Pravidla hry Královská zahrada

Hra pro 2 – 4 hráče

Úvod

Jako mocní králové hledáte nová místa pro rozšíření své velkolepé zahrady. Je třeba prozkoumat všechny druhy krajiny – obilná pole, nehostinné skály i rozlehlá jezera a vybrat ta nejlepší místa. Ale pozor, jsou tu i další králové, kteří se poohlížejí po stejných krajinách…, aby měli právě tu svou
zahradu co možná nejdokonalejší. Pozor: Před první hrou zkontrolujte, zda máte všechny součásti

hry:

4 hrady, rozdílného tvaru a barvy tzv. startovací dílky, čtvercového tvaru (tedy 1/2 dominové kostky).
8 figurek – vždy dvě figurky náležící k jednomu hradu, stejného tvaru jako věže hradu
48 dílků různých dominových kostek
4 hrací desky pro stavbu území zahrady
1 vykládací deska pro výběr z nabídky dominových kostek

Cíl hry

Sestavte z dominových dílků krajinu v rozměru 5×5 políček a získejte co nejvíce vítězných bodů. Každý reliéfní dominový dílek obsahuje dvě čtvercová políčka. Ta nemusí být stejná. Jsou i v různé kombinaci podobně jako je tomu v klasickém dominu. Políčka znázorňují krajinné útvary:
žluté políčko (klas) znamená pole
červené políčko (květina) je louka
šedé políčko (kladiva) je důl
zelené políčko (stromek) je les
modré políčko (vlnky) jsou rybníky a jezera
černé políčko (hladké bez reliéfu) je bažina

Pozor: Některá políčka v pravém horním rohu jsou opatřena malým trojúhelníčky, které dle počtu 1 až 3 znásobují hodnotu políčka a všech stejných částí krajiny k tomuto políčku připojených dle pravidel hry.

Příklad dominových dílků:

Hrad

Dílek hrad
Dílek hrad

Dílek rybníky (s 2 korunkami) a pole

Dílek rybníky (s 2 korunkami) a pole
Dílek rybníky (s 2 korunkami) a pole

Dílek louka (jedna korunka) a důl

Dílek louka (jedna korunka) a důl
Dílek louka (jedna korunka) a důl

Dílek bažina (3 korunky) a les

Dílek bažina (3 korunky) a les
Dílek bažina (3 korunky) a les

Příprava hry

Umístěte krabici od hry tak, aby byla po ruce. Určete jednoho
hráče průvodcem hry.
Na začátku si každý hráč vezme:
Při hře jen 2 hráčů: 2 krále a hrad své barvy (tvaru).
Při hře 3 – 4 hráčů: jen 1 krále a hrad své barvy (tvaru).
Každý si vezměte 1 startovní dílek (hrad) své barvy a umístěte
jej na svou hrací plochu. Všechny dominové dílky (dále jen dílky) pečlivě zamíchejte a
dejte je do krabice rubovou stranou nahoru tak, aby bylo z nich možno pohodlně odebírat.

Pozor:

Hrají-li 2 hráči, náhodně odeberte 24 dílků a dejte je stranou. Ve hře jich bude potřeba pouze 24!
Hrají-li 3 hráči, náhodně odeberte 12 dílků, ve hře jich tak bude pouze 36! Hrají-li 4 hráči, ve hře bude všech 48 dílků!

Nyní vyberte z krabice náhodně (stranou s čísly nahoru) tolik dílků, kolik je ve hře figurek – tedy 3 dílky pro 3 hráče a 4 dílky pro 2 nebo 4 hráče. Seřaďte je do řady doprostřed stolu, stále rubovou stranou nahoru, od nejnižšího čísla k nejvyššímu. Nakonec je otočte nahoru stranou s krajinou. Vylosujte pořadí hráčů. První hráč na tahu si vybere jeden z dosud neobsazených dílků v řadě a postaví svou figurku na něj, zabere si území.

Pozor:

Na každém dílku může stát pouze jedna figurka! Poslední hráč tedy nemá na výběr a obsadí poslední volný dílek. Ve hře pouze dvou hráčů si každý hráč vybere 2 dílky. Když jsou všechny dílky obsazeny, vezměte znovu stejný počet dílků a vytvořte z nich na vykládací desce druhou řadu nad či pod řadou první.

Průběh hry

V prvním kole hráči sice zahrají v pořadí dle pravidla směru otáčení hodinových ručiček, ale v dalším tahu pak pořadí hráčů ve hře je vždy určeno pořadím jejich figurek umístěných na dílcích v řadě takto:

Hráč, jehož figurka je postavena na prvním dílku v řadě (s nejnižším číslem), je první na řadě a musí  provést následující akce:

1: Umístit dílek, na němž stojí jeho figurka, do svého království podle pravidel pro napojování. Může-li hráč dílek umístit, musí to udělat!

2: Vybrat si jeden z dílků ve druhé řadě a postavit na něj svoji figurku.
Poté je na řadě hráč, jehož figurka stojí na druhém dílku v pořadí, ten provede stejné dvě akce, a tak dále, dokud všichni hráči neprovedou tyto 2 akce. Při hře dvou hráčů provede každý hráč akce 1 a 2 dvakrát,
s každou svojí figurkou zvlášť. Poté vytvořte novou řadu dílků a může začít další kolo hry. Hra tří či čtyř hráčů má 12 kol. Hra dvou hráčů má jen šest kol, neboť v každém kole získá hráč 2 dílky.

Pravidla napojování:

Každý hráč má pro své království vymezen prostor 5×5 políček (každý dílek se skládá ze dvou čtvercových políček). Aby hráč mohl napojit právě získaný dílek do svého království, musí: Buď napojit stranou jednoho políčka (nikoli rohem) tento dílek na svůj startovní dílek (ten můžete považovat za “žolíka” – lze na něj napojit jakýkoli druh krajiny!). Nebo jej napojit alespoň stranou jednoho políčka na dílek se stejným odpovídajícím druhem krajiny, tak, aby na sebe krajina navazovala (stačí na jedné straně jednoho políčka, zbytek navazovat nemusí). A to lze jak čelně nebo bočními stranami dílků nebo čelně k boku dílku apod. Nemůžete-li získaný dílek podle těchto pravidel umístit do svého království, musíte jej zahodit a nepřinese vám žádné body. Všechny vaše dílky se musejí vejít do prostoru 5×5 políček! Pokud by se vám do tohoto prostoru dílek nevešel, musíte jej také odložit mimo hru.

Příklady správného a špatného napojení:

A)

Ukázka správně rozložených kostek
Ukázka správně rozložených kostek

Na obrázku A) je vše v pořádku, protože hráč svůj čtvrtý dominový dílek připojil polem k poli. Při sčítání bodů by měl za pole 4 body (dva spojené dílky vynásobeno dvěma korunkami), za rybníky by získal 9 bodů (3×3), za louku 1×2 body (je to sice jen jeden dílek, ale na něm jsou dvě korunky) a za oba oddělené lesy by nezískal nic, neboť nemají korunky a tudíž se nepočítají.

B)

Ukázka špatného rozložení kostek
Ukázka špatného rozložení kostek

 

Na obrázku B) hráč špatně přiložil svůj dominový dílek voda-důl. Dílek nenavazuje ani jednou ze stran dílku k jinému, již položenému, tudíž nelze propojit krajinné útvary. Pokud by jej otočil, mohl by jej přiložit ke stávajícímu dílku s dolem nebo jej může připojit k hradu kteroukoliv částí. Hrad funguje jako žolík. Při sčítání bodů by měl hráč 4 body za důl (2×2) a 1 bod za les (1×1).

Konec hry

Když jsou umístěny do řady poslední dílky z krabice, nastává poslední kolo hry, ve kterém budou hráči provádět pouze akci 1. Každý hráč by měl před sebou mít království o ploše 5×5 políček. Některá políčka mohou být prázdná (viz výše). Poté každý hráč spočítá body za své království následujícím způsobem:

Každé království se skládá z OBLASTÍ (skupin vzájemně propojených políček stejného druhu krajiny). Každá oblast přinese hráči tolik bodů, kolik je POČET POLÍČEK této oblasti vynásobený POČTEM KORUN zobrazených na políčkách této oblasti (rozložení viz zadní strana pravidel). V jednom království může být více oblastí jednoho druhu krajiny. Oblast, ve které nejsou žádné koruny, nepřináší hráči žádné body. Každý hráč sečte body za všechny své oblasti a tím získá své celkové skóre. Vítězem se stane hráč s nejvyšším počtem bodů.

V případě shody v počtu bodů vítězí hráč, v jehož království se nachází nejrozlehlejší oblast (bez ohledu na počet korun). Je-li to stále nerozhodně, vítězí hráč s vyšším celkovým počtem korun. Je-li to i teď nerozhodně, hráči se o vítězství podělí.

Důležité upozornění:

Jakmile hráč umístí svůj dominový dílek na desku a propojí jej dle pravidel se svým územím, nelze jej již dodatečně měnit či přemisťovat ani otáčet! Jednou založený kámen zůstává na svém místě až do konce hry!!! Proto je tedy třeba tahy předem důkladně promyslet!

Varianty hry

Dynastie: Zahrajte si 3 partie za sebou a sečtěte body z nich. Vítězí hráč s nejvyšším součtem.

Centralizované království: Přičtěte si 10 bodů, je-li váš hrad ve středu vašeho království.

Harmonie: Přičtěte si 5 bodů, je-li vaše království kompletní (nezahodili jste žádný dílek).

Duel mocných: (Pouze pro 2 hráče): Hrajte se všemi dílky. Prostor pro vaše království je 7×7 políček (pro počítání bodů se vám mohou hodit papír a tužka nebo počítadlo skóre, které není součástí soupravy).

Širší nabídka: (Pro 2 nebo 3 hráče): Hrajte ve dvou hráčích s 30 dílky a ve třech se všemi. Do řady vždy vyložte o jeden dílek více, než je figurek. Při vybírání pak vždy jeden dílek zůstane volný, odložte jej mimo hru. Varianty lze libovolně kombinovat.

Magnetické dominové dílky jsou vytvořeny v jednoduché reliéfní podobě a uzpůsobeny pro hru zrakově hendikepovaných hráčů. Hrací pole pro tvorbu krajiny je magnetické, ohraničené přesně na 5×5 políček. Pro variantu „Duel mocných“ lze zakoupit desky zvlášť.

Hra trvá cca 35 – 50 min dle počtu hráčů
Věk 8 +
Počet hráčů 2 – 4

Příjemnou zábavu Vám přeje Společenství duševních sportů, z. s., Praha

e-mail: SDSZS@seznam.cz

Pravidla hry Královská zahrada ke stažení v souboru PDF zde