Tetrikon – hlavolam s 3D dílky + seznam karet

Hra pro 2 – 4 hráče

Obsah:

Karty s označením body 1 – 100 T bodů. (na rubu popsány „T“)
Karty speciálních akcí „Náhoda“ s textem akce. (na rubu popsány „N“)
Nápovědní tabulka s přehledem jednotlivých dílků Tetrikonu.
Základní stavební tabulka pro vložení diagramu.
Diagramy (ohraničení) Tetrikonu – různé obtížnosti.
Jednotlivé stavební dílky Tetrikonu.
Reliéfní hrací kostky.
Deska pro umístění dílků Tetrikonu jako aktuální nabídka ve hře.

Nápis Tetrikon v grafické podobě.

Myšlenka a cíl hry:

Hráč se snaží jako první sestavit vylosovaný diagram Tetrikonu. Dílky do Tetrikonu v průběhu hry nakupuje od managera stolu pomocí karet s T – body v hodnotách 1 – 100, které získává při svých hodech kostkami nebo obchodem či výměnou s managerem, případně i s ostatními hráči nebo pomocí akčních karet „Náhoda“. Komu se podaří správně sestavit diagram Tetrikonu jako prvnímu, resp. vyplnit jej do posledního čtverečku, vyhrává!

Pravidla hry:

Před prvním kolem si hráči určí managera stolu, který bude obsluhovat resp. doplňovat aktuální nabídku dílků Tetrikonu a kontrolovat celý průběh hry. Dále se hráči dohodnou na kolik her (počet diagramů) budou hrát a jakou obtížnost diagramů zvolí v té které konkrétní partii – sekvenci her. Ideální jsou 1 – 3 hry, neboť celková hra, při maximálním počtu 4 hráčů, je časově náročná. Diagramy s nejnižší obtížností mají na svém rubu označení písmenem „A“, obtížnější jsou pak řazeny logicky vzestupně podle abecedy. Nejsložitější diagramy jsou označeny písmenem „J“.

Manager stolu vylosuje diagramy příslušné obtížnosti od jednoho písmene a každému z hráčů u stolu jeden přidělí. Současně každému předá i základní stavební desku, do které hráč vybraný diagram, s výřezem tvaru Tetrikonu, vloží. Diagramy musí být do základní stavební desky správně umístěny, aby diagram nikterak přes základní desku nepřesahoval. Hráč nesmí diagram z desky po celý průběh hry vyndat, posouvat ani jej měnit za jiný, může si však pootočit celou základní desku i s diagramem Tetrikonu do pozice, která mu nejvíce vyhovuje. 

Pozor: Každý diagram v soupravě této hry je jiný! Diagramy se dle obtížnosti shodují pouze počtem čtverečků, které je třeba všechny, pomocí získaných různých dílků Tetrikonu, vyplnit! V jedné hře (kole) je tedy třeba použít pro všechny hráče vždy diagramy ze stejné sady od jednoho vybraného písmene! Příkladně ze sady „A“. 

Manager založí balíček „Pokladny“ a vloží do něho všechny karty s bodovými hodnotami 1 – 100 T, které před tím důkladně zamíchal, rubem navrch. Následně založí druhý balíček „Náhod“ a vloží do něho všechny zamíchané karty s označením „Náhoda“, všechny rubem navrch. Dále vyloží na desku na stůl před sebe z leva doprava 6 náhodně vybraných dílků Tetrikonu. Od levé ruky managera je počítána pozice 1 až po pozici 6 u pravé ruky. To je velmi důležité, protože dílky tak tvoří pořadí a budou z řady odebírány podle počtu bodů hozených hráči na kostce.

Losování o zahájení hry: Hráči postupně hodí 1 kostkou. Hráč s nejvyšším bodovým ziskem začíná. Znovu hodí, ovšem již 2 kostkami najednou a vyhodnotí jejich bodový součet.

Při zahájení hry má každý hráč napoprvé pouze jednu možnost akce, a to líznout si kartu/karty z „pokladnice“ nebo „náhody“ na základě bodů hozených na obou kostkách dle dále uvedeného klíče součtu hodnot.

Součet bodů na kostkách a z toho vyplývající akce:

při součtu 2 – 6 body hráč si lízne/obdrží 1 vrchní kartu z Pokladny nebo si může vzít 1 kartu „Náhody“ (pokud hodil dvě stejná čísla).

při součtu 7 – 11 bodů hráč si lízne/obdrží 2 vrchní karty z Pokladny
nebo si může vzít 1 kartu „Náhody“ (pokud hodil dvě stejná čísla).

při součtu 12 bodů hráč si může líznout/obdržet 3 vrchní karty z Pokladny nebo si vzít 1 kartu „Náhody“ (protože hodil 2×6 bodů) nebo si místo toho vzít jeden dílek Tetrikonu z aktuální nabídky od managera stolu. Aby hráč dílek mohl obdržet, musí nejdříve hodit jednou kostkou. Bodová hodnota na kostce určí, který dílek z řady od managera obdrží.

Příklad při hodu 6 + 6 a volba zisku dílku:

Pokud hráč hodil v základním hodu dvě „6“ a vybral si možnost zisku dílku z nabídky managera, hází ještě jednou kostkou, která určí dílek z pořadí. Pokud hráč hodil 3, manager stolu předá hráči třetí dílek zleva v řadě. Po odebrání dílku z nabídky, manager aktuální nabídku okamžitě doplní náhodně vybraným novým dílkem ze zásobníku (sáčku) do celkového počtu 6 ks v řadě! V řadě aktuální nabídky se mohou nacházet 1 či více dílků stejného tvaru.

Pozor: Nákup dílku od managera: Hráč, aby mohl ve svém tahu koupit dílek Tetrikonu od managera, musí za něj zaplatit kartami Tetrikon body v celkové hodnotě 100 T bodů, které odevzdá managerovi, a to bez ohledu na velikost dílku, který tím tak získal!

Naopak cenu dílku při prodeji mezi hráči si prodávající s kupujícím určují sami v duchu pravidel volného trhu a obchodování – „nabídka a poptávka“.

Průběh hry dále:

Hráč v dalších kolech má ve svém tahu již více možností akcí:

a) může hodit kostkami a získat tak další kartu/karty s T – body nebo
použít funkci uschované karty náhody.

b) při shodném počtu bodů na kostkách si místo příslušných počtů
karet z pokladnice může líznout 1 kartu „náhoda“, vyhodnotit ji
hned a udělat předepsanou akci dle pokynů na ni nebo si ji ponechat do dalšího kola.
Pozor: Použití karty v pozdějším kole se považuje za jednu akci hráče v jeho tahu!

c) může stavět svůj diagram, doplněním pouze o 1 dílek Tetrikonu nebo vyměnit 1 stávající dílek v Tetrikonu za jiný, který má právě k dispozici, pokud použitá speciální karta Náhoda neuvádí jiné podmínky. Dílky, které se mu do Tetrikonu nehodí, si ponechá ležet vedle.

d) může obchodovat s hráči, které si vybere. Obchodovat může i o víc dílků najednou pokud mu stačí prostředky na jeho kartách s
T – body a ostatní hráči jsou ochotni dílky za nabízenou cenu prodat.

e) může (koupit) vyměnit své karty s T – body (100 T) za 1 dílek z aktuální nabídky managera stolu.

f) může si vyměnit svůj dílek za dílek z aktuální nabídky managera stolu. To má však důležité omezení viz. Pozor!

Pozor: Pokud se však hráč rozhodl pro akci vyměnit svůj dílek Tetrikonu u managera stolu za jiný z aktuální nabídky dle bodu f), musí svou volbu oznámit předem slovy: Měním dílek u managera!“, následně hodí jednou kostkou, dle bodů hozených na kostce obdrží dílek v pořadí z nabídky a nemůže dále již provést žádnou jinou z výše uvedených akcí, označených písmeny a) až e)!

Pokud hráč nemá v úmyslu měnit dílek u managera podle bodu f), může ve svém tahu provést až dvě, kterékoliv akce popsaných v bodech a) až e), a to klidně i v libovolném pořadí. Platí však, že uvedenou možnost a) až e) smí ve svém tahu provést pouze jednou!

Příklad 1: Hráč nemůže hodit opakovaně kostkami a získávat tak další a další karty z pokladnice. Hráč ve svém tahu tedy může v první akci hodit kostkami, získat T body a ve druhé akci třeba koupit dílek od managera stolu.

Příklad 2: Hráč ve svém tahu jako první akci vložil dílek Tetrikonu do diagramu, který získal v předchozím kole nákupem od managera stolu a jako druhou svou akci zvolil hod kostkami s okamžitým účinkem vyhodnocení.

Příklad 3: Hráč ve svém tahu jako první akci využil karty „Náhoda“, která mu umožnila vložit do svého diagramu Tetrikonu až dva dílky najednou. Vložil tedy dva, již dříve koupené dílky. Jako svou druhou akci v tahu provedl nákup dílku od managera stolu.

Příklad 4: Hráč ve své první akci hodil dvě stejná čísla a rozhodl se pro 1 kartu „Náhoda“. Její účinek: „V tomto svém tahu nemůžeš stavět“ musí respektovat, kartu tedy ponechává na stole než kolo uběhne a provede ještě druhou akci: Nákup dílku od soupeře – obchodování. Vybere si hráče a nabídne mu částku za požadovaný dílek. Smí však koupit jen volný dílek Tetrikonu. Hráč nemůže prodat dílek, který už má vložen v diagramu.

Příklad 5: Hráč ve své první akci staví diagram z jednoho dílku, může původní dříve uložený dílek z diagramu vyndat a nahradit jej jiným volným. Následně udělal druhou akci, koupil dílek od managera stolu.

Inflace: Manager stolu může vyhlásit „inflaci“ v případě, že na stole v aktuální nabídce dílků je posledních 6 ks a jeden zbývá k doplnění. V takovém případě každý hráč odevzdá managerovi polovinu počtu svých volných dílků, které nemá umístěny ve svém diagramu. Pokud má hráč k dispozici lichý počet dílků, předá managerovi „větší polovinu“! Pokud je manager současně hráč, platí pro něho všechna uvedená pravidla Tetrikonu!

Karty T – body: Pokud je „Pokladnice“ – balíček karet s T – body vyčerpán, manager všechny karty s T-body, které se mu od hráčů vrátily při nákupu dílků zamíchá a stejně jako na začátku hry opět z karet založí novou „Pokladnici“, přičemž karty položí rubem navrch.

Pozor: Pokud by však úplně došly karty s T-body (hráči by je zadržovali a nenakupovali za ně), může manager stolu vyhlásit obdobnou „Inflaci“ jako v případě úbytku volných dílků. Pak hráči musí ½ počtu svých karet T-bodů odevzdat managerovi a ten z karet po důkladném zamíchání založí novou „Pokladnici“, přičemž karty položí rubem navrch. Pokud je manager současně hráč, platí pro něho všechna uvedená pravidla Tetrikonu!

Konec hry a vyhodnocení:

Hra končí jakmile se některému hráči povede jako prvnímu úplně složit diagram Tetrikonu. Ostatní hráči, směrem k hráči, jenž hru ukončil složením diagramu, mají možnost už jen jednoho svého tahu (dvě akce), ve kterém však již nelze obchodovat mezi hráči dle bodu d).

Každý hráč, který je na řadě směrem k hráči, který hru ukončil, tedy provede ještě jeden normální tah a snaží se přitom svůj diagram co nejvíce doplnit.

Za každý volný čtvereček v diagramu, který se hráči nepodařil vyplnit dílkem/dílky, hráč obdrží 20 trestných bodů. Platí to, že čím méně trestných bodů hráč ve hře získal, tím lépe v pořadí hráčů se umístil! Vítěz má 0 trestných bodů. Trestné body se hráčům sčítají postupně za všechny odehrané diagramy až do konce celé hry. Po odehrání všech vylosovaných nebo dohodnutých kol se sečtou body. Hráč, který jich získal nejméně je vítězem Tetrikonu! 

Příklad bodového zisku hráčů a určení celkového pořadí:

Hráč Martin získal v první hře 0 bodů, ve druhé nevyplnil celkem 3 čtverečky v diagramu = 60 trestných bodů, ve třetí hře nevyplnil 1 čtvereček = 20 trestných bodů. Do tabulky získal celkem 80 trestných bodů.

Hráč Bedřich v první hře nevyplnil celkem 2 čtverečky ve svém diagramu = 40 trestných bodů, ve druhém nevyplnil celkem 1 čtvereček = 20 trestných bodů, ve třetí hře uspěl = 0 trestných bodů. Do tabulky získal celkem 60 trestných bodů.

Hráč David získal v první hře 80 trestných bodů za 4 nevyplněné čtverečky v diagramu, ve druhé hře se mu dařilo a získal 0 trestných bodů, ve třetí hře nevyplnil 1 čtvereček = 20 trestných bodů. Do tabulky získal celkem 100 trestných bodů.

Hráč Jarda získal v první hře 20 trestných bodů za jeden nevyplněný čtvereček ve svém diagramu, ve druhé hře opět nevyplnil 1 čtvereček = 20 trestných bodů, ve třetí hře mu chyběl k dokončení znovu 1 čtvereček = 20 trestných bodů. Do tabulky získal celkem 60 trestných bodů.

Závěrečné pořadí hráčů a zúčtování výsledků:

  1. místo by získal Bedřich se ziskem 60 trestných bodů a jednou nulou.
  2. místo by získal Jarda se ziskem 60 trestných bodů, avšak ani jednou     svůj diagram nesložil úplně.
  3. místo by náleželo Martinovi s 80 trestnými body.
  4. místo by zbylo na Davida se 100 trestných bodů.

Jiné varianty hry:

Hra s omezeným časem:

V případě, že si na hru vyčleníte pouze krátký čas, lze hru omezit stopkami. Pak platí pravidlo, pokud nikdo před limitem hru neuzavřel složením svého diagramu, hráč, který je na tahu a současně vypršel celkový čas určený pro hru, svůj tah dokončí a ostatní hráči postupně svůj tah taktéž dokončí dle pravidel Tetrikonu jako by došlo hráčem k uzavření hry složením diagramu. Po uplynutí času již nelze obchodovat mezi hráči.

Blesková hra – těžká varianta:

Hráči si zvolí obtížnost hry – varianty diagramů a každý si vylosuje diagram v příslušné obtížnosti. Manager stolu předá každému hráči kompletní soupravu 13ti různých dílků Tetrikonu, tedy od každého typu dílku jeden kus. Po té se hráči snaží z dílků co nejrychleji sestavit svůj diagram. Nejrychlejší samozřejmě vyhrává!

Dílky, jenž hráči obdrží ke hře jako kompletní soupravu, jsou přehledně uspořádány na nápovědní tabulce.

Pozor: Nedoporučujeme nápovědní tabulku ohýbat či lámat, vzorky jednotlivých dílků Tetrikonu by se mohly z tabulky odlepit.

Hra pro jednoho hráče:

Hráč si vylosuje 4 diagramy Tetrikonu bez ohledu na jejich obtížnost. Diagramy vloží do základních stavebních desek. Do krabičky vysype všechny dílky Tetrikonu. Stopne si (nechá si stopnout) čas a postupně se snaží z dílků poskládat všechny 4 diagramy. Dílky, které použil v jednom diagramu již nemůže z něj vyjmout a použít ke stavbě v dalším. Výsledné časy si může poznamenat spolu s čísly skládaných diagramů. Stejné kombinace diagramů může řešit opakovaně a zlepšovat si tak dosažené osobní časy, potřebné k jejich složení. O časový rekord se pak může pokusit kterýkoliv hráč, který má k dispozici soupravu hry, zná konkrétní kombinaci čtyř uvedených diagramů a poslední nejlepší čas, potřebný k jejich složení. Podobně jako kdysi byly snahy o překonání nejlepšího času ve skládání Rubikovy kostky! Své nejlepší výkony ve skládání Tetrikonu může předvést na některé ze soutěží ligy Deskovek Ligan/Ligas.


Seznam karet v Tetrikonu a význam pojmů

K zakoupení 1 dílku do Tetrikonu u managera stolu je třeba odevzdat karty v součtu 100 „T – bodů“. Obchodovat o dílky Tetrikonu mezi hráči lze však v jakékoliv libovolné částce, určené nabídkou/poptávkou nebo dohodou mezi hráči.

Karty s Tetrikon body jsou na rubu popsány písmenem „T“ a ve hře tvoří balíček „pokladnice.

1        představuje 1 bod
5        představuje 5 bodů
10     představuje 10 bodů
20     představuje 20 bodů
25     představuje 25 bodů
50     představuje 50 bodů

Zvláštní bonusové karty „Náhoda“ tvoří samostatný dobírací balíček a lze je líznout pouze při hodu dvou stejných čísel na kostkách:

Vyměň si 1 dílek u managera.

Hráč předloží svůj dílek, který chce vyměnit. Následně hodí kostkou. Dle hodnoty na kostce obdrží odpovídající dílek z aktuální nabídky 6 kusů dílků od managera. 
Zkratka braill: směna 1 u M.

Vyměň si 1 dílek s některým hráčem.

Hráč předloží (popíše) svůj dílek, který chce vyměnit s některým z hráčů u stolu. Popíše svůj požadavek, co poptává, případně použije nápovědní destičku k přesnější specifikaci požadavku. Pokud najde hráče s požadovaným dílkem a ten souhlasí s výměnou, obchod lze uzavřít. Po uzavření obchodu kartu odevzdá managerovi stolu.
Zkratka braill: směna 1 u H.

Dostaneš 1 náhodný dílek od managera.

Hráč po předložení kartičky obdrží od managera stolu jeden jím náhodně vybraný dílek z aktuální nabídky dílků. Hráč nehází kostkou. Kostkou hází manager.
Zkratka braill: 1 náhodně od M.

Dostaneš 1 dílek od vybraného hráče.

Hráč po předložení kartičky obdrží od vybraného hráče od stolu jeden jeho volný dílek. Pokud vybraný hráč nemá žádný volný dílek, nemusí nic odevzdávat a kartička byla využita naprázdno. Hráč ji odevzdá managerovi stolu.
Zkratka braill: 1 od H.

Odevzdej 1 svůj dílek managerovi.

Hráč odevzdá 1 svůj dílek spolu s kartou Náhody managerovi stolu. Pokud nemá žádný volný, musí vyjmout jeden ze svého Tetrikonu a ten odevzdat. Manager odevzdaný dílek poté zařadí mezi ostatní do losovacího sáčku.
Zkratka braill: odevzdej 1 M.

Vyber si 1 dílek z nabídky managera.

Hráč po předložení této karty managerovi si může dle svého uvážení vybrat kterýkoliv dílek z aktuální nabídky managera. Hráč nehází kostkou. Manager má za povinnost popsat dílky v nabídce a zvolený předat hráči.
Zkratka braill: vyber 1 od M.

Lízni si 1 kartu z pokladnice!
Lízni si 2 karty z pokladnice!
Lízni si 3 karty z pokladnice!

Karty s Tetrikon body jsou na rubu popsány písmenem „T“. 
Hráč po předložení karty „Náhoda“ managerovi si může dobrat příslušný počet karet z pokladnice.  
Zkratka braill: lízni 1 z P. lízni 2 z P. lízni 3 z P.

Odhoď 1 kartu z ruky!
Odhoď 2 karty z ruky!

Hráč po předložení karty managerovi musí odhodit příslušný počet karet z ruky. Zkratka braill: odhoď 1 z R. odhoď  2 z R.

V tomto svém tahu a kole nemůžeš obchodovat.
Pokud si hráč lízne tuto kartu nemůže ve svém aktuálním tahu ani dál v probíhajícím kole s nikým obchodovat. Příkaz je zrušen v momentu, kdy na hráče, po oběhnutí kola, opět dojde řada. Kartu po uplynutí jednoho kola odevzdá managerovi.
Zkratka braill: nelze obchodovat.

V příštím tahu nemůžeš házet kostkami.
Pokud si hráč lízne tuto kartu nemůže ve svém následném tahu házet kostkami. Ostatní akce však může ve svém příštím tahu provést. Těsně před svým dalším tahem, uvedenou kartu odevzdá managerovi.
Zkratka braill: nelze házet K.

Ode každého hráče dostaneš 10 T / 25 T!
Hráč předloží kartu managerovi a od každého hráče obdrží kartu/karty s hodnotou 10 T – bodů nebo 25 T – bodů.
Zkratka braill: 10 T od každého
Zkratka braill: 25 T od každého

Dej každému hráči 5 T.
Hráč předloží kartu managerovi a každému hráči u stolu předá ze svého kartu/karty s hodnotou 5 T – bodů.
Zkratka braill: 5 T pro každého

Žolík 10 T bodů!
Žolík 25 T bodů!
Žolík 50 T bodů!

Kartu hráč může použít okamžitě nebo si ji ponechá do dalšího průběhu hry. Karta slouží k výměně za T – body v příslušné hodnotě. Použitou kartu hráč odevzdá managerovi. Jeden hráč může mít k dispozici během hry i více Žolíků najednou. Současně či postupně je může u managera vyměnit za T – body v příslušné hodnotě.
Zkratka braill: žolík 10 T. žolík 25 T, žolík 50 T

Můžeš stavět ze 2 dílků najednou.
Kartu hráč odevzdá managerovi a pokud má k dispozici dva či více volných dílků, může z nich až dva najednou vložit do diagramu Tetrikonu v jednom tahu. Hráč si může kartu ponechat a využít její funkci až v některém pozdějším kole.

Poznámka: Jinak během hry lze do diagramu vložit jen jeden dílek v jednom tahu hráče!
Zkratka braill: stavíš 2 v tahu

V tomto svém tahu nemůžeš stavět.
Kartu hráč odevzdá managerovi a ve svém tahu nemůže jako akci stavět diagram Tetrikonu. Hráč však může provést, dle pravidel, kteroukoliv jinou akci.
Zkratka braill: nestavíš

Vyber hráče, dá ti 25 T!
Hráč kartu odevzdá managerovi, vybere hráče u stolu, který mu odevzdá ze svého 25 T bodů. Pokud hráč nemá dostatek bodů, odevzdá jen to, co má k dispozici.
Zkratka braill: vyber 25 T od 1 H.

Imunita – kartu můžeš ve hře použít jen 1x!
Karta chrání hráče před odevzdáním čehokoliv managerovi či hráčům. Jednorázově ruší příkazy karet „Náhody“, které hráč sám získal nebo jejich nárok uplatňuje jiný hráč. Kartu lze uschovat do pozdějšího kola. Kartu lze použít jen 1x. Použitá karta se okamžitě vkládá dospod balíku karet „Náhoda“.  
Zkratka braill: imunita

Dědictví – od managera dostaneš 150 T!
Hráč kartu odevzdá managerovi a obratem od něho obdrží z Pokladnice (nebo z balíčku karet vrácených od hráčů) 150 T bodů. Kartu lze uchovat do pozdějšího kola.
Zkratka braill: dědictví

Pozor:  Všechny použité karty Náhoda má manager stolu za úkol vracet dospod balíčku karet Náhoda. Jednou či dvakrát za partii je třeba balíček důkladně promíchat a položit karty rubem nahoru!

Pozor: Manager všechny karty s T body od hráčů jako platby dává stranou. Pokud původní balíček „pokladnice“ je hráči spotřebován, z přijatých karet s T – body, po důkladném promíchání, vytvoří nový balíček „pokladnice“ a položí karty rubem nahoru.


Návody na další hry z řady Tetrikon jsou uvedeny zvlášť.
Seznam karet „Náhoda“ a popis jejich funkce, včetně braillských zkratek na kartách, jsou uvedeny zvlášť v příloze návodu pro hru „Tetrikon“.

Příjemnou zábavu Vám přeje Společenství duševních sportů, z. s., Praha,
e-mail: SDSZS@seznam.cz

Pravidla hry Tetrikon v PDF zde
Seznam karet ke hře Tetrikon zde