1. Partie: Trenéři – Neřízené střely

Pravidla hry:  Brazilská dáma
Zahájení partie: 27.11.2020
11. Aktualizace pozice k datu: 6.2.2021
Výsledek partie: dohráno    3  :  0

Diagram šachovnice

Poslední aktuální pozice figur na desce pro kontrolu:
bílé kameny: a1, f2, d2, bílá dáma: h4
červené kameny: h6, g7, b4, a3

Partiář – provedené tahy v pořadí bílý – červený:

 1. tah: c3-d4, h6-g5
 2. tah: g3-f4, g7-h6
 3. tah: b2-c3, b6-a5
 4. tah: h2-g3, a7-b6
 5. tah: g1-h2, g5-h4
 6. tah: c1-b2, d6-c5
 7. tah: f4-g5, h6xf4
 8. tah: g3xg7, f6xh6
 9. tah: h2-g3, e7-f6
 10. tah:  g3-f4,  c7-d6
 11. tah:  d4-e5,  f6xd4
 12. tah:  c3xc7,  b8xd6
 13. tah:  d2-c3, d8-e7
 14. tah:  c3-d4, e7-f6
 15. tah:  b2-c3, f6-g5
 16. tah:  f2-g3, h4xf2
 17. tah:  e3xg1, c5xe3
 18. tah:  f4xd2, g5-f4
 19. tah:  d2-e3, f4xb4
 20. tah:  a3xe7, a5-b4
 21. tah:  e7-d8, b6-a5
 22. tah:  d8-e7, b4-a3
 23. tah:  e1-d2, a5-b4
 24. tah:  g1-f2, h8-g7
 25. tah:  e7-h4, černý se vzdal.

Závěrečné hodnocení:

Neřízené střely nejsou jen takové malé „silvestrovské rachejtličky“, jak by si někdo mohl myslet, ale taktické balistické rakety, které se od samotného začátku partie do nás pustily jako by chtěly potopit válečný křižník i s celou flotilou! Uskupení týmového výkonu a vytrvalosti se sešly v podobě nadšených hráček deskovek Zsoky a Sasanky. Druhá v pořadí je současnou úřadující mistryní ČR v brazilské dámě v kategorii nevidomí. Poklidný a velmi opatrný začátek hry působil jako by se protivníci teprve vzájemně zaměřovali na první ostrý odpal. Ten záhy přišel od bílého. Trenéři na křižníku vyslali první navštívenku do řad černých střel v 7. tahu: f4-g5. Došlo k vzájemnému odpálení munice v podobě dvou kamenů, přičemž bílému se podařilo raketovou základnu černého na poslední řadě trochu pocuchat.  Levé křídlo černého zůstalo po útoku nepatrně oslabeno a bílý křižník se vydal právě tím směrem, kde to doutnalo, v úmyslu doplout do dámového cíle. Černé střely si to však nenechaly líbit. Požár rychle uhasily! Postupně seskupily zpět svou obranu, aby bílému v brouzdání deskou znepříjemnily plavbu. Palebná síla byla po pár tazích znovu oboustranně vyrovnaná, podobně i pozice. Bílý v 11. tahu měl snahu rozmělnit seskupenou obranu černého a zavelel k další výměně materiálu tahem: d5-e4. Následovala nevyhnutelná výměna, po které se bílému podařilo z kompaktní obrany černého vylákat další kámen ven. Střely si všimly, že středem bojiště to půjde jen těžko, tak jej ještě více opevnily a chtěly ucpané centrum obletět po pravé straně bílého. Dokonce tím směrem uvedly v pohotovost svůj silný arzenál v podobě 3 černých kamenů! Střed bitevního pole byl dokonale zaminován. O hladkém průchodu se nedalo vůbec uvažovat. Čekalo se, kdo první šlápne vedle a udělá bum! Tak trochu tomu napomohl 15. tah černého: f6-g5, po kterém následovala nečekaná, avšak v celé partii velmi důležitá výměna bílého mariňáka v 16.tahu: f2-g3! Po černého tahu h4xf2 a bílého skoku vzad: e3xg1 se před raketami náhle otevřel vzdušný prostor ze dvou stran současně, což patrně otřáslo jejich do té doby přesnou navigací. V tomto momentu došlo k rozhodující části celé bitvy. Černí se rozhodli brát kámen jako první tahem c5xe3. Bílý musel f4xd2, což vypadalo, že ho „tahle vracečka“ v útočné plavbě poněkud zpomalí. Černý se opájel svým dokonalým palebným výkonem a ve velké válečné euforii, s vidinou hladkého průletu do dámy, vypálil na bílého další raketu! Ovšem to provedl velmi netaktickým tahem s kalibrem č.18: g5-f4. Jak říkají Indiáni: „Vyřčené slovo ani vystřelený šíp již nelze vrátit.“ Od bílého následovala pohotová nabídka dvou kamenů 19. tahem: d2-e3, a po černého dvojskoku: f4xd2xb4 si tak bílý z černých raket postavil elegantní můstek téměř do dámového přístavu. Následoval bílého dvojskok: a3xc5xe7! Po tomto ukázkovém manévru černé střely zůstaly roztroušeny po desce ve dvou skupinkách po dvou kamenech, navíc v uctivé vzdálenosti od vysněného dámového přístavu a bylo jen otázkou, kdy jim dojde raketové palivo. Vydržely létat ještě celých 5 tahů! Bílá zdevastovaná flotila už pozice udržela a bílý křižník, v podobě dámy, zbývajícím dvěma černým kamenům odřezal letový prostor. Neřízené střely se v 25. tahu vzdaly slovy Zsoky: „My elegantně házíme ručník do ringu!“ Teda bitva to byla zajímavá a plná herních obratů! Střely hrály skvěle.

Závěrem musíme dodat, že Zsoka se Sasankou podaly báječný výkon. Nebýt kombinace bílého v 19.tahu, který se nakonec v pomyslných vlnách herního prostoru doplácal až do dámy, byla by partie ještě určitě dlouho napínavá. Děkujeme „Nezkrotným střelám“… tedy Neřízeným střelám za prima hru a už se moc těšíme na další, ve které budou začínat s bílými kameny.                   

Video průběhu 1. partie Trenéři – Neřízené střely: