Pravidla karetní hry Syllabatim 2 – rozšíření

Syllabatim 2 – karetní hra s písmeny – rozšíření
Hra pro 1 – 8 hráčů
Syllabatim 2 – rozšíření lze hrát pouze s původní, základní karetní sadou Syllabatim.
Rozšíření obsahuje 9 speciálních karet, které se zamíchají do původní karetní sady
Syllabatimu.

Speciální karty a jejich významy:

Lízni kartu!

Lízni kartu - karta se znaménkem plus
Lízni kartu – karta se znaménkem plus

Hráč, který si z dobíracího balíčku lízne tuto kartu, ukáže (oznámí) ji a
musí ji okamžitě využít tím, že si z dobíracího balíčku dolízne ještě
jednu kartu, přičemž tuto speciální kartu hráč odhodí na odhazovací
balíček lícem dolů. Karta je zahrána jako „mrtvá“. Hráč, který je na
řadě, si ji nemůže z odhazovacího balíčku vzít. Pokud hráč získá jinou
kartu pomocí této speciální karty „Lízni kartu“, hraje až do konce kola
s jednou kartou navíc ve výhodě oproti ostatním hráčům.

 

 

 

Odhoď kartu!

Odhoď kartu - karta se znaménkem mínus
Odhoď kartu – karta se znaménkem mínus

 

Hráč, který si z dobíracího balíčku lízne tuto kartu, ukáže (oznámí) ji a musí ji okamžitě využít tím, že na odhazovací balíček odhodí jednu
svou nehodící se kartu z ruky a speciální kartu pak odhodí na
odhazovací balíček lícem dolů. Karta je zahrána jako „mrtvá“. Pokud
se hráč zbaví jedné své karty pomocí této speciální karty „Odhoď
kartu“, hraje až do konce kola s jednou kartou méně oproti ostatním
hráčům. Někdy to může být i výhodné!

 

 

Dej soupeři kartu!

Dej soupeři kartu - přesouvající se karty
Dej soupeři kartu – přesouvající se karty

Hráč, který si z dobíracího balíčku lízne tuto kartu, ukáže (oznámí) ji a
musí okamžitě využít. Jednu svou libovolnou kartu z ruky předá
některému z hráčů u stolu. Ten ji musí přijmout. Poté hráč odhodí
speciální kartu na odhazovací balíček lícem dolů. Karta je zahrána
jako „mrtvá“. Pokud se hráč zbaví jedné své karty pomocí této
speciální karty „Dej soupeři kartu“, hraje v nevýhodě až do konce kola
s jednou kartou méně oproti ostatním hráčům, zatímco hráč, který ji
obdržel, dohrává kolo s jednou kartou navíc!

 

 

 

Vezmi soupeři kartu!

Vezmi soupeři kartu - přesouvající se karty
Vezmi soupeři kartu – přesouvající se karty

Hráč, který si z dobíracího balíčku lízne tuto kartu, ji musí okamžitě
využít. Speciální kartu ukáže (oznámí) a od jednoho ze soupeřů u stolu
si poté ihned vytáhne libovolnou kartu z jeho ruky, kterou přidá ke
svým kartám. Následně speciální kartu odhodí lícem dolů na
odhazovací balíček. Karta je zahrána jako „mrtvá“. Pokud hráč pomocí
speciální karty „Vezmi soupeři kartu“ získá kartu soupeře, hraje až do
konce kola s jednou kartou navíc oproti ostatním hráčům, zatímco
hráč, který o ni přišel, dohrává kolo s jednou kartou méně!

 

 

 

Minislovo násob x2!

Minislovo násob x2
Minislovo násob x2

Hráč, který si z dobíracího balíčku lízne tuto kartu, si ji ponechá do
závěrečného zúčtování kola. Speciální kartu ukáže (oznámí) a dolízne
si ještě jednu kartu z dobíracího balíčku. Poté dohraje svůj tah podle
obvyklých pravidel Syllabtimu. Při závěrečném zúčtování musí
bodovou hodnotu svého nejkratšího slova, sestávajícího se z nejméně
karet, vynásobit 2krát!

 

 

 

 

Maxislovo vyděl :2!

Maxislovo vyděl :2
Maxislovo vyděl :2

Hráč, který si z dobíracího balíčku lízne tuto kartu, si ji ponechá do
závěrečného zúčtování kola. Speciální kartu ukáže (oznámí) a dolízne
si ještě jednu kartu z dobíracího balíčku. Poté zahraje svůj tah podle
obvyklých pravidel Syllabtimu. Při závěrečném zúčtování musí
bodovou hodnotu svého nejdelšího slova, sestávajícího se z nejvíce
karet, vydělit 2mi! Pokud vznikne nestejně velký podíl, hráč bodově
odepisuje menší půlku! Příklad: Slovo za 9 bodů – hráč odepíše pouze
4 body!

 

 

 

Bonus 3 Body

Bonus 3 Body
Bonus 3 Body

Hráč, který si z dobíracího balíčku lízne tuto kartu, si ji ponechá do
závěrečného zúčtování kola. Speciální kartu ukáže (oznámí) a dolízne si ještě jednu kartu z dobíracího balíčku. Poté dohraje svůj tah podle obvyklých pravidel Syllabtimu. Hráč při závěrečném zúčtování musí ke svému celkovému bodovému zisku za všechny slova přičíst 3 body!
Gratulujeme!

 

 

 

 

Ztráta 2 body!

Ztráta 2 Body
Ztráta 2 Body

Hráč, který si z dobíracího balíčku lízne tuto kartu, si ji ponechá do
závěrečného zúčtování kola. Speciální kartu ukáže (oznámí) a dolízne si ještě jednu kartu z dobíracího balíčku. Poté dohraje svůj tah podle obvyklých pravidel Syllabtimu. Hráč při závěrečném zúčtování musí ze svého celkového bodového zisku odečíst 2 body! Tak, to je nám líto!

 

 

 

 

Zlatý bonus 5 bodů!

Zlatý bonus 5 bodů
Zlatý bonus 5 bodů

Hráč, který si z dobíracího balíčku lízne tuto kartu, si ji ponechá do
závěrečného zúčtování kola. Speciální kartu ukáže (oznámí) a dolízne si ještě jednu kartu z dobíracího balíčku. Poté dohraje svůj tah podle obvyklých pravidel Syllabtimu. Hráč při závěrečném zúčtování musí ke svému celkovému bodovému zisku za všechny slova přičíst 5 bodů!
Hodně štěstí!

 

 

 

 

POZOR! Žádnou výše uvedenou speciální kartou nelze hru zavřít! Uzavření hry
se řídí obvyklými pravidly pro Syllabatim!
Co znamená „Mrtvá karta“? – je to speciální karta, odhozená na odhazovací
balíček, kterou nesmí žádný z hráčů vzít. Totéž platí pro všechny karty, které
leží pod „mrtvou kartou“ v odhazovacím balíčku!
DOTAZ: Co se stane. Když hráč obdrží speciální kartu či karty již při rozdávání
před zahájením kola?
ODPOVĚĎ: Pokud hráč při rozdávání obdrží některou ze speciálních karet,
vyčká až na něho přijde řada.
1. Na začátku svého tahu si hráč nejdříve dolízne 1 kartu z dobíracího nebo
odhazovacího balíčku podle pravidel Syllabatimu.
2. Vyloží, oznámí speciální kartu, kterou právě vyhodnocuje – příkladně
kartu „Bonus 5 bodů“ – vyloží ji před sebe na stůl a dolízne si místo ní
další kartu, ovšem pouze z dobíracího balíčku. Nemůže vzít kartu
z odhazovacího balíčku.
3. Pokud má ještě jednu speciální kartu, musí ji též vyhodnotit. Příkladně
kartu: „Dej kartu soupeři!“ V takovém případě speciální kartu ukáže a
oznámí, speciální kartu odhodí na odhazovací balíček lícem dolů – tzv.
mrtvá karta a následně jednu svou kartu z ruky předá některému hráči u
stolu.
4. Následně dohraje svůj tah dle pravidel Syllabatimu – odhodí jednu svou
nepotřebnou kartu na odhazovací balíček.
Dobrou zábavu s karetní hrou Syllabatim a s rozšířením ke hře „Syllabatim 2“
přeje Společenství duševních sportů,

Pravidla karetní hry Syllabatim 2 – rozšíření ke stažení v souboru PDF zde