Stručné propozice hry – Slovní Poker on-line

Stručné propozice hry – Slovní Poker on-line

Hráči, kteří se předem přihlásí do hry, budou vylosováni ke stolům.

Slovní Poker se bude hrát na celkem 10 partií u jednoho stolu.

Jedna partie má několik fází:
– začátek
– 1. kolo
– 2. kolo
– konec a vyhodnocení

Začátek:
Hráč má do začátku hry na svém kontě 100 pokerových bodů!
Krupiér oznámí počet hráčů u stolu, jména zúčastněných hráčů a zašle každému aktivnímu hráči u stolu 5 karet (souhlásky české abecedy, případně kartu – háček nad písmeno nebo čárka nad písmeno, pro písmeno U lze použít čárku i jako kroužek), oznámí stržení povinné sázky z konta hráče a sdělí hráči co padlo na prvních 3 kostkách za samohlásky.

Průběh 1.kola:
Hráč si zkontroluje písmena na kartách a písmena na kostkách a dle svých možností sdělí krupiérovi, zda chce sázku zvýšit.
Krupiér vyhodnotí odpovědi a vyhlásí nejvyšší příhoz hráčům tak, aby mohli sázku alespoň dorovnat, pokud chtějí pokračovat v zahájené partii.
Hráči oznámí dorovnání nejvyšší přihozené sázky a současně písmena na kartách, které chtějí vyměnit (odhozená písmena, háčky, čárky – karty nelze v partii již použít). Písmena z kostek nelze měnit, jsou pro všechny hráče v ten okamžik stejná.
Pokud hráč ponechává původní sázku, zahlásí: „sázku neměním“
Pokud hráč zvyšuje sázku, zahlásí: „navyšuji sázku o … x bodů“
Hráč může oznámit i tzv. „pass“ nebo „končím“. V tom případě hráč v partii dál nepokračuje a přichází o vloženou povinnou sázku.
Hráč skončí i v případě, že sázku, navýšenou některým hráčem u stolu v průběhu partie, nedorovná!
Krupiér pošle zbývajícím hráčům, co zůstali ve hře, nová písmena (karty) a oznámí samohlásky, které padly na dvou zbývajících 2 kostkách.

Průběh 2.kola:
Hráči oznámí případné navýšení sázky.
Krupiér vyhodnotí odpovědi a vyhlásí nejvyšší příhoz hráčům tak, aby mohli sázku alespoň dorovnat, pokud chtějí pokračovat v partii.
Hráči oznámí dorovnání nejvyšší sázky a současně sdělí krupiérovi písmena na kartách, která chtějí vyměnit. Odhozená písmena – karty nelze v partii použít! Písmena z kostek nelze měnit.
Hráč může oznámit i tzv. pass. V tom případě hráč v partii dál nepokračuje a přichází o vloženou povinnou sázku, případně navýšenou sázku z 1.kola.
Krupiér pošle zbývajícím hráčům, co zůstali ve hře až do konce, nová písmena (karty).

Konec partie a vyhodnocení:
Hráči pošlou krupiérovi své nejdelší vytvořené slovo, které složili z 1 až 5 aktuálních karet (souhlásek) v ruce a z 1 až 5 samohlásek uvedených na kostkách. Hráč s nejvyšším bodovým ziskem za složené slovo získá celý vklad banku z dané partie. Pokud se najde víc hráčů, kteří mají stejné skóre, pak vklad z banku se rozdělí mezi ně rovným dílem. Pozor!: V případě rovnosti bodů za vytvořené slovo nerozhoduje ani vyšší počet karet ani vyšší počet kostek, ze kterých bylo slovo složeno!
Hráči se formou zprávy od krupiéra dozví okamžitý podrobný výsledek právě skončené partie.

Vklady a povinné sázky do banku:
1. až 3. partie – povinný vklad je 5 bodů, …….. příhoz 1.kolo 1 bod nejvýše však 5 bodů, příhoz 2.kolo 1 bod nejvýše však 10 bodů
4. až 6. partie – povinný vklad je 10 bodů ……. příhoz 1. kolo 1-10 bodů, příhoz 2. kolo 1-20 bodů
7. až 9. partie – povinný vklad je 20 bodů ……. příhoz 1.kolo 1-20 bodů, příhoz 2. kolo 1-40 bodů
10. partie – povinný vklad je 30 bodů …….. příhoz 1.kolo 1-30 bodů, příhoz 2. kolo 1-60 bodů
Hráč se může zúčastnit partie pouze v případě pokud má na svém kontě dostatek bodů, aby mohl vložit povinný vklad do banku v začínající partii. Při nedostatku bodů na svém kontě pro dorovnání případné navýšené sázky, z partie vypadává a zůstanou mu do té doby dosažené body na kontě. Pokud hráč nemá na svém kontě body ani na povinný vklad v partii, hru skončil s bodovým ziskem, který do té doby získal z předešlých partií hry u stolu a do dalších partií u stolu již nenastupuje = bankrot.
Pro další hru na nových 10 partii u jiného stolu, hráč obdrží na své konto znovu nových 100 herních bodů.
Hráč, který včas nebo bez předchozí omluvy vůbec nenastoupí k dohrávce partií aktuálně rozehrané hry u stolu, o partie přichází a z konta mu budou odečteny body povinných sázek ze všech partií, které v pořadí u stolu takovým způsobem nedohrál.

Aktuální bodový stav kont jednotlivých hráčů bude pravidelně 1x týdně aktualizován formou přehledné tabulky umístěné na stránkách SDSZS.CZ v nabídce „Slovní Poker on-line – celkové výsledky“. Čím více her (partií) se hráči zúčastní, tím větší naději mají na celkové vítězství v soutěži Slovní Poker on-line.

Za organizátora hry Slovního Pokeru
Jarda + Iva