Plný kurník – Ukradené slepice

rozšíření k základní hře Plný kurník, nelze hrát bez základní sady

Hra pro 5 hráčů

Obsah:

Deska pro hru Plný kurník – 1 ks. pro 5. hráče
Kohout – 1 ks
Reliéfní hrací kostka 2x
Hrací kostka klasická 2x 

Myšlenka a cíl hry:

Cílem hry je získat 9 slepic jako první, a naplnit tak svůj kurník.       

Příprava na hru:

Před zahájením hry pověřte jednoho hráče jako managera stolu a pomozte mu roztřídit všechny kartičky tak, aby byly zvlášť kartičky s vejci, kuřaty a se slepicemi. Kohouti v této hře nehrají, můžete je odložit do krabičky. Každý hráč následně obdrží jednu  základní desku – kurník s bidýlky, do které bude postupně vkládat získané karty. Desku zatím prázdného kurníku položí hráči před sebe.

Průběh hry:

Hru zahajuje hráč, který jako poslední jedl nějaké jídlo připravené z vajec. Nebo si hráči prostě hodí jednou kostkou a ten hráč s nevyšším bodovým skórem začíná. Hráči se v tazích postupně střídají a mají ve svém tahu dvě možnosti: za A hod kostkami nebo za B výměnu kartiček. Možnosti nelze provést v jednom tahu hráče současně! Uvedeno dále v návodu.

A. Házení kostkami:

Začínající hráč hodí dvěma kostkami najednou a vyhodnotí jejich bodový zisk. Pokud je na kostkách rozdílný počet bodů, hráč dostává od managera stolu vejce, kuřata nebo slepice podle následujícího schématu:

  • za každou kostku, na níž jsou 1, 2 nebo 3 body, získává hráč 1 vejce
  • za každou kostku, na níž je 4 nebo 5 bodů, získává hráč 1 kuře
  • za každou kostku, na níž je 6 bodů, získává hráč 1 slepici

Příklady ze hry:

Hráč Alojz hodil 2 a 5. Dostal tedy 1 vejce a 1 kuře.
Hráč Bedřich hodil 4 a 6. Dostal tedy 1 kuře a 1 slepici.
Hráč Cyril hodil 1 a 3. Dostal 2 vejce.
Hráč Jarda hodil 1 a 6. Dostal 1 vejce a 1 slepici.
Hráč Ondra hodil 5 a 4. Dostal 2 kuřata.

Pokud některý z hráčů hodí stejnou hodnotu na obou kostkách, postupuje se podle následujícího schématu:

Dvě jedničky znamenají, že hráč odevzdá jedno vejce vybranému hráči.
Dvě dvojky znamenají, že hráč odevzdá jedno kuře vybranému hráči.
Dvě trojky znamenají, že hráč odevzdá jednu slepici vybranému hráči.
Dvě čtyřky znamenají, že na farmáře přišla bída, musí prodat všechna vejce. Všechny karty s vejci odevzdá na společnou hromádku.
Dvě pětky znamenají, že nastala epidemie ptačí chřipky. Hráč musí hodit ještě jednou kostkou. Pokud hodí hodnotu 1, 2. nebo 3 farma se dostala do karantény a hráč jedno kolo nehází. Pokud hodil 4 a 5 hráč přichází o všechna kuřata a odevzdá kartičky kuřat na společnou hromádku. Pokud však hráč hodil 6, ztrácí všechny slepice a odevzdá je na společnou hromádku.
Dvě šestky v této variantě však neznamená, že se na farmu vplížila liška, ale bude se u soupeřů „loupit“ nebo si hráči vylepší chov slepic.

Hráč před novým hodem dvěma kostkami musí předem zřetelně všem hráčům oznámit, co hodlá provést s výsledkem, který záhy hodí na svých kostkách, tedy s výsledkem rozdílu, který provede odečtením nižší hodnoty od vyšší hodnoty hozené na kostkách. Má tedy dvě možnosti.

Příklad 1. varianty: „Slepice si vezmu do kurníku“

Ondřej hodil dvě šestky. Oznámil, že rozdíl hodnot, hozených na kostkách, promění za slepice do svého kurníku. Následně hodil 6 a 3. Výpočet: 6 – 3 = 3. Od managera stolu dostal tedy 3 slepice. Pokud ve svém kurníku však nemá dostatek místa, může přijmout jen tolik slepic, kolik se jich do volných políček kurníku vejde, zbytek musí vrátit managerovi stolu. Pokud na kostkách hodil dvě stejná čísla, rozdíl je nula, tudíž žádná slepice do kurníku Ondřejovi nenáleží.

Příklad 2. varianty: „Slepice budou všem ukradeny“

Ondřej hodil dvě šestky. Oznámil, že rozdíl hodnot, hozených na kostkách, znamená, že každý hráč odepíše z kurníku tolik slepic, kolik činí vypočtený rozdíl. Následně Ondra hodil 5 a 1. Výpočet: 5 – 1 = 4.

A nyní dochází k tomu, že hráči ze svých kurníků každý odevzdá 4 slepice managerovi stolu na společnou hromádku. Pokud hráč ve svém kurníku nemá dostatečný počet slepic, odevzdá jen tolik, kolik jich má k dispozici. Pokud Ondra na kostkách hodil dvě stejná čísla, rozdíl je nula, tudíž žádná slepice se nikomu „neukradne“.

B. Výměna karet:

Hráč, který se vzdá základního hodu kostkami, může provést jednu výměnu. Při výměně odevzdá na společnou hromádku 3 stejné karty a za ně dostává jednu podle následujících pravidel:

– za 3 kartičky s vejci dostane 1 kuře,
– za 3 kartičky s kuřaty dostane 1 slepici,

Vyhrává ten hráč, který jako první má plný kurník, tedy  9 slepic a kohouta. 

Doplnění pravidel:

Po čase dojde k situaci, že v kurníku jsou už pouze dvě volná místa. Hráč, ačkoliv je doplní stejnými kartičkami, nesplní limit 3 stejné kartičky pro výměnu. Pak následuje varianta vývoje.

Příklad: Hráč má 7 slepic, jedno vejce a jedno kuře. Na kostkách hodil hodnoty 2 a 6. Správně by měl získat jedno vejce a jednu slepici. Na základě bodů vymění kartu kuřete za kartu slepice (kuře odevzdá na společnou hromádku) a vejce ponechá.

Pokud v příštím tahu na jedné z kostek hodí 4 nebo 5, může kartu s vejcem vyměnit za kuře (kartu vejce odevzdá).

Pokud se mu v dalším svém tahu podaří hodit 6, může kuře vyměnit za slepici, a tím tak naplnit celý kurník.

Pozor: Hráč nemůže vývoj urychlit, pokud má 8 slepic a jako poslední kartu s vejcem tím, že by chtěl využít hodnot 4 a 6, tedy vejce vyměnil za kuře a současně hned kuře za slepici. Musí počkat do dalšího svého tahu!  

Pozor: Při vyhodnocování všech hodů hráčů však nadále platí pravidla o házení kostkami a hozená číselná kombinace!

Zvláštní zlodějské pravidlo

Jelikož je pro všechny kurníky v sadě málo slepic, po čase dojde k situaci, že slepice dojdou. Pokud si některý z hráčů, díky hodnotě hozené na kostce nárokuje zisk jedné slepice, musí zřetelně sdělit, kterému z hráčů u stolu ji „ukradne“ z kurníku. Označený hráč ji poté musí hráči odevzdat. To platí i ve fázi vývoje, kdy některé kurníky jsou již plně obsazené současně vejci, kuřaty a slepicemi. Hráč může povýšit kuře na slepici díky „ukradené slepici“. Kuře samozřejmě odevzdá na společnou hromádku. Pozor vejce na slepici přímo povýšit nelze! Vejce se nejdříve vyvine v kuře, a to pak ve slepici!

Jiné varianty hry:

Hra „Drsný zloděj“
Hraje se podle stejných pravidel až do fáze, kdy jeden z hráčů hodí dvě šestky. Jeho motivace je vylepšena o 3. variantu.

Příklad 3. varianty: „Slepice budou ukradeny jen jednomu hráči“

Ondřej hodil dvě šestky. Oznámí, že rozdíl hodnot, hozených na kostkách, promění za slepice do svého kurníku a „ukradne jej z kurníku“ hráče. Následně hodil 3 a 1. Výpočet: 3 – 1 = 2. Nyní vysloví jméno hráče, kterému „drsně krade“ slepice. Pokud hráč ve svém kurníku nemá dostatečný počet slepic, odevzdá jen tolik, kolik má. Pokud Ondra na kostkách hodil dvě stejná čísla, rozdíl je nula, tudíž žádná slepice se nikomu „neukradne“. Pokud Ondra hodil a rozdíl je větší než kolik může přijmout slepic do svého kurníku, vezme si od vybraného hráče jen tolik, pro kolik má místo a zbytek ukradených slepic hráč odevzdá na společnou hromádku.

Hra „Mrtvý kohout“

V této variantě hry vracíme do akce kohouty. Hraje se podle pravidel Plný kurník – Ukradené slepice. Pokud má některý z hráčů zájem získat „bojového asijského kohouta“ může jej vyměnit za 5 slepic. Kohout je položen mimo kurník a hlídá jej proti zlodějům. Celkem dva pokusy o „krádeže“ z kurníku okamžitě eliminuje. Při třetím pokusu sice kurník ochrání před zloději, ale sám při tom „statečně zahyne“. Hráč svého mrtvého kohouta odevzdá do věčné péče managerovi stolu. Kohouta během hry již nelze získat zpět. Pak už záleží na hráči, zda zvládne jako první naplnit kurník do plného počtu 9 slepic a zvítězit. Kohout svou práci již udělal. Nezapomeňte však, že kohout nedokáže ochránit kurník před pandemií… !

Hra „Kam se poděly slepice?

Tuto variantu můžete hrát v libovolné kombinaci s předchozími „zlodějskými variantami“. Jen na začátku hry ze společné hromádky odeberte 5 slepic. Prostě zmizely!

Příjemnou zábavu Vám přeje Společenství duševních sportů, z. s., Praha
e-mail: SDSZS@seznam.cz

Návod ke hře Plný kurník – Ukradené slepice v PDF zde