2. Partie: Trenérka I. – Trenér J.

Pravidla hry:  Brazilská dáma
Zahájení partie: 14.12.2020
2. Aktualizace pozice k datu: 21.12.2020
Výsledek partie: dohráno  0 : 3 

Diagram šachovnice

Poslední aktuální pozice figur na desce pro kontrolu:
bílé kameny: c1
červené kameny: d6, f4, c3, červená dáma c5

Partiář – provedené tahy v pořadí bílý – červený:

 1. tah: g3-h4, b6-c5
 2. tah: e3-f4, a7-b6
 3. tah: c3-b4, f6-e5
 4. tah: f2-e3, e5xg3
 5. tah: h4xf2, g7-f6
 6. tah: b4-a5, f6-e5
 7. tah: e3-f4, e5xg3
 8. tah: h2xf4, e7-f6
 9. tah: f2-g3, f6-g5
 10. tah:  g1-h2,  g5xe3
 11. tah:  d2xf4,  h8-g7
 12. tah:  g3-h4,  c5-d4
 13. tah:  a3-b4,  d6-c5
 14. tah:  b4xd6,  c7xg3
 15. tah:  a5xc7,  b8xd6
 16. tah:  h2xf4,  g7-f6
 17. tah:  b2-a3, f8-e7
 18. tah:  f4-e5,  d6xf4
 19. tah:  a3-b4,  f4-e3
 20. tah:  b4-a5,  d8-c7
 21. tah:  a1-b2,  h6-g5
 22. tah:  b2-a3,  g5-f4
 23. tah:  a3-b4,  f4-g3
 24. tah:  h4xf2,  e3xg1
 25. tah:  c1-b2,  f6-g5
 26. tah:  b2-a3,  e7-d6
 27. tah:  e1-d2,  g5-f4
 28. tah:  d2-c3,  d4xb2
 29. tah:  a3xc1,  g1-c5
 30. tah:  a5-b6,  c7xc3
 31. tah:  bílý se vzdal…

 Závěrečné hodnocení:

Druhá partie mezi trenéry Ivou a Jardou probíhala v poněkud oboustranně opatrnějším stylu. Materiál byl po dlouhou dobou stále vyrovnaný. Zlom v partii přišel až ve 13.tahu, kdy bílý tahem a3-b4 hrozil černému dvou-tahovou kombinací s následným ziskem kamene. Černý si toho všiml, a tak soupeře raději předběhl výměnou, jenž zahájil obětí kamene tahem d6-c5, s následným skokem dvou bílých kamenů: c7xg3! Po té došlo ještě k mezikroku – respektive k výměně, kdy bílý hrál: a5xc7 a černý: b8xd6, teprve pak následovalo dobrání černého kamene z předchozího dvoj-skoku: h2xf4. Až do tohoto momentu byla pozice na obou stranách pozičně i materiálově vyrovnaná 6 ku 6 kamenům. Následně však celou partii možná rozhodl poněkud bázlivý 17.tah bílého, a to kamenem stranou: b2-a3, patrně s myšlenkou: „hurá po volném křídle do dámy!“. Černý si dobře uvědomil, že bílého stihne před svými branami zastavit a raději se nenápadně soustředil na druhé křídlo, kde si připravil výhodnou oběť s následným ziskem kamene tahem: f8-e7 a následně s hrozbou f6-g5! Bílý ve snaze zabránit poziční a materiálové katastrofě obětoval svůj kámen tahem f4-e5, aby černého alespoň trochu zdržel a vydal se rychle po křídle vstříc zisku bílé dámy… Černý mezi tím kul železo dokud bylo žhavé. Ve spolupráci dvou černých kamenů a následně s podporou třetího, těsně před branami soupeře, vytvořil malou kolonu a ve 23. tahu: f4-g3 nabídl výměnu, po které   skočil až do dámy. Situace pro bílého byla od toho momentu kritická. Po pár tazích se nakonec v 31. tahu vzdal.

Video průběhu 2. partie Trenérka I. – Trenér J. :


Předchozí partie

1. Partie Trenér J. – Trenérka I. (27.11.2020 – 30.11.2020)