Sezóna 2018 – 2019

Zveme Vás na:

Závěrečné vyhlášení výsledků a vítězů 2.ročníku ligy Deskovek MK
Praha 5 Smíchov, 2018/19.
Slavnostní program: Předání diplomů, medailí a drobných cen vítězům.
Datum a čas konání: čtvrtek 27.6.2019 od 16:00 – 18:45 hod.)
Místo konání: Městská knihovna Praha 5 – pobočka Smíchov, Nám. 14
října 83/15, Praha 5, 150 00
Pořádá: MK Praha 5 – Smíchov, pobočka Nám.14 října a Společenství
duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.), pozvaní hosté
Propozice: Oceněn bude každý zájemce, který se zúčastnil alespoň
jednoho turnaje ligy Deskovek ročníku 2018/2019 v Městské knihovně
Praha – pobočce Smíchov nebo kteréhokoliv turnaje ligy LIGAN/LIGAS
2018/2019.
Účast všech hráčů a přátel Deskovek vítána. Kapacita – kolik se nás jen
do dětského odd. vejde!
Přihlášky: Přihlášky nebo svou účast adresujte na e-mail pořadatele:
sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav
Slanina. Přihlásit se můžete i osobně v Městské knihovně, pobočka
Nám. 14 října 83/15, Praha 5, dětské odd.
Uzávěrka přihlášek: Oznámení o své účasti na vyhlášení prosím
oznamte nejpozději do 26.6.2019 na shora uvedené kontakty.
A co nás čeká?
Trocha veselé statistiky, ohlednutí za uplynulým ročníkem Deskovek i
celonárodní ligy Ligan/Ligas, stručné představení dvou různých ligových
soutěží, představení jednotlivých vyhlašovaných kategorií v pořadí
programu a vyhlášení pořadí v soutěžích:
– Ligas 2018-2019 celorepubliková liga Deskovek dospělých slabozrakých
hráčů
– Deskovky 2018-2019 kategorie dvoučlenná družstva
– Ligan 2018-2019 celorepubliková liga Deskovek dospělých nevidomých
hráčů
– Deskovky 2018-2019 kategorie juniorka (dívka do 18 let)
– Deskovky 2018-2019 kategorie junior (chlapec do 18 let)
– Deskovky 2018-2019 kategorie hráči se zrakovým hendikepem
– Deskovky 2018-2019 zvláštní kategorie Genius Loci – duch místa
– Deskovky 2018-2019 kategorie dospělí (hráči a hráčky nad 18 let)
Podrobný program Deskovek MK Praha 5 – Smíchov najdete i na web.
stránkách Městské knihovny Praha – pobočka Praha 5 – Smíchov, Nám.
14. října. Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a instruktory
Deskovek se těší
Jaroslav Slanina, SDS, z.s.
V Praze dne 23.6.2019


Zveme Vás na:

Třináctý turnaj 2.ročníku ligy Deskovek MK Praha 5 Smíchov, 2018/19.

Turnaj dvojic a rodinných týmů v Pescadu, Duchovi a QuiZoo.

Datum a čas konání: čtvrtek 20.6.2019 od 16:00 – 18:45 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Městská knihovna Praha 5 – pobočka Smíchov, Nám. 14 října 83/15, Praha 5, 150 00

Pořádá: MK Praha 5 – Smíchov, pobočka Nám.14 října a Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.)

Propozice turnaje: Turnaj dvojic ve víceboji (Pescado, Duch a QuiZoo) je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 8 let a zná pravidla her. Turnaj se hraje podle pravidel výrobců her. Všichni hráči odehrají stejný počet partií. Hrát se bude u stolů ve skupinkách po 4 – 8 hráčích.

Pescado – sázková karetní a kostková hra (4 hráči)

Duch, Duchová v koupelně – postřehová hra (4 – 8 hráčů)

QuiZoo – postřehová znalostní hra (4 – 8 hráčů)

Vyhodnocení partií určí velké body získané za pořadí u stolů 8 až 1 nebo 4 až 1. V případě rovnosti bodů v partii mezi hráči, je oběma hráčům přidělen stejný počet bodů za shodné pořadí.

Příklad pro 4 hráče u stolu: hráč A má 19 bodů, hráč B a C shodně 17, hráč D 16.

Hráč A – získal 4 body za 1. v pořadí u stolu, hráč B a C – shodně 3 body za dělené 2. pořadí u stolu a hráč D – pouze 1 bod za 4. místo.

Při shodě bodů za pořadí u stolů na konci turnaje rozhoduje součet skóre všech herních bodů jednotlivých hráčů (resp. dvojic).

Startovné: Účast v turnaji je zdarma. Kapacita turnaje max. 16 míst.

Přihlášky: Přihlášky nebo svou účast adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina. Přihlásit se můžete i osobně v Městské knihovně, pobočka Nám. 14 října 83/15, Praha 5, dětské odd.

Uzávěrka přihlášek: Oznámení o své účasti v turnaji prosím oznamte nejpozději do 18.5.2019 na shora uvedené kontakty. Předem nepřihlášení hráči se mohou turnaje zúčastnit a být přizváni ke hře do vyčerpání kapacity (16 míst).

LIGA: Každý, kdo odehraje turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Deskovek pro rok 2018 – 2019. Liga se skládá z 13ti samostatných turnajů a mini-turnajů v různých deskových a karetních hrách. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít. Průběžná tabulka ligy bude vedena pod přezdívkami, které si hráči zvolí před prvním turnajem. Podrobný program Deskovek MK Praha 5 – Smíchov najdete i na stránkách Městské knihovny Praha – pobočka Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října

Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a instruktory Deskovek se těší
Jaroslav Slanina

V Praze dne 2.4.2019


Zveme Vás na:

Dvanáctý turnaj 2.ročníku ligy Deskovek MK Praha 5 Smíchov, 2018/19.

Turnaj ve hře Repello.

Datum a čas konání: čtvrtek 23.5.2019 od 16:00 – 18:45 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Městská knihovna Praha 5 – pobočka Smíchov, Nám. 14 října 83/15, Praha 5, 150 00

Pořádá: MK Praha 5 – Smíchov, pobočka Nám.14 října a Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.)

Propozice turnaje: Turnaj ve hře Repello je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 8 let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje podle oficiálních pravidel výrobce hry, u stolků v počtu 3 – 4 hráči, s 12 žetony v zásobníku. Předpoklad je minimálně 3 – 4 odehraná kola. V prvním kole proběhne rozlosování hráčů ke stolům. V každém dalším kole budou k sobě přiřazení hráči se stejným bodovým ziskem z kol předchozích. Každý hráč získává body za pořadí u stolku následovně: 1. místo = 4 body, 2. místo = 3 body,

  1. místo za 2 body a 4. za 1 bod. V případě rovnosti bodů z počtu nasbíraných žetonů ve hře u dvou nebo více hráčů, rozhoduje počet získaných stříbrných a zlatých žetonů.

Startovné: Účast v turnaji je zdarma. Kapacita turnaje max. 20 míst.

Přihlášky: Přihlášky za děti nebo svou účast adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina. Přihlásit se můžete i osobně v Městské knihovně, pobočka Nám. 14 října 83/15, Praha 5, dětské odd.

Uzávěrka přihlášek: Oznámení o své účasti v turnaji prosím oznamte nejpozději do 20.5.2019 na shora uvedené kontakty. Předem nepřihlášení hráči se mohou turnaje zúčastnit a být přizváni ke hře do vyčerpání kapacity (20 míst).

LIGA: Každý, kdo odehraje turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Deskovek pro rok 2018 – 2019. Liga se skládá z 12ti samostatných turnajů a mini-turnajů v různých deskových a karetních hrách. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít. Průběžná tabulka ligy bude vedena pod přezdívkami, které si hráči zvolí před prvním turnajem. Podrobný program Deskovek MK Praha 5 – Smíchov najdete i na stránkách Městské knihovny Praha – pobočka Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října

Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a instruktory Deskovek se těší Jaroslav Slanina

V Praze dne 2.5.2019


Zveme Vás na:

sedmý turnaj 2. ročníku ligy deskových a karetních her Ligan a Ligas 2018-2019 pro hráče se zrakovým hendikepem

Turnaj dvoučlenných týmů v karetních hrách (Whist, „Prší 48“ a Safari bar).

Datum a čas konání: středa 15.5.2019 od 15:00 – 19:00 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s., Šmolíkova 866/1, Praha 1, 161 00

Pořádá: Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.) ve spolupráci s členy a hráči Klubu deskových a karetních her Dědina.

Propozice turnaje: Turnaj v karetních hrách je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 18 let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje skupinově u stolů. V prvním kole s losováním (v každém dalším kole jsou k sobě přiřazeni hráči se podobným bodovým ziskem za pořadí u stolů z předchozích kol). Hráči ve dvojici budou vyhodnoceni společně a každý z nich v tabulce obdrží shodný počet ligových bodů za pořadí u stolů a v turnaji.

Startovné: Členové SDS, z.s. mají startovné a drobné občerstvení zdarma, ostatní zájemci hradí turnajový poplatek ve výši 60,- Kč, splatný před zahájením turnaje.

Doprava: Bližší informace najdete na webových stránkách střediska Dědina:  dedina.cz  v nabídce „Popis cesty“.

Přihlášky: Své přihlášky nebo svou účast adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina

Doprovod na turnaj si hráči řeší individuálně.

Dobrovolní asistenti v místě turnaje jsou k dispozici hráčům po celou dobu konání akce.

Uzávěrka přihlášek: Svou účast v turnaji prosím oznamte nejpozději do 12.5.2019 na shora uvedené kontakty. Kapacita turnaje je maximálně 16 míst.

LIGA: Každý, kdo odehraje turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Ligan a Ligas pro rok 2018 -2019. Liga se skládá z 8mi samostatných turnajů. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít.

Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a hráče Klubu deskových her Dědina se těší

Jaroslav Slanina

V Praze dne 3.5.2019


Zveme Vás na:

Jedenáctý turnaj 2.ročníku ligy Deskovek MK Praha 5 Smíchov, 2018/19.

Turnaj v brazilské dámě

Datum a čas konání: čtvrtek 25.4.2019 od 16:00 – 18:45 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Městská knihovna Praha 5 – pobočka Smíchov, Nám. 14 října 83/15, Praha 5, 150 00

Pořádá: MK Praha 5 – Smíchov, pobočka Nám.14 října a Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.)

Propozice turnaje: Turnaj v brazilské dámě je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 8 let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje podle oficiálních pravidel, švýcarským způsobem losování, na čas 7 minut (+2 vteřiny za tah) na jednu partii a hráče. Všichni hráči odehrají stejný počet partií bez ohledu na získaný počet bodů. Předpoklad je minimálně 7 kol. K sobě jsou vždy přiřazeni hráči se stejným bodovým ziskem z předešlého kola. V případě rovnosti bodů u dvou nebo více hráčů na 1. až 3. místě rozhodují kritéria (SB), případně vzájemné partie. V případně shody obou kritérií se mohou odehrát doplňkové partie – tzv. baráž na 5 minut/hráče (bez přidávaného času) o konečné místo v turnaji. O dalším pořadí rozhoduje kritérium pomocných bodů (SB), dále výsledek vzájemné partie hráčů, větší počet výher.

Startovné: Účast v turnaji je zdarma. Kapacita turnaje max. 20 míst.

Přihlášky: Přihlášky nebo svou účast adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina. Přihlásit se můžete i osobně v Městské knihovně, pobočka Nám. 14 října 83/15, Praha 5, dětské odd.

Uzávěrka přihlášek: Oznámení o své účasti v turnaji prosím oznamte nejpozději do 22.4.2019 na shora uvedené kontakty. Předem nepřihlášení hráči se mohou turnaje zúčastnit a být přizváni ke hře do vyčerpání kapacity (20 míst).

LIGA: Každý, kdo odehraje turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Deskovek pro rok 2018 – 2019. Liga se skládá z 12ti samostatných turnajů a mini-turnajů v různých deskových a karetních hrách. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít. Průběžná tabulka ligy bude vedena pod přezdívkami, které si hráči zvolí před prvním turnajem. Podrobný program Deskovek MK Praha 5 – Smíchov najdete i na stránkách Městské knihovny Praha – pobočka Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října

Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a instruktory Deskovek se těší
Jaroslav Slanina
V Praze dne 2.4.2019


Zveme Vás na:

Na Mistrovství České republiky nevidomých a slabozrakých v Brazilské dámě pro rok 2019 – kategorie dospělí.

Kde: Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina o.p.s. (kontakt na webových stránkách střediska)

Kdy: 13. 4. 2019 od 9:00 do 19:30

Podrobnější informace naleznete v PDF dokumentu zde

Propozice zde


Zveme Vás na:

Devátý turnaj 2. ročníku ligy Deskovek MK Praha 5 – Smíchov, 2018/19.
Turnaj v sázkové karetní plánovací hře COLT EXPRESS.
Datum a čas konání: čtvrtek 28.3.2019 od 16:00 – 18:45 hod (včetně
vyhlášení výsledků a předání drobných cen)
Místo konání: Městská knihovna Praha 5 – pobočka Smíchov, Nám. 14
října 83/15, Praha 5, 150 00.
Pořádá: MK Praha 5 – Smíchov, pobočka Nám.14 října a Společenství
duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.)
Propozice turnaje: Turnaj v „Colt Expressu“ je koncipován jako
otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věk 8
let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje losovaným způsobem u stolků se
4-6 hráči, V druhém kole jsou k sobě přiřazeni hráči s obdobným
bodovým ziskem z kola prvního za pořadí u stolů. Vítěz u stolu získá za
partii 6 bodů, druhý v pořadí 5 bodů, třetí 4 body, čtvrtý 3 body, pátý 2 a
šestý 1 bod. Hrát se budou 2 – 3 kola. O celkovém pořadí hráčů v turnaji,
při shodě součtu bodů za pořadí u stolů, rozhoduje součet dosaženého
finančního skóre z lupu ze všech her, při rovnosti i tohoto kritéria pak
počet získaných trezorů.
Startovné: Účast v turnaji je zdarma. Kapacita turnaje max. 18 míst.
Přihlášky: Své přihlášky nebo svou účast adresujte na e-mail
pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 –
pan Jaroslav Slanina. Přihlásit se můžete i osobně v Městské knihovně,
pobočka Nám. 14 října 83/15, Praha 5, dětské odd.
Uzávěrka přihlášek: Oznámení o své účasti v turnaji prosím oznamte
nejpozději do 25.3.2019 na shora uvedené kontakty. Nepřihlášení hráči
se mohou zúčastnit a být přizváni ke hře do vyčerpání kapacity (18 míst).
LIGA: Každý, kdo odehraje první turnaj, stane se automaticky hráčem
ligy Deskovek pro rok 2018 -2019. Liga se skládá z 12ti samostatných
turnajů a mini-turnajů v různých deskových a karetních hrách. Účastník
nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více
turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize
bude mít. Průběžná tabulka ligy bude vedena pod přezdívkami, které si
hráči zvolí před prvním turnajem. Průběžné pořadí ligy bude na našich
stránkách zveřejněno.
Podrobný program Deskovek MK Praha 5 – Smíchov najdete i na
stránkách Městské knihovny Praha – pobočka Praha 5 – Smíchov, Nám.
14. října
Těšíme se na Vaši účast. Za Společenství duševních sportů a instruktory
Deskovek

Jaroslav Slanina

V Praze dne 3.3.2019


Zveme Vás na:

šestý turnaj 2. ročníku ligy deskových a karetních her Ligan a Ligas
2018-2019 pro hráče se zrakovým hendikepem
Turnaj v Kostkových hrách (Člověče, nezlob se! Vzducholoď,
třináctka a Pirátské kostky).
Datum a čas konání: středa 20.3.2019 od 15:00 – 19:00 hod (včetně
vyhlášení výsledků a předání drobných cen)
Místo konání: Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro
nevidomé Dědina, o.p.s., Šmolíkova 866/1, Praha 1, 161 00
Pořádá: Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.) ve spolupráci
s členy a hráči Klubu deskových a karetních her Dědina.
Propozice turnaje: Turnaj v kostkových hrách je koncipován jako
otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku
18 let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje skupinově u stolů. V prvním
kole s losováním (v každém dalším kole jsou k sobě přiřazeni hráči se
podobným bodovým ziskem za pořadí u stolů z předchozích kol).
Startovné: Členové SDS, z.s. mají startovné a drobné občerstvení
zdarma, ostatní zájemci hradí turnajový poplatek ve výši 60,- Kč, splatný
před zahájením turnaje.
Doprava: Bližší informace najdete na webových stránkách střediska
Dědina: dedina.cz v nabídce „Popis cesty“.
Přihlášky: Své přihlášky nebo svou účast adresujte na e-mail
pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 –
pan Jaroslav Slanina
Doprovod na turnaj si hráči řeší individuálně.
Dobrovolní asistenti v místě turnaje jsou k dispozici hráčům po celou
dobu konání akce.
Uzávěrka přihlášek: Svou účast v turnaji prosím oznamte nejpozději
do 16.3.2019 na shora uvedené kontakty. Kapacita turnaje je maximálně
12 míst.
LIGA: Každý, kdo odehraje turnaj, stane se automaticky hráčem ligy
Ligan a Ligas pro rok 2018 -2019. Liga se skládá z 8mi samostatných
turnajů. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však,
že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší
umístění v lize bude mít.
Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a hráče Klubu
deskových her Dědina

Jaroslav Slanina

V Praze dne 3.3.2019


Zveme Vás na:

Osmý turnaj 2. ročníku ligy Deskovek MK Praha 5 – Smíchov, 2018/19.

Turnaj v sázkové deskové hře Osadníci z Katanu.

Datum a čas konání: čtvrtek 28.2.2019 od 16:00 – 18:45 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Městská knihovna Praha 5 – pobočka Smíchov, Nám. 14 října 83/15, Praha 5, 150 00

Pořádá: MK Praha 5 – Smíchov, pobočka Nám.14 října a Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.)

Propozice turnaje: Turnaj ve hře „Osadníci z Katanu“ je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 8mi let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje losovaným způsobem u stolků se 3-4 hráči, do zisku 8 bodů (jednoho z hráčů), případně na čas 60 minut na jednu partii u stolu. Ve druhém kole jsou k sobě přiřazeni hráči s obdobným bodovým ziskem z kola předchozího. Vítěz u stolu, který má na konci po vyhodnocení hry nejvíce bodů u stolu, získává za partii 8 bodů, druhý v pořadí 6 bodů, třetí 4 body a čtvrtý 2 body. Hrát se budou 2 kola.

O celkovém pořadí hráčů v turnaji, při shodě součtu bodů za pořadí u stolů, rozhoduje součet dosaženého skóre ze všech kol. V případě současné rovnosti obou kritérií se přihlíží k zisku karty „Nejdelší obchodní cesta“ a „Největší vojsko“. Dále pak rozhodne los.

Startovné: Účast v turnaji je zdarma. Kapacita turnaje max. 16 míst.

Přihlášky: Své přihlášky nebo svou účast adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina. Přihlásit se můžete i osobně v Městské knihovně, pobočka Nám. 14 října 83/15, Praha 5, dětské odd.

Uzávěrka přihlášek: Oznámení o své účasti v turnaji prosím oznamte nejpozději do 26.2.2019 na shora uvedené kontakty. Nepřihlášení hráči se mohou zúčastnit a být přizváni ke hře do vyčerpání kapacity (16 míst).

LIGA: Každý, kdo odehraje první turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Deskovek pro rok 2018 -2019. Liga se skládá z 12ti samostatných turnajů a mini-turnajů v různých deskových a karetních hrách. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít. Průběžná tabulka ligy bude vedena pod přezdívkami, které si hráči zvolí před prvním turnajem. Průběžné pořadí ligy bude na našich stránkách zveřejněno. Podrobný program Deskovek MK Praha 5 – Smíchov najdete i na stránkách Městské knihovny Praha – pobočka Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října

Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a instruktory Deskovek se těší

Jaroslav Slanina

V Praze dne 29.1.2019

Zveme Vás na:

pátý turnaj 2. ročníku ligy deskových a karetních her Ligan a Ligas 2018-2019 pro hráče se zrakovým hendikepem

Turnaj v Brazilské dámě (deska 8×8 polí).

Datum a čas konání: středa 20.2.2019 od 15:00 – 19:00 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s., Šmolíkova 866/1, Praha 1, 161 00

Pořádá: Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.) ve spolupráci s členy a hráči Klubu deskových a karetních her Dědina.

Propozice turnaje: Turnaj v Brazilské dámě je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 18 let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje švýcarským systémem losování (v každém kole jsou k sobě přiřazeni hráči se stejným bodovým ziskem), se soutěžními hodinami s časem 20 min (+ 3 sec. bonus za každý odehraný tah).

Startovné: Členové SDS, z.s. mají startovné a drobné občerstvení zdarma, ostatní zájemci hradí turnajový poplatek ve výši 60,- Kč, splatný před zahájením turnaje.

Doprava: Bližší informace najdete na webových stránkách střediska Dědina:  dedina.cz  v nabídce „Popis cesty“.

Přihlášky: Své přihlášky nebo svou účast adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina

Doprovod na turnaj si hráči řeší individuálně.

Dobrovolní asistenti v místě turnaje jsou k dispozici hráčům po celou dobu konání akce.

Uzávěrka přihlášek: Svou účast v turnaji prosím oznamte nejpozději do 18.2.2019 na shora uvedené kontakty. Kapacita turnaje je maximálně 16 míst.

LIGA: Každý, kdo odehraje turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Ligan a Ligas pro rok 2018 -2019. Liga se skládá z 8mi samostatných turnajů. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít.

Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a hráče Klubu deskových her Dědina

Jaroslav Slanina

V Praze dne 29.1.2019


Zveme Vás na:

Sedmý turnaj 2. ročníku ligy Deskovek MK Praha 5 – Smíchov, 2018/19. Turnaj v sázkové deskové hře Velbloudí dostihy.

Datum a čas konání: čtvrtek 24.1.2019 od 16:00 – 18:45 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Městská knihovna Praha 5 – pobočka Smíchov, Nám. 14 října 83/15, Praha 5, 150 00

Pořádá: MK Praha 5 – Smíchov, pobočka Nám.14 října a Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.)

ropozice turnaje: Turnaj ve hře „Velbloudí dostihy“ je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 8mi let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje losovaným způsobem u stolků se 4-5 hráči (max. 6), do projetí cíle prvním hráčem, případně na čas 40 minut na jednu partii u stolu. V druhém a třetím kole jsou k sobě přiřazeni hráči s obdobným bodovým ziskem z kola předchozího. Vítěz u stolu, který má na konci hry po vyhodnocení závodu nejvíce Egyptských liber, získává za partii 6 bodů, druhý v pořadí 5 bodů, třetí 4 body, čtvrtý 3 body, pátý 2 body a šestý 1 bod. Hrát se budou 2 – 3 kola. O celkovém pořadí hráčů v turnaji, při shodě součtu bodů za pořadí u stolů, rozhoduje součet dosaženého finančního skóre ze všech kol.

Startovné: Účast v turnaji je zdarma. Kapacita turnaje max. 24 míst.

Přihlášky: Své přihlášky nebo svou účast adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina. Přihlásit se můžete i osobně v Městské knihovně, pobočka Nám. 14 října 83/15, Praha 5, dětské odd.

Uzávěrka přihlášek: Oznámení o své účasti v turnaji prosím oznamte nejpozději do 22.1.2019 na shora uvedené kontakty. Nepřihlášení hráči se mohou zúčastnit a být přizváni ke hře do vyčerpání kapacity (24 míst).

LIGA: Každý, kdo odehraje první turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Deskovek pro rok 2018 -2019. Liga se skládá z 12ti samostatných turnajů a mini-turnajů v různých deskových a karetních hrách. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít. Průběžná tabulka ligy bude vedena pod přezdívkami, které si hráči zvolí před prvním turnajem. Průběžné pořadí ligy bude na našich stránkách zveřejněno.

Podrobný program Deskovek MK Praha 5 – Smíchov najdete i na stránkách Městské knihovny Praha – pobočka Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října

Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a instruktory Deskovek se těší

Jaroslav Slanina

V Praze dne 4.1.2019


Zveme Vás na:

čtvrtý turnaj 2. ročníku ligy deskových a karetních her Ligan a Ligas 2018-2019 pro hráče se zrakovým hendikepem. Turnaj v dominové hře Královská zahrada.
Datum a čas konání: středa 16.1.2019 od 15:00 – 19:00 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)
Místo konání: Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s., Šmolíkova 866/1, Praha 1, 161 00
Pořádá: Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.) ve spolupráci s členy a hráči Klubu deskových a karetních her Dědina.
Propozice turnaje: Turnaj v Královské zahradě je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věk 18 let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje systémem 4 až 5 kol partií, u stolu po 3 – 4 hráčích. Hráči získávají hlavní body za pořadí u stolu (1. místo získává 4 body, za druhé místo 3 body, za třetí 2 a za čtvrté 1 bod, a to dle dosaženého skóre v partii. V případě rovnosti bodů u více hráčů rozhoduje krajina s nejvyšším součtem dosažených bodů. V případě rovnosti hlavních bodů na konci celého turnaje u více hráčů, rozhoduje celkové bodové skoré ze všech partií, dosažené hráčem během turnaje.
Startovné: Členové SDS, z.s. mají startovné a drobné občerstvení zdarma, ostatní zájemci hradí turnajový poplatek ve výši 60,- Kč, splatný před zahájením turnaje.
Doprava: Bližší informace najdete na webových stránkách střediska Dědina: dedina.cz v nabídce „Popis cesty“.
Přihlášky: Své přihlášky nebo svou účast adresujte na e-mail
pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina
Doprovod na turnaj si hráči řeší individuálně. Dobrovolní asistenti v místě turnaje jsou k dispozici hráčům po celou dobu konání akce.
Uzávěrka přihlášek: Svou účast v turnaji prosím oznamte nejpozději do 12.1.2019 na shora uvedené kontakty. Kapacita turnaje je maximálně 12 míst.
LIGA: Každý, kdo odehraje turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Ligan a Ligas pro rok 2018 -2019. Liga se skládá z 8mi samostatných turnajů. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však,
že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít.
Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a hráče Klubu deskových her Dědina

Jaroslav Slanina

V Praze dne 26.12.2018


Zveme Vás na:

Šestý turnaj 2. ročníku ligy Deskovek MK Praha 5 – Smíchov, 2018/19. Turnaj v sázkové deskové hře Dostihy a sázky.
Datum a čas konání: čtvrtek 3.1.2019 od 16:00 – 18:45 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)
Místo konání: Městská knihovna Praha 5 – pobočka Smíchov, Nám. 14 října 83/15, Praha 5, 150 00
Pořádá: MK Praha 5 – Smíchov, pobočka Nám.14 října a Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.)
Propozice turnaje: Turnaj v „Dostizích a sázkách“ je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 8 let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje losovaným způsobem u stolků se
4-5 hráči (max. 6), na čas 75 minut na jednu partii nebo do bankrotu prvního z hráčů u stolu. V druhém kole jsou k sobě přiřazeni hráči s obdobným finančním ziskem z předešlého kola. Vítěz u stolu získá za
partii 15 bodů, druhý v pořadí 12 body, třetí 10 body, čtvrtý 7 bodů, pátý 5 a šestý 2 body. Hrát se budou 2 kola. O celkovém pořadí hráčů v turnaji, při shodě součtu bodů za pořadí u stolů, rozhoduje součet
dosaženého finančního skóre z obou her.

Startovné: Účast v turnaji je zdarma. Kapacita turnaje max. 24 míst.
Přihlášky: Své přihlášky nebo svou účast adresujte na e-mail
pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina. Přihlásit se můžete i osobně v Městské knihovně, pobočka Nám. 14 října 83/15, Praha 5, dětské odd.
Uzávěrka přihlášek: Oznámení o své účasti v turnaji prosím oznamte nejpozději do 30.12.2018 na shora uvedené kontakty. Nepřihlášení hráči se mohou zúčastnit a být přizváni ke hře do vyčerpání kapacity (24
míst).
LIGA: Každý, kdo odehraje první turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Deskovek pro rok 2018 -2019. Liga se skládá z 12ti samostatných turnajů a mini-turnajů v různých deskových a karetních hrách. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít. Průběžná tabulka ligy bude vedena pod přezdívkami, které si hráči zvolí před prvním turnajem. Průběžné pořadí ligy bude na našich
stránkách zveřejněno.
Podrobný program Deskovek MK Praha 5 – Smíchov najdete i na stránkách Městské knihovny Praha – pobočka Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října. Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a instruktory Deskovek

Jaroslav Slanina

V Praze dne 21.12.2018


Zveme Vás na:

Na Mistrovství České republiky nevidomých a slabozrakých v Královské dámě pro rok 2018 – kategorie dospělí.

Kde: Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina o.p.s. (kontakt na webových stránkách střediska)

Kdy: 15. 12. 2018 od 9:00 do 19:30

Podrobnější informace naleznete v PDF dokumentu zde


Zveme Vás na:

třetí turnaj 2. ročníku ligy deskových a karetních her Ligan a Ligas 2018-
2019 pro hráče se zrakovým hendikepem, druhá část turnaje. Turnaj v karetní hře Syllabatim.

Datum a čas konání: pondělí 3.12.2018 od 15:00 – 19:00 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s., Šmolíkova 866/1, Praha 1, 161 00

Pořádá: Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.) ve spolupráci s členy a hráči Klubu deskových a karetních her Dědina.

Propozice turnaje: Turnaj v Syllabatimu je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věk 18 let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje systémem 4 až 7 partií u stolu po 5 – 6
hráčích. Hráč s nejvyšším dosaženým skóre ze všech partií vyhrává. V případě rovnosti bodů u více hráčů rozhoduje hodnocení partie o nejvyšším osobním bodovém zisku, odehrané hráči během turnaje.
Startovné: Členové SDS, z.s. mají startovné a drobné občerstvení zdarma, ostatní zájemci hradí turnajový poplatek ve výši 60,- Kč, splatný před zahájením turnaje. Doprava: Bližší informace najdete na webových stránkách střediska Dědina: dedina.cz v nabídce „Popis cesty“. Přihlášky: Své přihlášky nebo svou účast adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina Doprovod na turnaj si hráči řeší individuálně. Dobrovolní asistenti v místě turnaje jsou k dispozici hráčům po celou dobu konání akce.

Uzávěrka přihlášek: Svou účast v turnaji prosím oznamte nejpozději do 1.12.2018 na shora uvedené kontakty. Kapacita turnaje je maximálně 16 míst.

LIGA: Každý, kdo odehraje turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Ligan a Ligas pro rok 2018 -2019. Liga se skládá z 8mi samostatných turnajů. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít.
Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a hráče Klubu deskových her Dědina

Jaroslav Slanina

V Praze dne 26.11.2018


Zveme Vás na:

Pátý turnaj 2. ročníku ligy Deskovek MK Praha 5 – Smíchov, 2018/19.
Turnaj v karetní hře Safari bar

Datum a čas konání: čtvrtek 20.12.2018 od 16:00 – 18:45 hod (včetně
vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Městská knihovna Praha 5 – pobočka Smíchov, Nám. 14
října 83/15, Praha 5, 150 00

Pořádá: MK Praha 5 – Smíchov, pobočka Nám.14 října a Společenství
duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.)
Propozice turnaje: Turnaj v Safari baru je koncipován jako otevřený
(OPEN) pro rodinné dvojice nebo dvoučlenné týmy. Zúčastnit se může
každý zájemce, který dovršil věk 8 let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje
losovaným způsobem u stolků se 4 hráči – vždy 2 týmy. Kolo končí
vyložením všech karet. V dalších kolech jsou k sobě přiřazeni týmy se
stejným bodovým ziskem za pořadí u stolu z předešlého kola. Vítěz u
stolu získá za partii 5 bodů, druhý v pořadí 4 body, třetí 3 body a
poslední 2 body. Body za pořadí u stolu se hráčům v týmu sčítají. Hrát
se budou minimálně 4 kola. O celkovém pořadí hráčů v turnaji, při shodě
součtu bodů za pořadí u stolů, rozhoduje součet dosaženého skóre ze
všech her.

Startovné: Účast v turnaji je zdarma. Kapacita turnaje max. 20 míst (10
dvoučlenných týmů)
Přihlášky: Své přihlášky adresujte na e-mail pořadatele:
sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav
Slanina. Přihlásit se můžete i osobně v Městské knihovně, pobočka
Nám. 14 října 83/15, Praha 5, dětské odd.
Uzávěrka přihlášek: Oznámení o své účasti v turnaji prosím oznamte
nejpozději do 19.12.2018 na shora uvedené kontakty. Nepřihlášení
hráči se mohou zúčastnit a být přizváni ke hře do vyčerpání kapacity (20
míst).

LIGA: Každý, kdo odehraje turnaj, stane se automaticky hráčem ligy
Deskovek pro rok 2018 – 2019. Liga se skládá z 12ti samostatných
turnajů a mini-turnajů v různých deskových a karetních hrách. Účastník
nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více
turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize
bude mít. Průběžná tabulka ligy bude vedena pod přezdívkami, které si
hráči zvolí před svým prvním turnajem. Průběžné pořadí ligy bude na
našich stránkách aktualizováno.
Podrobný program Deskovek MK Praha 5 – Smíchov najdete i na
stránkách Městské knihovny Praha – pobočka Praha 5 – Smíchov, Nám.
14. října
Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a instruktory Deskovek

Jaroslav Slanina

V Praze dne 26.11.2018


Zveme Vás na:

druhý turnaj 2. ročníku ligy deskových a karetních her Ligan a Ligas 2018-2019 pro hráče se zrakovým hendikepem, dohrávka 2. části turnaje

Turnaj v Othellu (deska 8×8 polí).

Datum a čas konání: středa 14.11.2018 od 15:00 – 19:00 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s., Šmolíkova 866/1, Praha 1, 161 00

Pořádá: Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.) ve spolupráci s členy a hráči Klubu deskových a karetních her Dědina.

Propozice turnaje: Turnaj v Othellu je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 18 let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje systémem vzájemných partii všech hráčů.

Startovné: Členové SDS, z.s. mají startovné a drobné občerstvení zdarma, ostatní zájemci hradí turnajový poplatek ve výši 60,- Kč, splatný před zahájením turnaje.

Doprava: Bližší informace najdete na webových stránkách střediska Dědina:  dedina.cz  v nabídce „Popis cesty“.

Přihlášky: Své přihlášky nebo svou účast adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina

Doprovod na turnaj si hráči řeší individuálně.

Dobrovolní asistenti v místě turnaje jsou k dispozici hráčům po celou dobu konání akce.

Uzávěrka přihlášek: Svou účast v turnaji prosím oznamte nejpozději do 12.11.2018 na shora uvedené kontakty. Kapacita turnaje je maximálně 16 míst.

LIGA: Každý, kdo odehraje turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Ligan a Ligas pro rok 2018 -2019. Liga se skládá z 8mi samostatných turnajů. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít.

Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a hráče Klubu deskových her Dědina

Jaroslav Slanina

V Praze dne 26.10.2018


Zveme Vás na:

Čtvrtý turnaj 2. ročníku ligy Deskovek MK Praha 5 – Smíchov, 2018/19.

Turnaj v české dámě

Datum a čas konání: čtvrtek 22.11.2018 od 16:00 – 18:45 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Městská knihovna Praha 5 – pobočka Smíchov, Nám. 14 října 83/15, Praha 5, 150 00

Pořádá: MK Praha 5 – Smíchov, pobočka Nám.14 října a Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.)

Propozice turnaje: Turnaj v české dámě je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 8 let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje podle oficiálních pravidel, švýcarským způsobem losování, na čas 10 minut na jednu partii a hráče. Všichni hráči odehrají stejný počet partií bez ohledu na získaný počet bodů. Předpoklad je minimálně 7 kol. K sobě jsou vždy přiřazeni hráči se stejným bodovým ziskem z předešlého kola. V případě rovnosti bodů u dvou nebo více hráčů na 1. až 3. místě se hraje baráž na 7 minut/hráče o celkového vítěze turnaje. O pořadí na dalších místech rozhoduje kritérium pomocných bodů (SB), počet výher, případně výsledek vzájemné partie hráčů.

Startovné: Účast v turnaji je zdarma. Kapacita turnaje max. 20 míst.

Přihlášky: Přihlášky nebo svou účast adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina. Přihlásit se můžete i osobně v Městské knihovně, pobočka Nám. 14 října 83/15, Praha 5, dětské odd.

Uzávěrka přihlášek: Oznámení o své účasti v turnaji prosím oznamte nejpozději do 20.11.2018 na shora uvedené kontakty. Nepřihlášení hráči se mohou zúčastnit a být přizváni ke hře do vyčerpání kapacity (20 míst).

LIGA: Každý, kdo odehraje turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Deskovek pro rok 2018 -2019. Liga se skládá z 12ti samostatných turnajů a mini-turnajů v různých deskových a karetních hrách. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít. Průběžná tabulka ligy bude vedena pod přezdívkami, které si hráči zvolí před prvním turnajem. Průběžné pořadí ligy bude na našich stránkách zveřejněno.

Podrobný program Deskovek MK Praha 5 – Smíchov najdete i na stránkách Městské knihovny Praha – pobočka Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října

Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a instruktory Deskovek

Jaroslav Slanina

V Praze dne 26.10.2018


Zveme Vás na:

třetí turnaj 2. ročníku ligy Deskovek MK Praha 5 – Smíchov, 2018/19.

Turnaj v karetní hře BANG! + rozšíření hry: Město duchů

Datum a čas konání: čtvrtek 25.10.2018 od 16:00 – 18:45 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Městská knihovna Praha 5 – pobočka Smíchov, Nám. 14 října 83/15, Praha 5, 150 00

Pořádá: MK Praha 5 – Smíchov, pobočka Nám.14 října a Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.)

Propozice turnaje: Turnaj ve hře BANG! je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 8 let a dobře zná pravidla hry. Turnaj se hraje losovaným způsobem u stolků se 5-7 hráči. V druhém kole jsou k sobě přiřazeni hráči, kteří v prvním kole získali nejvíce herních dolarů v souladu s turnajovým bodovacím systémem (ALBI).

Vítěz u stolu (dle výše dolarové odměny) získá za partii 7 bodů, druhý v pořadí 6 bodů, třetí 5 body ….. atd. Hrát se budou 2 kola. O celkovém pořadí hráčů v turnaji, při shodě součtu bodů za pořadí u stolů, rozhoduje součet dosaženého dolarového skóre z obou her.

Startovné: Účast v turnaji je zdarma. Kapacita turnaje max. 21 míst.

Přihlášky: Přihlášky adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina. Přihlásit se můžete i osobně v Městské knihovně, pobočka Nám. 14 října 83/15, Praha 5, dětské odd.

Uzávěrka přihlášek: Svou účast v turnaji prosím oznamte nejpozději do 23.10.2018 na shora uvedené kontakty. Nepřihlášení hráči se mohou zúčastnit a být přizváni ke hře do vyčerpání kapacity (21 míst).

LIGA: Každý, kdo odehraje turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Deskovek pro rok 2018 -2019. Liga se skládá z 12ti samostatných turnajů a mini-turnajů v různých deskových a karetních hrách. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít. Průběžná tabulka ligy bude vedena pod přezdívkami, které si hráči zvolí před prvním turnajem. Průběžné pořadí ligy bude na našich stránkách zveřejněno.

Podrobný program Deskovek MK Praha 5 – Smíchov najdete i na stránkách Městské knihovny Praha – pobočka Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října

Za Společenství duševních sportů a instruktory Deskovek

Jaroslav a Ivana Slaninovi

V Praze dne 8.10.2018


Zveme Vás na:

druhý turnaj 2. ročníku ligy deskových a karetních her Ligan a Ligas 2018-2019 pro hráče se zrakovým hendikepem

Turnaj v Othellu (deska 8×8 polí).

Datum a čas konání: středa 24.10.2018 od 15:00 – 19:00 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s., Šmolíkova 866/1, Praha 1, 161 00

Pořádá: Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.) ve spolupráci s členy a hráči Klubu deskových a karetních her Dědina.

Propozice turnaje: Turnaj v Othellu je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 18 let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje švýcarským systémem losování (v každém kole jsou k sobě přiřazeni hráči se stejným bodovým ziskem), se soutěžními hodinami s časem 25 min (+ 3 sec. bonus za každý odehraný tah).

Startovné: Členové SDS, z.s. mají startovné a drobné občerstvení zdarma, ostatní zájemci hradí turnajový poplatek ve výši 60,- Kč, splatný před zahájením turnaje.

Doprava: Bližší informace najdete na webových stránkách střediska Dědina:  dedina.cz  v nabídce „Popis cesty“.

Přihlášky: Své přihlášky nebo svou účast adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina

Doprovod na turnaj si hráči řeší individuálně.

Dobrovolní asistenti v místě turnaje jsou k dispozici hráčům po celou dobu konání akce.

Uzávěrka přihlášek: Svou účast v turnaji prosím oznamte nejpozději do 22.10.2018 na shora uvedené kontakty. Kapacita turnaje je maximálně 16 míst.

LIGA: Každý, kdo odehraje turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Ligan a Ligas pro rok 2018 -2019. Liga se skládá z 8mi samostatných turnajů. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít.

Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a hráče Klubu deskových her Dědina

Jaroslav Slanina

V Praze dne 3.10.2018


Zveme Vás na turnaj v deskové hře Carcassonne:

Druhý turnaj 2. ročníku ligy Deskovek MK Praha 5 – Smíchov, 2018/19.

Turnaj v deskové hře Carcassonne + 1. a 2. rozšíření hry

Datum a čas konání: čtvrtek 4.10.2018 od 16:00 – 18:45 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Městská knihovna Praha 5 – pobočka Smíchov, Nám. 14 října 83/15, Praha 5, 150 00.

Pořádá: MK Praha 5 – Smíchov, pobočka Nám. 14 října a Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.)

Propozice turnaje: Turnaj v Carcassonne je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 8 let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje losovaným způsobem u stolků se 4-5 hráči, na čas 60 minut na jednu partii nebo do vyložení všech karet hry. V druhém kole jsou k sobě přiřazeni hráči se stejným bodovým ziskem za pořadí u stolu z předešlého kola. Vítěz u stolu získává za partii 5 bodů, druhý v pořadí 4 body, třetí 3 body ….. atd. Hrát se budou 2 kola. O celkovém pořadí hráčů v turnaji, při shodě součtu bodů za pořadí u stolů, rozhoduje součet hráčem dosaženého skóre z obou her.

Startovné: Účast v turnaji je zdarma. Kapacita turnaje max. 18 míst.

Přihlášky: Své přihlášky nebo svou účast adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina. Přihlásit se můžete i osobně v Městské knihovně, pobočka Nám. 14 října 83/15, Praha 5, dětské odd.

Uzávěrka přihlášek: Oznámení o své účasti v turnaji prosím oznamte nejpozději do 30.9.2018 na shora uvedené kontakty. Nepřihlášení hráči se mohou zúčastnit a být přizváni ke hře do vyčerpání kapacity (18 míst).

LIGA: Každý, kdo odehraje první turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Deskovek pro rok 2018 -2019. Liga se skládá z 12ti samostatných turnajů a mini-turnajů v různých deskových a karetních hrách. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít. Průběžná tabulka ligy bude vedena pod přezdívkami, které si hráči zvolí před prvním turnajem. Průběžné pořadí ligy bude na našich stránkách zveřejněno.

Podrobný program Deskovek MK Praha 5 – Smíchov najdete i na stránkách Městské knihovny Praha – pobočka Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října

Za Společenství duševních sportů a instruktory Deskovek

Jaroslav Slanina

V Praze dne 14.9.2018


Pozvánka na první turnaj – Ligan / Ligas

první turnaj 2. ročníku ligy deskových a karetních her Ligan a Ligas
2018-2019 pro hráče se zrakovým hendikepem
Turnaj v české dámě (deska 8×8 polí).
Datum a čas konání: středa 26.9.2018 od 15:00 – 19:00 hod (včetně
vyhlášení výsledků a předání drobných cen)
Místo konání: Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro
nevidomé Dědina, o.p.s., Šmolíkova 866/1, Praha 1, 161 00
Pořádá: Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.) ve spolupráci
s členy a hráči Klubu deskových a karetních her Dědina.
Propozice turnaje: Turnaj v české dámě je koncipován jako otevřený
(OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 18 let a
zná pravidla české dámy. Turnaj se hraje švýcarským systémem
losování (v každém kole jsou k sobě přiřazeni hráči se stejným bodovým
ziskem), se soutěžními hodinami s časem 25 min (+ 3 sec. bonus za
každý odehraný tah) na hráče a partii. Zápis není povinný.
Startovné: Členové SDS, z.s. mají startovné a drobné občerstvení
zdarma, ostatní zájemci hradí turnajový poplatek ve výši 60,- Kč, splatný
před zahájením turnaje.
Doprava: Bližší informace najdete na webových stránkách střediska
Dědina: dedina.cz v nabídce „Popis cesty“.
Přihlášky: Své přihlášky nebo svou účast adresujte na e-mail
pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 –
pan Jaroslav Slanina
Doprovod na turnaj si hráči řeší individuálně.
Dobrovolní asistenti v místě turnaje jsou k dispozici hráčům po celou
dobu konání akce.
Uzávěrka přihlášek: Oznámení o své účasti v turnaji prosím oznamte
nejpozději do 24.9.2018 na shora uvedené kontakty. Kapacita turnaje je
maximálně 20 míst.
LIGA: Každý, kdo odehraje první turnaj, stane se automaticky hráčem
ligy Ligan a Ligas pro rok 2018 -2019. Liga se skládá z 8mi
samostatných turnajů. Účastník nemusí odehrát všechny plánované
turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci
na celkové lepší umístění v lize bude mít.
Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a hráče Klubu
deskových her Dědina

Jaroslav Slanina

V Praze dne 12.9.2018