Návod hry Linja

Hra pro 2 hráče

Obsah:

Deska pro hru Linja.
Figurky, celkem 2 sady po 12 bílé a modré (případně jiná barevná kombinace)

Myšlenka a cíl hry:

Hráč se snaží postoupit se svými kameny co nejdále na druhou stranu a získat tak co nejvíce vítězných bodů.

Pravidla hry:

deska Linja základní postavení
deska Linja základní postavení

Na začátku hry si každý hráč sadu kamenů jedné barvy připraví na desku do základního postavení dle úvodního obrázku. Hrací deska Linji má 8 řad. V každé řadě je 6 otvorů pro figurky – kameny. Hráč obsadí svými figurami – kameny celou řadu nejblíže k sobě (startovní linie) a nejblíže po pravé straně vloží do každé řady 1 svou figuru – kámen. Celkem má tedy k dispozici 12 figur – kamenů. Na začátku hry má celkem 6 v základní řadě (ve startovní linii) a 6 v pomyslném sloupci vpravo po jedné v každé řadě.

Průběh hry:

Hráči provádí své tahy vždy dopředu ve směru od své základní linie směrem k soupeři.

Pozor: Kameny se nesmějí pohybovat dozadu!

Tah hráče se skládá ze dvou sekvencí pohybů: ze „základního pohybu“ a z „následného pohybu“.

Základní pohyb:

Hráč pohne jedním svým libovolným kamenem na následující řadu – linii. Pohyb znázorněn na obrázku jako šipka č.1

Následný pohyb:

deska Linja příklad pohybu
deska Linja příklad pohybu

Počet původně stojících kamenů na políčku, kam hráč svým kamenem postoupil během základního tahu, určují o kolik linií (řad) se nyní hráč může posunout vpřed svým kterýmkoliv jiným kamenem nebo klidně i tím, kterým zahrál „základní pohyb“.

Pohyb jiným vybraným kamenem je znázorněn na obrázku jako šipka č.2

Příklad:

Hráč s červenými figurami posunul v rámci základního pohybu svůj kámen do řady, kde už stály celkem 4 různé kameny. Coý tedy určuje, že dále provede pohyb svým libovolným kamenem o 4 řady!

Pozor:

Pokud hráč svým kamenem došel až do startovní linie soupeře, případné zbylé kroky propadají (dál už se pohnout nemůže a jeho kámen zůstává v prostoru startovní linie soupeře).

Speciální případy pohybu:

a)  Pokud hráč při svém „základním pohybu“ pohne svým kamenem a dojde tak do startovní linie soupeře, zůstává ve jeho startovní linii a má navíc možnost hrát znovu „základní pohyb“ nezávisle na počtu kamenů, které se na startovní linii nacházely. „Základní pohyb“ kamenem je vždy pouze o jednu řadu!

b)  Pokud hráč při „základním pohybu“ pohne svým kamenem na řadu, kde se nenachází žádný kámen, nemá už možnost zahrát „následný pohyb“!

c)  Pokud hráč při svém „následném pohybu“ pohne svým kamenem na prázdnou řadu, má k dispozici znovu celou sekvenci pohybů: „základní pohyb“ a „následný pohyb“! Tuto sekvenci pohybů má ve svém tahu k dispozici jen jednou, i kdyby „následným tahem“ opět skončil svým kamenem v prázdné řádě!

Omezení ve hře:

a)  V řadě (v linii) smí stát maximálně 6 kamenů. Přes takovou řadu lze kamenem přeskočit, nelze však s kamenem na ni zastavit!

b)  Omezení maximálního počtů kamenů v řadě však neplatí pro základní a koncovou linii. Pokud hráč dojede s kamenem do koncové (základní) linie soupeře nebo naopak soupeř dojede svým kamenem do základní linie hráče a v té není prostor pro umístění kamene, svůj kámen odloží vedle desky a v závěru je mu vyhodnocen jako kámen, který dosáhl základní linie soupeře!

Konec hry a vyhodnocení:

Hra končí tehdy, kdy některý hráč posunutím svého kamene definitivně oddělí obě barevné skupiny od sebe tzn. všechny kameny projdou skrz sebe (skupiny se minou) a žádné kameny se již nenacházejí ve společné řadě spolu s kamenem či kameny soupeře – tedy na společné linii.

Výpočet výsledku hráče:

Linja postavení hry pro výpočet výsledku
Linja postavení hry pro výpočet výsledku

Každý kámen hráče, který dosáhl soupeřovy základní (startovní) řady, získal 5 bodů.

Každý kámen, který dosáhl předposlední řady soupeře, získává 3 body. Pokud některý kámen dosáhl třetí řady soupeře, získává 2 body

Kámen, který se ocitl těsně za polovinou hrací plochy získává 1 bod.

Příklad výpočtu výsledku je uveden i na příkladu na obrázku:

Bílý získal:
6×5=30
4×3=12
2×2=4
Celkem 30+12+4=46 bodů

Červený získal:
5×5=25
3×3=9
3×2=6
1×1=1
Celkem 25+9+6+1=41 bodů  Výsledek je tedy vítězství bílého 46:41!

Poznámka: Ideální je hrát Linju na víc partií (alespoň 2-3) s tím, že hráč, který prohrál novou hru začíná. V turnajích se za vítězství hráče počítá 2 body, remíza je 1 bod pro každého z hráčů, prohra je bez bodu. V případě nerozhodnosti základních bodů pak rozhoduje součet dosaženého skóre hráče ze všech jeho her.

Příjemnou zábavu Vám přeje Společenství duševních sportů, z. s., Praha, e-mail: SDSZS@seznam.cz

Návod hry Linja ke stažení v souboru PDF zde