Pravidla Prší a Prší 48

Počet hráčů Prší: 2-5

Počet hráčů Prší 48: 6-10

Cíl hry Prší a Prší 48:

Vítězí hráč, který se nejdříve zbaví všech karet.

Průběh hry:

Každý hráč na začátku hry obdrží 4 karty. Zbytek zůstává na stole jako talón. Vrchní karta talonu se otočí a položí doprostřed stolu, kde se stane základem odkládacího balíčku. Hru zahajuje hráč po levici rozdávajícího. Jeho úkolem je přiložit na odloženou kartu list stejné hodnoty nebo barvy. Nemáme-li odpovídající kartu, můžeme využít zvláštní vlastnosti svrška (V) měnit barvu. Tak můžeme například zelenou devítku přebít srdcovým svrškem. Ovšem musíme ohlásit, jakou barvu svršek představuje. Nemáme-li přesto jinou možnost nebo si svrška chceme ušetřit do dalšího průběhu hry, musíme přibrat jednu kartu z talonu. Poté přichází na řadu další hráč, který hraje na barvu a hodnotu vrchní karty, jenž leží na odkládacím balíčku.

Výjimečné karty:

Vynese-li někdo sedmičku (7), pak následující hráč musí okamžitě přibrat dvě karty (aniž by směl některou ze svých karet shodit). Má-li však tento hráč rovněž sedmičku, může ji použít a donutit tak dalšího soupeře brát čtyři karty najednou. Pokud následují všechny čtyři sedmy za sebou, poslední hráč musí sebrat 8 karet! Druhou výjimečnou kartou ve hře je eso (E). Pokud ho někdo vynese, pak hráč po levici může jiným esem přebít a hra se posouvá na dalšího hráče. Pokud hráč nemá žádné eso, musí jedno kolo vynechat, tzv. “stojí”. Neodhazuje žádnou kartu ani nelíže kartu z talonu. Další hráč v pořadí pak vynese pouze kartu barvy esa nebo změní svrškem (V) na barvu, kterou ohlásí.

Pozn:

Hráč, kterému zůstala po odehrání v ruce poslední karta, by měl toto ostatním oznámit – “mám poslední kartu”. Hráč, který se první zbaví všech karet, ohlásí prší!

Značení jednohlavých karet v braillu 48 listů, 6 barev

karetní symboly
karetní symboly

7  sedmička
8  osmička
9  devítkax  desítkap  spodek
v  svršek
k  krále  eso
č  červené
z  zelené
ž  žaludy
k  kule
š  švestky
h  housle

 

Hra je dostupná pro hráče se zrakovým postižením. Naše soupravy karetní hry Prší a Prší 48 jsou opatřeny slepeckým písmem pro účely hmatové hry nevidících a slabozrakých hráčů.

Příjemnou zábavu Vám přeje Společenství duševních sportů, z. s., Praha
e-mail: SDSZS@seznam.cz

Pravidla pro karetní hru Prší a Prší 48 v PDF zde