Slovní Poker on-line – pravidla hry

Dne 7.1.2021, čtvrtek, v 19:00 hod začínáme hru Slovní poker On-line. Následně pokračujeme každé pondělí a čtvrtek ve stejnou dobu.

Hráči, kteří mají zájem se zúčastnit hry se předem přihlásí na e-mail: sdszs@seznam.cz  a to nejpozději do 4. ledna 2021 pondělí.

Slovní Poker se bude hrát na celkem 10 partií u jednoho stolu – tzv. hra. Během hracího večera se odehrají cca 1 – 2 partie.

 Jedna hra se stejnými hráči u stolu se nazývá HRA.

 Jedna HRA se sestává z celkem 10 partií.

 Jedna partie má 4 fáze:

– začátek
– 1. kolo
– 2. kolo
– konec a vyhodnocení

Začátek:

V den hry v 19:00 hod. bude přihlášeným hráčům zaslán kontaktní e-mailová zpráva s požadavkem na potvrzení zájmu o hru.

Následně krupiér oznámí celkový počet aktivně přihlášených hráčů do hry, provede případně jejich vylosování do maximálního počtu 5 hráčů u stolu, sdělí jejich jména, aby hráči věděli kdo u stolu je jejich soupeř a zahájí hru tak, jak je popsána ve stručných propozicích hry Slovní Poker on-line.

Po celou dobu průběhu partií by hráči neměli vypínat počítače či odcházet od nich.

Hra je koncipována jako on-line a jednotlivé prodlevy mezi zasíláním e-mailových zpráv by měl být pokud možno co nejkratší.

Hráči vzájemně nebudou znát písmena rozdaných karet. Naopak písmena hozená na kostkách jsou v dané partii pro všechny stejná.

Slovo:

Hráč má za úkol, pokud chce dosáhnout co nejlepšího výsledku a rozehranou partii vyhrát, z písmen na aktivních kartách v ruce a z písmen hozených na kostkách složit pokud možno co nejdelší slovo s co nejvyšším bodovým ziskem. Písmena na kartách mají své bodové hodnocení, stejně tak i znak pro háček nebo čárku nad písmeno, které tvoří samostatnou kartu. Pokud hráč má kartu s písmenem „S“ a chce složit příkladně slovo šíp, musí mít v ruce karty: S, P, háček, čárku.

S + háček vytvoří písmeno Š, písmeno I použije z některé kostky pokud padlo a to musí doplnit o čárku z karty tak, aby slovo bylo ve spisovné formě. Pokud na kostkách najde písmeno „Y“ své slovo může prodloužit do slovního tvaru: „ŠÍPY“, čímž získá víc bodů.

Jaká slova se počítají?

Slovo musí být ve spisovném tvaru českého jazyka. Nelze použít citoslovce, jakékoliv zkratky a slova v cizím jazyce, vyjma slov počeštěných, běžně užívaných v českých médiích nebo slov již zdomácnělých třeba jako slovo video, metro apod. Slova lze použít v jakémkoliv pádě, rodě, osobě, číslu, čase i způsobu. Lze použít podstatná jména, slovesa, vlastní jména, zeměpisné názvy, obecné názvy zvířat a rostlin, astronomických těles i jmen pohádkových a mytologických postav z bájí či pověstí a to ve formě originální nebo v počeštěné, příkladně: Hercules, Héraklés nebo Herkules.

Pozor!: Písmeno „ch“ je na jedné kartě s hodnotou 5 bodů a v balíčku karet Slovního Pokeru je najdeme celkem 2x.

Důležité upozornění: Karty pro hru „Slovní Poker“ nejsou totožné ani zaměnitelné s kartami hry Syllabatim!

Výhra:

Hráč má do začátku každé hry o 10ti partiích u stolu na svém kontě krupiérem přiděleno 100 pokerových bodů!

Hráči pošlou krupiérovi své nejdelší vytvořené slovo, které složili z jedné až pěti  aktuálních karet (souhlásek) v ruce a z jedné až pěti samohlásek uvedených na kostkách. Hráč s nejvyšším bodovým ziskem za složené slovo získá celý vklad banku z dané partie. Pokud se najde víc hráčů, kteří mají stejné skóre, pak vklad z banku se rozdělí mezi ně rovným dílem.

Pozor!: V případě rovnosti součtu bodů za vytvořené slovo nerozhoduje ani vyšší počet karet ani vyšší počet kostek, ze kterých bylo slovo složeno!

Hráči se formou zprávy od krupiéra dozví okamžitý podrobný výsledek všech aktivních hráčů právě skončené partie.

Písmena na kartách i kostkách mají své bodové hodnoty. Krupiér vám při zasílání písmen z karet i písmen z kostek bodovou hodnotu oznámí. Je však dobré si písmena a jejich bodové hodnocení poznamenat.

Pro kontrolu si můžete bodové hodnoty a četnost karet v balíku originálního Slovního Pokeru ověřit na stránkách SDSZS.cz v záložce: Pravidla her – karetní hry – Slovní Poker, kde na konci pravidel najdete přehled karet s bodovým ohodnocením jednotlivých písmen a znaků.

Vklady a povinné sázky do banku:

Se řídí pravidly uvedenými ve „Stručných propozicích hry – Slovní Poker on-line“.

Přehled a celkové průběžné pořadí hráčů:

Aktuální bodový stav kont jednotlivých hráčů bude pravidelně 1x týdně aktualizován formou přehledné tabulky, umístěné na stránkách SDSZS.CZ v nabídce: „Slovní Poker on-line – celkové výsledky“. Čím více her (partií) se hráči zúčastní, tím větší naději mají na celkové vítězství v soutěži Slovní Poker on-line.

Za organizátora hry Slovního Pokeru

Jarda + Iva