Mikulášský turnaj v deskových a karetních hrách 2019

Deskové a karetní hry si postupem času našly v podvědomí své místo nejen u dětských hráčů, rodičů, dospělých, ale i u hráčů se zrakovým hendikepem. Zasloužili se o to především jejich nadšení propagátoři a organizátoři. Určitě k tomu přispěly i úpravy jednotlivých her pro hmat od instruktorů ze spolku SDS, z.s. Praha. Příkladně „Prší 48“, resp. šestibarevné karetní soupravy jednohlavých mariášových karet, stejně tak jako různé varianty dámy na deskách 8×8 či 10×10 polí nebo oblíbený písmenkový karetní Syllabatim jsou mezi hráči již velmi populární.

Není tedy divu, že spontánně vznikl další báječný nápad, a to na uspořádání velkého integrovaného turnaje v  prostorách Oblastní odbočky SONS Česká Lípa. Ten si dal za cíl přiblížit deskové a karetní hry všem zájemcům bez rozdílu zrakové kondice i věku. Vedení s hráči klubu Deskovek z tohoto střediska jsou akční a především aktivní. Od nápadu tudíž nebylo daleko k jeho realizaci. Vedoucí spolku SDS, z.s. velmi rádi tuto akci podpořili.

6.12.2019 se, v nově zrekonstruovaných prostorách odbočky SONSu, sešlo téměř 45 zájemců z řad členů různých klubů, široké veřejnosti, dětí, dospělých a dospělých s různými vadami zraku i bez nich. Všichni se chtěli zúčastnit a zahrát si v 1. ročníku velkého Mikulášského turnaje. Na turnaji bylo z čeho vybírat. Organizátory bylo připraveno 35 různých stolních a karetních her, přičemž 15 z nich je upraveno pro hmatovou hru nevidomých. Asi nemá význam úplně všechny hry jmenovat, a tak jen pro příklad pár z nich: Abalone, Othello, Královská zahrada, Syllabatim 1 a 2, Suluc, Prší 48,  Whist, Pirátské kostky, Kalaha, Stolní hokej, Osadníci z Katanu, Dostihy a sázky, různé varianty dámy 8×8 a 10×10 polí, Ligretto, Onitama, Quoridor … a další.

Každý příchozí hráč, který se chtěl do turnaje zapojit, obdržel Mikulášský balíček s herními kredity a sladkostmi od čerta „pro štěstí ve hře“. Hráč byl v průběhu akce odměněn. Sladké dukáty mu pak přibývaly po každém utkání dle náročnosti a úspěchu v jednotlivých partiích. Stoly s různými hrami byly v obležení malých i velkých, kteří se po celou dobu turnaje velmi dobře bavili. Rozhodčí rozdávali  … a rozdávali …. zlaté dukáty z velké čertovské truhly se sypaly, karty šustily, kostky ťukaly o stoly a různé figurky hledaly nejrychlejší cesty do cíle či nejvýhodnější políčka k obsazení. K večeru, kdy už děti, leckdy nechtíc, musely domů, zbylo jen pár zlaťáků na dně. To bylo znamení, že je čas, aby si každý ty své nesnědené mince spočítal a … Nu, co bylo dál? Že by se měly všechny dukáty teď sníst? To ne. Až doma po večeři! Tak, něco jiného. Ano, správně! Nejlepším dát medaile, pohár vítězi, všem diplomy na památku a malý sladký dárek od Mikuláše. Děti odešly. Klubovna ztichla. Na hodinách  ručičky ukazovaly po šesté hodině večer. Leckdo by si řekl, že je po turnaji. Ale, to by se docela spletl. Dospělí by ještě rádi hráli dál, i kdyby i oni nemuseli domů. Ani z dospělých nikdo neodešel z turnaje s prázdnou. Mikuláš dal dárky i jim a přidal, stejně jako malým, medaile, poháry, diplomy a perníčky. Po dvacáté hodině v klubovně zhasla světla. Klíče zarachotily v zámku dveří …

a to byl definitivní závěr 1. Mikulášského turnaje v Oblastní odbočce SONSu Česká Lípa, na kterém se podílela spousta prima lidí.   

Ještě závěrem trocha veselé statistiky, „která sice nuda je, ale má však cenné údaje“: Od 14:00 do 20:00 hod se hrálo 27 různých her, do kterých postupně vstoupilo 492 hráčů (samozřejmě účastníci hráli i opakovaně), rozdalo se více jak 795 dukátů, 3 sady medailí, 3 poháry vítězům v jednotlivých kategoriích a 42 diplomů! Tento úžasný „herní cvrkot“ byl koordinován dvěma rozhodčími – manžely Ivanou a Jaroslavem Slaninovými ze spolku SDS, z.s. Praha a jedním asistentem z řad domácích hráčů klubu SONS Česká Lípa – Martinem Strakou. Velký dík patří vedení střediska Oblastní odbočky SONSu Česká Lípa, jmenovitě Mgr. Lídě Chalupové s kolektivem a dále pak Turistickému oddílu (TOM) Dakoti z České Lípy, kteří sestavili báječnou partu dětí a přišli mezi nás na turnaj si zahrát.                         

Příští pravidelný klub Deskovek v SONSu v České Lípě bude až v lednu 2020. Termíny všech plánovaných klubových setkání budou na stránkách SDSZS.CZ včas zveřejněny.

Těšíme se na Vás při dalších pravidelných setkáních v klubu „Deskovek“ a akcích, které už nyní plánujeme.

Přejeme všem příjemné prožití Vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2020.

Váš team Ivana a Jarda Slaninovi