů, kdy jedním tahem se rozumí:
1. tah bílého a následně červeného,
2. tah bílého a následně červeného hráče, atd.

Soutěžící však musí brát na zřetel, že úlohy, kterým ve svých odpovědích přisoudí 8 či mnohem více tahů (tedy celkem 16 a víc jednotlivých pohybů figur na desce) patrně asi není to, na co jsme se v úloze ptali a co jsme čekali jako správnou odpověď. Jsou-li pozice luštitelem „tlačeny“ do ideálu, který by si „bílý vítěz jako přál, aby červený proti němu zahrál“, pak to není ten správný postup, protože červený se vždy snaží o pravý opak – nedělat žádné chyby, chce se ve hře udržet co nejdéle nebo dokonce partii zremizovat, a tak hraje vždy co nejlépe, jak mu to jen situace na desce a pravidla dovolí. Při řešení úloh prostě bílému v žádném případě nenadržujte a za červeného hrajte důsledně co nejlépe! Pokud bílému ve svém řešení povolíte otěže a červený má sebemenší možnost uniknout, pak takové odpovědi, při analýze vámi zadané pozice tahů, nemají šanci na úspěch.

Brazilská dáma je ideální pro trénink dámy Mezinárodní (evropské či soutěžní), která se hraje na desce 10 x 10 polí. Její pravidla s brazilskou dámou 8 x 8 polí (klasická šachovnice) jsou identická – skákání kamenů dozadu, pravidlo o skákání většiny atd. Stejná pravidla o skákání kamenů a pravidla většiny využijete i ve variantě královská dáma – deska 10 x 10 polí, kdy hra končí v momentu zisku první dámy na desce některým z hráčů. Dámové koncovky se v této královské variantě již nehrají.

Všem hráčům, kteří se internetové soutěže a druhé série otázek zúčastnili, děkujeme a současně přejeme hodně štěstí i bystré mysli do další části, která je již zveřejněna. Věříme, že se noví hráči do soutěže, třeba i se svými kamarády, co nejdříve zapojí.

Průběžné výsledky internetové soutěže zde.

Za tým Deskovek instruktoři Ivana a Jaroslav S.