2. Partie: Zsoka – Trenéři

Pravidla hry:  Brazilská dáma
Zahájení partie: 25.1.2021
6. Aktualizace pozice k datu: 22.3.2021
Výsledek partie:  dohráno 0 : 3

Diagram šachovnice

Poslední aktuální pozice figur na desce pro kontrolu:
bílé kameny:
červené kameny: d8, h8, a7, h6, a3, g3, b2

Partiář – provedené tahy v pořadí bílý – červený:

 1. tah: g3-h4, f6-e5
 2. tah: h4-g5, h6xf4
 3. tah: e3xg5, e5-d4
 4. tah: c3xe5, d6xh6
 5. tah: a3-b4, g7-f6
 6. tah: b2-c3, b6-a5
 7. tah: h2-g3, c7-d6
 8. tah: d2-e3, a7-b6
 9. tah: g1-h2, b6-c5
 10. tah:  g3-h4, c5xa3
 11. tah:  e3-d4, f8-g7
 12. tah:  e1-d2, a5-b4
 13. tah:  c3xa5, f6-g5
 14. tah:  h4xf6, g7xe5xc3xe1xg3
 15. tah:  h2xf4, e7-f6
 16. tah:  a5-b6, b8-a7
 17. tah:  a1-b2, a7xc5
 18. tah:  b2-c3, f6-e5
 19. tah:  c3-b4, e5xg3
 20. tah:  b4-a5, d6-e5
 21. tah:  c1-d2, e5-d4
 22. tah:  a5-b6, c5xa7
 23. tah:  d2-c3, d4xb2 – konec partie

Závěrečné hodnocení:

Již ve vyhodnocení průběhu první partie jsme uvedli, že Zsoka je mladá, nadšená „multifunkční“ hráčka všemožných deskových a karetních her. Každá hra, kterou nás učí nebo naopak my nějakou ji, je obrovský zážitek. Je velká škoda, že dlouhotrvající pandemie Covidu-19 a s tím spojená různá vládní omezení či nařízení, prakticky souvisle trvající více než rok, nám v současné době neumožňují scházet se s hráči v Klubovně v Praze nebo při akcích Deskovek ve střediscích SONSu a Tyflocenter mimo Prahu. V České Lípě je kroužek Deskových a karetních her, hned po Praze – Dědině, nejpočetnější z celé ČR. Pevně věříme, že „Lipáci“ své herní posty udrží i po pandemii!

Jestli jsme první partii brazilské dámy se Zsokou sehráli v rytmu samby, o této partii by se dalo s úspěchem tvrdit, že se hrálo v rytmu divokého amerického rock´n´rolu! Zsoka na pomyslný taneční parket vlétla s lehkostí, zcela nadšeně až bezstarostně. Svou první figuru navíc odevzdala porotě hned po úvodní strhující taneční kreaci, ve formě výměn kamenů ve 4. tahu! Parket uprostřed se „vyčistil“ Hra začínala opět dramaticky od pódia. Tentokráte opatrněji. Figura sem, figura tam… v 8. tahu Zsoka nechala svůj kámen stát na poli b4 napospas blížícímu se nebezpečí. Od soupeře následovalo zablokování bílého tanečníka s následnou „bezplatnou poštovní dobírkou“! Bílý se ve hře soustředil spíše na své pravé křídlo, kde se snažil svou pozici i vystoupení co nejvíce vyvinout a pokud možno znovu ovládnout celý parket. Bum.. !, po černého 10tém tahu: c5xa3, měla naše soupeřka už o 2 kameny méně! „Rokec“ nabral na děsivém rytmu! Zsoka neopatrně zvedla ze židle hned půlku své základní řady bílých fanoušků, což se ukázalo jako „neukázněný hvězdný manýr“! Prázdné místo e1, g1 se stalo okamžitě středem pozornosti a terčem konkurenční černé kapely trenérů. Ti si okamžitě připravili pěkný rytmický prvek! Nejdříve vyřadili jednoho bílého kytarového sólistu ze souvislé hudební produkce v pomyslném „12. taktu“: a5-b4, bílý se tak dokonale odhodil stranou i s kytarou ve 13.tahu skokem do davu: c3xa5! Následně černá kapela obětovala svého „basáka“ f6-g5! Zsoka si sice „černého basáka“ radostně zajala, ale pak začalo to pravé rockové běsnění! Černý ve 14. tahu dokončil své sólo multi-skokem: g7xe5xc3xe1xg3!! Bílý sice dobral jeden černý kámen (patrně neopatrného „kulisáka“), ale to byla jen slabá a navíc dočasná náplast za rozebranou bílou rockovou kapelu. Černý se vydal ještě za osamoceným bílým bubeníkem, aby jej ukecal k angažmá na své straně. Zbytky bílé rockové soupravy se už raději sami hlásili o přijetí, čemuž šel hned jeden naproti a po 16. tahu: a5-b6 byl černým principálem okamžitě, bez podmínek a bez jakékoliv materiální kompenzace v 17.tahu: a7xc5 „angažován“! Černý ještě dokončil drobnou dobírku bílého kamene 19. tahem e5xg3. Bílá kapela měla už jen dva poslední hráče, kteří odhodili své hudební nástroje, vzali do rukou zvonečky a během tří tahů zazvonili konec představení!

Závěrem musíme dodat, že partie se Zsokou to byla opravdu divoká. Pevně věříme, že Zsoka svou hru během pandemie ztvrdí a své hudební uskupení udrží pohromadě během celého vystoupení hned po Velikonocích. Na třetí partii se už teď moc těšíme. Zsoka bude hrát tentokráte s černou kapelou a ti přeci vyhrávají! Děkujeme Zsoce za prima hru a skvělou zábavu, přejeme pohodové svátky Velikonoc, především pevné zdraví a stálé nadšení pro všechny hry!

Video průběhu 2. partie Zsoka – Trenéři:

  


Předchozí partie

1. Partie: Trenéři – Zsoka (27.11.2020 – 25.1.2021)