Plný kurník – společenská hra

Hra pro 2 – 4 hráče

Obsah:

Desky pro hru Plný kurník – 4 ks.

Kartičky a kostky:Obrázek kuřete a hrací desky.
Slepice – 36 karet
Vejce – 56 karet
Kuře – 48 karet
Kohout – 4 karty
Reliéfní hrací kostka 2x

Myšlenka a cíl hry:

Cílem hry je získat 9 slepic jako první, a naplnit tak svůj kurník.

Příprava na hru:

Před zahájením hry pověřte jednoho hráče jako managera stolu a pomozte mu roztřídit všechny kartičky tak, aby byly zvlášť kartičky s vejci, kuřaty, slepicemi a s kohouty. Každý hráč následně obdrží jednu základní kartu – kurník s bidýlky, do které bude postupně vkládat získané karty. Kartu, zatím prázdného, kurníku položí hráči před sebe.

Průběh hry:

Hru zahajuje hráč, který jako poslední jedl nějaké jídlo připravené z vajec. Nebo si hráči prostě hodí jednou kostkou a ten hráč s nevyšším bodovým skórem začíná. Hráči se v tazích postupně střídají a mají ve svém tahu dvě možnosti: za A hod kostkami nebo za B výměnu kartiček. Možnosti nelze provést v jednom tahu hráče současně! Uvedeno dále v návodu.

A. Házení kostkami:
Začínající hráč hodí dvěma kostkami najednou a vyhodnotí jejich bodový zisk. Pokud je na kostkách rozdílný počet bodů, hráč dostává od managera stolu vejce, kuřata nebo slepice podle následujícího schématu:

  • za každou kostku, na níž jsou 1, 2 nebo 3 body, získává hráč 1 vejce
  • za každou kostku, na níž je 4 nebo 5 bodů, získává hráč 1 kuře
  • za každou kostku, na níž je 6 bodů, získává hráč 1 slepici

Příklady ze hry:

Hráč Alojz hodil 2 a 5. Dostal tedy 1 vejce a 1 kuře.
Hráč Bedřich hodil 4 a 6. Dostal tedy 1 kuře a 1 slepici.
Hráč Cyril hodil 1 a 3. Dostal 2 vejce.
Hráč Jarda hodil 1 a 6. Dostal 1 vejce a 1 slepici.

Pokud některý z hráčů hodí stejnou hodnotu na obou kostkách, postupuje se podle následujícího schématu:

Dvě jedničky znamenají, že hráč odevzdá jedno vejce vybranému hráči.
Dvě dvojky znamenají, že hráč odevzdá jedno kuře vybranému hráči.
Dvě trojky znamenají, že hráč odevzdá jednu slepici vybranému hráči.
Dvě čtyřky znamenají, že na farmáře přišla bída, musí prodat všechna vejce. Všechny karty s vejci odevzdá na společnou hromádku.
Dvě pětky znamenají, že nastala epidemie ptačí chřipky. Hráč musí hodit ještě jednou kostkou. Pokud hodí hodnotu 1, 2. nebo 3 farma se dostala do karantény a hráč jedno kolo nehází. Pokud hodil 4 a 5 hráč přichází o všechna kuřata a odevzdá kartičky kuřat na společnou hromádku. Pokud však hráč hodil 6, ztrácí všechny slepice a odevzdá je na společnou hromádku.
Dvě šestky znamenají, že na farmu se vplížila liška. Pokud má hráč kohouta, tak ten farmáře včas varuje a liška odtáhne s nepořízenou. Pokud však hráč kohouta nemá, musí hodit ještě jednou kostkou. Liška mu v takovém případě odnesla tolik dospělých slepic, kolik je hodnota hozená na kostce. Pokud počet slepic nestačí, liška si bere kuřata a pokud ani to nestačí, tak si do počtu bodů vezme ještě vejce. Přiklad: Při hodu kostkou a výsledku 6 – farmář přišel o 2 slepice 3 kuřata a 1 vejce.

B. Výměna karet:

Hráč, který se vzdá hodu kostkami, může provést jednu výměnu. Při výměně odevzdá na společnou hromádku 3 stejné karty a za ně dostává jednu podle následujících pravidel:
– za 3 kartičky s vejci dostane 1 kuře,
– za 3 kartičky s kuřaty dostane 1 slepici,
– za 3 kartičky s slepicemi dostane jednoho kohouta.

Kohouta může farmář získat pouze výměnou kartiček se slepicemi.
Kohouta ponechává vedle kurníku.
Vyhrává ten hráč, který jako první má plný kurník, tedy 9 slepic a kohouta.

Doplnění pravidel:

Po čase dojde k situaci, že v kurníku jsou už pouze dvě volná místa. Hráč, ačkoliv je doplní stejnými kartičkami, nesplní limit 3 stejné kartičky pro výměnu. Pak následuje varianta vývoje.
Příklad: Hráč má 7 slepic, jedno vejce a jedno kuře. Na kostkách hodil hodnoty 2 a 6. Správně by měl získat jedno vejce a jednu slepici. Na základě bodů vymění kartu kuřete za kartu slepice (kuře odevzdá na společnou hromádku) a vejce ponechá.
Pokud v příštím tahu na jedné z kostek hodí 4 nebo 5, může kartu s vejcem vyměnit za kuře (kartu vejce odevzdá).
Pokud se mu v dalším svém tahu podaří hodit 6, může kuře vyměnit za slepici, a tím tak naplnit celý kurník.
Pozor: Hráč nemůže vývoj urychlit, pokud má 8 slepic a jako poslední kartu s vejcem tím, že by chtěl využít hodnot 4 a 6, tedy vejce vyměnil za kuře a současně hned kuře za slepici. Musí počkat do dalšího svého tahu.

Pozor: Při vyhodnocování všech hodů hráčů však nadále platí pravidla o házení kostkami a hozená číselná kombinace!

Jiné varianty hry:

Hra bez kohouta:
Hraje se podle stejných pravidel hry Plný kurník, avšak hráči nemají možnost získat kohouta. Hra je o něco delší a možná i napínavější. Liška dává hráčům zabrat.

Hra: Kohout na víně:
Hraje se podle stejných pravidel hra Plný kurník, kdy však odpadá varianta vývoje, uvedená v Doplňcích pravidel. Hráč, který má 6 slepic v kurníku, může jako svůj poslední tah místo házení kostkami rovnou obětovat svého kohouta, výměnou za 3 slepice a naplnit tak kurník jako první! Hra je rychlejší a ještě si pochutnáte!

Hra Kuřecí farma:
Hraje se podle stejných pravidel, avšak do hry nevstupují slepice ani kohout. Poslední fáze výměny vajec za kuřata se řídí Doplňkem pravidel.
S chovem budete rychlejší než kterákoliv kuřecí farma u nás!

Příjemnou zábavu Vám přeje Společenství duševních sportů, z. s., Praha
e-mail: SDSZS@seznam.cz

Návod ke hře Plný kurník v PDF zde