1. Partie: Trenér J. – Trenérka I.

Pravidla hry:  Brazilská dáma
Zahájení partie: 27.11.2020
1. Aktualizace pozice k datu: 30.11.2020
Výsledek partie:  dohráno  3 : 0

Diagram šachovnice

Poslední aktuální pozice figur na desce pro kontrolu:
bílé kameny: a1, c1, e1, h2, bílá dáma: c5
červené kameny: a2, f4, g3

Poslední aktuální pozice figur na desce pro kontrolu:
bílé kameny: a1, c1, e1, h2, bílá dáma: c5
červené kameny: a2, f4, g3

Partiář – provedené tahy v pořadí bílý – červený:

  1. tah: c3-d4, h6-g5
  2. tah: g3-f4, g5-h4
  3. tah: f4-g5, b6-a5
  4. tah: g5-h6, f6-g5
  5. tah: h6xf4, d6-e5
  6. tah: f4xd6, c7xc3
  7. tah: b2xd4, g7-h6
  8. tah: h2-g3, h8-g7
  9. tah: g3-f4, e7-f6
  10. tah:  f4-g5,  h6xf4
  11. tah:  e3xe7,  d8xf6
  12. tah:  d2-e3,  f6-g5
  13. tah:  d4-e5,  f8-e7
  14. tah:  a3-b4,  a5xc3
  15. tah:  e3-f4,  g5xe3
  16. tah:  f2xb2,  a7-b6
  17. tah:  b2-c3,  b8-a7
  18. tah:  c3-d4,  b6-a5
  19. tah:  d4-c5,  g7-h6
  20. tah:  e5-d6,  a5-b4
  21. tah:  d6xf8,  b4xd6
  22. tah:  f8xc5,  h6-g5
  23. tah:  g1-h2,  g5-f4
  24. tah:  c5-g1,  h4-g3
  25. tah:  g1-c5,  černý se vzdal!

Závěrečné hodnocení:

Partie probíhala v duchu zásadního pochybení černého ve 4. tahu: f6-g5. Podle pravidla pro vidící hráče: „dotknuto-táhnuto“, černý musel tah udělat, protože se kamene již dotkl, ačkoliv tušil, že o kámen záhy přijde. Výhodu převahy jednoho kamene navíc si bílý udržel až do konce partie, a to i díky dalším pozičním nepřesnostem, které černý ještě v průběhu spáchal. V 16. tahu měl černý naději na zisk kamene a srovnání materiálu. K tomu by vedl tah za černého: b8-c7, s následným napadením bílého kamene „e5“, a to buď následným tahem: e7-f6 nebo e7-d6. Místo toho černý svůj 16. tah zahrál a7-b6. To ještě nebyla úplně chyba, ale moment k zisku bílého kamene se tak rozplynul, zejména po té, co černý svou výhodnou pozici rozbil 17. tahem: b8-a7. Následně ji ještě v 18. tahu úplně dorazil, neboť černý zbrkle uhnul kamenem: b6-a5! Bílý měl již snadný průchod do dámy a výhru si pohlídal.

Video průběhu 1. partie Trenér J. – Trenérka I. :