1. Partie: Trenéři – Irenka Tandem

Pravidla hry:  Brazilská dáma
Zahájení partie: 27.11.2020
7. Aktualizace pozice k datu: 8.1.2021
Výsledek partie: dohráno   3  :  0

Diagram šachovnice

Poslední aktuální pozice figur na desce pro kontrolu:
bílé kameny: c1, e1, d2, h2, e3, d4, b4
červené kameny: f8, g7, b6, h6, c5, h4, a3

Partiář – provedené tahy v pořadí bílý – červený:

 1. tah: g3-f4, f6-g5
 2. tah: c3-d4, g7-f6
 3. tah: b2-c3, b6-a5
 4. tah: f2-g3, g5-h4
 5. tah: g1-f2, d6-e5
 6. tah: f4xd6, c7xe5
 7. tah: a3-b4, h8g7
 8. tah: g3-f4, e5xg3
 9. tah: h2xf4, d8-c7
 10. tah:  f4-e5,  c7-b6
 11. tah:  b4-c5,  a5-b4
 12. tah:  c3xc7, b8xb4
 13. tah:  e3-f4, f6-g5
 14. tah:  f2-e3, a7-b6
 15. tah:  a1-b2, b4-a3
 16. tah:  b2-c3, h4-g3
 17. tah:  f4xh2,  g5-h4
 18. tah:  e5-d6, e7xc5
 19. tah:  c3-b4, černý se vzdal.

Závěrečné hodnocení:

Zajímavá partie se odehrála mezi trenéry a Irenkou. Irenka je hráčka, která když má čas na přemýšlení, hraje kteroukoliv variantu dámy velmi dobře. Ze začátku partie se vyvarovala chyb a nehrála zbrkle. Pozici i materiál na desce po dlouhou dobu držela vyrovnané. Přesto se trenérům s bílými kameny podařilo obsadit střed desky a později i rozdělit soupeřovy černé kameny na dvě samostatná křídla. Výměna dvou kamenů za dva, kterou černý inicioval ve svém 11.tahu: a5-b4, nedopadla podle jeho očekávání a Irenka tak své pravé křídlo výrazně oslabila. Bílý se mohl spolehnout na pevnou obranu a navíc obsazený střed desky mu v dalším pokračování nabízel velké manévrovací schopnosti, kterých později i využil. Černý se ještě více natlačil na levou stranu, čímž pozici uprostřed bitevního pole definitivně vyklidil. Snaha o průchod dvou osamocených kamenů po pravém křídle černého moc šancí na úspěch neměla. A tak zoufalá oběť v 16.tahu h4-g3, ve snaze rozvázat „smečku 5ti zablokovaných černých kamenů a vypustit je do hry“, se zdála být rozumná. Bílý však záhy našel pěkný protiúder. Vědom si toho, že vypuštěná smečka je „bezzubě daleko od hranic“, nabídl oběť svého kamene tahem e5-d6. Následoval černého skok e7xc5, čímž opět vyrovnal materiál, jenže jeho pozice se tím stala definitivně ztracenou. Po napadení svého černého kamene bílým 19.tahem: c3-b4, černý už neměl žádnou obranu a jeho „odjištěná smečka“ z povzdálí od možné účinné obrany jen smutně zaštěkala na rozloučenou. Není pes jako PES! Irenka poté přehodnotila situaci a v témže tahu se vzdala.

Závěrem lze říci, že vyrovnaný materiál po celou dobu partie je sice důležitá a podstatná podmínka úspěchu, ale správná i důležitá je vyrovnaná pozice… možná ještě důležitější než by se mohlo leckterému hráči zdát. Jak je z výše uvedeného  patrné, první ztráta kamene černého přišla až v 16. tahu, navíc byla dočasně vykompenzována následnou obětí bílého, ale to jen z důvodu nezištné vylepšení pozice na desce s možným průchodem do dámy. Náš soupeř prokázal své solidní kvality a pevně věříme, že v další partii s námi si rozehranou pozici lépe ohlídá. Těšíme se.                

Video průběhu 1. partie Trenéři – Irenka Tandem: