Sezóna 2019 – 2020

Zveme Vás na:

šestý turnaj 3. ročníku ligy deskových a karetních her Ligan/Ligas 2019-2020 pro hráče se zrakovým hendikepem.

Turnaj v kostkových hrách: Suluc, Člověče nezlob se, Pirátské kostky.  

Datum a čas konání: V průběhu pořádání setkání hráčů Deskovek v jednotlivých centrech pro nevidomé a dle uvedeného programu akcí.

Místo konání: TyfloCentrum Plzeň, SONS Česká Lípa, Středisko pro nevidomé Dědina, SONS Příbram, Klubovna SDS – Smíchov.

Pořádá: Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.) ve spolupráci se členy a hráči všech Klubů deskových a karetních her.

Propozice turnaje: Turnaj v Kostkových hrách je koncipován jako otevřený OPEN. Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věk 18 let a zná pravidla všech tří her. Každý hráč má volné kredity: ke 3 partiím ve hře Suluc, ke 2 partiím ve hře „Člověče, nezlob se“ u stolku se 4 hráči (pouze se 2mi figurkami k nasazení) a ke 2 partiím Pirátských kostek u stolku se 3. U Pirátských kostek se hraje do zisku minimálně 5000 herních bodů, získaných jedním z hráčů. Hráči budou před zahájením každé nové partie ke stolům vždy losování. Menší počet zúčastněných hráčů u stolu v partiích u jednotlivých her není povolen.

Vyhodnocení her: 

Suluc: Hráč získává v partii přesně tolik bodů, kolik mu na konci hry zbylo aktivních figurek.

Člověče nezlob se: Vítěz získává v partii u stolku 4 body, druhý v pořadí 3 body, třetí 2 body a poslední 1 bod.

Pirátské kostky: Na základě dosaženého skóre vítěz získává 2 body, druhý v pořadí 1 bod a poslední hráč 0 bodů.

Startovné: Není stanoveno. Poplatek je součástí členského poplatku v SDS, z.s.

Doprava: Bližší informace najdete na webových stránkách jednotlivých středisek SONS, TyfloCenter a Klubovny SDS.

Přihlášky: Své přihlášky adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo svou účast potvrďte na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina

Doprovod na turnaj si hráči řeší individuálně. Dobrovolní asistenti v místě turnaje jsou k dispozici hráčům po celou dobu konání akce.

Uzávěrka přihlášek: Svou účast v turnaji prosím oznamte nejpozději do 29.9.2020 na shora uvedené kontakty. Kapacita turnaje je v rozhodné kompetenci jednotlivých středisek v místě konání a dle vyhlášení aktuálních interních či plošných proti-koronavirových hygienických omezení a opatření.

LIGA: Každý, kdo odehraje turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Ligan a Ligas pro rok 2019 -2020. Liga se skládá ze 6ti až 7mi samostatných turnajů. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím většího množství turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít.

Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a za hráče Klubu deskových her Dědina se těší

Jaroslav Slanina a Ivana Slaninovi

V Praze dne 27.9.2020


Zveme Vás na:

10. turnaj 3. ročníku ligy Deskovek MK Praha 5 – Smíchov, 2019-20.

Turnaj v deskové hře „Tiket to Ride“ – Originál mapa USA.

Datum a čas konání: čtvrtek 15.10.2020 od 16:00 – 18:45 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Městská knihovna Praha 5 – pobočka Smíchov, Nám. 14 října 83/15, Praha 5, 150 00.

Pořádá: MK Praha 5 – Smíchov, pobočka Nám.14 října a Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.)

Propozice turnaje: Turnaj ve hře „Tiket to Ride“ je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věk 8 let a zná základní pravidla hry. Hrají se celkem 2 kola. Na každé kolo je stanoven časový limit 50 minut. První kolo je losované. Ve druhém kole jsou ke stolkům přiřazeni hráči dle dosažených výsledků a herního skóre z kola předchozího. U stolu se sejdou vždy 4 hráči.

Bodování pořadí: Vítěz u stolu získává za partii 4 body, druhý v pořadí 3 body, třetí 2 body, čtvrtý 1 bod. O celkovém pořadí hráčů v turnaji, při shodě součtu bodů za pořadí u stolů, rozhoduje součet celkového dosaženého herního skóre v jednotlivých hrách. Pokud dojde ke shodnému počtů bodů za pořadí i skóre, přichází na řadu kritérium = vyšší dosažené skóre v jedné hře.

Startovné: Účast v turnaji je zdarma. Kapacita turnaje max. 16 míst.

Přihlášky: Své přihlášky nebo svou účast adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina. Přihlásit se můžete i osobně v Městské knihovně, pobočka Nám. 14 října 83/15, Praha 5, dětské odd.

Uzávěrka přihlášek: Oznámení o své účasti v turnaji prosím oznamte nejpozději do 12.10.2020 na shora uvedené kontakty. Nepřihlášení hráči se mohou zúčastnit a být přizváni ke hře do kapacity (16 míst).

LIGA: Každý, kdo odehraje první turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Deskovek pro rok 2019 -2020. Liga se skládá z 12ti samostatných turnajů a mini-turnajů v různých deskových a karetních hrách. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít. Průběžná tabulka ligy bude vedena pod přezdívkami, které si hráči zvolí před prvním turnajem. Průběžné pořadí ligy bude na našich stránkách zveřejněno.

Podrobný program Deskovek MK Praha 5 – Smíchov najdete i na stránkách Městské knihovny Praha – pobočka Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října. Těšíme se na Vaši účast. Za Společenství duševních sportů a instruktory Deskovek

Jaroslav a Ivana Slaninovi
V Praze dne 25.9.2020


Zveme Vás na:

pátý turnaj 3. ročníku ligy deskových a karetních her Ligan/Ligas 2019-2020 pro hráče se zrakovým hendikepem.

Turnaj v karetní hře Prší 48.

Datum a čas konání: Dle programu akcí jednotlivých středisek. 

Místo konání: TyfloCentrum Plzeň, SONS Česká Lípa, Středisko pro nevidomé Dědina, SONS Příbram, Klubovna SDS – Smíchov.

Pořádá: Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.) ve spolupráci s členy a hráči všech Klubů deskových a karetních her.

Propozice turnaje: Turnaj v Prší 48 je koncipován jako otevřený OPEN. Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věk 18 let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje na 7 partií u stolu se třemi hráči. Hráči budou ke stolům losování. V průběhu turnaje mohou být hráči u stolků libovolně přesazeni. Menší počet zúčastněných hráčů u stolu není přípustný.

Vyhodnocení: Partii vyhrává hráč, který se jako první zbavil všech karet. Hráči dohrávají hru do posledního v každé partii. Hráč s nejvyšším dosaženým součtem bodů za pořadí u stolů ze všech partií vyhrává lokální turnaj. Hráči při porovnání celkového skóre u stolů získávají „velké body“. Vítěz za partii získává 3 body, druhý 2 body a třetí jeden bod. Body za pořadí u stolů je porovnáno do zápisu ligové tabulky.  

Startovné: Není stanoveno. Poplatek je součástí členského poplatku v SDS, z.s. 

Doprava: Bližší informace najdete na webových stránkách jednotlivých středisek SONS, TyfloCenter a Klubovny SDS.

Přihlášky: Své přihlášky adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo svou účast potvrďte na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina

Doprovod na turnaj si hráči řeší individuálně. Dobrovolní asistenti v místě turnaje jsou k dispozici hráčům po celou dobu konání akce.

Uzávěrka přihlášek: Svou účast v turnaji prosím oznamte nejpozději do 10.9.2020 na shora uvedené kontakty. Kapacita turnaje je v rozhodné kompetenci jednotlivých středisek v místě konání a dle vyhlášení aktuálních interních i plošných proti-koronavirových hygienických omezení a opatření.

LIGA: Každý, kdo odehraje turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Ligan a Ligas pro rok 2019 -2020. Liga se skládá ze 6ti až 7mi samostatných turnajů. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím většího množství turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít.

Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a za hráče Klubu deskových her Dědina se těší

 Jaroslav Slanina a Ivana Slaninovi

V Praze dne 3.9.2020


Slavnostní zahájení provozu Klubovny SDS, z. s.

Tak konečně jsme se dočkali. Letní koronavirová přestávka nám umožnila vytvořit nové, nezávislé, příjemné herní prostředí pro všechny hráče deskových, karetních, společenských her a sportu.

Dne 10.9.2020 v 16:00 hod se otevřely dveře naší KLUBOVNY, abychom přivítali nedočkavé návštěvníky, kteří si tuto událost nechtěli nechat ujít. Nikomu nevadila přísná proti-pandemická, hygienická opatření – roušky a dezinfekce rukou. Všichni se už těšili na otevření „herního doupěte“.

Klubovna vznikla za podpory majitelky domu, která projevila našemu záměru vstřícnost a nabídla nám velmi dobré podmínky k užívání prostor, jenž máme v pronájmu, za což ji touto cestou jménem Společenství duševních sportů, z. s., všech hráčů i jménem svým moc děkujeme. Ostatní jsme už přes prázdniny dokázali vybudovat a připravit sami – já „Šerif“ spolu se „Zelenáčem“. Ano, kultovní přezdívky z městské knihovny nám zůstaly. O prázdninách jsme tedy klubovnu statečně připravovali, opravovali, vyklízeli, malovali a vybavovali tak, aby byla účelná, dobře se nám v ní hrálo i sportovalo. Prostor nám na oplátku nabídl dostatek místa pro všechny možné aktivity, společenské události, workshopy, konference, besedy nebo třeba výuku. Určitě základem setkání hráčů, může se nás sejít klidně až 30, budou různé deskovky a karetní hry, kterých nabízíme více jak 180 titulů různých žánrů i náročnosti. Díky dobře situovanému prostoru si můžeme zahrát třeba i stolní tenis, elektronické šipky, zastřílet si při simulované zvukové střelbě z biatlonové pušky, sportovní pušky nebo pistole a pro fajnšmekry jsme připravili opravdový 10ti jamkový minigolf. V nejbližší době chystáme pool-billiard. Nebude chybět ani oblíbený stolní hokej STIGA, ve kterém plánujeme ligu. Že se Vám to zdá na hernu málo? Určitě ještě něco dalšího pro Vás časem vymyslíme! Třeba setkání se zajímavými lidmi z různých oborů, herci či spisovateli. Co však u nás nenajdete jsou klasické šachy, WIFI a PC hry… V prvním případě ponecháváme iniciativy specializovaným šachovým klubům. Od všemožných i nemožných sociálních sítí si určitě každý z nás na chvíli rád odpočine a PC hry či různé konzole jsou už skoro v každé domácnosti, družině či knihovně.

Jak tomu již tradičně bývá, všem účastníkům zahajovací posezení v naší klubovně rychle uteklo. Od přivítání hostů v nových prostorách byl jen krůček ke hrám a od her k pak milé oslavě. Přípitkem a čokoládovým dortem jsme pokřtili KLUBOVNU, popřáli ji do budoucna hodně zdaru a především pohody v odvážné činnosti i smělých plánech. To samé jsme si popřáli všichni navzájem, což potvrdil také náš vzácný host Petr Mašek z časopisu Naše šance, který s námi natočil rozhovor a současně přitom zaznamenal výbornou odpolední klubovou přátelskou atmosféru.

Určitě všem, kdo k nám na úvod na Smíchov do Lesnické ulice číslo 9 zavítali, děkujeme. Budeme se těšit i na ostatní, kteří k nám najdou cestu a přijdou si mezi nás zahrát nějaké prima hry.

Milá Klubovno, přejeme Ti tímto hodně štěstí, slávy a pohodového provozu. Ať se nám dobře hraje, ať se máme my – „všichni deskoví i sportovní nadšenci “ kde scházet. Pevné zdraví, štěstí a pohody při hře přejeme všem hráčům – členům Klubovny SDS, z. s.

Fotografie z otevření klubovny

Instruktoři deskovek Ivana + Jaroslav Slaninovi


Zveme Vás na:

Vážení přátelé, milí hráči deskových a karetních her, Deskovky začínají v nové Klubovně spolku Společenství duševních sportů, z. s.

Kdy a kde nás v září najdete?

Dne 10. září 2020, v 16:00 hod. slavnostně začínáme v nově zbudovaných prostorách SDS, z. s. na adrese: Zborovská 10/1204, vstup do prostor z ulice Lesnická 9, Praha 5 – Smíchov.

Orientace a plán trasy:

Ze stanice metra „B“ Anděl vystoupíte směr Anděl a můžete využít tramvajové linky č. 5, 7, 10 a 16, kterými ze zastávky Anděl pojedete do následné zastávky s názvem Zborovská, jenž je v ulici Lidická. Kdo pojede autobusem, vystoupí na zastávce Anděl v ulici Stroupežnického a opět k přesunu může využít uvedených tramvajových linek do zastávky Zborovská.

Na světelné křižovatce přejdete na druhou stranu směrem k ulici Zborovská. Na té samé křižovatce následně přejdete ještě na pravou stranu ulice Zborovská a půjdete směrem k Újezdu. Po cca 70 metrech je po pravé straně ulice Pecháčkova, kterou minete, přejdete a pokračujete dále po Zborovské dál směrem k Újezdu. Po cca dalších 30 m chůze následuje v pravo ulice Lesnická, kam zabočíte vpravo směrem k VLTAVĚ a po 10 m je vstup do prostor NAŠÍ NOVÉ KLUBOVNY!

Mapka

 

 


 

Co nás na slavnostní úvod čeká?

Určitě budeme moc rádi za Vaší účast. Při zahájení provozu se dozvíte spoustu novinek, které máme pro vás připraveny a budete mít možnost si vyzkoušet prakticky všechny hry z naší produkce i některé herní novinky. Seznámíme Vás s dalšími termíny setkání v Klubovně a pestrým programem do konce září i do konce celého roku 2020. Určitě nebude chybět zmínka o termínu konání historicky prvního OPEN integrovaném turnaji Mistrovství ČR v Syllabatimu pro vidíci i nevidmé hráče a již 3. Mistrovství ČR v Brazilské dámě pro zrakově hendikepované hráče.

Moc se na Vás těšíme.

S pozdravem
Ivana a Jaroslav Slaninovi – Vaši instruktoři Deskovek


Vážení přátelé, milí hráči deskových a karetních her,

po delší nucené pauze, způsobené pandemií koronaviru, obnovujeme činnost vybraných klubů Deskovek při TyfloCentrech, odbočkách SONSu, klubu Deskovek při Městské knihovně Praha – pobočka Smíchov a v novém klubu Společenství duševních sportů, z. s. na Smíchově. Slavnostní zahájení provozu Klubovny proběhne 10.9.2020. O pravidelném programu Deskohraní v naší Klubovně Vás na stránkách SDSZS.CZ budeme již brzy informovat.

Jelikož celoroční programy ligy Deskovek LIGAN/LIGAS 2019/2020 i knihovní Ligy 2019/2020 byly do značné míry narušeny, rádi bychom je v prvním pololetí nového školního roku 2020/2021, dle původního programového plánu v plném rozsahu dokončili. Budeme velice rádi, pokud nás svou účastí a zájmem podpoříte. O termínech zahájení Deskovek v jednotlivých klubech a programové náplni Vás budeme na našich internetových stránkách v nabídce „Aktuálně a Program akcí“ v předstihu informovat. Proto prosím sledujte nové informace, ať o nic nepřijdete! Pevně věříme, že nás další vlna Covidu 19 nepostihne, a že se budeme moci nerušeně, s radostí věnovat zábavě i soutěžení!

S přátelským pozdravem a přáním pohodových letních prázdninových dnů všem hráčům a fanouškům společenských her Vaši instruktoři Deskovek

Ivana a Jaroslav Slaninovi.


Zveme Vás na:

9. turnaj dvojic 3.ročníku ligy Deskovek MK Praha 5 – Smíchov, 2019-20.
Turnaj v karetní hře „Karty Mrtvého muže“ – varianta Mořská Panna.

Datum a čas konání: čtvrtek 17.9.2020 od 16:00 – 18:45 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Městská knihovna Praha 5 – pobočka Smíchov, Nám. 14 října 83/15, Praha 5, 150 00.

Pořádá: MK Praha 5 – Smíchov, pobočka Nám.14 října a Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.)

Propozice turnaje: Turnaj v „Kartách Mrtvého muže“ je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věk 8 let a zná základní pravidla hry.

V prvním losovaném kole hrají proti sobě dva týmy. Hráči, kteří tvoří jeden tým, sedí u stolu naproti sobě (křížem), aby při hře docházelo vždy ke střídavým tahům hráčů.

Ve druhém a třetím kole jsou k sobě vždy přiřazeni jednotliví hráči z týmů s obdobným bodovým ziskem z kola prvního za pořadí u stolů. U stolu se sejdou tedy vždy 4 hráči každý z jiného týmu!

Ve čtvrtém (nebo posledním kole) se u jednoho stolu opět sejdou dva týmy a to podle aktuálních výsledků bodů za pořadí, dosažených v součtu oběma hráči z týmu.

Bodování pořadí: Vítěz u stolu získá za partii 4 body, druhý v pořadí 3 body, třetí 2 body, čtvrtý 1 bod. Hrát se budou minimálně 4 kola. O celkovém pořadí hráčů/týmů v turnaji, při shodě součtu bodů za pořadí u stolů, rozhoduje součet celkového dosaženého herního skóre za pořadí u stolů v jednotlivých hrách. Hráčům z jednoho týmů se body, získané za pořadí v kolech sčítají. Pokud dojde ke shodnému počtů bodů za pořadí, přichází na řadu kritérium = součet skóre ze všech kol u jednotlivých hráčů a součet skóre ze všech her za tým.

Startovné: Účast v turnaji je zdarma. Kapacita turnaje max. 24 míst.

Přihlášky: Své přihlášky nebo svou účast adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina. Přihlásit se můžete i osobně v Městské knihovně, pobočka Nám. 14 října 83/15, Praha 5, dětské odd.

Uzávěrka přihlášek: Oznámení o své účasti v turnaji prosím oznamte nejpozději do 10.9.2020 na shora uvedené kontakty. Nepřihlášení hráči se mohou zúčastnit a být přizváni ke hře do vyčerpání kapacity (24 míst).

LIGA: Každý, kdo odehraje první turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Deskovek pro rok 2019 -2020. Liga se skládá z 12ti samostatných turnajů a mini-turnajů v různých deskových a karetních hrách. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít. Průběžná tabulka ligy bude vedena pod přezdívkami, které si hráči zvolí před prvním turnajem. Průběžné pořadí ligy bude na našich stránkách zveřejněno.

Podrobný program Deskovek MK Praha 5 – Smíchov najdete i na stránkách Městské knihovny Praha – pobočka Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října. Těšíme se na Vaši účast. Za Společenství duševních sportů a instruktory Deskovek

Jaroslav a Ivana Slaninovi
V Praze dne 17.8.2020


Zveme Vás na:

Sedmý turnaj 3. ročníku ligy Deskovek MK Praha 5 – Smíchov, 2019/20.

Turnaj ve hře Othello

Datum a čas konání: čtvrtek 13.2.2020 od 16:00 – 18:45 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Městská knihovna Praha 5 – pobočka Smíchov, Nám. 14 října 83/15, Praha 5, 150 00

Pořádá: MK Praha 5 – Smíchov, pobočka Nám.14 října a Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.)

Propozice turnaje: Turnaj v Othellu je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 8 let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje podle oficiálních pravidel, švýcarským způsobem losování, na čas 8 minut na jednu partii a hráče. Všichni hráči odehrají stejný počet partií bez ohledu na získaný počet bodů. Předpoklad je minimálně 7 kol. K sobě jsou vždy přiřazeni hráči se stejným bodovým ziskem z předešlého kola. V případě rovnosti bodů u dvou nebo více hráčů na 1. až 3. místě se mohou hrát doplňkové partie (pokud to čas dovolí) – tzv. baráž na 5 minut/hráče o celkového vítěze turnaje. Jinak o pořadí rozhoduje kritérium pomocných bodů (SB), větší počet výher, případně výsledek vzájemné partie.

Startovné: Účast v turnaji je zdarma. Kapacita turnaje max. 20 míst.

Přihlášky: Přihlášky adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo účast potvrďte na telefonní číslo 604 616 601 – Jaroslav Slanina. Přihlásit se můžete i osobně v Městské knihovně, pobočka Nám. 14 října 83/15, Praha 5, dětské odd.

Uzávěrka přihlášek: Oznámení o své účasti v turnaji prosím oznamte nejpozději do 7.2.2020 na shora uvedené kontakty. Předem nepřihlášení hráči se mohou turnaje zúčastnit a být přizváni ke hře do vyčerpání kapacity (20 míst). K dispozici budou i hmatové soupravy pro hráče slabozraké a nevidomé.

LIGA: Každý, kdo odehraje turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Deskovek pro rok 2019 -2020. Liga se skládá z 12ti samostatných turnajů a mini-turnajů v různých deskových a karetních hrách. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít. Průběžná tabulka ligy bude vedena pod přezdívkami, které si hráči zvolí před prvním turnajem. Průběžné pořadí ligy bude na našich webových stránkách SDSZS.CZ zveřejněno. Podrobný program Deskovek najdete i na stránkách Městské knihovny Praha – pobočka Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října

Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a instruktory Deskovek se těší

Jaroslav a Ivana Slaninovi
V Praze dne 31.1.2020


Zveme Vás na:

čtvrtý turnaj 3. ročníku ligy deskových a karetních her Ligan a Ligas 2019-2020 pro hráče se zrakovým hendikepem.

Turnaj ve hře Královská zahrada.

Datum a čas konání: předehrávka 21.1. Tyflocentrum Plzeň, 24.1. SONS Česká Lípa a dne 23.1. pro hráče a členy Klubu deskových a karetních her Dědina. Dne 29.1.2020 od 15:00 – 19:00 hod se koná hlavní část turnaje s účastí mimopražských hráčů (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s., Šmolíkova 866/1, Praha 1, 161 00

Pořádá: Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.) ve spolupráci s členy a hráči Klubu deskových a karetních her Dědina.

Propozice turnaje: Turnaj v Královské zahradě je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 18 let a zná pravidla hry.

Každý hráč v předehrávce ve svých klubech a v hlavním turnaji odehraje celkem 4 partie. Stejní hráči nemohou spolu hrát v rámci turnaje dvakrát. Před partií je vždy losován začínající hráč.

Startovné: Členové SDS, z.s. mají startovné a drobné občerstvení zdarma, ostatní zájemci hradí turnajový poplatek ve výši 60,- Kč, splatný před zahájením turnaje.

Doprava: Bližší informace najdete na webových stránkách střediska Dědina:  dedina.cz  v nabídce „Popis cesty“.

Přihlášky: Své přihlášky adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo svou účast oznamte na telefonní číslo 604 616 601 – Jaroslav Slanina

Doprovod na turnaj si hráči řeší individuálně.

Dobrovolní asistenti v místě turnaje jsou k dispozici hráčům po celou dobu konání akce.

Uzávěrka přihlášek: Svou účast v turnaji prosím oznamte nejpozději do 22.1.2020 na shora uvedené kontakty. Kapacita turnaje je maximálně 16 míst.

LIGA: Každý, kdo odehraje turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Ligan a Ligas pro rok 2019 -2020. Liga se skládá ze 6ti samostatných turnajů. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít.

Na Vaši účast se za Společenství duševních sportů a za hráče Klubu deskových her Dědina těší

Jaroslav a Ivana Slaninovi


Zveme Vás na:

Šestý turnaj 3.ročníku ligy Deskovek MK Praha 5 Smíchov, 2019/20.

Turnaj ve hře Repello.

Datum a čas konání: čtvrtek 23.1.2020 od 16:00 – 18:45 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Městská knihovna Praha 5 – pobočka Smíchov, Nám. 14 října 83/15, Praha 5, 150 00

Pořádá: MK Praha 5 – Smíchov, pobočka Nám.14 října a Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.)

Propozice turnaje: Turnaj ve hře Repello je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 8 let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje podle oficiálních pravidel výrobce hry, u stolků v počtu 3 – 4 hráči, s 12 žetony v zásobníku. Předpoklad je minimálně 3 – 4 odehraná kola. V prvním kole proběhne rozlosování hráčů ke stolům. V každém dalším kole budou k sobě přiřazení hráči se stejným bodovým ziskem z kol předchozích. Každý hráč získává body za pořadí u stolku následovně: 1. místo = 4 body, 2. místo = 3 body,

3. místo za 2 body a 4. za 1 bod. V případě rovnosti bodů z počtu nasbíraných žetonů ve hře u dvou nebo více hráčů, rozhoduje počet získaných stříbrných a zlatých žetonů.   

Startovné: Účast v turnaji je zdarma. Kapacita turnaje max. 24 míst.

Přihlášky: Přihlášky za děti nebo svou účast adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina. Přihlásit se můžete i osobně v Městské knihovně, pobočka Nám. 14 října 83/15, Praha 5, dětské odd. 

Uzávěrka přihlášek: Oznámení o své účasti v turnaji prosím oznamte nejpozději do 18.1.2020 na shora uvedené kontakty. Předem nepřihlášení hráči se mohou turnaje zúčastnit a být přizváni ke hře do vyčerpání kapacity (24 míst).

LIGA: Každý, kdo odehraje turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Deskovek pro rok 2019 – 2020. Liga se skládá z 12ti samostatných turnajů a mini-turnajů v různých deskových a karetních hrách. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít. Průběžná tabulka ligy bude vedena pod přezdívkami, které si hráči zvolí před prvním turnajem. Podrobný program Deskovek MK Praha 5 – Smíchov najdete i na stránkách Městské knihovny Praha – pobočka Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října     

Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a instruktory Deskovek se těší                                                    

Ivana a Jaroslav Slaninovi

V Praze dne 22.12.2019


Zveme Vás na:


Pátý turnaj 3. ročníku ligy Deskovek MK Praha 5 – Smíchov, 2019/20.
Turnaj v deskové sázkové hře Dostihy a sázky.
Datum a čas konání: čtvrtek 19.12.2019 od 16:00 – 18:45 hod (včetně
vyhlášení výsledků a předání drobných cen)
Místo konání: Městská knihovna Praha 5 – pobočka Smíchov, Nám. 14
října 83/15, Praha 5, 150 00
Pořádá: MK Praha 5 – Smíchov, pobočka Nám.14 října a Společenství
duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.)
Propozice turnaje: Turnaj ve hře „Dostihy a sázky“ je koncipován jako
otevřený (OPEN) pro rodinné dvojice a dvoučlenné týmy v předvánočně
laděné atmosféře. Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku
8mi let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje losovaným způsobem u stolků
se 4 – 6 hráči. Hráči ve dvojici si určí kapitána. Oba hráči mají během hry
společné stáje i finance a mohou při hře spolupracovat pouze dovoleným
způsobem dle pravidel hry „Dostihy a sázky“. Dvojice, která se dostane
do bankrotu, ze hry odstupuje. Dluh týmu, který ze hry vznikl a nebyl
umořen ani prodejem nemovitostí zpět do banky, je vyčíslen a zapsán.
Ostatní týmy pokračují ve hře dál. Na hru je stanoven časový limit 120
minut. Po uplynutí časového limitu hra okamžitě končí, pouze hráč, který
byl v tu chvíli na řadě, je povinen svůj tah dokončit a vypořádat všechny
pohledávky a závazky z něj vyplývající (nákup, prodej, platby a příjmy).
O celkovém pořadí v turnaji rozhoduje výše celého majetku jako součet
za oba hráče v týmu. Hráči s nejvyšším ziskem aktiv (= majetku a peněz)
se stanou vítězi turnaje, bez ohledu na to, u kterého stolu hráli. Součet
získaných prostředků nejlepšího týmu se stává základem pro stanovení
bodů ze hry s podílem 15 jednotek (tj. bodů, získaných ze hry do
průběžné tabulky ligy deskovek). Ostatním budou přiděleny turnajové
body v závislosti na jejich získaném majetku a výši prostředků. Záporné
hodnoty (případ bankrotu) budou vyhodnoceny jako 0 jednotek. Tým
s nejvyšším bankrotem bude v turnaji na posledním místě.
Startovné: Účast v turnaji je zdarma. Kapacita turnaje max. 24 míst. (12
týmů)
Přihlášky: Své přihlášky adresujte na e-mail pořadatele:
sdszs@seznam.cz nebo oznamte na telefonní číslo 604 616 601 – pan
Jaroslav Slanina. Přihlásit se můžete i osobně v Městské knihovně,
pobočka Nám. 14 října 83/15, Praha 5, dětské odd.
Uzávěrka přihlášek: Oznámení o své účasti v turnaji prosím oznamte
nejpozději do 16.12.2019 na shora uvedené kontakty. Nepřihlášení
hráči se mohou zúčastnit a být přizváni ke hře do vyčerpání kapacity (24
míst). Týmy lze vytvořit i před turnajem.
LIGA: Každý, kdo odehraje první turnaj, stane se automaticky hráčem
ligy Deskovek pro rok 2019 -2020. Liga se skládá z 12ti samostatných
turnajů a mini-turnajů v různých deskových a karetních hrách. Účastník

nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více
turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize
bude mít. Průběžná tabulka ligy bude vedena pod přezdívkami, které si
hráči zvolí před prvním turnajem. Průběžné pořadí ligy bude na našich
stránkách zveřejněno. Podrobný program Deskovek MK Praha 5 –
Smíchov najdete i na stránkách Městské knihovny Praha – pobočka
Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října
Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a instruktory Deskovek
se těší

Jaroslav Slanina
V Praze dne 1.12.2019


Zveme Vás na:

Mikulášský turnaj v deskových a karetních hrách pro děti, dospělé a hráče se zrakovým hendikepem

Turnaj v různých deskových a karetních hrách.

Datum a čas konání: pátek 6.12.2019 od 14:00 – 19:00 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Oblastní odbočka SONS, Červeného kříže 2563, 470 01, Česká Lípa

Pořádá: Klub deskových her při SONS Česká Lípa ve spolupráci se Společenstvím duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.) Praha.

Propozice turnaje: Turnaj je OPEN bez časového omezení příchodu a odchodu. Zúčastnit se může každý, koho zajímají deskové a karetní hry. Během turnaje budou odborní lektoři vysvětlovat pravidla her. Každý účastník si může zahrát až 12 různých her dle svého výběru. Svůj herní úspěch má možnost proměnit v „Mikulášské dukáty“. Hráč s největším počtem dukátů vyhraje celý turnaj, získá drobnou cenu, pohár a medaili.

Startovné: Startovné je dobrovolné. Výtěžek z akce bude věnován dalšímu rozvoji klubu Deskových a kartních her SONS Česká Lípa, jenž spolupracuje při vývoji nových deskových a karetních her pro zrakově hendikepované hráče. Podrobnější informace o turnaji získáte níže na připojeném odkazu.

Doprava: Informace o dopravním spojení najdete na webových stránkách Oblastní odbočky SONS Česká Lípa www.sons.cz/ceskalipa

Přihlášky: Své přihlášky adresujte přímo na e-mail pořadatele nebo na e-mail managera turnaje: sdszs@seznam.cz případně oznamte na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina (SDS, z.s. Praha)

Doprovod na turnaj si hráči řeší individuálně.

Dobrovolní asistenti v místě turnaje jsou k dispozici zrakově hendikepovaným hráčům po celou dobu konání akce.

Uzávěrka přihlášek: Svou účast v turnaji prosím oznamte nejpozději do 25.11.2019 na shora uvedené kontakty zejména v případě, že se chcete zúčastnit ve skupince více jak 5ti osob.

Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a za hráče Klubu deskových her SONS Česká Lípa se těší

Mikulášský turnaj – oficiální pozvánka
Mikulášský turnaj – propozice

Jaroslav Slanina
V Praze dne 12.11.2019

Zveme Vás na:

2. Mistrovství ČR 2019 pro hráče se zrakovým hendikepem

Turnaj v Královské dámě (deska 10×10 polí).

Datum a čas konání: sobota 30.11.2019 od 9:00 – 19:30 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání cen)

Místo konání: Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s., Šmolíkova 866/1, Praha 1, 161 00

Pořádá: Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.) ve spolupráci s členy a hráči Klubu deskových a karetních her Dědina.

Propozice turnaje: Turnaj MČR v Královské dámě 2019 je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 18 let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje švýcarským systémem losování (v každém kole jsou k sobě přiřazeni hráči se stejným bodovým ziskem), se soutěžními hodinami s časem 40 min (+ 10 sec. bonus za každý odehraný tah). Dle počtu přihlášených účastníků se můžou propozice změnit.

Startovné: Členové SDS, z.s. mají startovné a drobné občerstvení zdarma. Ostatní zájemci hradí turnajový poplatek ve výši 80,- Kč, splatný před zahájením turnaje. 40,- Kč platí hráč v případě členství ve Spolku SDS, z. s. s periodou konání klubu deskových her 1x měsíčně.

Doprava: Bližší informace najdete na webových stránkách střediska Dědina:  dedina.cz  v nabídce „Popis cesty“.

Přihlášky: Své přihlášky nebo svou účast adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 –  Jaroslav Slanina

Doprovod na turnaj si hráči řeší individuálně.

Dobrovolní asistenti v místě turnaje jsou k dispozici hráčům po celou dobu konání akce.

Uzávěrka přihlášek: Svou účast v turnaji prosím oznamte nejpozději do 20.11.2019 na shora uvedené kontakty. Kapacita turnaje je maximálně 20 míst.

Mistr ČR bude vyhlášen samostatně v kategorii nevidomí a v kategorii slabozrací.

Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a za hráče Klubu deskových her Dědina se těší

Jaroslav Slanina
SDS, z.s.
V Praze dne 29.10.2019
Propozice v PDF k turnaji Královská Dáma


Zveme Vás na:

Čtvrtý turnaj 3. ročníku ligy Deskovek MK Praha 5 – Smíchov, 2019/20.

Turnaj v deskové hře Osadníci z Katanu.

Datum a čas konání: čtvrtek 28.11.2019 od 16:00 – 18:45 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Městská knihovna Praha 5 – pobočka Smíchov, Nám. 14 října 83/15, Praha 5, 150 00

Pořádá: MK Praha 5 – Smíchov, pobočka Nám.14 října a Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.)

Propozice turnaje: Turnaj ve hře „Osadníci z Katanu“ je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 8mi let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje losovaným způsobem u stolků se 3-4 hráči, do zisku 7 bodů (jednoho z hráčů), případně na čas 60 minut na jednu partii u stolu. Ve druhém kole jsou k sobě přiřazeni hráči s obdobným bodovým ziskem z kola předchozího, případně novým losem. Vítěz u stolu, který má na konci po vyhodnocení hry nejvíce bodů u stolu, získává za partii 8 bodů, druhý v pořadí 6 bodů, třetí 4 body a čtvrtý 2 body. Hrát se budou 2 kola.

O celkovém pořadí hráčů v turnaji, při shodě v součtu bodů za pořadí u stolů, rozhoduje součet dosaženého skóre ve hrách z obou kol. V případě současné rovnosti obou kritérií se přihlíží k zisku karty „Nejdelší obchodní cesta“ a „Největší vojsko“. Dále pak rozhodne los.

Startovné: Účast v turnaji je zdarma. Kapacita turnaje max. 16 míst.

Přihlášky: Své přihlášky adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo oznamte na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina. Přihlásit se můžete i osobně v Městské knihovně, pobočka Nám. 14 října 83/15, Praha 5, dětské odd. 

Uzávěrka přihlášek: Oznámení o své účasti v turnaji prosím oznamte nejpozději do 25.11.2019 na shora uvedené kontakty. Nepřihlášení hráči se mohou zúčastnit a být přizváni ke hře do vyčerpání kapacity (16 míst).

LIGA: Každý, kdo odehraje první turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Deskovek pro rok 2019 -2020. Liga se skládá z 12ti samostatných turnajů a mini-turnajů v různých deskových a karetních hrách. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít. Průběžná tabulka ligy bude vedena pod přezdívkami, které si hráči zvolí před prvním turnajem. Průběžné pořadí ligy bude na našich stránkách zveřejněno. Podrobný program Deskovek MK Praha 5 – Smíchov najdete i na stránkách Městské knihovny Praha – pobočka Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října     

Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a instruktory Deskovek se těší                            

Jaroslav Slanina
V Praze dne 29.10.2019


Zveme Vás na:

třetí turnaj 3. ročníku ligy deskových a karetních her Ligan a Ligas 2019-2020 pro hráče se zrakovým hendikepem

Turnaj v Brazilské dámě (deska 8×8 polí).

Datum a čas konání: středa 6.11.2019 od 15:00 – 19:00 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s., Šmolíkova 866/1, Praha 1, 161 00

Pořádá: Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.) ve spolupráci s členy a hráči Klubu deskových a karetních her Dědina.

Propozice turnaje: Turnaj v Brazilské dámě je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 18 let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje švýcarským systémem losování (v každém kole jsou k sobě přiřazeni hráči se stejným bodovým ziskem), se soutěžními hodinami s časem 20 min (+ 3 sec. bonus za každý odehraný tah).

Startovné: Členové SDS, z.s. mají startovné a drobné občerstvení zdarma, ostatní zájemci hradí turnajový poplatek ve výši 60,- Kč, splatný před zahájením turnaje. 30,- Kč platí hráč v případě členství ve Spolku SDS, z. s. s periodou konání klubu 1x měsíčně.

Doprava: Bližší informace najdete na webových stránkách střediska Dědina:  dedina.cz  v nabídce „Popis cesty“.

Přihlášky: Své přihlášky nebo svou účast adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina

Doprovod na turnaj si hráči řeší individuálně.

Dobrovolní asistenti v místě turnaje jsou k dispozici hráčům po celou dobu konání akce.

Uzávěrka přihlášek: Svou účast v turnaji prosím oznamte nejpozději do 4.11.2019 na shora uvedené kontakty. Kapacita turnaje je maximálně 20 míst.

LIGA: Každý, kdo odehraje turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Ligan a Ligas pro rok 2019 -2020. Liga se skládá ze 6ti samostatných turnajů. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím většího množství turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít.

Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a za hráče Klubu deskových her Dědina se těší
Jaroslav Slanina
V Praze dne 12.10.2019

Zveme Vás na:

Třetí turnaj 3. ročníku ligy Deskovek MK Praha 5 – Smíchov, 2019/20.

Turnaj v deskové hře Monopoly

Datum a čas konání: čtvrtek 24.10.2019 od 16:00 – 18:45 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Městská knihovna Praha 5 – pobočka Smíchov, Nám. 14 října 83/15, Praha 5, 150 00

Pořádá: MK Praha 5 – Smíchov, pobočka Nám.14 října a Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.)

Propozice turnaje: Turnaj v deskové hře Monopoly – Cheaters Edition je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 8 let a zná pravidla hry Monopoly. Turnaj se hraje podle oficiálních pravidel vydavatele hry, na celkový čas 55 minut na jednu partii u stolu při hře 4 – 5ti hráčů nebo 65 minut při hře 6ti hráčů u stolů A – D. Předpoklad jsou 2 odehraná kola. V prvním kole budou hráči ke stolům vylosováni. V druhém kole pak budou ke stolům přizváni dle předchozích dosažených výsledků z kola prvního. Změna propozic turnaje je možná v závislosti na počtu přihlášených účastníků.

Startovné: Účast v turnaji je zdarma. Kapacita turnaje max. 24 míst.

Přihlášky: Přihlášky adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo účast potvrďte na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina. Přihlásit se můžete i osobně v Městské knihovně, pobočka Nám. 14 října 83/15, Praha 5, dětské odd.

Uzávěrka přihlášek: Oznámení o své účasti v turnaji prosím oznamte nejpozději do 20.10.2019 na shora uvedené kontakty. Předem nepřihlášení hráči se mohou turnaje zúčastnit a být přizváni ke hře do vyčerpání kapacity (24 míst).

LIGA: Každý, kdo odehraje turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Deskovek pro rok 2019 -2020. Liga se skládá z 12ti samostatných turnajů a mini-turnajů v různých deskových a karetních hrách. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít. Průběžná tabulka ligy bude vedena pod přezdívkami, které si hráči zvolí před prvním turnajem. Průběžné pořadí ligy bude na našich webových stránkách SDSZS.CZ zveřejněno. Podrobný program Deskovek najdete i na stránkách Městské knihovny Praha – pobočka Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října

Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a instruktory Deskovek se těší
Jaroslav a Ivana Slaninovi

V Praze dne 5.10.2019


Zveme Vás na:

druhý turnaj 3. ročníku ligy deskových a karetních her Ligan a Ligas 2019-2020 pro hráče se zrakovým hendikepem, druhá část turnaje.

Turnaj v karetní hře Syllabatim 2.

Datum a čas konání: středa 9.10.2019 od 15:00 – 19:00 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s., Šmolíkova 866/1, Praha 1, 161 00

Pořádá: Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.) ve spolupráci s členy a hráči Klubu deskových a karetních her Dědina.

Propozice turnaje: Turnaj v Syllabatimu 2 je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věk 18 let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje systémem 4 až 7 partií u stolu po 4 – 6 hráčích. Menší počet zúčastněných hráčů u stolu není přípustný. Hráč s nejvyšším dosaženým součtem skóre ze všech partií vyhrává. Hráči při porovnání skóre u stolů získávají velké body. Vítěz obdrží 6 bodů, druhý 5 bodů ….. poslední šestý hráč jen 1 bod.  V případě celkové rovnosti bodů u více hráčů rozhoduje o pořadí hráčů v turnaji součet jejich skóre ze všech odehraných kol během celého turnaje.

Startovné: Členové SDS, z.s. mají startovné a drobné občerstvení zdarma, ostatní zájemci hradí turnajový poplatek ve výši 60,- Kč, splatný před zahájením turnaje. 30,- Kč platí hráč v případě členství ve Spolku SDS, z. s. s periodou konání klubu 1x měsíčně.

Doprava: Bližší informace najdete na webových stránkách střediska Dědina:  dedina.cz  v nabídce „Popis cesty“.

Přihlášky: Své přihlášky adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo svou účast potvrďte na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina

Doprovod na turnaj si hráči řeší individuálně. Dobrovolní asistenti v místě turnaje jsou k dispozici hráčům po celou dobu konání akce.

Uzávěrka přihlášek: Svou účast v turnaji prosím oznamte nejpozději do 5.10.2019 na shora uvedené kontakty. Kapacita turnaje je maximálně 24 míst.

LIGA: Každý, kdo odehraje turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Ligan a Ligas pro rok 2019 -2020. Liga se skládá ze 6ti samostatných turnajů. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím většího množství turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít.

Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a za hráče Klubu deskových her Dědina se těší
Jaroslav Slanina a Ivana Slaninovi

V Praze dne 28.9.2019


Zveme Vás na:

Druhý turnaj 3. ročníku ligy Deskovek MK Praha 5 – Smíchov, 2019/20.

Turnaj v české dámě

Datum a čas konání: čtvrtek 3.10.2019 od 16:00 – 18:45 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Městská knihovna Praha 5 – pobočka Smíchov, Nám. 14 října 83/15, Praha 5, 150 00

Pořádá: MK Praha 5 – Smíchov, pobočka Nám.14 října a Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.)

Propozice turnaje: Turnaj v české dámě je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 8 let a zná pravidla hry. Turnaj se hraje podle oficiálních pravidel, švýcarským způsobem losování, na čas 10 minut na jednu partii a hráče. Všichni hráči odehrají stejný počet partií bez ohledu na získaný počet bodů. Předpoklad je minimálně 7 kol. K sobě jsou vždy přiřazeni hráči se stejným bodovým ziskem z předešlého kola. V případě rovnosti bodů u dvou nebo více hráčů na 1. až 3. místě se mohou hrát doplňkové partie (pokud to čas dovolí) – tzv. baráž na 5 minut/hráče o celkového vítěze turnaje. Jinak o pořadí na dalších místech rozhoduje kritérium pomocných bodů (SB), počet výher, případně výsledek vzájemné partie.

Startovné: Účast v turnaji je zdarma. Kapacita turnaje max. 20 míst.

Přihlášky: Přihlášky nebo svou účast adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina. Přihlásit se můžete i osobně v Městské knihovně, pobočka Nám. 14 října 83/15, Praha 5, dětské odd.

Uzávěrka přihlášek: Oznámení o své účasti v turnaji prosím oznamte nejpozději do 30.9.2019 na shora uvedené kontakty. Předem nepřihlášení hráči se mohou turnaje zúčastnit a být přizváni ke hře do vyčerpání kapacity (20 míst). K dispozici budou i hmatové soupravy pro hráče slabozraké a nevidomé.

LIGA: Každý, kdo odehraje turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Deskovek pro rok 2019 -2020. Liga se skládá z 12ti samostatných turnajů a mini-turnajů v různých deskových a karetních hrách. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít. Průběžná tabulka ligy bude vedena pod přezdívkami, které si hráči zvolí před prvním turnajem. Průběžné pořadí ligy bude na našich webových stránkách SDSZS.CZ zveřejněno. Podrobný program Deskovek najdete i na stránkách Městské knihovny Praha – pobočka Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října

Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a instruktory Deskovek se těší  Jaroslav a Ivana Slaninovi

V Praze dne 22.9.2019


Zveme Vás na:

první turnaj 3. ročníku ligy deskových a karetních her Ligan a Ligas 2019-2020 pro hráče se zrakovým hendikepem

Turnaj v Othellu.

Datum a čas konání: předehrávka 18.9.2019 od 15:00 – 19:00 hod pro hráče a členy Klubu deskových a karetních her Dědina, dne 25.9.2019 od 15:00 – 19:00 hod hlavní část turnaje s účastí mimopražských hráčů (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s., Šmolíkova 866/1, Praha 1, 161 00

Pořádá: Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.) ve spolupráci s členy a hráči Klubu deskových a karetních her Dědina.

Propozice turnaje: Turnaj v Othellu je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 18 let a zná pravidla hry. Hraje se soutěžními hodinami s časem 15 min na hráče + 3 vteřiny bonus navíc za každý odehraný tah.

Každý hráč v předehrávce ve svých klubech a v hlavním turnaji odehraje celkem 9 partií. Stejní hráči nemohou spolu hrát v rámci turnaje dvakrát. Před partií je vždy losována barva kamenů (resp. začínající hráč).

Startovné: Členové SDS, z.s. mají startovné a drobné občerstvení zdarma, ostatní zájemci hradí turnajový poplatek ve výši 60,- Kč, splatný před zahájením turnaje.

Doprava: Bližší informace najdete na webových stránkách střediska Dědina:  dedina.cz  v nabídce „Popis cesty“.

Přihlášky: Své přihlášky adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo svou účást oznamte na telefonní číslo 604 616 601 – pan Jaroslav Slanina

Doprovod na turnaj si hráči řeší individuálně.

Dobrovolní asistenti v místě turnaje jsou k dispozici hráčům po celou dobu konání akce.

Uzávěrka přihlášek: Svou účast v turnaji prosím oznamte nejpozději do 15.9.2019 na shora uvedené kontakty. Kapacita turnaje je maximálně 20 míst.

LIGA: Každý, kdo odehraje turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Ligan a Ligas pro rok 2019 -2020. Liga se skládá ze 6ti samostatných turnajů. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít.

Na Vaši účast se za Společenství duševních sportů a za hráče Klubu deskových her Dědina těší
Jaroslav a Ivana Slaninovi
Dne 14.8.2019


Zveme Vás na:

První turnaj 3. ročníku ligy Deskovek MK Praha 5 – Smíchov, 2019/20.

Turnaj ve stolní hře – Hokej.

Datum a čas konání: čtvrtek 19.9.2019 od 16:00 – 18:45 hod (včetně vyhlášení výsledků a předání drobných cen)

Místo konání: Městská knihovna Praha 5 – pobočka Smíchov, Nám. 14 října 83/15, Praha 5, 150 00

Pořádá: MK Praha 5 – Smíchov, pobočka Nám.14 října a Společenství duševních sportů, z.s. (SDS, z.s.)

Propozice turnaje: Turnaj ve stolním hokeji je koncipován jako otevřený (OPEN). Zúčastnit se může každý zájemce, který dovršil věku 8mi let a zná pravidla hry. Dva hráči, kteří vytvoří tým, hrají ve vylosované 4členné skupině A nebo B. Ze základní skupiny postupují dále vždy dva nejlepší týmy do boje o 1. – 4. místo. Ostatní týmy hrají ve skupině o 5.- 8. místo. O pořadí v tabulce rozhodují následující kritéria: za vítězství 2 body, remíza 1 bod, prohra 0. Dále pak celkové brankové skóre v pořadí důležitosti – větší počet střelených gólů, méně inkasovaných gólů, vzájemný zápas a při všech shodných kritériích pak už jen los. Délka jednoho zápasu brutto 10 minut. Rozhodčí může potrestat tým za zjevné zdržování hry po dvou předcházejících napomenutích, a to jedním inkasovaným gólem, které bude ke skóre týmu přičteno.

Startovné: Účast v turnaji je zdarma. Kapacita turnaje max. 8 týmů. (16 hráčů)

Přihlášky: Své písemné přihlášky adresujte na e-mail pořadatele: sdszs@seznam.cz nebo svou účast oznamte na telefonní číslo 604 616 601 – Jaroslav Slanina. Přihlásit se můžete i osobně v Městské knihovně, pobočka Nám. 14 října 83/15, Praha 5, dětské odd.

Uzávěrka přihlášek nejpozději do 17.9.2019 na shora uvedené kontakty. Nepřihlášení hráči se mohou zúčastnit a být přizváni ke hře do vyčerpání kapacity turnaje (16 míst).

LIGA: Každý, kdo odehraje první turnaj, stane se automaticky hráčem ligy Deskovek pro rok 2019 -2020. Liga se skládá z 12ti (13ti) samostatných turnajů a mini-turnajů v různých deskových a karetních hrách. Účastník nemusí odehrát všechny plánované turnaje. Platí však, že čím více turnajů se hráč zúčastní, tím větší šanci na celkové lepší umístění v lize bude mít. Průběžná tabulka ligy bude vedena pod přezdívkami, které si hráči zvolí před prvním turnajem. Průběžné pořadí ligy bude na našich stránkách zveřejněno. Podrobný program Deskovek MK Praha 5 – Smíchov najdete i na stránkách Městské knihovny Praha – pobočka Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října

Na Vaši účast za Společenství duševních sportů a instruktory Deskovek se těší
Jaroslav Slanina
V Praze dne 13.8.2019