Slovní Poker

Pravidla hry

Slovní poker je karetní a kostková hra pro 2-9 hráčů, upravená pro hmatovou hru nevidomých a slabozrakých hráčů. Princip hry spočívá ve tvoření slov pomocí karet a kostek. Na kartách, opatřených slepeckým písmem, jsou uvedeny souhlásky a na reliéfních kostkách samohlásky. Balíček karet dále obsahuje zvláštní karty s háčky a čárkami, které umožňují užití diakritiky ve slo­vech. V základní hře má každý hráč za úkol sestavit jedno co nejdelší slovo, ke kterému použije co nejvíce karet z ruky a kostky na stole. Jednotlivá písmena jsou ohodnocena body podle pravi­del četnosti písmen české abecedy, od nichž je odvozen i počet jednotlivých souhlásek v balíčku karet.
Obrázek karet a kostek do Slovního Pokeru

Obsah soupravy

  • 5 ks reliéfních hracích kostek a 65 ks hracích karet opatřených braillovým písmem
    • volitelné příslušenství:
      • počítadlo bodů ve hmatovém provedení pro jednoho hráče
      • reliéfní žetony

Začátek hry

Nejprve jeden z hráčů zamíchá balíček karet a každému hráči rozdá 5 karet. Následně hodí třemi kostkami zároveň tak, aby na vhozené samohlásky všichni hráči viděli a nevidící mohli hmatem zjistit hozené hodnoty. Po vhození se kostky nesmějí již dál otáčet! Vhozené hodnoty navrchu kostky jsou platné po celou dobu kola.

Průběh prvního kola a tah jednoho hráče

V prvním kole může každý hráč vyměnit jakýkoli počet karet ze své ruky, měnit však může v každém kole pouze jednou.

Hráči mění karty tak, že položí vedle balíčku zbývajících karet ty kar­ty, jichž se chtějí zbavit a líznou si stejný počet nových karet. První mění hráč, který rozdával karty, po něm hráč po levici a potom dal­ší. Hráč může vyměnit až pět karet, nemusí ale vyměnit žádnou. Jakmile poslední hráč provedl svou výměnu, hráč, který rozdával karty, vkládá odhozené karty dospodu balíčku a následně hází další kostkou. Na stole jsou nyní čtyři kostky, se kterými se hraje, a jeden balíček karet.

Průběh druhého kola

Hráči mohou opět vyměnit jakýkoli počet karet. Postupují stejně jako při prvním kole. Jakmile poslední z hráčů provedl svou výměnu, hráč, který rozdával karty, vkládá odhozené karty dospodu balíčku a následně hází poslední kostkou. Na stole je nyní pět kos­tek, se kterými se hraje, a jeden balíček karet.

Průběh třetího kola

V závěrečném třetím kole již hráči nesmějí měnit žádné karty. Nyní již musí ze svých karet a kostek na stole složit slovo tak, aby dosáhli co nejvíce bodů a využili co nejvíce karet ze své ruky.

Konec hry a přepočet bodů

Hráči postupně vykládají slovo, které se jim podařilo poskládat z karet a kostek. Pro lepší představivost si pro vyložené slovo mohou přisunout jakoukoli hozenou kostku, nesmí však kostku otočit, neboť každá kostka je pro hru platná pouze tak, jak byla vhozena. Boduje se pouze jedno slovo, pokud by některý hráč složil sousloví či více slov, počítá se pouze to slovo, které nabízí zisk největšího počtu bodů. Karta s čárkou smí být použita též jako kroužek nad „U“, bodový zisk je totožný jako při použití čárky. Písmena „C“ a „H“ smí být pou­žita pouze samostatně, není povoleno pomocí nich složit písmeno „CH“, neboť souprava karet již „CH“ obsahuje.

Hráči sečtou bodové ohodnocení karet a kostek. Hráči se snaží vyu­žít co nejvíce karet ze své ruky, neboť bodové ohodnocení karet, které není možné využít v rámci vyloženého slova, se odečítá od celkového bodového ohodnocení vyloženého slova. Hráč, který zís­kal po odečtení nevyužitých karet nejvyšší bodové ohodnocení, vyhrává tuto hru. Pokud má víc hráčů stejné bodové hodnocení, vyhrávají všichni hráči s nejvyšším bodovým ziskem.

Pokračování a celková výhra

Karty se mění a každý z hráčů může zabodovat v jiné fázi hry. Cel­kovým vítězem je hráč, který dosáhne pěti vítězství v jednotlivých kláních. Hráč, který v každé hře obdržel největší počet bodů, si při­čítá jeden celkový bod. Ostatní hráči si nepřičítají, ale ani neztrá­cejí jediný bod. Hraje se tak dlouho, dokud některý z hráčů nedo­sáhne pěti celkových bodů. Tento hráč je vítěz Slovního Pokeru.

Ve Slovním Pokeru je přípustné jakékoli slovo, které se běžně používá, a to v jakémkoli slovním tvaru. Může být spisovné, hovorové či slan­gové, musí však být známo většině hráčů, kteří právě hrají hru. Pokud si hráči nejsou přípustností slova jisti, hlasují – pokud je stejně či více hráčů pro, než proti, je slovo platné.

Další herní varianty

Karty a kostky Slovního Pokeru můžete využít i pro jiné herní varianty, které vám přinesou delší a napínavější herní zážitek

Zápisník nebo počítadlo v hmatovém provedení

Pro klasickou hru Slovního Pokeru můžete použít zápisník nebo hmatové počítadlo a zapisovat body hráčů za každou jednotlivou hru. Je vhodné si stanovit bodo­vý limit (například na 30 nebo více bodů). Hráč, který jako první pokoří magic­kou hranici předem stanovených  bodů, vyhrává celou hru. Podle počtu hráčů můžete libovolně měnit bodový limit a přizpůsobit tak hru svým mož­nostem a času.

Slovní Poker o žetony

Slovní Poker může být velmi napínavý, pokud do hry přidáte žeto­ny, o které můžete hrát. Pravidla sázení jsou obdobná klasickým hrám v kasinech.

Na začátku je třeba si pro žetony určit závaznou hodnotu. Příkladně 1, 2, 5, 10, 20 nebo 50 bodů.

Zahájení hry a průběh tahu

Před zahájením každé hry je potřeba vložit vklad do hry. Vklad je nejprve nízký žeton, příkladně s hodnotou 1 bod, V průběhu hry se však zvyšuje až k 50 bodům v závěrečné části hry. Jakmile dochází k výměně karet, nastávají drobné změny pravidel oproti klasické hře Slovního Pokeru. Hráč, který je právě na tahu nejprve sází, poté mění své karty. Následuje další hráč po směru hodinových ručiček. Začíná hráč po levici hráče, který rozdává karty, říkejme mu dealer. Nejprve prove­de sázku, až poté může vyměnit jakýkoli počet svých karet, tedy i žádnou. Tento hráč může vsadit libovolný počet žetonů, případně nevsadit nic. Pokud nesází, řekne slovo „mlčím“. Ihned poté může vyměnit své karty. Další hráč po směru hodinových ručiček má nyní 3 možnosti: 1. může vsadit totéž co hráč před ním a zůstat tak ve hře, 2. může k sázce přihodit vlastní sázku a zvednout tak minimální sázku pro pokračování ve hře, 3. může vzdát tuto hru a položit své karty, v tento moment přichází o vložené peníze a hraje až další hru. Ostatní hráči, pokud karty nesložili, ve hře dál pokračují. Pokud v jednom tahu žádný hráč nevsadil žádné žetony, hra pokračuje dalším tahem podobně jako při hře bez žetonů. Jakmile však jakýkoli hráč (byť i ten poslední na tahu) vsadí nějaké žetony, musí doběhnout celé kolo sázek a postupně každý hráč musí buď vsadit, přihodit nebo položit karty.

V dalším tahu dealer přihazuje čtvrtou kostku a hra i sázení probí­hají stejně jako při prvním tahu. Hráči ve stejném pořadí nejprve pro­vedou svou sázku, následně můžou vyměnit karty. Jakmile proběh­ne celé kolo sázek i výměny karet, dealer hází pátou kostku.

posledním kole již není možné měnit karty, nyní se již provádějí finální sázky. Karty se vykládají až tehdy, kdy žádný hráč nepřihazuje žádnou další sázku. Platí pravidlo, že každý hráč musí dorovnat, přisadit nebo položit karty a vzdát hru. Jakmile poslední hráč, který zůstává ve hře, dorovnal poslední nejvyšší sázku, tento hráč jako první vykládá své karty a spočítá si bodové ohodnocení. Následují ostatní hráči ve stejném pořadí, v jakém prováděli své sázky. Počí­tají se body za jedno slovo a body za karty, které hráči zůstaly v ruce, se od celkového hodnocení odečítají. Hráč, který po vyhodnocení získal nejvíce bodů, vyhrává veškeré vsazené žetony. Pokud by mělo stejné nejvyšší bodové ohodnocení více hráčů, roz­dělí si tito hráči rovnoměrně vítězné žetony.

Střídání dealera

V další hře rozdává karty hráč po levici hráče, který rozdával karty minulou hru. Vše probíhá stejně jako v předchozí hře, hráči sázejí a až poté mění karty; je nutné dodržet pořadí hráčů u stolu a dokončení kola v případě přihození sázek. Jakmile některý hráč nemá žetony na vsazení, hra pro něj končí. Hráč, který na konci hry vyřadí všechny ostatní ze hry a získá tím všechny žetony, vyhrává hru.

Sázení

Při hře Slovní Poker s žetony není žádný limit pro minimální či maximální sázky. Je možné přihazovat jednotlivé body, je však také možné hned ze začátku vložit do hry vše. Není však možné pokračovat ve hře, pokud některý hráč minimálně nedorovnal vloženou sázku. Ve hře Slovní Poker o žetony nejsou povoleny půjčky: hráč, který vsadil všechny své žetony a prohrál, nesmí dál pokračovat ve hře, může hrát případně až další hru. V průběhu hry se zvyšuje základní vklad do hry a to vždy, když je dealerem opět hráč, který jím byl na začátku hry. Vklad do další hry je minimálně dvojnásobný, než byl vklad předchozí, výši vkladu pak určuje dealer.

Celkovým vítězem hry o žetony se stává hráč, který porazí všechny protihráče tím, že získá všechny žetony.

Hra „Na Šest“

Hra „Na Šest“ se hraje pouze se třemi společnými kostkami a třemi kartami pro každého hráče. Karty jsou vyložené na stole, protože každý hráč sleduje pouze své karty a skládá svá slova. Hráč má ve svém tahu možnost složit co největší počet slov tak, aby použil své kostky i své karty, ovšem použít je může vždy jen jednou. Karty s háčky a čárkami platí stejně jako při klasické variantě. Hráč může ve svém tahu buď složit slovo, nebo vyměnit libovolný počet karet. Kostky, které byly použity, se hází znovu. Nepoužité kostky zůstávají vždy stejně hozené do té doby, dokud některý z hráčů nesloží slo­vo. Karty, které byly použity do slov, si hráči odkládají stranou, tím tvoří vítězné body, které se sčítají na konci hry. Za použité karty si hráči berou karty nové. Karty, které hráči mění, se vždy vkládají dospod balíčku karet, za všechny použité karty při jednom kole si hráč bere karty nové.

Hra končí, jakmile hráči využijí celý balíček karet nebo mají ve hře pouze takové karty či kostky, ze kterých již žádné slovo vytvořit nelze. Sčítají se vítězné body a vyhrává hráč, který získal nejvíc bodů.

Varianta počítání bodů z kostek

Vítězné body slov se počítají s celým bodovým ziskem, vč. kostek. Hráči tedy kromě ponechá­vání karet, které použili, sčítají i body z použitých kostek, to vše za pomocí zápisníku nebo hmatového počítadla. Karty Slovního Pokeru jsou označeny podle bodové, hodnoty písmen.

Počet jednotlivých karet je uveden v následujícím přehledu:

N 1 – 6 ks, S 2 – 5 ks, R 2 – 4 ks, M 3 – 3 ks, C 3 – 3 ks,  CH 5 – 2 ks, X 9 – 1 ks, T 1 – 5 ks, L 2 – 3 ks,
D 2 – 3 ks, D 2 – 3 ks,  Z 3 – 3 ks, 
B 3 – 2 ks, F 6 – 1 ks, G 6 – 1 ks, V 2 – 4 ks, K 2 – 3 ks, P 2 – 3 ks,
J 3 – 2 ks, H 4 – 2 ks,
háček 3 – 4 ks,
čárka 2 – 5 ks.

Karetní soupravy pro nevidomé a slabozraké hráče jsou opatřeny braillským znakovým písmem, hrací kostky jsou reliéfní. Počítadlo bodů ve hmatovém provedení a reliéfní žetony jsou volitelným příslušenstvím herní soupravy.

Příjemnou zábavu Vám přeje:
Společenství duševních sportů, z. s. , Praha
e-mail: SDSZS@seznam.cz
Pravidla pro karetní hru Slovní Poker v PDF zde