Podmínky a pravidla soutěže Hledáme…

Vážení přátelé a členové klubu Společenství duševních sportů, z.s., milí hráči,

máte rádi záhady, hádanky či tajenky? Zdá se Vám přetrvávající pandemie Covid-19 a s ní související vládní opatření, která nás stále nechtějí opustit, nudná a příliš dlouhá? Pokud si nad šiframi a hádankami rádi lámete hlavy, nabízíme Vám účast v naší nové internetové soutěži s názvem: „Hledáme správné heslo“.

 Co ke hře budete potřebovat?
Ke hře prakticky skoro nic zvláštního potřebovat nebudete. Nejdůležitější je připojení k internetu. Pak už jen velkou dávku trpělivosti, přemýšlivého ducha, nadšení, papír, tužku, případně diktafon či chytrý telefon, do kterého můžete postupně nahrávat a ukládat své hlasové poznámky nebo vzkazy.

V čem hra „Hledáme správné heslo“ spočívá?
Jednou za týden na našich stránkách SDSZS.CZ, v nové záložce s názvem: „Soutěž – Hledáme správné heslo“, zveřejníme jednu indicii či nápovědu. Takové Vás, při jejich pravidelném pozorném sledování a skládání dohromady, postupně dovedou až ke správnému řešení nebo třeba i k několika různým variantám řešení. Výsledkem Vaší snahy bude uhádnutí správného pětimístného hesla!

Jak takové heslo, co hledáte, má znít?
Tím jediným správným heslem bude vždy šifra složená z pěti písmen české abecedy, bez použití diakritiky. Slovo se však může vyskytnout v jakémkoliv slovesném tvaru, pádu, čísle, rodu, osobě nebo času, a to vše pouze vždy ve tvaru spisovné češtiny.

Heslo nebude tvořeno v cizím jazyce, nebude obsahovat číslo, předložku, příslovce, spojku či citoslovce, nebude tvořeno zkratkou. Může být však jazykově „zdomácnělé nebo počeštěné“, příkladně třeba slovo „video“. Heslo tedy bude vždy jen na 5 písmen, přičemž souhláska „ch“ je tvořena 2 písmeny „C“ a „H“!

Heslem může být jakékoliv jméno či příjmení osoby, jméno zvířete, název věci, název rostliny či zeměpisného místa, název pracovní, vědecké či umělecké činnosti, povolání, záliby, sportu a podobně, které bude nějakým způsobem s uvedenými nápovědami významově, obsahově nebo příběhově spojené či přímo související, podobně jako ve slavné TV soutěži Pevnost Boyard, ve které správně zvolené heslo umožnilo soutěžícím přístup do místnosti s pokladem. My Vás nebudeme nutit lézt mezi pavouky a hady, šplhat, prolézat bludiště či opičí stěny, běhat po provazech, skákat do hlubin, potápět se či rovnat své síly s různými zápasníky v čemkoliv. V naší nové Klubovně na Smíchově, v pomyslné pokladnici, bude pro Vás připravena „tajná schránka“, zvaná Kryptex!

Slovo či více slov, na které v souvislosti s logickými nápovědami postupně přijdete, a o kterých si budete myslet, že by mohly být tím správným finálním heslem, budete moci na schránce – Kryptexu od Mistra Leonarda da Vinciho vyzkoušet a pokusit se jej otevřít!

Musíme Vás však předem upozornit, že slovo tvořící heslo nebude obsahovat „české háčky ani čárky nad písmeny“! Mistr Leonardo, když stvořil Kryptex, naší „květnatou českou abecedu“ neznal. Takže, příkladně místo slova – láska nebo laská, zadáte na schránce kombinaci pěti písmen – laska. V případě úspěchu a prolomení šifry, vám schránka vydá ukrytý svitek s názvem pokladu – resp. názvem věcné ceny, kterou jako vítěz od nás, se slavnostní poctou, získáte.

 Co pro to udělat, abyste se do soutěže mohli zapojit?
Do soutěže „Hledáme správné heslo“ se můžete zapojit prakticky kdykoliv. Je určena pro všechny ve věku od 9 – 99 let! Ale pozor! Zveřejněné nápovědy na našich stránkách nebudou přístupny napořád. Nápovědy starší 7 dnů ze stránek nadobro zmizí. Všech indicií, souvisejících k jednomu heslu, bude zveřejněno dost, nikdy však víc jak 13! Pokud nějakou nápovědu nestihnete, nevadí, budete mít k dispozici následující, avšak práce bude pro luštitele o něco těžší. Vaše tipy na správná hesla nebudeme průběžně vyhodnocovat ani telefonicky či e-mailem posuzovat. Správnost hesla si vyzkoušíte na Kryptexu sami přímo u nás v Klubovně nebo výjimečně při některém klubovém setkání Deskovek u Vás ve středisku, kam Vám Kryptex rádi přivezeme s sebou, abyste se mohli pokusit o své štěstí!

Kdy začínáme?
První nápovědu k soutěži „Hledáme správné heslo“ zveřejníme již 4.1.2021! Nápověda bude na našich stránkách poskytnuta po již zmíněnou dobu 7 dnů. Po uplynutí této doby nápověda ze stránek zmizí a nahradí ji nápověda nová, vzestupně číslovaná. Pokud takovou indicii promarníte, nedá se nic dělat. Znovu už nebude nikdy zobrazena, a to ani na vyžádání!

Jak bude vyhlášen termín k pokusům o otevření schránky v Klubovně?
Kryptex si můžete přijet osobně vyzkoušet otevřít k nám do Klubovny na Smíchově v předem vyhlášeném termínu. Termíny pro takové setkání za účelem pokusů o otevření schránky vyhlásíme vždy jednou nebo 2x za měsíc v dostatečném časovém předstihu na našich internetových stránkách.

Pokud si budete chtít zkusit schránku otevřít, je třeba se předem na takovém postupu s námi dohodnout prostřednictvím e-mailu na adresu: sdszs@seznam.cz

V případě, že Klubovna na Smíchově bude již fungovat v pravidelném provozním řádu, tedy v běžném režimu bez nějakých proti-pandemických omezení, pak možnost pokusit se otevřít Kryptex bude umožněn soutěžícím pravidelně 1x týdně nebo i při vybraných herních či turnajových dnech, při společných setkáních nebo při sportovních či kulturních akcích. Informace bude v pozvánkách na takové společné akce určitě zmíněna.

Termíny běžného provozu Klubovny ani termíny našich výjezdních aktivit, s ohledem na doposud trvající proti-pandemická opatření a nouzový stav, zatím z pochopitelných důvodů neznáme a nemůžeme nyní ani naplánovat.

Jak bude otvírání Kryptexu probíhat?

Každý z přítomných účastníků soutěže má možnost vyzkoušet max. 5 různých kombinací po sobě. Následuje pak možnost 5 pokusů dalšího účastníka. Soutěžící se pokusí o prolomení hesla schránky v pořadí tak, jak se do Klubovny v den „Otevírání Kryptexu“ dostavili. Pokud se nikomu z účastníků nepovede schránku ten den otevřít, bude hra pokračovat v hledání správného hesla formou nově zveřejněných nápověd. Nápověd může být zveřejněno maximálně 13. Pokud se povede schránku otevřít některému účastníkovi soutěže dříve, s pomocí menšího počtu zveřejněných nápověd, bude následně vyhlášena další hra. Za každý pokus o zadání jednoho hesla bude soutěžícímu zúčtována částka 10,- Kč, splatná před pokusem o zadání hesla na Kryptexu a pokusem o jeho otevření. Pokud někdo bude chtít vyzkoušet 5 nebo i více hesel, připraví si příslušný počet korun podle počtu zamýšlených pokusů. Pokud se vystřídají všichni přítomní hráči a vyčerpají svých prvních 5 pokusů, lze proces od prvního příchozího ještě jednou ve stejném rozsahu zopakovat. Veškeré finanční prostředky, které se takto podaří soustředit, budou použity na provoz spolku Společenství duševních sportů, z.s.

Jak pravidelně vyhodnocujeme hru?
Máme to jednoduché! Jak bylo již zmíněno, průběžně nic nevyhodnocujeme! Pouze v předvečer zahájení internetové hry 3.1.2021 uložíme, za dozoru ctihodného svědka, do Kryptexu svitek s názvem pokladu – ceny pro vítěze a do obálky pak zapečetíme tajné heslo k jeho otevření. Dál už jen na web postupně budeme zadávat indicie, které by měly toho nejrychlejšího a nejlepšího ze všech „šifrologů“ dovést až k otevření Kryptexu a tím i k zajímavé výhře!

Mohu se do soutěže zapojit dodatečně? A jak to bude probíhat, když jsem nevidící?
Do soutěže se lze zapojit kdykoliv bez ohledu na věk i zrakovou kondici. Nápovědy budou na webu srozumitelně uvedeny tak, aby je mohlo čtecí zařízení Vašeho PC bez potíží přečíst. Nutno však vzít na zřetel, že nápovědy, které v rámci hry již proběhly, se na stránkách nebudou již nikdy opakovat!

Pokud přijedete k nám do Klubovny v termínu určeném pro „Otevírání Kryptexu“, stačí mít s sebou zapsaná či hlasově zaznamenaná slova o pěti písmenech, o kterých se domníváte, že jsou to možná hesla k otevření. Na Kryptexu je za Vás, při Vaší osobní účasti a našeho dozoru, odzkouší Vámi pověřená osoba. Své tipy na heslo však nikdy nikomu nesdělujte! Ulehčili byste tak práci svým soupeřům!

Co když je heslo správné, ale schránku se mi přesto nepovede otevřít?
 takovém případě Vás upozorníme, že heslo je správné. Připravíme zapečetěnou obálku s heslem pro případnou kontrolu – autorizaci vítěze a ponecháme Vám možnost nastavit kód na schránce znovu tak, aby se Kryptex bez problémů otevřel a vydal své tajemství.

 Kdy hra končí?
Hra skončí otevřením Kryptexu a slavnostním předáním pokladu – věcné ceny vítězi.

Termín zahájení soutěže je naplánován 4.1.2021 ve 21:00 hod. na stránkách SDSZS.CZ záložka soutěž „Hledáme správné heslo.“ V tento čas bude zveřejněna první indicie první hry!

Pokud správné heslo, přes veškeré uvedené nápovědy, nikdo neodhalí a schránku tak neotevře ani do 31.3.2021, soutěž bude znovu zahájena druhým kolem dne 4.4.2021 ve 21:00 hod. s novým heslem, novými nápovědami a s novým pokladem! Druhé kolo soutěže skončí nejpozději k 30.6.2021, tedy za předpokladu, že nikdo správnou šifru do té doby neuhodne. Další kola nejsou nyní naplánována.

 Proč se zapojit do hry „Hledáme správné heslo?“
Přemýšlení, hledání všemožných odpovědí na různé otázky, vynalézavost, myšlení, tvořivost, zručnost, sport, věda, komunikace, technika, lety do vesmíru… to vše udělalo lidstvo moderním lidstvem, přičemž mozek je stále ta nejsložitější a současně nejgeniálnější věc, kterou máme k dispozici. Neměli bychom ho nechat jen tak zahálet. Kombinační hry, karetní akce, křížovky, sudoku, dovednostní soutěže jsou sice fajn, ale někdy je také moc fajn si pohodlně sednout do křesla či odložit své tělo na pohovku, jen si tak lehce popřemýšlet…  prolomit „jednoduchou tajnou šifru“, následně získat věcnou cenu a udělat si při tom s kamarády a s přáteli báječný výlet do Prahy, na Smíchov, do Zborovské…. A to je celkem dobrý nápad i důvod… nebo snad ne?

Těšíme se na Vaši účast a přejeme hodně úspěchů ve hře!